Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

27. "Реаніматологія"


3553. Які основні ознаки зупинки серця?
3554. При якій ситуації прогноз реанімації найсприятливіший?
3555. Які ознаки свідчать про ефективність закритого масажу серця?
3556. Яку позицію треба надати хворому перед початком серцево-легеневої реанімації?
3557. З яких заходів розпочинається негайний етап серцево-судинної реанімації?
3558. При використанні дефібрилятора з підлопатковим і грудним електродами останні повинні розміщуватись відповідно:
3559. Який із перерахованих препаратів в більшості випадків найефективніший для відновлення серцевої діяльності?
3560. З яких міркувань при зупинці серця, хворому вводять натрію гідрокарбонат?
3561. Що є найінформативнішими показниками для контролю за діяльністю серця?
3562. Чим підтримують насосну функцію серця?
3563. Що лежить в основі гострої серцевої недостатності?
3564. Яка тактика при набряку легень?
3565. Які покази до проведення реанімаційного прийому - удар кулаком в ділянку серця?
3566. У пацієнта діагностована електромеханічна дисоціація міо- карда. Що є першочерговим терапевтичним заходом?
3567. Що є найбільш вагомим регулятором альвеолярної вентиляції із всіх хімічних субстанцій в нормі?
3568. Який найдоцільніший шлях введення М-холінолітика при бронхоспазмі?
3569. При якій гіпоксії неефективна оксигенотерапія?
3570. До чого може привести гіпервентиляція?
3571. Який найбільш надійний критерій ефективності дихання?
3572. При якій гіпоксії різко змінюється насичення киснем артеріальної крові?
3573. Якими ознаками супроводжується гіперкапнія?
3574. Які заходи необхідно провести при пневмотораксі?
3575. Які заходи є небезпечними при комплексному лікуванні набряку легень?
3576. Першочергові лікувальні заходи при бронхоспазмі?
3577. Скільки кисню може приєднувати грам гемоглобіну?
3578. Які нормальні величини напруження вуглекислого газу в артеріальній крові?
3579. В яких випадках оксигенотерапія малоефективна?
3580. У пацієнта на фоні нормального самопочуття гостро розвинулося стридорозне дихання. Свідомість відсутня. Виражені симтоми гіпоксії. Яка найбільш вірогідна причина?
3581. Які патологічні фактори гострої дихальної недостатності при відкритому пневмотораксі?
3582. Які причини гемодинамічних розладів при напруженому пневмотораксі?
3583. Що необхідно застосовувати у випадках підвищеного вмісту метгемоглобіну в крові і розвитку гіпоксії?
3584. Чим викликаються аспіраційні пневмоніти?
3585. Якою аспірацією зумовлений кислотно-аспіраційний пневмоніт (синдром Мендельсона)?
3586. Які симптоми вказують на надмірно глибоке введення інтубаційної трубки?
3587. Яка головна функція системи кровообігу?
3588. Коли виникає артеріальна гіпотензія зі зниженим центральним венозним і пульсовим тиском та тахікардією?
3589. Яка найбільш вірогідна причина синусової брадикардії?
3590. Яка основна ознака недостатності правого серця?
3591. Яка причина гострого набряку легенів?
3592. Які симтоми характерні при синдромі ішемії нижньої кінцівки?
3593. Які етіопатологічні фактори виникнення зомління?
3594. Що є спільним для всіх форм шоку?
3595. Для яких хворих характерний шок, що проявляється зниженням артеріального тиску, периферичною вазоконстрикцією, тахікардією, підвищенням центрального венозного тиску?
3596. Які заходи етіопатогенетичної терапії кардіогенного шоку при інфаркті міокарда?
3597. Чим зумовлений оптимальний перебіг метаболічних процесів в мозку?
3598. Де утворюється ліквор?
3599. Скільки приблизно складає загальний об'єм спинно-мозкової рідини у дорослих?
3600. Які волокна охоплює спинноталамічний тракт?
3601. Скільки виносить в нормі мозковий кровообіг?
3602. Який нормальний рівень внутрішньочерепного тиску?
3603. Які наслідки гострого підвищення внутрішньочерепного тиску?
3604. Які медикаментозні проби необхідно провести для підтвердження діагнозу міастенія?
3605. За якими симптомами визначають глибину загальномозкових розладів?
3606. На чому базується оцінка рівня пригнічення свідомості за шкалою Глазго?
3607. Хв. на словесний контакт не реагує, при сильному больовому подразненні в області носоглотки з'являються тонічні згинальні або розгинальні рухи в кінцівках, дихання збережено. Яка оцінка загальномозкових розладів за шкалою Глазго?
3608. Які симптоми найбільш характерні для гострих розладів церебрального кровообігу по ішемічному типу?
3609. Які фармакологічні препарати використовуються для лікування набряку мозку?
3610. Які симптоми найбільш характерні для гострих розладів церебрального кровообігу за геморагіч-ним типом?
3611. Хворий на словесні звернення і на больовий подразник не реагує, тотальна офтальмоплегія, тонус м'язів знижений, викликається тільки колінний рефлекс, дихання аритмічне, типу Чейн-Стокса. Яка глибина коматозного стану?
3612. Яке положення характеризує найважливіші функції вегетативної нервової системи?
3613. Клінічні прояви гострого хімічного отруєння найшвидше проявляються при поступленні токсичної речовини в організм:
3614. Чим зумовлені клінічні прояви при отруєнні мухомором?
3615. Які характерні симптоми при отруєнні блідою поганкою?
3616. Чим обумовлений токсичний вплив на печінку та нирки при отруєнні блідою поганкою?
3617. Які з перерахованих біологічноактивних речовин містяться в зміїній отруті?
3618. Що може розвинутись після укусу отруйної змії?
3619. Які ознаки з'являються у хворого з гострим кокаїновим отруєнням?
3620. При яких умовах прискорюється всмоктування з шлунково-кишкового тракту, якщо хворий із суїци-дальною метою прийняв барбітурати?
3621. Що сприяє посиленню токсичного ефекту барбітуратів?
3622. Яка причина смерті при нелікованому отруєнні барбітуратами?
3623. Який механізм дії снотворного препарату ноксирону в токсичній дозі?
3624. Яким шляхом порушує нервово-м'язову передачу токсин збудника ботулізму?
3625. До виникнення яких симптомів призводить вживання седуксену (валіум, сібазон) у великих дозах?
3626. До яких наслідків призводить отруєння етанолом?
3627. Які найчастіші пошкоджуючі фактори зустрічаються, якщо потерпілий знаходиться в зоні горіння продуктів пластмас?
3628. Чим зумовлена клінічна картина отруєння їжею, інфікованою стафілококом?
3629. У потерпілого гостре пероральне отруєння фосфорорганічною сполукою. Чим буде зумовлена клінічна картина?
3630. Які симптоми найчастіше спостерігаються при отруєннях атропіном?
3631. Назвіть найперші азнаки важкого отруєння дихлоретаном:
3632. Чим проявляється отруєння оксалатною кислотою?
3633. Які симптоми спостерігаються при отруєнні міддю?
3634. Юнак протягом тижня мазав шкіру сірою ртутною маззю (використав 200 г 40% мазі) і не змивав її з поверхні шкіри. Які симптоми будуть переважати?
3635. Які побічні ефекти спостерігаються після прийому великих доз саліцилатів?
3636. Які синдроми розвиваються при оральному прийомі оцтової кислоти?
3637. Які синдроми спостерігаються при передозуванні фенацитину?
3638. Техніка промивання шлунка дорослому після перорального отруєння:
3639. Протипокази до промивання шлунка, стимулювання блювання при гострому пероральному отруєнні:
3640. Покази до промивання шлунка при гострому хімічному оральному отруєнні стимулюванням блювання:
3641. При гострому оральному отруєнні невідомою хімічною сполукою промивання шлунку рекомендується проводити:
3642. Промивання шлунка шляхом стимулювання блювання потерпі-лим у свідомості
3643. Рекомендації при гострому пероральному хімічному отруєнні потерпілому в комі на місці нещасного випадку:
3644. Коли проводиться форсований діурез для лікування гострого отруєння?
3645. При яких отруєннях найбільша ефективність гемодіалізу?
3646. Що забезпечує злуження плазми при форсованому діурезі?
3647. Що є показником ефективності лікування отруєнь морфіном?
3648. Тактика лікаря при гострому хімічному отруєнні:
3649. При яких отруєннях ацетилцистеїн рекомендується як антидот?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів