Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

4. "Ревматологія"


907. Все перераховане є факторами, які ведуть до розвитку гіперурікемії і подагри, крім:
908. Чим проявляється передозування аспірину?
909. Які зміни шкіри і слизових можуть спостерігатися при ревматоїдному артриті?
910. Які зміни в нирках спостерігаються при грануломатозі Вегенера:
911. Патологічний процес при ревматоїдному артриті починається з ураження:
912. Яка вада серця може утворюватись при анкілозуючому спондиліті:
913. Амілоїдоз нирок може ускладнити:
914. Характерні для системного червоного вовчака мікроскопічні зміни можуть бути знайдені в:
915. Специфічним фактором системного червоного вовчака є:
916. Який тип деформації кисті спостерігається при ревматоїдному артриті?
917. Клінічні ознаки хвороби Рейтера:
918. Який мікроорганізм найчастіше зустрічається при хворобі Рейтера:
919. Найчастіша форма ураження серця при хворобі Рейтера:
920. Найчастіший аутоімунний синдром при системному червоному вовчаку:
921. Ураження нервової системи, характерні для системного червоного вовчака:
922. Найчастіший вісцеральний прояв системного червоного вовчака:
923. Який клінічний симптом характерний для дерматоміозиту?
924. Який основний клінічний прояв склеродермії:
925. Ураження якого органа найчастіше зустрічається при дерматоміозиті:
926. Яка група препаратів найчастіше використовується в лікуванні склеродермії ІІІ-го ступеня активності?
927. Яка початкова доза вольтарену для лікування хвороби Шегрена:
928. Найтиповіша ознака рецидивуючого поліхондриту:
929. З якими лікувальними препаратами не поєднується вольтарен:
930. Клінічна ознака ревматичної пневмонії:
931. Клінічна ознака синдрому Фелті:
932. Яка основна ознака склеродермії?
933. Найчастіші гематологічні зміни при системному червоному вовчаку:
934. Захворювання, з яким найчастіше диференціюють вузликовий периартеріїт:
935. Гігантоклітинний артеріїт вважається причиною:
936. Рентгенологічні ознаки ревматоїдного артриту:
937. Діагноз подагри можна поставити, визначивши:
938. Спондиліт може виникнути при:
939. Синдром Шегрена може виникнути разом з:
940. Позасуглобові прояви ревматоїдного артриту:
941. Ревматоїдний фактор є:
942. До клінічних проявів синдрому Бехчета входять:
943. Що з наведеного правильно стосовно остеоартриту:
944. Контрактура пальців рук, синдром Рейно, мікростомія, езофагосклероз, дистрофія шкіри спостерігаються при:
945. Остеоліз нігтьових фаланг пальців рук є раннім симптомом:
946. Всі перераховані рентгенологічні ознаки характерні для хондрокальцинозу, крім:
947. Для рентгенодіагностики ранньої стадії ревматоїдного артриту треба призначити рентгенографію:
948. Результатом довготривалого перебігу ревматоїдного артриту може бути:
949. Із симптомів, перерахованих нижче, діагностичним критерієм ревматоїдного артиту не є:
950. Рентгенологічною ознакою, яка підтверджує діагноз ревматоїдного атриту, є:
951. Загальним в дії глюкокортикоїдів і похідних саліцилової кислоти є (все вірно, крім одного):
952. До ускладнень, які викликаються вживанням глюкокортикоїдів, належать:
953. До хвороби Бехтєрева (анкілозуючий спондиліт) найбільш схильні:
954. Клінічна ознака подагри:
955. З яким захворюванням найчастіше поєднується подагра:
956. Ознака класичного гострого подагричного приступу:
957. Захворювання, з яким найчастіше диференціюють подагру:
958. Ушкодження нирок, типове для системного червоного вовчака:
959. Яке ускладення зустрічається при глюкокортикоїдній терапії:
960. Клінічна ознака ревматизму:
961. Основний діагностичний критерій ревматизму:
962. Який з перерахованих препаратів належить до піразолонових похідних?
963. Клінічна ознака ревматичного міокардиту:
964. Яке з наступних положень характерне для LЕ-клітини:
965. За допомогою якої процедури найкраще діагностувати хондрокальциноз:
966. Підвищений рівень у крові креатинфосфокінази можна виявити при:
967. 50-річний шахтар скаржиться на болі в обидвох колінних суглобах. Які показники допоможуть визначити, має він остеоартрит чи ревматоїдний артрит?
968. Що не погіршує стану при мітральному стенозі:
969. Найбільш розповсюджена причина мітральної недостатності:
970. Клінічна ознака поганого прогнозу у хворих із стенозом аортального клапана:
971. Який клінічний симптом належить до ревматизму?
972. Ускладення, яке найчастіше зустрічається при мітральному стенозі:
973. Ускладення, яке найчастіше зустрічається при мітральній недостатності:
974. Який лабораторний показник характеризується як гострофазовий при ревматизмі?
975. Найхарактерніший симптом аортальної недостатності:
976. Основний діагностичний критерій ревматизму:
977. З якими захворюваннями найчастіше диференціюють ревматизм?
978. Основне захворювання, яке є причиною стенозу гирла аорти:
979. Назвіть фазу патологічного процесу в сполучній тканині при ревматизмі:
980. Рівень якого класу імуноглобулінів підвищується при активності ревматизму:
981. Основна аускультативна ознака стенозу гирла аорти:
982. Основна аускультативна ознака недостатності мітрального клапана:
983. Основна аускультативна ознака мітрального стенозу:
984. Найчастішою причиною констриктивного перикардиту є:
985. При гострому перикардиті можуть спостерігатись наступні ЕКГ-ознаки:
986. Показами до хірургічного лікування багатоклапанних вад серця є:
987. В яких випадках ви будете радити перервати вагітність?
988. Найінформативніший метод діагностики вад трикуспідального клапану:
989. У хворої з мітральним стенозом на І місяці вагітності з рецидивами набряку легень необхідно:
990. Після імплантації протезу мітрального клапана антикоагуляційна терапія проводиться терміном:
991. Для якого ревматичного захворювання остеоартроз є характерною рентгенологічною ознакою?
992. Наслідки гострої атаки ревматизму - це найчастіше:
993. Основним дослідженням у діагностиці анкілозуючого спондиліту є:
994. При фармакологічному лікуванні спондилоартриту використовують:
995. Яке захворювання найчастіше може ускладнитись амілоїдозом нирок?
996. Доведеним етіопатогенетичним фактором системного червоного вовчака є:
997. Яку із перерахованих хвороб найчастіше супроводжує еозинофілія?
998. Вузлики Гебердена - це:
999. Сечокам'яна хвороба як прояв порушень метаболічних процесів при:
1000. Клінічний симптом ревматоїдного артриту:
1001. У 25-р. жінки, яка 8 міс. приймала ін'єкції препарату золота, раптово посилились болі, набрякло ліве коліно. Об'єктивно: Т=37,8 (С, обмежене згинання в метакарпофалангових і проксимальних міжфалангових суглобах обох кистів. Дії лікаря:
1002. У 70-р. жінки з гіпертензією з'явився біль у правій половині голови. Втратила2,5 кг за 2 тижні. В останню добу з'явилось різке погіршення зору в правому оці. АТ 170/90 мм. рт. ст. Вискові артерії болючі. ШОЕ 8мм/год. Ваші дії:
1003. 25-річн. хлопець прокинувся від нестерпного болю в першому метатарзофаланговому суглобі правої ступні. У синовіальній рідині, аспірованій з ураженого суглоба, виявлено голчаті кристали. Найкращим лікуванням зараз буде:
1004. Механізм виникнення системного червоного вовчака:
1005. Ревматизм характеризується:
1006. Імунодепресивний ефект гідрокортизону проявляється:
1007. Найбільш інформативний метод в діагностиці синдрому Рейтера:
1008. З якого препарату найкраще починати патогенетичне лікування системного червоного вовчака?
1009. Для базисної терапії анкілозуючого сподилоартриту найкращим препаратом є:
1010. З якого препарату найбільш доцільно розпочати лікування вузликового періартеріїту?
1011. Аутоагресія при колагенозах супроводжується:
1012. При системному червоному вовчаку виробляються антитіла до:
1013. Якими препаратами може бути індукований системний червоний вовчак?
1014. Що являє собою ревматоїдний фактор?
1015. Основним фактором вірулентності стрептокока є:
1016. Яка фаза пошкодження сполучної тканини при ревматизмі є зворотньою при своєчасному лікуванні?
1017. Коли найчастіше формується вада серця при ревматизмі?
1018. Деструктивний процес в тканинах при хронічних формах ревматизму характеризується:
1019. Гострий ревматичний поліартрит характеризується:
1020. Протипоказами до застосування індометацину є:
1021. Похідні саліцилової кислоти можуть викликати:
1022. Яке з перерахованих ускладнень найбільш характерне для системного червоного вовчака?
1023. У якому віці частіше зустрічається первинний ревмокардит?
1024. Хвороба Бехтєрева - це:
1025. Для якого захворювання не характерний розвиток артриту?
1026. Для грануломатозу Вегенера характерно:
1027. Ульнарна девіація кистів рук характерна для:
1028. В етіопатогенезі ревматизму відіграє роль:
1029. Етіотропна терапія ревматизму:
1030. При ревматизмі не призначають:
1031. Ревмокардит - це:
1032. Латентний перебіг ревмокардиту - це:
1033. Основні клінічні симптоми ревматизму:
1034. Біцилінопрофілактика при первинному ревмокардиті проводиться:
1035. Який клапан серця найчастіше уражається при ревматизмі?
1036. Особливості артриту при ревматизмі:
1037. Загальна симптоматика ревматизму:
1038. Специфічні шкірні прояви ревматизму:
1039. Патогенетична основа ураження міокарда при ревматизмі:
1040. Переважаючий характер клінічного перебігу ревматизму:
1041. Неврологічна симптоматика при ревматизмі:
1042. Ведучі прояви вісцеропатії при системній склеродермії:
1043. Основні периферійні прояви системної склеродермії:
1044. Ведучі діагностичні критерії системної склеродермії:
1045. Важкість перебігу системної склеродермії визначають:
1046. Основні засоби в лікуванні системної склеродермії:
1047. Максимально покращують трофіку при системній склеродермії:
1048. Не показані в терапії системної склеродермії:
1049. До дифузних захворювань сполучної тканини відносяться:
1050. Синдром Шегрена - це:
1051. Змішане сполучнотканинне захворювання має риси:
1052. Специфічний лабораторний тест при синдромі Шарпа:
1053. Які судини переважно уражаються при вузликовому періартеріїті?
1054. Ведучі клінічні симптоми вузликового періартеріїту:
1055. Ведучі клінічні прояви системного червоного вовчака:
1056. При вовчаковому нефриті застосовують:
1057. Характер ураження суглобів при системному червоному вовчаку:
1058. Ведучі клінічні прояви ревматоїдного артриту:
1059. Рентгенологічні прояви ревматоїдного артриту:
1060. Основні вісцеропатії при ревматоїдному артриті:
1061. Специфічний лабораторний тест при ревматоїдному артриті:
1062. Характерні морфологічні прояви ревматоїдного артриту:
1063. Специфічні шкірні прояви ревматоїдного артриту:
1064. Основні діагностичні критерії деформуючого остеоартрозу:
1065. "Базисні"препарати для лікування деформуючого остеоартриту:
1066. Побічні дії нестероїдних протизапальних препаратів при деформуючому остеоартрозі:
1067. Показання для хірургічного лікування деформуючого остеоартрозу:
1068. Основні механізми розвитку деформуючого артрозу:
1069. Немедикаментозні методи в терапії деформуючого остеоартрозу:
1070. Механізм дії глюкокортикостероїдів:
1071. Механізм дії "базисних"препаратів:
1072. Показання до екстракорпоральних методів лікування дифузних захворювань сполучної тканини:
1073. Найбільш виражений протизапальний ефект має:
1074. Препарат вибору при нестероїдній протизапальній терапії:
1075. Непрямий імунодепресивний ефект має:
1076. Показання для призначення глюкокортикостероїдів у ревматології:
1077. Показання для призначення цитостатиків у ревматології:
1078. "Пульстерапія"- це:
1079. Не є ускладненням стероїдної терапії:
1080. Для подолання гормонозалежності необхідно:
1081. Для місцевої терапії ревматоїдного артриту показані глюкокортикоїди:
1082. В терапії цитостатиками недоцільно:
1083. Схема призначення Д-пеніциламіну:
1084. Схема призначення препаратів золота:
1085. При якому неревматичному захворюванні показаний Д-пеніциламін?
1086. До "базисних"препаратів в ревматології відносяться:
1087. Цитостатики не призначаються при:
1088. Протипоказані для курсового лікування при недостатності кровообігу:
1089. Які з перерахованих факторів прискорюють деструктивний процес суглобів:
1090. Характерна клінічна ознака ревматоїдного артриту:
1091. Яка з хворіб постійно загострюється з пошкодженням коліна, але запалення при цьому не характерне?
1092. Захворювання, з яким першочергово диференціюють вузликовий периартеріїт:
1093. Найчастіший метаболічний артрит:
1094. З якого препарату найкраще починати лікування хворого ревматоїдним поліартритом?
1095. Який з перерахованих імунологічних тестів найбільш специфічний для системного червоного вовчака?
1096. Які зміни в лейкоцитарній формулі спостерігаються при синдромі Фелті?
1097. Одним з найбільш серйозних побічних ефектів крізотерапії є:
1098. До системних васкулітів відносяться:
1099. В основі розвитку скутості при системній склеродермії лежить:
1100. Тяжкість перебігу і прогноз системного червоного вовчаку обумовлені:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів