Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

8. "Ендокринологія"


1642. Ендокринна офтальмопатія найчастіше поєднується з:
1643. На перший план в клініці тиротоксикозу у літніх виступає:
1644. Лікування тиротоксичного кризу направлене на:
1645. Основні клінічні симптоми мікседеми пов'язані з патологією:
1646. Для досягнення компенсації гіпотирозу необхідно:
1647. Для виявлення резервних можливостей соматотропної функції гіпофіза найчастіше проводять проби з:
1648. Найбільш ефективний метод лікування хвороби Іценко-Кушинга середнього ступеня важкості:
1649. Для синдрому Морганьї-Стюарта-Мореля характерне:
1650. Гіпофізарний нанізм розвивається внаслідок:
1651. Препаратом вибору при лікуванні первинного гіперальдостеронізму є:
1652. Фармакологічні проби для диференційної діагностики феохромоцитоми проводять з:
1653. Основною ланкою у патогенезі хвороби Аддісона є:
1654. Ендемічні райони України по ендемічному зобу:
1655. Найбільш характерне порушення серцевого ритму при тиротоксичній кризі:
1656. Найчастіше пошкоджуються при цукровому діабеті:
1657. Вкажіть патогномонічний симптом при цукровому діабеті:
1658. Для гіперлактацидемічної коми характерна глікемія:
1659. Характер діурезу при гіперлактацидемічній комі:
1660. Характер діурезу при діабетичній (гіперкетонемічній) комі:
1661. Шкіра при діабетичній (гіперкетонемічній) комі:
1662. Шкіра при гіпоглікемічній комі:
1663. Температура тіла при діабетичній (гіперкетонемічній) комі:
1664. Особливості прекоматозного стану при діабетичній (гіперкетонемічній) комі:
1665. Особливості коматозного стану при гіперосмолярній (неацидотичній) комі:
1666. Особливості прекоматозного стану при гіпоглікемічній комі:
1667. Особливості прекоматозного стану при гіперлактацидемічній комі:
1668. Передвісники діабетичної (гіперкетономічної) коми:
1669. Передвісники гіперосмолярної (неацидотичної) коми:
1670. Передвісники гіпоглікемічної коми:
1671. Передвісники гіперлактацидемічної коми:
1672. В якому віці може виникнути діабетична (гіперкетонемічна) кома:
1673. В якому віці може виникнути гіпоглікемічна кома:
1674. Феномен Сомоджи - це :
1675. Одним із найважчих проявів цукрового діабету, незалежно від його типу, є:
1676. Для неускладненого цукрового діабету характерними змінами в сечі є:
1677. Клінічний перебіг інфаркту міокарда у хворих з цукровим діабетом має свої особливості:
1678. Клінічний перебіг інсулінонезалежного цукрового діабету характеризується:
1679. Для цукрового діабету І типу в початковій стадії найбільш характерне:
1680. Бікарбонат натрію рекомендується використовувати для терапії діабетичної коми тільки при рН крові:
1681. Найважчим ускладненням гіперосмолярної коми є:
1682. Етіологічним фактором розвитку гіперосмолярної коми є:
1683. Абсолютний протипоказ до призначення сульфаніламідних цукрознижуючих препаратів:
1684. Основним механізмом дії бігуанідів є:
1685. Ведучими в клініці дифузного токсичного зоба є зміни зі сторони:
1686. Який механізм дії мерказолілу?
1687. Яке порушення ритму найчастіше зустрічається при дифузному токсичному зобі у людей похилого віку?
1688. Який препарат є базовим для лікування хворих з гіпотироїдною комою?
1689. Препаратом вибору для невідкладної допомоги при гіпотиреоїдній комі:
1690. Які клінічні симптоми зі сторони серцево-судинної системи домінують при клімаксі?
1691. До гормональних антагоністів інсуліну відносять:
1692. Абсолютний дефіцит інсуліну найчастіше зумовлений:
1693. Основними симптомами нецукрового діабету є:
1694. Який орган найчастіше пошкоджується при цукровому діабеті?
1695. Які ліки викликають метаболічні порушення при цукровому діабеті?
1696. При наростанні ацидозу з'являється:
1697. Першим клінічним проявом діабетичної нефропатії є:
1698. Діабетична ретинопатія характеризується:
1699. Для декомпенсованого цукрового діабету характерними змінами в сечі є:
1700. Відносна інсулінорезистентність - це стан, при якому добова потреба в інсуліні становить:
1701. Основним механізмом дії сульфаніламідних цукрознижуючих препаратів є:
1702. Показами до лікування бігуанідами є:
1703. Абсолютним протипоказом до призначення бігуанідів є:
1704. Для діабетичної прекоми характерно:
1705. Основні принципи терапії діабетичної коми:
1706. Основні принципи лікування гіперосмолярної коми:
1707. Який клінічний симтпом переважає при тіреотоксикозі?
1708. Для постановки діагнозу феохромоцитоми клінічно необхідна наявність тріади симтпомів:
1709. Найчастішим етіологічним фактором розвитку інсулінонезалежного цукрового діабету є:
1710. Основними показами до лікування інсуліном є:
1711. Абсолютна інсулінорезистентність - це стан, при якому добова потреба в інсуліні становить:
1712. Для діабетичної прекоми характерно:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів