Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


123. Імунологія

1. "Введення в імунологію."
2. "Теоретичні основи імунології. Поняття про імунітет. Основні фактори імунітету."
3. "Структура та основні закономірності розвитку та формування імунноі системи."
4. "Антигени: характеристика та основні функції."
5. "Імунологічна відповідь: кооперація клітин, що приймають участь у формуванні імунологічної відповіді. Регуляція імунітету."
6. "Імуногенетика, імунологічна толерантність та трансплантаційний імунітет."
7. "Імунологічні механізми пошкодження біоструктур. Основні типи алергічних реакцій."
8. "Загальні принципи та методи оцінки імунологічної реактивності організму. Основні принципи та засоби імунокорекції та основи імунопрофілактики."
9. "Аутоімунні захворювання та стани."
10. "Алергічні захворювання та стани."
11. "Імунодефіцитні стани"
12. "Імунологія пухлин."
13. "Зміни в імунній системі при інфекційному процесі."
14. "Імунна система при лімфопроліферативних захворюваннях."
15. "Імунна система та екологічне забруднення."
16. "Імунна система при опіках та травмах."
17. "Імунна система в умовах стресу."
18. "Вікові особливості імунозалежних хвороб та станів."


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів