Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

24. "Фтизіатрія"


3114. За яких процесів найвірогіднішою є наявність секвестрів легеневої тканини?
3115. Пересування всередині легеневої порожнини округлих тіней при зміні положення тіла можливе при:
3116. Клітини якого епітелію най-частіше виявляють в харкотинні під час запальних процесів в легенях?
3117. Бронхоскопію у хворого з кровохарканням невідомої етіології доцільно проводити:
3118. Найбільш характерними клінічними симптомами первинного туберкульозного комплексу у дітей є:
3119. Змінення гемограми при первинному туберкульозному комплексі:
3120. Найбільш характерні рентгенологічні ознаки пневмонічної стадії первинного туберкульозного комплексу:
3121. Первинний туберкульозний комплекс у дітей слід диференціювати з:
3122. Ускладнення первинного туберкульозного комплексу:
3123. Первинний туберкульозний комплекс розвивається:
3124. Чутливість до туберкуліну, найбільш характерна для первинного туберкульозного комплексу:
3125. Основні симптоми хронічного первинного туберкульозу:
3126. Які лімфатичні внутрішньогрудні вузли уражаються частіше при туберкульозі?
3127. У дитини, яка вакцинована БЦЖ, частіше розвивається:
3128. Залишкові зміни первинного туберкульозу:
3129. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів слід диференціювати з:
3130. Особливості туберкульозу у дітей:
3131. Рентгенологічні ознаки гострого дисемінованого туберкульозу:
3132. Найхарактерніший цитоз ліквору при туберкульозному менінгіті:
3133. Вогнища при міліарному туберкульозі:
3134. Морфологічний характер вогнищ при гострому дисемінованому туберкульозі легень:
3135. Характерні показники гемограми при гострому дисемінованому туберкульозі легень:
3136. Причини розвитку ателектазу при туберкульозі:
3137. Раптовий початок захворювання, виражене блювання, менінгеальні симптоми, від'ємні туберкулінові проби, еритроцити у лікворі, геморагії на очному дні є характерними для:
3138. Висока температура тіла, головний біль, блювання, виражені менінгеальні симптоми, у лікворі клітинно-білкова дисоціація, мікробна флора, фібринна плівка є характерними для:
3139. Виражені менінгеальні симптоми, ураження черепно-мозкових нервів, парези, клітинно-білкова дисоціація і лімфоцитоз у лікворі, відсутність плівки характерно для:
3140. Поступовий початок захворювання, менінгіальні симптоми і ураження черепно-мозкових нервів, у лікворі - клітинно-білкова дисоціація, зниження рівня цукру і хлоридів, ніжна плівка є характерними для:
3141. Рівень глюкози спинномозкової рідини у хворих на туберкульозний менінгіт:
3142. Характер і локалізація вогнищ при хронічному дисемінованому туберкульозі легень:
3143. Вміст білку в лікворі у хворих на туберкульозний менінгіт:
3144. Рентгенологічні ознаки загострення хронічного дисемінованого туберкульозу легень:
3145. Найчастіші ускладнення хронічного дисемінованого туберку-льозу легень:
3146. Найчастіші ускладнення підгострого дисемінованого туберкульозу легень:
3147. Найінформативніший метод діагностики дисемінованих процесів:
3148. Туберкульоми - це:
3149. Аускультативний феномен, який частіше виявляють у хворих на кавернозний туберкульоз:
3150. Найчастіша локалізація туберкульом в легенях:
3151. Туберкульоми розташовуються:
3152. Туберкульоми частіше є виходом:
3153. В розвитку інфільтративного туберкульозу провідну роль відіграє:
3154. Найчастіший варіант розвитку інфільтративного туберкульозу легень:
3155. Провідний фактор під час визначення величини стенозу бронху:
3156. Обмеження рухомості бронху в місці його ураження є характерним для:
3157. Найчастішою скаргою при туберкульозі бронху є:
3158. Симптом, який щонайповніше характеризує порожнину в легенях у хворих на кавернозний туберкульоз:
3159. Непрямі рентгенологічні ознаки туберкульозу бронхів:
3160. Найхарактерніший клінічний симптом туберкульозу трахеї:
3161. Найважчий та найпоширеніший пневмоконіоз:
3162. Основна рентгенологічна ознака початкової стадії силікозу:
3163. Характер ексудату при туберкульозному плевриті:
3164. Найбільш виражена і часта фізична ознака ексудативного плевриту:
3165. Достовірні рентгенологічні ознаки активності специфічного процесу:
3166. Інформативний клінічний метод обстеження хворих на вогнищевий туберкульоз легень:
3167. Показання до томографічного обстеження хворих на вогнищевий туберкульоз:
3168. Основна рентгенологічна ознака, яка відрізняє м'яковогнищевий туберкульоз від бронхопневмонії:
3169. З якими захворюваннями щонайчастіше доводиться диференціювати м'яковогнищевий туберкульоз:
3170. З якими захворюваннями найчастіше доводиться диференціювати фіброзно-вогнищевий туберкульоз:
3171. Найдостовірнішій метод дослідження при абдомінальному туберкульозі:
3172. Найбільш достовірна аускультативна ознака старої каверни:
3173. Захворювання, з якими слід диференціювати фіброзно-кавернозний туберкульоз:
3174. Найбільш інформативний метод діагностики порожнин у хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, старших 60 років:
3175. Найхарактерніша ознака переходу силікозу в силіко-туберкульоз:
3176. Яку форму туберкульозу найчастіше доводиться диференціювати з силікозом ІІІ стадії?
3177. При інфільтративному туберкульозі верхівково-заднього сегменту в фазі розпаду початкові вогнища бронхогенного відсіву найчастіше утворюються:
3178. При інфільтративному туберкульозі верхівкового сегменту в фазі розпаду вогнища бронхогенного відсіву найчастіше виявляються:
3179. Паратрахеальні і трахеобронхіальні лімфовузли найчастіше бувають уражені при:
3180. Знижують тиск в малому колі кровообігу і використовуються в комплексі з іншими засобами під час легеневої геморагії:
3181. Проникність судинної стінки зменшують:
3182. Патогномонічний симптом туберкульозу бронхів:
3183. Чи є проба Манту з 2 ТО ППД-Л диференціально-діагностичною пробою?
3184. Реакція на пробу Манту з 2 ТО у дорослих вважається гіперергічною при утворенні папули:
3185. Віраж туберкулінових проб - це:
3186. Вірусні інфекції, кір, коклюш, скарлатина, гепатит знижують чутливість до туберкуліну?
3187. Ревматизм, тонзиліт, бронхіальна астма підвищують чутливість до туберкуліну?
3188. Кількість туберкуліну в стандартному розведенні для постановки проби Манту з 2 ТО:
3189. Масова туберкулінодіагностика проводиться:
3190. Проба Манту з 2 ТО виявляє:
3191. Під час обліку реакції Манту з 2 ТО ППД-Л враховується:
3192. Проба Коха є:
3193. При якій патології найчастіше збільшуються поперечні розміри одного кореня?
3194. При якій патології найчастіше спостерігаються нечіткі контури кореня?
3195. При яких процесах найвірогіднішою є тривала стабільність порожнин?
3196. Якому процесу притаманні товсті стінки внутрішньолегеневої порожнини?
3197. При якому патологічному процесі в легенях внутрішні контури порожнини нерівні і закруглені в верхньому та нижньому відділах?
3198. При якому патологічному процесі в легенях внутрішні контури порожнини гладкі і закруглені в верхньому та нижньому відділах?
3199. При якому варіанті дисемінованого туберкульозу легень не диференціюється легеневий малюнок?
3200. Якій патології притаманне поєднання численних вогнищ з розширенням коренів?
3201. При якій патології кругла тінь супроводжується вогнищами в оточуючій легеневій тканині?
3202. Який субфебрилітет є найхарактернішим для активного туберкульозу?
3203. Для якого захворювання більш характерне виділення 200-300 мл харкотиння за добу з неприємним запахом?
3204. Для якого захворювання більш характерне виділення харкотиння в певному положенні хворого (на боці з спущеною донизу головою)?
3205. Для якого захворювання більш характерне виділення великої кількості (до 1 л) рідкого водянистого харкотиння?
3206. Виділення крові з дихальних шляхів слід віднести до легеневої кровотечі у випадку:
3207. Феномен перкуторного звуку з коробковим відтінком визначається під час:
3208. Посиленням голосового дрижання проявляються:
3209. Послаблення голосового дрижання характерне для:
3210. Які найбільш фізіологічні функціональні проби найчастіше використовуються в клініці з метою уточнення і виявлення прихованих форм дихальної недостатності?
3211. Які з наведених нижче спірографічних показників не характеризують вентиляційну функцію легень?
3212. Зміни яких спірографічних показників більше свідчать про наявність реструктивних змін в легенях?
3213. Зміни яких спірографічних показників більше свідчать про наявність обструктивних змін в легенях і бронхах?
3214. Скільки потрібно мати МБТ в 1 мл матеріалу, щоб виявити їх методом простої мікроскопії?
3215. Який ексудат є найхарактернішим для туберкульозного плевриту?
3216. За клітинним складом туберкульозний ексудат найчастіше буває:
3217. Критеріями діагностики інфекційної і післявакцинної алергії є:
3218. Для якої патології патогномонічні численні кісткові включення в круглій тіні?
3219. Для якої патології патогномонічна кругла тінь в поєднанні з бугристим коренем і деструкцією ребра?
3220. Для якої патології патогномонічна наявність тонкої серпоподібної смужки газу по верхньому краю круглої тіні у вигляді повітряної шапочки?
3221. При якій патології часто відмічається однорідність структури круглої тіні?
3222. Визначіть, які показники найбільш повно відповідають ексудату?
3223. Чим зумовлений розвиток туберкульозу легень?
3224. Який варіант патогенезу відіграє провідну роль в розвитку туберкульозу легень у дорослих на сучасному етапі?
3225. З якою основною метою використовується на практиці туберкулінова проба Коха з 20 ТО?
3226. Сучасна класифікація туберкульозу верхніх дихальних шляхів, трахеї і бронхів:
3227. Чи є одноразове виявлення МБТ в харкотинні абсолютною ознакою захворювання на туберкульоз?
3228. В яких трьох з наведених сегментів легень найчастіше розвивається туберкульоз?
3229. Можливі патогенетичні варіанти дисемінованого туберкульозу легень:
3230. Найпоширеніша клінічна форма туберкульозу органів дихання первинного періоду:
3231. Недуги, з якими найчастіше доводиться диференціювати дисемінований туберкульоз у осіб похилого та старечого віку:
3232. Два найдостовірніші методи, які підтверджують діагноз туберкульозу під час диференціальної діагностики між інфільтративним туберкульозом і гострою пневмонією:
3233. Дві недуги, які найчастіше можуть супроводжуватися плевральним випотом:
3234. Два основні діагностичні методи, які дозволяють встановити етіологію плевриту:
3235. Вказати, до якого синдрому відносяться наступні симптоми: підвищення температури; слабкість; пітливість; похудіння; поганий сон:
3236. Вказати, до якого синдрому відносяться симптоми: кашель, виділення харкотиння, біль в грудній клітці?
3237. Яке підвищення температури відноситься до малого субфебрилітету?
3238. Більш характерно для туберкульозного захворювання:
3239. Температурна крива, більше характерна для фази розпаду при туберкульозі:
3240. Чи завжди залежить вираженість больового синдрому від поширеності і важкості туберкульозного процесу?
3241. Ексудат в плевральній порожнині найчастіше накопичується при:
3242. Місцева реакція на пробу Коха:
3243. Вогнищева реакція на пробу Коха у хворих на туберкульоз легень:
3244. Від'ємна проба Коха виключає туберкульоз?
3245. Численні вогнища переважають в верхніх відділах легень при:
3246. Двобічні численні симетричні ТБУ-вогнища переважають в середніх і нижніх відділах при:
3247. Що уподоблюється вогнищевим змінами в легенях на оглядовій рентгенограмі?
3248. Наявність "доріжки"у вигляді широких розмитих тяжів від туберкульозної порожнини до кореня легені свідчить:
3249. Виявлення в харкотинні змінених еластичних волокон вказує на наявність:
3250. При якій клінічній формі туберкульозу відмічається виражений еритроцитоз?
3251. Для якої клінічної форми туберкульозу є характерним моноцитоз?
3252. Який патологічний стан можна виключити при наявності декількох або численних вогнищевих тіней?
3253. Причина однобічного збіднення судинного рисунку легень:
3254. Якій патології більше притаманні нечіткі поліциклічні контури кореня?
3255. При якій патології можливе збереження незмінного просвіту бронхів на тлі збільшених лімфовузлів?
3256. Затемнення, яке утворює гострі кути з контурами прилеглих анатомічних структур, є характерною для патологічного процесу в:
3257. При якій патології легень спостерігаються численні круглі тіні?
3258. Найбільш характерно для прогресування тубпроцесу:
3259. В клітинному складі випоту в плевральну порожнину при туберкульозі легень переважають:
3260. В плевральній рідині: питома вага1,020, білок 25 г/л, лейкоцити 10 - 15 в полі зору, еритроцити 1 - 2 в полі зору, атипові клітини не виявлено, проба Рівальта позитивна. Ваш висновок?
3261. В плевральній рідині: питома вага1,014, білок 14 г/л, лейкоцити 1 - 2 в полі зору, еритроцити поодинокі в полі зору, атипові клітини не виявлено, проба Рівальта від'ємна. Ваш висновок?
3262. В плевральній рідині: питома вага1,020, білок 30 г/л, лейкоцити 10 - 15 в полі зору, еритроцити 0 - 1 в полі зору, переважають лімфоцити, атипові клітини не виявлено, проба Рівальта позитивна. Ваш висновок?
3263. В плевральній рідині: питома вага1,020,білок 50 г/л, лейкоцити 2 - 4 в полі зору, еритроцити до 50 в полі зору, атипові клітини виявлено, проба Рівальта позитивна. Ваш висновок?
3264. Основне призначення проби Коха:
3265. Основний шлях зараження туберкульозом:
3266. Туберкулін - це:
3267. Туберкулін має властивості:
3268. Вакцина БЦЖ - це:
3269. Тривалість імунітету після вакцинації ВЦЖ в середньому складає:
3270. Імунітет після вакцинації БЦЖ розвивається через:
3271. Діаметр післявакцинального знаку після якісно проведеного щеплення БЦЖ:
3272. Еволюція шкірних змін у прищеплених БЦЖ на місці введення вакцини в нормі завершується:
3273. Позитивна реакція на туберкулін свідчить про:
3274. Основне призначення проби Манту:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів