Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

9. "Імунологія"


1713. Лейкоцитарний (L) інтерферон - це:
1714. Де утворюються антитіла?
1715. Які механізми відрізняють негайний тип реакцій від сповільненого?
1716. Доказом присутності бактеріального агенту в фагоциті є:
1717. Головною особливістю Т-лімфоцитів, нехарактерною для В-лімфоцитів, є:
1718. Фактор, інгібуючий міграцію лейкоцитів:
1719. Дефект клітинної ланки імунітету характеризується:
1720. При зниженні гуморального імунітету в протеїнограмі є:
1721. Дефект системи комплементу зустрічається при:
1722. Трансфузія людського імуноглобуліна може тимчасово скорегувати:
1723. Основні пошкодження лейкоцитів, які супроводжують синдром Чедіаки-Хігасі:
1724. Атаксія і телеангіектазія - це:
1725. Імунодепресивний ефект кортизону характеризується:
1726. При імунній гемоглобінурії виявляють:
1727. При ревматоїдному артриті ревматоїдним фактором звичайно є:
1728. Які з наступних хвороб пов'язані з активністю Т-лімфоцитів?
1729. Гамаглобулін анти-Д вводять з метою:
1730. Явище толерантності спостерігається при:
1731. При тромбоцитопенічній пурпурі антитіла направлені проти:
1732. Загальними проявами у хворих, які отримували довготривалу імуносупресивну терапію, є:
1733. Функція макрофагів в імунній відповіді:
1734. У чому терапевтичний ефект специфічної гіпосенсибілізації?
1735. Які препарати впливають на алергічні реакції сповільненого типу?
1736. Які з перерахованих є центральними органами імунної системи людини?
1737. Які з перерахованих є периферичними органами імунної системи людини?
1738. Клітинним субстратом імунної відповіді є:
1739. Які клітини з перерахованих в основному забезпечують гуморальний імунітет, алергічну реакцію негайного типу?
1740. Які клітини з перерахованих в основному забезпечують клітинний імунітет, алергічну реакцію сповільненого типу?
1741. При визначенні групи крові виявилась додатньою реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками О/І/ і А/ІІ/ груп. До якої групи належить досліджувана кров?
1742. При визначенні групи крові виявилась додатньою реакція ізогемоглютинації зі стандартними сироватками А/ІІ/ і В/ІІІ/ груп і від'ємною з О/І/ групи. До якої групи належить досліджувана кров?
1743. Найчастіша причина гемотрансфузійних ускладнень:
1744. У сироватці хворих на тиреотоксикоз в 80% випадків є фактор довготривалої тиреоїдної стимуляції. Він є:
1745. Дослідження Т-лімфоцитів показали, що:
1746. Імунологічна реакція на пухлинно-специфічні антигени ряду злоякісних новоутворів у людини спостерігається у випадках:
1747. Метилдопа (альдомет) може викликати аутоімунну гемолітичну анемію. Це ускладнення пов'язано:
1748. Набута гіпогамаглобулінемія пов'язана з вираженим збільшенням частоти і важкості бактерійних інфекцій. Патогенез цього захворювання може бути пов'язаний із:
1749. Селективна недостатність ІgА є найчастішим імунодефіцитним станом. Дослідження пацієнтів з цим захворюванням показали, що:
1750. Алергічні реакції на високі дози пеніциліну в пацієнтів виникають:
1751. Імунні комплекси можуть викликати важкі патологічні реакції в судинах, суглобах, базальних мембранах судинної стінки. Основний механізм, який спричиняє пошкодження, полягає:
1752. Хлопчик річного віку від народження має рецидиви інфекцій, зумовлених слабопатогенними збудниками. _ гнійні і гранульоматозні ураження шкіри та лімфовузлів. Системи гуморального та клітинного імунітету інтактні. Можна очікувати:
1753. 15-річна дівчина має клінічний синдром, який не відрізняється від вірусного гепатиту. Біопсія печінки виявляє активний цироз і гепатоцелюлярний некроз, пов'язаний з важкою інфільтрацією плазмоцитами і лімфоцитами. Що вірно?
1754. Деякі антигени /переважно полісахариди/ не стимулюють функцію хелперів. Це особливо важливо при використанні полісахаридних вакцин /таких, як тифозна/, тому що:
1755. Які характеристики змішаних кріоглобулінів:
1756. Для ангіоневротичного набряку характерні:
1757. Що справедливо стосовно вакцинації вакциною краснухи?
1758. Чим характеризуються імуноглобуліни?
1759. Порівняння імунологічних ознак туберкулоїдної та лепроматозної форм прокази показує, що пацієнти з лепроматозною лепрою:
1760. Що з наступного правильне щодо астми:
1761. Що з наведеного правильно стосовно спадкової атаксії-телеангіектазії?
1762. В-лімфоцити характеризуються тим, що:
1763. Антитіла, які діють як циркулюючі антикоагулянти, мають наступні характеристики /знайдіть правильну відповідь/:
1764. Всі нижчеперечислені твердження вірні, крім:
1765. При атопічних станах спостерігаються /вірно все, крім/:
1766. Анафілактична гіперчутливість /гіперчутливість негайного типу/ характерна для захворювань /вірно все, крім/:
1767. Цитотоксичність, в патомеханізмі якої приймають участь ІgУ, ІgМ найбільш характерна для захворювань /вірно все, крім/:
1768. До імунологічних захворювань, в патомеханізмі розвитку яких пряму участь приймають імунні комплекси ІgМ, G - відносяться /одна відповідь невірна/:
1769. Захворювання, зумовлене порушеннями клітинного імунітету /гіперчутливістю сповільненого типу/ - знайдіть вірну відповідь:
1770. При дегрануляції тучних клітин і базофілів наступає /вірно все, крім/:
1771. Імунопатологічні реакції ІІІ типу зумовлені взаємодією антигенів з антитілами /знайдіть правильну відповідь/:
1772. Гіперчутливість сповільненого типу /клітинний імунітет/ відповідає /одна із відповідей невірна/:
1773. Гіперчутливість сповільненого типу /ІV тип імунних реакцій/ розвивається при участі біологічно активних факторів /одна із відповідей неправильна/:
1774. Інтерферон відноситься до групи біологічно активних факторів /знайти правильну відповідь/:
1775. Переходу імунних реакцій ІV типу /гіперчутливості сповільненої дії/ в ІІІ тип імунних реакцій /імунокомплексний тип/ в найбільшій мірі сприяють медіатори /одна із відповідей правильна/:
1776. Взаємозв'язок між імунними реакціями і системою згортання та фібринолізу крові, в найбільшій мірі, здійснюється завдяки фактору /одна із відповідей найбільш точна/:
1777. Чим характеризується імунологічна реакція на пухлинноспецифічні антигени дяких злоякісних новоутворів:
1778. Що з наведеного правильно стосовно спадкової атаксії - телеангіектазії?
1779. В-лімфоцити характеризуються тим, що:
1780. При реагінових станах спосерігаються:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів