Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

28. "Клінічна лабораторна діагностика"


3650. Базофільна зернистість еритроцитів з'являється при:
3651. Ретикулоцитоз спостерігається при:
3652. Лейкопенія спостерігається при:
3653. Зниження ШОЕ спостерігається при:
3654. Підвищення ШОЕ найчастіше спостерігається при:
3655. Гіперлейкоцитоз зустрічається при:
3656. Тромбоцитопенія найчастіше зустрічається при:
3657. Тромбоцитоз найчастіше зустрічається при:
3658. Підвищення кількості гемоглобіну найчастіше виявляється при:
3659. При яких анеміях кольоровий показник підвищений:
3660. Кольоровий показник знижений при:
3661. При якій з анемій спостерігається лейкопенія:
3662. Абсолютний лімфоцитоз спостерігається при:
3663. Панцитопенія зустрічається при:
3664. Стернальна пункція є найбільш інформативним методом дослідження для діагностики:
3665. Бластні клітини в периферійній крові найбільш характерні для:
3666. Панцитоз найчастіше спостерігається при:
3667. Еозинофілія найчастіше спостерігається при:
3668. Нейтропенія спостерігається при:
3669. Нейтрофільоз спостерігається при:
3670. Еозинопенія спостерігається при:
3671. Моноцитоз спостерігається при:
3672. Моноцитопенія спостерігається при:
3673. Атипові мононуклеари (віроцити) виявляються при:
3674. Мегалобласти в периферійній крові характерні для:
3675. Найхарактернішими лабораторними ознаками виразкової хвороби 12-палої кишки є:
3676. Значне підвищення кислотоутворення спостерігається при:
3677. Значне пониження кислотоутворення в шлунку спостерігається при:
3678. Ферментативна активність шлунку понижується при:
3679. Ферментативна активність шлунку підвищується при:
3680. Підвищення продукції глікопротеїну (фактора Кастла) спостерігається при:
3681. Лабораторні ознаки атрофічного гастриту:
3682. Темне забарвлення міхурової жовчі спостерігається при:
3683. Бліде забарвлення міхурової жовчі спостерігається при:
3684. При жовчокам'яній хворобі в жовчі спостерігається:
3685. Найхарактерніші зміни копрограми при недостатній функції підшлункової залози:
3686. Найхарактерніші зміни в копрограмі при виразковому коліті:
3687. Найхарактерніші зміни в копрограмі при непоступленні жовчі в кишки:
3688. Найхарактерніші зміни в копрограмі при недостатності травлення в шлунку:
3689. Найхарактерніші зміни в копрограмі при недостатньому травленні в тонкій кишці:
3690. Найхарактерніші зміни в копрограмі при дисбактеріозі з бродильною диспенсією:
3691. Найхарактерніші зміни в копрограмі при дисбактеріозі з гнильною диспепсією:
3692. Найхарактерніші зміни в сечі при гострому гломерулонефриті:
3693. Найхарактерніші зміни в сечі при гострому пієлонефриті:
3694. Найхарактерніші зміни в сечі при нефротичному синдромі:
3695. Поліурія найчастіше спостерігається при:
3696. Олігурія найчастіше спостерігається при:
3697. Протеїнурія (вище 2 г/л) найчастіше спостерігається при:
3698. Найхарактернішою ознакою трансудату є:
3699. Найхарактернішою ознакою ексудату є:
3700. Які тести дослідження гемостазу використовуються для контролю за антикоагулянтами непрямої дії?
3701. Які тести дослідження гемостазу використовують для контролю за антикоагулянтами прямої дії?
3702. Які тести дослідження гемостазу використовують для виявлення схильності до геморагій при поломці вторинного гемостазу?
3703. Які тести дослідження гемостазу використовують для виявлення схильності до геморагій при поломці первинного гемостазу?
3704. За допомогою яких тестів можна виявити при тромбофілії небезпеку розвитку ДВЗ-синдрому?
3705. Які з лабораторних тестів є надійними для діагностики гемофілій?
3706. При яких захворюваннях знижується активність Х фактора?
3707. Що характерно для недостатності фактора ХІІ?
3708. Що характерне для гемофілії С?
3709. Які тести дослідження гемостазу можуть служити для призначення хворому прямих антикоагулянтів?
3710. При яких захворюваннях знижується активність фібринази?
3711. Які кольпоцитологічні показники використовують для діагностики естрогенної недостатності?
3712. Які кольпоцитологічні показники використовують для діагностики недостатності гормонів жовтого тіла?
3713. Які з лабораторних досліджень найбільш достовірні для діагностики урогенітальних хламідіозів?
3714. Які дослідження спинно-мозкової рідини підтверджують туберкульозний менінгіт?
3715. Що характерно для спинно-мозкової рідини при гнійних менінгітах?
3716. Які зміни спинно-мозкової рідини характерні для черепно-мозкової травми?
3717. По яких показниках лабораторних досліджень можна судити про перехід обтураційної жовтяниці в паренхіматозну?
3718. Які показники лабораторних досліджень характерні для гемолітичної жовтяниці?
3719. Що є характерним для обтураційної жовтяниці в перші дні?
3720. Який тип білків переважає у сироватці крові людей?
3721. Підвищення яких білків у сироватці крові спостерігається в гострій фазі запалення?
3722. Поєднання збільшення яких білків сироватки крові спостерігається при хронічному запальному процесі?
3723. Як змінюється співвідношення білкових фракцій сироватки крові при гострих гломерулонефритах?
3724. Як змінюється співвідношення білкових фракцій сироватки крові при колагенозах?
3725. Які причини зумовлюють підвищення вмісту небілкового азоту в крові?
3726. При яких захворюваннях знижується вміст сечовини у складі безбілкового азоту?
3727. Які причини зумовлюють гіперглікемію?
3728. Які причини зумовлюють гіпоглікемічний стан організму?
3729. Які з перерахованих гормонів підвищують цукор в крові?
3730. Яка причина кетонемії і кетонурій?
3731. Захворювання яких органів веде до порушення ліпідного обміну?
3732. При яких захворюваннях нирок спостерігається значне порушення ліпідного спектру крові?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів