Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

5. "Гастроентерологія"


1101. Базальна секреція - це:
1102. Вивчення шлункового вмісту не дає можливості дослідити:
1103. Евакуаторно-моторна функція шлунку вивчається:
1104. Ферментоутворююча функція шлунку вивчається:
1105. До спеціальних форм хронічного гастриту не належить:
1106. При виразковій хворобі 12-палої кишки шлункова секреція:
1107. При виразковій хворобі шлунка шлункова секреція частіше:
1108. Не належать до непрямих рентгенологічних ознак виразкової хвороби:
1109. Не є прямими рентгенологічними ознаками виразкової хвороби:
1110. При локалізації виразки в 12-палій кишці рентгенологічно не характерне:
1111. Порушення, що не пов'язані з виразковою хворобою:
1112. До ускладнень виразкової хвороби не належать:
1113. До абсолютних показів для резекції шлунка не належать:
1114. Хвороба оперованого шлунка, що розвивається безпосередньо після резекції:
1115. Віддалені ускладнення резекції шлунка:
1116. При лікуванні демпінг - синдрому не призначають:
1117. Неспецифічний виразковий коліт - це:
1118. При неспецифічному виразковому коліті не показані:
1119. До ускладнень неспецифічного виразкового коліту не належить:
1120. Системні прояви, що не характерні для неспецифічного виразкового коліту:
1121. Рентгенологічні ознаки неспецифічного виразкового коліту:
1122. Основа лікування при загостренні неспецифічного виразкового коліту:
1123. 5-моментне дуоденальне зондування, на відміну від 3-моментного, дає можливість судити про:
1124. За результатами 5-моментного зондування не можна зробити висновок про:
1125. Для гіпотонічно-гіпокінетичної дискінезії жовчних шляхів характерне:
1126. Поява болю при 5-моментному дуоденальному зондуванні характерна для:
1127. Не належать до функціональних гіпербілірубінемій:
1128. Для синдрому Жільбера характерне:
1129. При гіпотонічно-гіпокінетичній дискінезії жовчних шляхів показані:
1130. При гіпотонічно-гіпокінетичній дискінезії протипоказані:
1131. В комплексному лікуванні гіперкінетичної дискінезії протипоказані:
1132. Метод вибору для екстракорпоральної терапії при печінковій недостатності:
1133. При гіпоацидному гастриті показане:
1134. При гіперацидному гастриті протипоказане:
1135. При загостренні виразкової хвороби не застосовують:
1136. Жовчогінний препарат рослинного походження:
1137. Препарати рослинного походження, що застосовуються при лікуванні виразкової хвороби:
1138. В терапії гіперкінезії жовчних шляхів найбільше значення мають:
1139. При гіпокінезії жовчних шляхів процедурою вибору є:
1140. До холеретиків належать:
1141. Холеретики, що мають холекінетичну дію:
1142. Не показані при колітах із запорами:
1143. При запорах та проносах можна призначати:
1144. Не впливають на моторику кишківника:
1145. Препарати вибору при вираженому метеоризмі:
1146. Гепатомегалією не супроводжуються:
1147. Не супроводжується гепатомегалією:
1148. Етіологічним фактором гострих токсико-алергічних гепатитів є:
1149. Захворювання, близькі за своєю природою до дифузних захворювань сполучної тканини:
1150. Причини розвитку гострого токсичного гепатиту:
1151. При хронічному персистуючому гепатиті не показане застосування:
1152. Імуномодулюючі засоби в терапії гепатитів:
1153. Призначення гідролізатів печінки показане при:
1154. Антиоксидантами прямої дії є:
1155. Механізм дії антиоксидантів прямої дії:
1156. Антиоксиданти непрямої дії:
1157. Чи може печінка бути зменшеною при цирозі і коли:
1158. Найбільш об'єктивне обстеження в діагностиці хронічних захворювань печінки:
1159. Ускладнення жовчокам'яної хвороби:
1160. До абсолютних показів для оперативного лікування жовчокам'яної хвороби не належать:
1161. В консервативній терапії жовчокам'яної хвороби не застосовують:
1162. Цирози печінки частіше розвиваються при:
1163. Клініка печінково-клітинної недостатності зумовлена:
1164. До передвісників печінкової коми не належать:
1165. Для печінкової коми не характерне:
1166. До печінкової недостатності не призводять:
1167. Для клініки печінкової коми характерні:
1168. Схема призначення глюкокортикостероїдів при печінковій комі:
1169. Для загострення хронічного панкреатиту характерне:
1170. Найбільш ранні прояви раку підшлункової залози:
1171. З якими захворюваннями слід найчастіше диференціювати рак шлунку?
1172. У осіб з якою групою крові найчастіше зустрічається виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки?
1173. Який збудник є найчастішим етіологічним фактором коліту?
1174. Які види мікроорганізмів викликають дизбактеріоз кишківника?
1175. Які прямі ознаки виразки 12-палої кишки при рентгенологічному дослідженні?
1176. Найчастіша локалізація виразки гастродуоденальної ділянки:
1177. Основна клінічна ознака демпінг-синдрому:
1178. Які захворювання шлунка слід вважати передраковими?
1179. Основою діагностики хронічного гастриту є:
1180. При яких захворюваннях відсутній біль в правому верхньому квадранті живота?
1181. При якій патології стравоходу постійно спостерігається дисфагія при вживанні твердої і рідкої їжі?
1182. Який показник вказує на сприятливий прогноз при гострому алкогольному панкреатиті?
1183. Характерними ознаками антрального "ригідного"гастриту є:
1184. Рентгенологічні ознаки, які свідчать про малігнізацію виразки шлунка:
1185. При яких захворюваннях відсутній біль у верхньому лівому квадранті живота?
1186. При яких захворюваннях спостерігається гіпопротеїнемія?
1187. Найбільш характерна для секретину дія:
1188. Основним клінічним симптомом виразкового коліту є:
1189. Клінічними проявами псевдомембранозного коліту є:
1190. Клінічними проявами хвороби Крона є:
1191. Клінічні прояви емболії мезентеріальних судин:
1192. Які твердження вірні щодо хронічного панкреатиту?
1193. Побічна дія еритроміцину:
1194. Побічна дія оральних контрацептивів:
1195. Найчастіше ахолія зустрічається при:
1196. Що з наступного характерне для хвороби Банті?
1197. Що найбільш характерне для хвороби Бюргера-Грюнтца?
1198. На основі якого дослідження можна поставити діагноз хвороби Гіршпрунга?
1199. Для хвороби Жільбера найбільш характерне:
1200. Для синдрому Золінгера-Елісона характерне наступне:
1201. Для піддіафрагмального абсцесу характерне:
1202. Нехарактерною клінічною ознакою хвороби Гірке є:
1203. Діагноз синдрому Дубіна-Джонсона ставиться на основі:
1204. Найчастіше причиною інфаркту грижі є:
1205. Які твердження вірні стосовно виразкового проктиту?
1206. Характерними симптомами термінального ілеїту є:
1207. Препаратом вибору при псевдомембранозному коліті є:
1208. У молодої жінки при ультразвуковому дослідженні печінки виявлено амебіозний абсцес. Виберіть тактику лікування:
1209. Для діагностики пухлини підшлункової залози найдоцільніше провести:
1210. Який метод найінформативніший у діагностиці виразкової хвороби?
1211. Коли слід вживати холінолітичні препарати?
1212. При диференційній діагностиці між виразковою хворобою шлунка і раком шлунка найбільш важливим є:
1213. Препаратом, який блокує Н2 - гістамінові рецептори, є:
1214. Найбільш характерною ознакою неспецифічного виразкового коліту є:
1215. Яка ректороманоскопічна ознака характерна для неспецифічного виразкового коліту в неактивній фазі?
1216. При неспецифічному виразковому коліті антибіотики вживаються:
1217. Що є вирішальним у встановленні діагнозу хронічного гепатиту?
1218. Однією з характерних для хронічного активного гепатиту гістологічних ознак є:
1219. Про внутрішньопечінковий холестаз свідчить збільшення:
1220. Асцит при цирозі печінки утворюється внаслідок:
1221. Причиною печінкової коми у хворого з цирозом печінки може бути:
1222. При загрозі печінкової коми в дієті слід обмежити:
1223. У хворого 56 років цироз печінки, ускладнений перитонітом. Які твердження вірні?
1224. Найчастішою причиною ректальної кровотечі є:
1225. Зупинка стравохідно-шлункової кровотечі при портальному цирозі печінки включає:
1226. Який фактор виключає виникнення застою жовчі?
1227. У боротьбі з болем при хронічному панкреатиті недоцільне використання:
1228. Хронічний рецидивуючий панкреатит спостерігається частіше при:
1229. Під впливом яких засобів підшлункова залоза збільшує секрецію панкреатичного соку і бікарбонатів:
1230. Найбільш цінним лабораторним показником в діагностиці загострення хронічного панкреатиту є:
1231. 63-р-ний пацієнт скаржиться на біль в правому нижньому квадранті живота, наявність крові у калі. При об'єктивному обстеженні печінка на 2 см нижче реберної дуги; аналіз шлункового вмісту, сигмоскопія без патології. Встановіть діагноз:
1232. У хворого 44 років діагностовано виразковий коліт, що поєднується із первинним склерозуючим холангітом. Найкращий метод діагностики цих захворювань:
1233. Що вірне у відношенні хвороби Гіршпрунга?
1234. Яка їжа попереджає ризик розвитку раку товстого кишківника?
1235. Молода жінка часто прокидається вночі від болю в епігастрії. Який найбільш ймовірній діагноз?
1236. Операцією вибору при вродженому гіпертрофічному пілоричному стенозі є:
1237. Частота пептичних виразок збільшується при:
1238. При загостренні виразкового коліту спостерігаються наступні зміни:
1239. Рак якого із відділів шлунково-кишкового тракту дає у 40% випадків виживання більше 5-ти років (враховуючи можливе лікування)?
1240. Найчастішою причиною діареї є:
1241. Які препарати протипоказані при цирозі печінки?
1242. Який препарат найбільш ефективний для лікування печінкової кольки?
1243. Які препарати мають ульцерогенну дію?
1244. Синдром Курвуазьє характерний для:
1245. Який препарат найбільш активний як репарант при лікуванні виразкової хвороби?
1246. Причиною виразкової хвороби 12-палої кишки є рівень базальної секреції:
1247. Найчастіша локалізація раку шлунка:
1248. Абсолютними показами до повторної операції при постхолецистектомічному синдромі є:
1249. При яких захворюваннях в шлунковому вмісті збільшується кількість зв'язаної соляної кислоти?
1250. Питома вага жовчі у порції А в нормі:
1251. Питома вага жовчі у порції В в нормі:
1252. Питома вага жовчі у порції С в нормі:
1253. Загальна кислотність шлункового вмісту складається:
1254. Блювання типу "кофейної гущі"буває при:
1255. Вкажіть вірні розміри нормальної печінки за методом Образцова:
1256. Вкажіть нормальний вміст загального білірубіну в крові:
1257. Вкажіть товщину стінки жовчного міхура при хронічному холециститі:
1258. При яких захворюваннях у крові підвищується кількість кон'югованого білірубіну?
1259. При яких захворюваннях у крові підвищується кількість не-кон'югованого білірубіну?
1260. Макроскопічна ознака вірусного (постнекротичного) цирозу печінки:
1261. Вкажіть вид жовтяниці при жовчокам'яній хворобі:
1262. Вкажіть ознаку, яка відсутня в сечі при механічній жовтяниці:
1263. Вкажіть товщину стінки жовчного міхура в нормі:
1264. Які ознаки не характерні для синдрому Дабіна-Джонсона?
1265. Які симптоми не характерні для хвороби Крона:
1266. Виразковий коліт поєднується із первинним склерозуючим холангітом. Який найкращий метод діагностики цих захворювань?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів