Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

7. "Гематологія"


1487. Нормальна кількість еритроцитів в 1 мкл периферичної крові дорослих чоловіків:
1488. Нормальна кількість еритроцитів в 1 мкл периферичної крові дорослих жінок:
1489. Нормальна кількість гемоглобіну в периферичній крові дорослих чоловіків у г/л:
1490. Нормальна кількість гемоглобіну в периферичній крові дорослих жінок у г/л:
1491. Нормальний кольоровий показник крові:
1492. Нормальна кількість ретикулоцитів у периферичній крові:
1493. Нормальна кількість лейкоцитів в 1 мкл периферичної крові:
1494. Нормальна кількість тромбоцитів в 1 мкл периферичної крові:
1495. Нормальна ШОЕ у дорослих чоловіків:
1496. Нормальна ШОЕ у дорослих жінок:
1497. Родоначальна клітина кровотворення:
1498. Які клітини з перерахованих належать до класу поліпотентних клітин-попередників?
1499. Які клітини з перерахованих належать до класу частково детермінованих поліпотентних клітин-попередників?
1500. Які клітини з перерахованих належать до класу зрілих клітин:
1501. Які з перерахованих є центральними органами імунної системи людини?
1502. Які з перерахованих є периферичними органами імунної системи людини?
1503. Клітинним субстратом імунної відповіді є:
1504. Які клітини з перерахованих в основному забезпечують гуморальний імунітет, алергічну реакцію негайного типу?
1505. Які клітини з перерахованих в основному забезпечують клітинний імунітет, алергічну реакцію сповільненого типу?
1506. Які компоненти крові містять аглютиногени системи АВО?
1507. Які компоненти крові містять аглютиніни системи АВО?
1508. Які компоненти крові містять резус-фактор?
1509. Антитіла системи АВО являють собою антитіла:
1510. Анти-резус-антитіла являють собою антитіла:
1511. При визначенні групи крові виявилась додатньою реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками О(І) і А(ІІ) груп. До якої групи належить досліджувана кров:
1512. При визначенні групи крові виявилась додатньою реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками А (ІІ) і В (ІІІ) груп і від'ємною з О (І) групи. До якої групи належить досліджувана кров?
1513. Найчастіша причина гемотранфузійних ускладнень:
1514. Допустимий максимальний термін зберігання консервованої крові:
1515. Допустима максимальна частота здачі крові донором-мужчиною (для профілактики анемії):
1516. Допустима максимальна частота здачі крові донором-жінкою (для профілактики анемії):
1517. Основне значення в первинній зупинці кровотеч з мікросудин мають:
1518. Участь тромбоцитів у гемостазі визначається передусім перерахованими функціями, крім:
1519. Скільки плазменних факторів зсідання крові нараховується за міжнародною номенклатурою:
1520. Як позначаються плазменні фактори зсідання крові за міжнародною номенклатурою?
1521. Як позначаються тромбоцитарні фактори зсідання крові за міжнародною номенклатурою?
1522. Як позначаються активовані плазменні фактори зсідання крові за міжнародною номенклатурою?
1523. Яка анемія з перерахованих найчастіше зустрічається у дорослих людей?
1524. Яка анемія з перерахованих найчастіше зустрічається у вагітних?
1525. Яка анемія з перерахованих є гіпохромною?
1526. Яка анемія з перерахованих є гіперхромною?
1527. Коли анемію називають нормоцитарною?
1528. Коли анемію називають мікроцитарною?
1529. Коли анемію називають макроцитарною?
1530. Коли анемію називають мегалоцитарною?
1531. Гіпохромна анемія завжди:
1532. Гіперхромна анемія завжди:
1533. Яка анемія з перерахованих є мікроцитарною:
1534. Яка анемія з перерахованих є макроцитарною?
1535. Яка анемія з перерахованих є нормо-, гіперрегенераторною:
1536. Яка анемія з перерахованих є гіпорегенераторною:
1537. Яка анемія з перерахованих є агенераторною?
1538. Нормальний вміст заліза в сироватці крові за Генрі:
1539. Яке положення найважливіше стосовно метаболізму заліза?
1540. Який показник із перерахованих найголовніший для діагностики залізодефіцитної анемії?
1541. Де в організмі людини міститься найбільше заліза?
1542. Симптом, найбільше властивий дефіциту заліза:
1543. Основний метод лікування залізодефіцитної анемії:
1544. Основний спосіб введення препаратів заліза в організм людини:
1545. Основний показ для парентерального введення препаратів заліза:
1546. Найчастіші ускладнення при внутрішньом'язовому застосуванні препаратів заліза:
1547. Оптимальна частота диспансерного спостереження за хворими на залізодефіцитну анемію:
1548. Який симптом переважає у клініці вітамін В12 (фолієво)- дефіцитної анемії?
1549. Яке положення вірне стосовно мегалобластичної анемії?
1550. Які зміни, що стосуються еритроцитів, спостерігаються при вітамін В12 (фолієво)-дефіцитній анемії?
1551. Які зміни кількості лейкоцитів і лейкоформули властиві для вітамін В12 (фолієво)-дефіцитної анемії?
1552. Кількість тромбоцитів, властива вітамін В12 (фолієво)-дефіцитній анемії:
1553. На який день після призначення вітаміну В12 при вітамін В12 (фолієво)-дефіцитній анемії спостерігається значне збільшення кількості ретикулоцитів?
1554. Хвороба Аддісона-Бірмера розглядається як передраковий стан:
1555. Добова потреба дорослої людини у вітаміні В12:
1556. Для профілактики рецидиву хвороби Аддісона-Бірмера призначається внутрішньом'язове введення вітаміну В12 в дозі:
1557. Який медикамент частіше викликає гіпопластичну анемію?
1558. Симптоми, властиві гіпо-, апластичній анемії:
1559. Синдром, найбільш властивий гіпо-, апластичній анемії:
1560. Ознаки, властиві гіпо-, апластичній анемії, крім:
1561. Що з перерахованого поєднується з чистою аплазією еритроїдного ростка:
1562. Які препарати найбільше показані при пангематоцитопенічному синдромі?
1563. З якою метою переливають еритроцитарну масу хворим на гіпо-, апластичну анемію?
1564. Гемолітичному синдрому властиві наступні ознаки, крім:
1565. Хворобі Мінковського-Шофара властиві перераховані ознаки, крім:
1566. Пониження осмотичної резистентності еритроцитів корелює з:
1567. Яке положення вірне стосовно спадкового сфероцитозу?
1568. Яке положення найбільше підходить для діагнозу аутоімунної гемолітичної анемії?
1569. Найефективніший метод лікування спадкової мікросфероцитарної гемолітичної анемії:
1570. Яке положення найкраще характеризує анемію при нирковій недостатності?
1571. Яка кількість лейкоцитів характеризує агранулоцитоз?
1572. Які клітини значно зменшуються в кількості або зникають при агранулоцитозі?
1573. Які зміни в лейкоформулі характерні для агранулоцитозу?
1574. Найчастіша причина агранулоцитозу:
1575. Який препарат з перерахованих найчастіше викликає медикаментозний агранулоцитоз?
1576. Які препарати з перерахованих найчастіше викликають пригнічення кровотворення?
1577. В якому віці найчастіше зустрічається гострий лейкоз:
1578. Стосовно нейтропенії перераховані положення вірні, крім:
1579. Які клітини, як правило, переважають у лейкоформулі при гострому лейкозі?
1580. Основним у лікуванні гострого лейкозу є:
1581. В якому віці найчастіше зустрічається хронічний мієлолейкоз?
1582. Найхарактерніший симптом хронічного мієлолейкозу:
1583. Типові зміни при хронічному мієлолейкозі:
1584. Для якої стадії хронічного мієлолейкозу властивий тромбоцитоз?
1585. Для якої хвороби характерна базофільно-еозинофільна асоціація?
1586. Які ознаки повинні бути використані для диференціальної діагностики лейкемоїдної реакції і хронічного мієлолейкозу?
1587. Тактика лікаря при бластній кризі у хворого на хронічний мієлолейкоз:
1588. Який препарат з перерахованих найчастіше застосовують для лікування хронічного мієлолейкозу?
1589. Який симптом з перерахованих найчастіше зустрічається при еритремії?
1590. Всі перераховані положення вірні стосовно еритремії, крім:
1591. В якому віці найчастіше зустрічається хронічний лімфолейкоз:
1592. Який симптом з перерахованих найбільше властивий хронічному лімфолейкозу?
1593. При якому лейкозі в мазку крові спостерігають клітини лейколізу?
1594. При якій хворобі результат загального аналізу крові нагадує такий, як при хронічному лімфолейкозі?
1595. Які імунологічні ускладнення асоціюються з хронічним лімфолейкозом?
1596. Тактика лікаря при вираженій гемолітичній анемії у хворого на хронічний лімфолейкоз:
1597. Які лімфовузли найчастіше збільшуються при інфекційному мононуклеозі?
1598. Який метод дослідження найінформативніший для діагностики лейкозу?
1599. При якій з перерахованих хвороб найбільша ШОЕ:
1600. Які з наступних положень вірні стосовно ураження кісток при численно-вузловій формі мієломної хвороби?
1601. Який метод дослідження найбільш інформативний для діагностики лімфогранульоматозу?
1602. Що найчастіше уражається при лімфогранульоматозі?
1603. Що найбільш достовірне для діагностики лімфогранульоматозу?
1604. Найефективніший метод лікування лімфогранульоматозу:
1605. Спричинити продовження часу кровотечі можуть патологічні стани, крім:
1606. Який геморагічний діатез із перерахованих зустрічається найчастіше?
1607. Дефіцит якого фактора зсідання крові лежить в основі гемофілії А?
1608. Дефіцит якого фактора зсідання крові лежить в основі гемофілії В
1609. У якому трансфузійному середовищі з перерахованих міститься антигемофільний глобулін А?
1610. У якому трансфузійному середовищі з перерахованих міститься антигемофілійний глобулін В
1611. При якій хворобі з перерахованих зустрічаються гемартрози?
1612. Який препарат з перерахованих найефективніший у лікуванні гемофілії А
1613. Що виключає діагноз гемофілії?
1614. Критична кількість тромбоцитів крові, нижче якої, як правило, спостерігається кровоточивість:
1615. Найбільш типовий клінічний симптом тромбоцитопенічної пурпури:
1616. З якою хворобою із перерахованих найчастіше доводиться диференціювати ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру?
1617. Яке положення з перерахованих найважливіше стосовно імунної тромбоцитопенії?
1618. Який препарат із перерахованих доцільніше застосовувати для лікування аутоімунної тромбоцитопенічної пурпури:
1619. Найчастіша клінічна форма геморагічного васкуліту:
1620. Яке з наступних положень найбільш характерне для синдрому внутрішньосудинного зсідання крові?
1621. Який препарат найбільше показаний для лікування геморагічного васкуліту?
1622. Які клітини з перерахованих відносяться до класу уні-потентних клітин-попередників?
1623. Які клітини з перерахованих відносяться до класу морфологічно розпізнавальних клітин, які проліферують?
1624. Які з клітини з перерахованих відносяться до класу клітин, що дозрівають?
1625. Який симптом з перерахованих найчастіше зустрічається при гострому лейкозі?
1626. Яке положення з перерахованих найвірніше стосовно хронічного лімфолейкозу?
1627. Яка патологія з перерахованих повинна виключити діагностичну лапаратомію у хворого на лімфогрануломатоз з метою встановити стадію хвороби?
1628. Основний клінічний синдром при апластичній анемії:
1629. Ознаки внутрішньоклітинного гемолізу є всі перераховані,крім:
1630. З яким із наведених станів найбільш тісно пов'язана тромбоцитопенія, зумовлена надмірним руйнуванням тромбоцитів?
1631. Для якого з наступних порушень найбільш характерне підвищення рівня НвА2?
1632. Діагноз залізодефіцитної анемії можна встановити за допомогою всіх перерахованих даних, крім:
1633. Всі перераховані стани порушують функції тромбоцитів, крім:
1634. На гемоліз вказують всі клінічні прояви, крім:
1635. Наявність якого показника є важливою для діагнозу залізодефіцитної анемії?
1636. Ознаками бета-таласемії є всі перераховані ознаки, крім:
1637. При лабораторному обстеженні діагноз тромбоцитарної пурпури підтверджує:
1638. Який найбільш типовий варіант кровоточливості при геморагічному васкуліті?
1639. Що є найбільш типовим для гемофілії?
1640. Типові зміни в загальному аналізі крові при хронічному мієлолейкозі:
1641. Найбільше типовий клінічний симптом гемофілії:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів