Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

3. "Кардіологія"


448. Введення норадреналіну викликає:
449. При якому захворюванні зустрічається стеноз лівого атріовентрикулярного отвору?
450. Який найбільш характерний шум вислуховується при відкритій артеріальній протоці?
451. Який з протиаритмічних препаратів найбільш показаний хворим з повною атріовентрикулярною блокадою з частими шлуночковими екстрасистолами?
452. Який з препаратів показаний при пароксизмальній тахікардії на фоні злоякісної гіпертонії?
453. Яка найбільш характерна ознака на ЕКГ спостерігається при синдромі СLС (синдром вкороченого інтервалу Р-Q (R)?
454. Який з перелічених бета-адреноблокаторів можна призначати при аритмії та бронхоспазмі?
455. Який з перелічених бета-адреноблокаторів має пролонговану дію?
456. Який з перелічених препаратів найбільш показаний при пароксизмі суправентрикулярної тахікардії?
457. Чим характерний шум Флінта?
458. Які скарги хворих частіше спостерігаються при стенозі гирла аорти?
459. При якій ваді серця вислуховується подвійний шум Дюроз'є-Виноградова?
460. Приступи Морганьї-Адамса-Стокса з'являються при:
461. Чим характеризується ознака Ріверо-Корвало?
462. При внутрішньошлуночковій блокаді спостерігається:
463. При лікуванні атріовентрикулярної блокади ІІІ ступеня внутрішньовенно застосовують:
464. Препарати, які застосовують при зупинці серця:
465. У пацієнтів з недостатністю клапанів аорти рентгенологічно спостерігається:
466. Відсутність пульсації на нижніх кінцівках спостерігається при:
467. Яка найбільш характерна ознака при огляді спостерігається при стенозі трикуспідального клапана?
468. При якій ваді серця спостерігається посилення 1 тону?
469. При якій набутій ваді серця частіше реєструється на ФКГ ромбовидний шум?
470. При якій ваді серця спостерігається симптом Мюссе?
471. Що таке хвороба Толочінова-Роже?
472. При якій ваді серця під час фізичного напруження частіше розвивається гострий набряк легень?
473. Що характерно для синдому Лютембаше?
474. Подовження інтервалу Р-Q більше 0,2 сек. спостерігається при:
475. Яка найбільш характерна ознака при огляді спостерігається при недостатності трикуспідального клапана?
476. Яка найбільш характерна ознака при огляді спостерігається при недостатності клапану аорти?
477. При якій ваді серця зустрічається різне наповнення пульсу на правій та лівій руці?
478. Що таке рефлекс Китаєва?
479. Яка нормальна площа лівого атріовентрикулярного отвору?
480. При якій ваді серця спостерігається малий пульс?
481. При якій ваді серця частіше вислуховується шум Грехема-Стіла?
482. Який препарат покращує обмін в міокарді?
483. Який препарат належить до мембраностабілізуючих?
484. Яка основна побічна дія делагілу?
485. Яке ускладнення не спостерігається при інфекційному ендокардиті?
486. Яка ознака найчастіше спостерігається при інфекційному ендокардиті?
487. Які мікроби не викликають інфекційний ендокардит?
488. Які ЕКГ-зміни частіше спостерігаються в підгостру стадію інфаркту міокарда?
489. Які ЕКГ-зміни найчастіше спостерігаються в гостру стадію трансмурального інфаркту міокарда?
490. Які зміни на ЕКГ спостерігаються в стадії пошкодження при інфаркті міокарда?
491. Для діагностики якої локалізації інфаркту міокарда потрібно застосовувати відведення по Слапаках?
492. Які добові дози бензилпеніциліну неадекватні для лікування інфекційного ендокардиту?
493. Яка терапія з перелічених є найважливішою при інфекційному ендокардиті?
494. Який колір обличчя нехарактерний для інфекційного ендокардиту?
495. При якому захворюванні спостерігається ендокардит Лібмана-Сакса?
496. Тривалість типового приступу стенокардії:
497. У хворого на стенокардію напруження ІІІ функціонального класу приступ виникає при:
498. У хворого на стенокардію напруження поза приступом на ЕКГ реєструються:
499. Не є клінічною формою ІХС:
500. Нітрогліцерин можна вважати ефективним, якщо він ліквідує біль через:
501. Протипокази для застосування препаратів нітрогліцерину:
502. Добова доза пропранололу (анаприліну) може коливатися в межах:
503. Не є фактором ризику ІХС:
504. Нехарактерною ознакою стабільної стенокардії є:
505. Препаратом, близьким за механізмом дії до нітрогліцерину, є:
506. Ефективність бета-блокаторів у хворих ІХС зумовлена:
507. Протипоказами для призначення бета-блокаторів є:
508. При передньому інфаркті міокарда виникають зміни у відведеннях:
509. Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія - це:
510. В діагностиці гіпертрофічної кардіоміопатії найбільш інформативна:
511. Для діагностики ІХС малоінформативна:
512. При неускладненому інфаркті міокарда не рекомендується застосування:
513. Ознакою трансмурального інфаркту міокарда є:
514. До антагоністів кальцієвих каналів належать:
515. Для первинної легеневої гіпертензії характерно:
516. При гострому інфаркті міокарда максимальний підйом рівня креатинфосфокінази відбувається:
517. Основа лікування глікозидної інтоксикації:
518. Тривалість інтервалу Р - Q в нормі складає:
519. Здатність викликати синдром обкрадання має:
520. При порушенні передсердної шлуночкової провідності застосовують:
521. Покази до відміни серцевих глікозидів:
522. До ускладнень бета-блокаторів не належить:
523. Основне місце в фармакотерапії гіпертрофічної кардіоміопатії займають:
524. В клініці дилятаційної кардіоміопатії переважає:
525. Для дилятаційної кардіоміопатії властиві:
526. Швидке формування аортальної недостатності частіше є свідченням:
527. Характерною клінічною ознакою міокардиту є:
528. При легкій формі міокардиту рекомендовані:
529. При гіпокінетичному типі артеріальної гіпертензії рекомендовано:
530. При поєднанні гіпертонії з цукровим діабетом не рекомендовано вживати:
531. Не є протипоказом для вживання гангліоблокаторів:
532. Лабораторними ознаками міокардиту є:
533. "Погранична"артеріальна гіпертензія - це підвищення АТ в межах:
534. Тромбоемболія легеневої ар-терії частіше ускладнює перебіг:
535. В клініці тромбоемболії легеневої артерії переважають:
536. Специфічний метод лікування тромбоемболій легеневої артерії:
537. Для інфекційного ендокардиту характерно:
538. Ритм "перепілки"характерний для:
539. Артеріальна гіпертензія може бути ознакою:
540. Не може викликати артеріальну гіпертензію:
541. Про феохромоцитому слід думати при підвищенні рівня:
542. Не є гіпотензивним препаратом:
543. При гіперкінетичному типі артеріальної гіпертензії рекомендовано:
544. Який із перечислених препаратів належить до альфаадреноблокаторів?
545. Для якого із перерахованих захворювань характерні гіперглікемія, гіпокаліємія, протеїнурія, гіперхолестеринемія?
546. Вкажіть причину підвищення артеріального тиску при феохромоцитомі?
547. При якому із перерахованих захворювань спостерігається рідкий пульс (20 - 30 за 1 хв)?
548. Для якого із перерахованих захворювань характерна тріада ознак: артеріальна гіпертензія, набряки і протеїнурія?
549. При якому із перерахованих захворювань спостерігається підвищення артеріального тиску, ожиріння і нестримна сонливість?
550. Який із перерахованих гіпотензивних препаратів найбільш ефективний при гіпертонічному кризі?
551. Який із перерахованих лікарських засобів викликає гіпертензивний синдром?
552. Який із перерахованих препаратів найбільш ефективний при симптоматичних артеріальних гіпертензіях у поєднанні із серцевою недостатністю?
553. При застосуванні яких гіпотензивних засобів спостерігається "синдром відміни"?
554. В яких відвеннях при синусовім ритмі зубець Р завжди негативний?
555. При синусовій тахікардії на ЕКГ спостерігається:
556. Які варіанти зміщення сегмента S-Т типові для синусової тахікардії?
557. В яких відведеннях зубці Р негативні при нижньопередсердньому ритмі?
558. Чим відрізняється ритм коронарного синуса від інших варіантів нижньопередсерднього ритму?
559. Яка тривалість інтервалу Р- R при вузловому ритмі?
560. Яка тривалість лікування новокаїнамідом?
561. Охарактеризуйте основні побічні дії аймаліну:
562. До якої групи протиаритмічних препаратів належить етмозин?
563. Основні протипокази до вживання етмозину?
564. Шляхи введення лідокаїну?
565. Які покази до введення лідокаїну?
566. Дози лідокаїну для ліквідації пароксизмальної тахікардії:
567. Дози дифеніну при лікуванні аритмій?
568. З якими протиаритмічними ліками можна поєднувати делагіл?
569. Основні побічні дії делагілу?
570. Покази для призначення корда-рону як протиаритмічного препарату:
571. Коли спостерігається міграція суправентрикулярного водія ритму?
572. Які специфічні ознаки лівопередсерднього ритму?
573. Які ознаки ритму коронарного синуса?
574. При якій вродженій ваді рідко розвивається бактеріальний ендокардит?
575. Відмінні особливості первинного дефекту міжпередсердньої перетинки від вторинного дефекту:
576. Величина коронарного кровотоку:
577. Каптоприл при тривалому курсовому лікуванні застійної серцевої недостатності приводить до:
578. Одна із перелічених нижче ознак є проявом ритму коронарного синуса:
579. ЕКГ - ознака гіпертрофії правого передсердя:
580. ЕКГ - ознака гіпертрофії лівого шлуночка:
581. В якому випадку протипоказані серцеві глікозиди?
582. Частота хвиль при тремтінні передсердь становить:
583. Найчастіша причина перикардиту:
584. Які з перелічених фармакологічних проб є інформативними при діагностуванні ІХС?
585. Клінічний синдром при нейроциркуляторній дистонії:
586. Який із препаратів належить до кардіоселективних бета-блокаторів?
587. Постійний фізикальний симптом недостатності двостулкового клапана:
588. Шум Грехема-Стілла може вислуховуватись при:
589. Яка із аритмій найчастіше зустрічається при передозуванні серцевих глікозидів?
590. Характерна ознака варіантної стенокардії:
591. Етіологічним фактором інфаркту міокарда можуть бути:
592. У хворого 5-и років на ЕКГ тривалість РQ-0,25. Яку патологію можна діагностувати за вказаними даними?
593. Електрокардіографічні ознаки гострого інфаркту міокарда:
594. Потенціали якої ділянки серця відображають відведення ІІ, ІІІ, аVF, V5 - 6?
595. Який додатковий пучок проведення функціонує, якщо на ЕКГ реєструється поширення комплексу QRS з наявністю хвилі дельта без вкороченого інтервалу РQ?
596. Вкажіть основні ознаки вузлового ритму:
597. Ускладнення мітральної недостатності:
598. Найчастіша форма пошкодження серця при хворобі Рейтера:
599. Для якого з ускладнень інфаркту міокарда характерно утворення некрозів в печінці, виразок в кишково-шлунковому тракті, зменшення фільтраційної функції нирок, азотемія, утворення мікротромбів?
600. Артеріальний тиск на ногах, який перевищує артеріальний тиск на руках на 20 мм рт. ст. і більше, свідчить про:
601. Виберіть найвірніше положення стосовно дії нітрогліцерину:
602. Який з перелічених симптомів належить до великого діагностичного критерію при системному червоному вовчаку?
603. В нормі кінцевий діастолічний тиск в лівому шлуночку дорівнює:
604. Ведучим фактором розвитку недостатності кровообігу є:
605. На основі яких показників можна визначити тип гемодинаміки:
606. Артеріальний тиск на нижніх кінцівках в нормі:
607. Який із препаратів прискорює метаболізм і виведення ліпідів із організму?
608. Який із препаратів належить до селективних бета-адреноблокаторів?
609. При яких аритміях ефективне внутрішньовенне введення калію?
610. Хто вперше ввів термін "апgіпа ресtоrіs"і клінічно описав цей синдром?
611. Вкажіть ефективну середню добову дозу верапамілу:
612. Вкажіть ознаку поганого прогнозу у хворих із стенозом аортального клапана:
613. Яка величина кута альфа при блокаді задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса?
614. Для припинення велоергометричної проби електрокардіографічними критеріями є:
615. Розщеплення І тону, як правило, зумовлене несинхронним:
616. При якому куті альфа необхідно діагностувати повну блокаду передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса?
617. З якими лікарськими медикаментами несумісний вольтарен?
618. Оптимальним препаратом для відновлення синусового ритму при постійній миготливій аритмії є:
619. При якій аритмії електроімпульсна терапія не проводиться?
620. При якій аритмії ефективність електроімпульсної терапії найвища?
621. Який медикамент є найефективнішим засобом при лікуванні кардіогенного шоку?
622. Рання ЕКГ - ознака гострого перикардиту:
623. При швидкості руху плівки 25 мм/сек кожна маленька клітинка (1 мм) на плівці ЕКГ відповідає інтервалу:
624. В нормі співвідношення амплітуди зубців Р в стандартних відведеннях:
625. 25-р. ж. скаржиться на втому, ядуху. Об-но: постійний шум, який вислуховується біля верхнього лівого краю грудини і над лопаткою, діастол. шум на верхівці. На ЕКГ - гіпетрофія лівого шлуночка. На Rо- збільшення лівих камер:
626. Характерні ЕКГ-зміни для інфаркту міокарда діафрагмальної ділянки:
627. Креатинфосфокіназа при гострому інфаркті міокарда підвищується в сироватці в середньому через:
628. Найчастіше ускладнення, яке спостерігається при лікуванні гепарином:
629. Коли підвищуються амінотрансферази при інфаркті міокарда?
630. Для кращого виявлення зубця Р застосовують реєстрацію ЕКГ у відведеннях:
631. При лікуванні вагітних з серцевою недостатністю можна призначити:
632. В лікарню доставлений 55-річний чоловік з гострим інфарктом міокарда передньої стінки. На моніторі виявлено шлуночкову тахікардію. Який препарат підходить для невідкладної інтравенозної терапії?
633. Серцевий викид під час вагітності:
634. В якому місці найчастіше виникає сифілітична аневризма аорти:
635. Приступи Морганьї-Адамса-Стокса можуть спостерігатись при:
636. Викид альдостерону призводить до наступних змін:
637. Найчастіша аускультативна ознака міокардиту:
638. Що характерно для передсердної пароксизмальної тахікардії з атріовентрикулярною блокадою, на відміну від тремтіння передсердь?
639. При яких аритміях електроімпульсна терапія неефективна?
640. Що є причиною розвитку кардіогенного шоку?
641. Що відображає зубець R у відведеннях V1 - V2?
642. Які медикаменти необхідні для підготовки хворих до планової електроімпульсної терапії?
643. Які медикаменти необхідно відмінити за 2 - 3 дні до проведення планової кардіоверсії:
644. Які ЕКГ-дані характерні для синоаурикулярної блокади?
645. Протипоказами до тромболізису при гострому інфаркті міокарда є:
646. До стимуляторів адренорецепторів належить:
647. Основними електрокардіографічними ознаками шлуночкової екстрасистолії є:
648. Які два медикаменти є засобом вибору при поєднанні кардіогенного шоку і набряку легень?
649. Які процеси відображає зубець Q у відведеннях V5 - V6?
650. Який препарат є засобом вибору при лікуванні шлуночкової тахікардії при інфаркті міокарда?
651. Які середники протипоказані при синдромі брадикардії-тахікардії?
652. Який період серцевого циклу є небажаним для нанесення розряду дефібрилятором?
653. Які з перелічених змін серця характерні для мітральної недостатності?
654. Які перелічені феномени реєструються на ФКГ при мітральній недостатності?
655. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня характеризується:
656. Що є протипоказом для відновлення синусового ритму у хворих мітральним стенозом?
657. Препарати дигіталісу при постійній формі миготливої аритмії призначають з метою:
658. Прояви синдрому Аерза:
659. До центру автоматизму першого порядку належить:
660. Які діуретики не можна використовувати при гострих атріовентрикулярних блокадах:
661. До атріо-вентрикулярної блокади високого ступеня належить:
662. Який із перелічених критеріїв є ознакою ритму коронарного синуса?
663. Найефективнішим методом лікування тромбоемболії легеневої артерії є застосування:
664. Післяінфарктний синдром Дреслера характеризується:
665. Причиною гемодинамічних змін при тріаді Фалло є:
666. При аскультації хворих з тетрадою Фалло вислуховується:
667. Відсутність ціанозу у хворих тетрадою Фалло в перші місяці життя пов'язана з:
668. Для ЕКГ при тетраді Фалло характерно:
669. Коли настає анатомічне закриття артеріальної протоки?
670. Гемодинамічні порушення при тетраді Фалло компенсуються за рахунок:
671. Узури ребер - це рентгенологічна ознака:
672. Для аускультації серця при незарощеній артеріальній протоці найбільш характерний:
673. Дефект міжпередсердної перетинки найчастіше поєднується з:
674. Блокада правої ніжки пучка Гіса характерна для наступної вади серця:
675. Для якої вади характерний розвиток двох режимів кровообігу:
676. Найчастіше коарктація аорти поєднується з:
677. ЕКГ дані, характерні для злипливого перикардиту:
678. Основну роль в патогенезі артеріальної гіпертензії при пієлонефриті відіграє:
679. Препаратом вибору при лікуванні гіпертензії при синдромі Кона є:
680. В лікуванні артеріальної гіпертензії при феохромоцитомі протипоказане використання:
681. Який з перелічених препаратів зменшує активнітсь реніну?
682. Для гострого перікардиту характерні наступні зміни ЕКГ:
683. Основний метод діагностики стенокардії в популяційних обстеженнях є:
684. Позитивна проба з калієм характерна для:
685. Серцеві глікозиди не можна поєднувати з:
686. Найчастіша ознака інфекційного ендокардиту:
687. Основний патогенетичний механізм артеріальної гіпертензії при гіперальдостеронізмі:
688. В патогенезі нейроциркуляторної дистонії головну роль відіграє порушення регуляторної функції:
689. При лікуванні артеріальної гіпертензії у вагітних використовують:
690. У вагітних з вихідною гіпотонією перехід до підвищеного артеріального тиску звичайно є:
691. Ознаки серцевої недостатності при захворюваннях серця у вагітних переважно досягають максимуму до:
692. Тимчасова трансвенозна кардіостимуляція правого шлуночка найчастіше застосовується:
693. Постійні кардіостимулятори типу "деманд"імплантують при атріовентрикулярній блокаді проксимального або дистального типу з рідким шлуночковим ритмом у хворих:
694. Найефективнішим препаратом при парасистолічній аритмії є:
695. Для відкритої артеріальної протоки найбільш характерно:
696. При якій блокаді призначення препаратів атропінової групи є ефективним:
697. Симпатоміметичні адреностимулятори найефективніші у випадках:
698. Препарати ваголітичного ряду найдоцільніше застосовувати при:
699. Електрокардіостимуляція серця при атріовентрикулярній блокаді ІІ - ІІІ ступеня найдоцільніша у випадках:
700. При шлуночковій тахікардії, яка виникає на фоні глікозидної терапії, найдоцільніше призначити:
701. Нормалізацію частоти шлуночкового ритму при тахісистолічній формі миготливої аритмії найлегше досягнути з допомогою:
702. Ваша тактика при тремтінні передсердь на фоні порушень гемодинаміки:
703. Найефективнішим препаратом вважають при надшлуночковій пароксизмальній тахікардії у хворих з синдромом WРW (Вольф-Паркінсон-Вайта) вважають:
704. Пароксизмальна форма тремтіння передсердь найбільш ефективно може бути усунена:
705. В якому випадку приступ пароксизмальної надшлуночкової тахіаритмії підлягає негайному усуненню?
706. Показом до невідкладної електроімпульсної терапії у хворих з пароксизмальною тахіаритмією є:
707. Електрична стимуляція серця у хворих шлуночковою пароксизмальною тахікардією проводиться у випадках:
708. Які ЕКГ-зміни характерні для хворих із дилятаційною кардіоміопатією:
709. На основі яких патологоанатомічних змін діагностується дилятаційна кардіоміопатія:
710. Які скарги нехарактерні для хворих гіпертрофічною кардіоміопатією?
711. Які зміни нехарактерні для гіпертрофічної кардіоміопатії:
712. Що має значення в патогенезі гіпертрофічної кардіоміопатії?
713. Які ехокардіографічні зміни характерні для дилятаційної кардіоміопатії?
714. Що не належить до загальноприйнятої схеми лікування дилятаційної кардіоміопатії?
715. Що не належить до патогененетичної терапії гіпертрофічної кардіоміопатії?
716. Виберіть правильний приклад діагнозу кардіоміопатії:
717. Препаратами вибору при об'ємзалежній формі артеріальної гіпертензії є:
718. Яку артеріальну гіпертензію можна вважати пограничною?
719. При порушенні функції нирок у хворих на гіпертонічну хворобу показані препарати:
720. Що не входить у визначення кардіоміопатії?
721. Причиною смерті хворих на розшаровуючу аневризму аорти є:
722. Найінформативнішим методом діагностики розшаровуючої аневризми аорти є:
723. Для гіперадренергічної форми артеріальної гіпертензії найхарактернішою ознакою є:
724. Для об'ємзалежної форми артеріальної гіпертензії найхарактернішими ознаками є:
725. Який препарат не треба відміняти при появі шуму тертя перикарда в гострому періоді інфаркту міокарда?
726. Який медикамент треба призначити при появі ознак перикардиту на третьому тижні інфаркту міокарда?
727. При якому венозному тиску стан хворого стає несумісним з життям при ексудативному перикардиті?
728. Яке лікування найефективніше при хронічному ексудативному перикардиті:
729. Яке лікування найефективніше при тяжкій формі гострого ексудативного перикардиту?
730. Для усунення пароксизму надшлуночкової пароксизмальної тахікардії найдоцільніше застосувати:
731. Найдоцільнішим препаратом при стресовій тахікардії є:
732. Які препарати є найефективнішими в лікуванні шлуночкової екстрасистолії?
733. Що характерно для гіпертрофічної кардіоміопатії?
734. Що характерне для дилятаційної кардіоміопатії?
735. Що є синонімом дилятаційної кардіоміопатії?
736. На основі яких методів обстеження діагностується гіпертрофічна кардіоміопатія?
737. В якому віці хворому найдоцільніше провести хірургічну корекцію вродженої вади серця?
738. Зону ішемії при інфаркті міокарда може обмежити:
739. Відновлення коронарного кровообігу при інфаркті міокарда неможливе внаслідок:
740. Інфузії нітрогліцерину в гострому періоді інфаркту міокарда не завжди застосовуються при:
741. Критерієм ефективності застосування інфузії нітрогліцерину в гострому періоді інфаркту міокарда є все, крім:
742. Який показник гемодинаміки не характеризує скоротливу здатність лівого шлуночка?
743. Для прогресування відкритої артеріальної протоки найбільш характерно усе, крім:
744. Найхарактернішою ознакою коарктації аорти не може бути:
745. Найоптимальнішою умовою при оперативному втручанні у хворих на дефект міжшлуночкової перегородки не вважається:
746. Найдоцільнішою лікувальною тактикою при тремтінні передсердь із значними порушеннями гемодинаміки є усе, крім:
747. Врегулювання частоти шлуночкового ритму при пароксизмах тахісистолії у хворих із стійкою миготливою аритмією можна найкраще досягнути за допомогою:
748. Серед видів кардіогенного шоку прогностично сприятливішим є:
749. Основним критерієм кардіогенного шоку не може бути:
750. Препаратом вибору при пароксизмальній шлуночковій тахікардії є:
751. Збільшення розмірів тіні серця при рентгеноскопії спостерігається при нагромадженні ексудату в порожнині перикарда в кількості:
752. Найефективнішим засобом лікування реактивного перикардиту є:
753. Найчастіша локалізація тромбоемболій при гострому інфаркті міокарда:
754. Найчастішою причиною смерті при інфаркті міокарда є:
755. Найчастішим порушенням ритму серця при гострому інфаркт міокарда є:
756. Найефективніший тромболізис досягається застосуванням:
757. Яке ускладнення може виникнути при тривалому больовому синдромі внаслідок інфаркту міокарда?
758. Головна ознака появи реперфузії після тромболізису при інфаркті міокарда:
759. Найкращим препаратом для знеболення в гострому періоді інфаркту міокарда є:
760. Яким препаратом найефективніше можна зменшити потребу міокарда в кисні в гострому періоді інфаркту міокарда?
761. Найефективніший метод профілактики раптової смерті в перші години гострого інфаркту міокарда:
762. Що спричинює розширення зони некрозу при гострому інфаркті міокарда?
763. Найчутливішим лабораторним тестом діагностики інфаркту міокарда в перші години захворювання є визначення:
764. Для гіпердинамічного типу кровообігу при інфаркті міокарда характерно:
765. Для гіпокінетичного типу кровообігу при інфаркті міокарда характерно:
766. Розшаровуюча аневризма аорти виникає у хворих на:
767. Розрив оболонок аорти найчастіше локалізується у:
768. Першим симптомом розшаровуючої аневризми грудного відділу аорти є:
769. Для розшаровуючої аневризми аорти в крові характерні:
770. Диференціальну діагностику розшаровуючої аневризми аорти слід проводити в першу чергу з:
771. Больовий синдром при розшаровуючій аневризмі аорти:
772. Які ехокардіографічні зміни характерні для дилятаційної кардіоміопатії?
773. Що входить до загальноприйнятої схеми лікування дилятаційної кардіоміопатії?
774. На основі яких патологічних змін діагностується дилятаційна кардіоміопатія:
775. Ознаки гіпердигіталізації:
776. Інфекційний ендокардит найчастіше розвивається при:
777. Яка доза цепорину застосовується при інфекційному ендокардиті?
778. Поганий прогноз у хворих із стенозом гирла аорти визначається наявністю:
779. Який симптом свідчить про важкість стану хворих на мітральний стеноз:
780. Підгострий період інфаркту міокарда в середньому наступає через:
781. Засіб, який покращує мікроциркуляцію при кардіогенному шоці:
782. Покази для призначення фібринолітичних засобів:
783. Креатинфосфокіназа при гострому інфаркті міокарда підвищується в сироватці крові в середньому через:
784. Який препарат підходить для невідкладної терапії шлуночкової пароксизмальної тахікардії при інфаркті міокарда?
785. Який із перерахованих препаратів може викликати тахікардію?
786. Що характерно для передсердної пароксизмальної тахікардії з атріовентрикулярною блокадою (на відміну від тремтіння передсердь)?
787. При якій причині клінічної смерті найвища ефективність реанімаційних заходів:
788. Основна клінічна ознака пізнього токсикозу вагітних:
789. Тривалість підвищення лактатдегідрогенази при інфаркті міокарда:
790. Утворення некрозів у печінці, виразок у травному каналі, зменшення фільтраційної функції нирок, азотемія, утворення мікротромбів - все це характерно для одного з ускладнень інфаркту міокарда:
791. Артеріальний тиск на плечі, який значно перевищує артеріальний тиск на стегні (на 20 мм рт. ст. і більше), свідчить про:
792. Вегетативно-судинна криза у хворих на нейроциркулярну дистонію найчастіше закінчується:
793. Ознака кардіогенного шоку при інфаркті міокарда:
794. Ознака розриву або відриву сосочкового м'яза:
795. Вазоренальна гіпертензія у молодих жінок може бути наслідком:
796. Для ліквідації ацидозу при кардіогенному шоці вводять:
797. Основною електрокардіографічною ознакою шлуночкової екстрасистолії є:
798. Характерними змінами на ЕКГ при гіпертонічній хворобі є:
799. Максимальний ефект після прийому хінідину сульфату наступає через:
800. До характерних порушень гомеостазу при ІХС відносять:
801. Який із перерахованих препаратів належить до гангліоблокаторів?
802. Перший серцевий тон посилюється над верхівкою при:
803. Перший серцевий тон ослаблений над верхівкою при:
804. Збільшення інтенсивності другого тону над легеневою артерією пов'язано з:
805. Для активного вірусного міокардиту характерно пошкодження:
806. Найчастіше причиною мітральної недостатності є:
807. Клінічна ознака несприятливого прогнозу у хворих на стеноз аортального клапана:
808. Яка вада серця із перечислених зустрічається найчастіше?
809. Грубий систолічний шум, який добре вислуховується у ІІ і ІІІ міжребер'ях зліва, зумовлений:
810. Хворим гіпертонічною кардіоміопатією при лікуванні серцевої недостатності призначають:
811. Які препарати Ви призначите хворому, який 2 місяці тому назад переніс неускладнений інфаркт міокарда /на час огляду скарги відсутні/:
812. Найбільш рання ознака гіпертензивного синдрому у вагітних:
813. Поясніть суть екстрасистолії:
814. Вкажіть центри автоматизму, розташовані в системі ніжок пучка Гіса і волокнах Пуркіньє:
815. При якій ваді серця вислуховується "ляскіт"відкриття мітрального клапана:
816. Виберіть найважливіший фізикальний симптом набряку легень:
817. Який найважливіший фактор ризику ішемічної хвороби серця?
818. До характерних порушень гомеостазу при ІХС відносять:
819. При яких варіантах блокад виникає неритмічність шлуночкових скорочень?
820. Шум Флінта спричинений:
821. Найчастішим ускладненням інфаркту міокарда правого шлуночка є:
822. Протипоказом для закритої мітральної комісуротомії є:
823. Що із приведеного нижче є характерною ЕКГ-ознакою гіпертрофії правого шлуночка?
824. До найголовніших причин гіпертонічної хвороби відносять:
825. Клінічні ознаки нейроциркуляторної дистонії:
826. Для якого захворювання характерний різкий підйом сегменту SТ?
827. Які ознаки характерні для підгострої стадії інфаркту міокарда?
828. Який із перечислених препаратів найчастіше викликає брадикардію?
829. Яка тривалість гострої стадії інфаркту міокарда?
830. Отруєння серцевими глікозидами переважно зустрічається у пацієнтів з:
831. При тремтінні передсердь з блокадою 2 : 1:
832. Для гіпертрофічної кардіоміопатії характерно:
833. Електрокардіографічні ознаки недостатності тристулкового клапана:
834. При якому захворюванні протипоказано вживання хворими великих доз нітратів пролонгованої дії?
835. Найважливіший фактор, який регулює артеріальний тиск:
836. Ознака кардіогенного шоку при інфаркті міокарда:
837. Ведучим механізмом в патогенезі набряку легень при інфаркті міокарда є недостатність:
838. Найбільш виражені кумулятивні властивості характерні для серцевого глікозиду:
839. При атріовентрикулярній блокаді ІІ ст., тип Мобітца І, на ЕКГ реєструється:
840. Хворим із переважно діастолічною недостатністю лівого шлуночка доцільно призначати:
841. Пароксизмальна тахікардія - це:
842. Синдром Фредеріка проявляється:
843. На основі яких досліджень можна проводити терапію кардіогенного шоку?
844. Чим пояснити серйозний прогноз захворювання у хворих із кардіогенним шоком:
845. До якого рівня необхідно підвищувати систолічний артеріальний тиск при лікуванні кардіогенного шоку:
846. На протязі якого часу після початку інфаркту міокарда тромболітична терапія найбільше ефективна:
847. Електрокардіографічні ознаки аневризми серця:
848. Які медикаменти при вчасному призначенні суттєво обмежують площу інфаркту міокарда?
849. Від чого залежить енергія розряду дефібрилятора при лікуванні аритмії?
850. Визначення інтервалу 0 - 1 тон має важливе значення при діагностуванні:
851. Назвіть найбільш ефективний периферичний вазодилятатор на фоні високого артеріального тиску:
852. Електрокардіографічні критерії атріовентрикулярної блокади першого ступеня:
853. Хворий з неускладненим великовогнищевим інфарктом міокарда повинен перебувати на листку непрацездатності:
854. В нормі амплітуда комплексу QRS у грудних відведеннях неповинна перевищувати:
855. Атріовентрикулярна блокада - це порушення проведення електричного імпульсу:
856. ЕКГ-ознаки рубцевої стадії інфаркту міокарда:
857. Побічна дія антагоніста кальцію-корінфару:
858. Які препарати рекомендуються при високому тиску в легеневих артеріолах з нормальним серцевим викидом?
859. Який із препаратів має властивість розширювати ниркові і мезентеріальні артеріоли?
860. Вкажіть електрокардіографічні ознаки, характерні для синоатріальної блокади:
861. Скільки є ступенів синоаурикулярної блокади?
862. Яка частота серцевих скорочень характерна для непароксизмальнї шлуночкової тахікардії?
863. По якому пучку порушується проведення імпульсу при міжпередсердній блокаді?
864. До нестабільної стенокардії відносять:
865. Вазоренальна гіпертензія у молодих може бути наслідком:
866. Препарат, який ліквідує гіперкінетичний гіпертонічний криз:
867. Артеріальна гіпертензія при первинному гіперальдостеронізмі супроводжується:
868. Які медикаменти найбільш показані при лікуванні інфаркту міокарда, ускладненному кардіогенним шоком?
869. Які зміни на ЕКГ при гострому дрібновогнищевому інфаркті міокарда:
870. У хворих із підозрою на варіантну стенокардію необхідно провести пробу:
871. Для нейроциркуляторної дистонії найбільш характерні:
872. Яка тривалість гострої фази інфаркту міокарда за даними ЕКГ?
873. Який діуретик доцільно застосувати при гострих атріовентрикулярних блокадах:
874. Які антиагреганти тривало застосовують при ішемічній хворобі серця?
875. Які зміни характерні для тріади Фалло:
876. Основні гемодинамічні зміни при тетраді Фаллі зумовлені:
877. Покази до хірургічного закриття незарощеної артеріальної протоки:
878. При дефекті міжпередсердної перетинки:
879. Смерть при коарктації аорти спричинена у більшості випадків:
880. Основною скаргою хворих на констріктивний перикардит є:
881. Перикардит розвивається найчастіше при:
882. Яка вада серця найчастіше веде до розвитку гіпертензії?
883. Препарат, який покращує мікроциркуляцію при кардіогенному шоці:
884. Найчастіший етіологічний фактор при вторинному інфекційному ендокардиті:
885. Для нейроциркуляторної дистонії характерні:
886. Часте джерело бактеріємії при інфекційному ендокардиті:
887. Яка з фармакологічних проб використовується з метою диференциальної діагностики стенокардії?
888. При якій стадії гіпертонічної хвороби дозволяється вагітність?
889. У хворих з синдромом слабості синусового вузла найбільшого збільшення частоти серцевого ритму можна досягти з допомогою:
890. Які антиаритмічні препарати можна використовувати при синдромі тахі-брадикардії?
891. Які патофізіологічні основи аритмії?
892. Які екстрасистоли підлягають медикаментозній терапії?
893. Електроімпульсна терапія при шлунковій тахікардії найбільше показана хворим:
894. Препарати атропінової групи найефективніші при атріовентрикулярній блокаді:
895. При лікуванні миготливої аритмії у хворих з синдромом слабості синусового вузла можна застосовувати:
896. Препарати, які посилюють у хворих на гіпертонічну хворобу виведення йонів натрію калію і води:
897. Який термін не входить в класифікацію кардіоміопатії:
898. Лікування розшаровуючої аневризми аорти слід проводити:
899. Надрив стінки аорти при рошаруванні аневризми найчастіше спостерігається на рівні:
900. Який із типів гіперліпопротеідемій згідно класифікації Фредріксона є основним в розвитку гіпертонії у осіб молодого віку?
901. Препаратами вибору при гіперадренергічній формі артеріальної гіпертензії є:
902. При помірновираженій ангіотензинзалежній гіпертонії препаратами вибору є:
903. Які захворювання з перечислених можуть бути причиною різного підвищення рівня креатинфосфакінази в крові:
904. Реактивний перикардит при інфаркті міокарда найчастіше розвивається:
905. Препаратом вибору при пароксизмальній надшлуночковій тахікардії є:
906. Який медикамент треба відмінити при появі шуму тертя перикарда в гострий період інфаркту міокарда:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів