Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

2. "Пульмонологія"


17. Перкуторні зміни при гострому неускладненому бронхіті:
18. Основна клінічна ознака необструктивного бронхіту:
19. Для диференційної діагностики гострого бронхіту і пневмонії необхідно:
20. Основним клінічним симптомом обструктивного бронхіту є:
21. Особливістю дифтерійного бронхіту є:
22. Фіналом коревого бронхіту найчастіше є:
23. Рецидивуючий бронхіт пов'язаний з:
24. Токсичний бронхіт можуть викликати:
25. Основна причина розвитку хронічного бронхіту:
26. При гострому неускладненому бронхіті не рекомендується використання:
27. Хронічний бронхіт треба лікувати антибіотиками:
28. Хронічний бронхіт може бути причиною розвитку:
29. Показами до проведення бронхоскопії є підозра на:
30. Життєва ємність легень - це:
31. Бронхолітіаз - це:
32. "Світлий"проміжок між аспірацією бензину та гострими проявами пневмонії складає:
33. Невідкладний захід для попередження розвитку пневмонії при аспірації сторонніх тіл:
34. Інфаркт-пневмонія - це:
35. Для крупозної пневмонії характерно:
36. Найчастішим ускладненням крупозної пневмонії є:
37. Томографія при пневмонії показана у випадку:
38. При пневмонії не рекомендуються:
39. З перелічених препаратів не є муколітиком:
40. Не є бактерицидним антибіотиком:
41. Не є напівсинтетичним пеніциліном:
42. Не є ускладненням антибіотикотерапії :
43. Не використовують для вживання всередину:
44. При лікуванні важкоперебігаючих інфекцій не рекомендується:
45. Покази до комбінованої антибіотикотерапії:
46. Лікування анафілактичного шоку:
47. Основна клінічна ознака центрального раку легень:
48. Характерна ознака запущеного периферичного раку легень:
49. Не є ускладненням раку легень:
50. Основою діагностики при ендобронхіальному рості пухлини є:
51. Верифікує діагноз раку легень:
52. Клініка аденоми бронха визначається:
53. Виділення великої кількості слизистого пінистого харкотиння є характерною ознакою:
54. Карциноїдний синдром (бронхоспазм, телеангіектазії, набряки обличчя, гіперемія, ураження серця):
55. Провокувати розвиток мезотеліоми плеври може:
56. Симптоматика мезотеліоми плеври:
57. Саркоїдоз органів дихания - це:
58. Основний метод лікування саркоїдозу органів дихання:
59. Масивне затемнення зі зміщенням органів середостіння в "здоровий"бік є рентгенологічною ознакою:
60. Для сухого плевриту характерні:
61. Симптоматика може повністю бути відсутньою при:
62. При сухому плевриті біль:
63. Для ексудату в плевральній порожнині є характерним:
64. Наявність трансудату в порожнині плеври свідчить про:
65. Трансудат у порожнині плеври (питома вага менше 1015, менше 3% білка, (-) проба Рівальта) характерний для:
66. Найчастіший етіологічний фактор в розвитку вторинних плевритів:
67. Яка кількість рідини в плевральній порожнині визначається рентгенологічно?
68. Основа лікування емпієми плеври:
69. Для приступу бронхіальної астми характерні:
70. Середній ступінь важкості бронхіальної астми:
71. Стероїдний препарат для інгаляційного використання:
72. Основний механізм розвитку астматичного статусу:
73. Селективний стимулятор бета -2-адренорецепторів:
74. При астматичному статусі рекомендуються:
75. Рентгенологічна картина ателектазу сегменту легені:
76. Надмірне виділення гнійного харкотиння може бути ознакою:
77. Основний метод лікування бронхоектатичної хвороби:
78. Для профілактики та лікування шокової легені використовують:
79. Характеристика ураження органів дихання при системній склеродермії:
80. Синдром Мендельсона - це:
81. Для синдрому Піквіка є характерним:
82. Для хвороби Хамана-Річа є характерним:
83. Основа патогенезу хвороби Хамана-Річа:
84. Для синдрому Гудпасчера характерно:
85. Лікування синдрому Гудпасчера:
86. В етіології муковісцидозу відіграє роль:
87. При яких дифузних захворюваннях сполучної тканини найчастіше зустрічається ексудативний плеврит?
88. Характер ураження легень при системному червоному вовчаку:
89. На фоні яких захворювань найчастіше виникає туберкульоз?
90. Що сприяє загостренню чи виникненню туберкульозу при системному червоному вовчаку ?
91. Найчастіше ураження легень при склеродермії:
92. Чи можуть при склеродермії виникати бронхоектази?
93. Який плеврит частіше спостерігається при ревматоїдному артриті?
94. Ураження легень при ревматоїдному артриті буває найчастіше у вигляді:
95. Який пневмосклероз може виникати при ревматоїдному артриті?
96. Чи бувають ревматоїдні вузлики в легенях при ревматоїдному артриті?
97. Найбільш ефективні препарати в лікуванні інтерстиціальної пневмонії при ревматоїдному артриті:
98. Як часто бувають ураження легень при хворобі Бехтєрева?
99. Фактори, що сприяють легеневій патології при хворобі Бехтєрева:
100. Ураження легень при грануломатозі Вегенера є:
101. Rg-зміни в легенях при грануломатозі Вегенера знаходять:
102. Характерні рентгенологічні зміни в легенях при грануломатозі Вегенера:
103. Чи є характерним ураження легень для хвороби Хортона?
104. Характерні ураження легень при неспецифічному аортоартеріїті:
105. При яких васкулітах (крім вузликового периартеріїту) буває бронхоспастичний синдром?
106. При якому васкуліті буває геморагічний пневмоніт?
107. Ознаки ураження судин малого кола при системній склеродермії:
108. Що означає термін "бджолині соти"при системній склеродермії?
109. Що таке склеродермічна ангіопатія?
110. Яке з дифузних захворювань сполучної тканини необхідно диференціювати з пухлинним процесом?
111. Що сприяє ураженню легень при дерматоміозиті?
112. Найчастіший характер ураження легень при вузликовому периартеріїті?
113. При яких дифузних захворюваннях сполучної тканини спостерігається стійка еозинофілія в крові?
114. При якому захворюванні може бути прогресуючий фіброз верхівок легень?
115. Вкажіть причини ексудативних плевритів:
116. Вкажіть всі причини кровохаркання:
117. Які засоби можна вводити внутрішньоплеврально при вовчаковому плевриті?
118. Чи можуть у плевральному ексудаті бути ЛЕ-клітки?
119. При яких захворюваннях може развиватись легеневе серце?
120. Чим зумовлений розвиток легеневого серця при хворобі Бехтєрева?
121. Чим зумовлений розвиток легеневого серця при вузликовому периартеріїті?
122. Чим зумовлений розвиток легеневого серця при системній склеродермії?
123. Які суглоби переважно уражуються при саркоїдозі?
124. На фоні якого захворювання може розвиватися артрит?
125. Що таке симптом Каплана?
126. При яких захворюваннях системи крові можуть бути артралгії і осалгії?
127. Що включає в себе поняття "легеневе серце"?
128. Скільки буває варіантів перебігу легеневого серця?
129. Скільки є стадій в розвитку легеневого серця?
130. Найчастіші причини гострого легеневого серця:
131. Причини розвитку хронічного легеневого серця?
132. Які порушення гемодинаміки бувають при легеневому серці?
133. Яка еритремія буває при легеневому серці?
134. Коли краще призначати строфантин при легеневому серці?
135. Коли і як застосовувати імунокоректори при легеневому серці?
136. Як краще застосовувати діуретики при легеневому серці?
137. Коли призначають глюкокортикостероїди при легеневому серці?
138. Коли застосовують гепарин при легеневому серці?
139. Які діуретики краще застосовувати при легеневому серці?
140. Назвіть найхарактернішу скаргу при розвитку декомпенсації легеневого серця?
141. Основний механізм вазоконстрикції при хронічному легеневому серці:
142. Ціаноз розвивається разом з:
143. Покази для санаторно-курортного лікування при легеневому серці:
144. Механізм розвитку недостатності трикуспідального клапану при легеневому серці:
145. Які зміни на ЕКГ бувають при легеневому серці?
146. Нормальний систолічний тиск в легеневій артерії:
147. Пряма клінічна ознака гіпертрофії правого шлуночка:
148. Найбільш важлива аускультативна ознака при легеневому серці:
149. В молодої жінки картина артралгії, пароксизмальної тахікардії, кератокон'юнктивіту, вузликових висипань на тілі, втрата ваги. При рентгенологічному обстеженні грудної клітки виявлено білатеральну перитрахеальну аденопатію. Д-з:
150. Які позалегеневі ускладнення не зустрічаються у хворих саркоїдозом?
151. Найбільш реальний прогноз саркоїдозу:
152. Які зміни з боку легень залишаються після астматичного статусу у хворих бронхіальною астмою ІІ стадії?
153. Хворому з різко вираженою легеневою кровотечею, який втратив 600 мл крові за 6 годин, не можна проводити:
154. Що нехарактерно для абсцесу легені?
155. Яке найбільш інформативне дослідження для діагностики емболії легеневої артерії?
156. Хворий 70 років страждає на аспергільоз. Відмічається кров у харкотинні. Що не рекомендується для хворого?
157. Що не ускладнює хронічну обструкцію бронхів?
158. Що не вірно у відношенні до куріння і розвитку хвороби легень?
159. Для саркоїдозу характерно:
160. Для синдрому Гудпасчера характерно:
161. Для хвороби Вегенера характерно:
162. Хв., 54 р. турбує кашель з виділенням слизисто-гнійного харкотиння. Мікобактерій туберкульозу не виявлено, туберкулінова проба від'ємна. Rо - деформація легеневого рисунка, тяжистість та лінійної форми тіні в нижніх відділах. Діагноз?
163. Альвеолярний мікролітіаз супроводжується:
164. Хворий 50 р. у важкому стані, з високою температурою, відхаркує гнійнокров'яне харкотиння. На рентгенограмі легень - справа декілька тонкостінних порожнин з рівнем рідини, лейкоцити крові 16,8.109 г/л із зсувом вліво. Слід думати про:
165. Які дії лікаря у випадку амбулаторного хворого з приступом ядухи після вживання беротеку, теофедрину або ізадрину?
166. Покази для застосування глюкокортикоїдів у хворих з хронічним бронхітом (вірно все, крім):
167. При загостренні хронічного катарального ендобронхіту при малій кількості харкотиння в перші 2 - 3 дні рекомендовані препарати:
168. При загостренні хронічного деструктивно-атрофічного бронхіту з синдромом обструкції за рахунок густого харкотиння можна застосувати:
169. Застосування бронхолітиків рекомендовані при:
170. Тривале кровохаркання при сухому кашлі дає підставу запідозрити:
171. При хронічних неспецифічних запаленнях легень з ознаками обструктивної емфіземи легень функціональні дослідження вказують на:
172. Які з перелічених симптомів характерні для подразнення зворотнього нерва?
173. При атопічній бронхіальній астмі відіграють роль наступні алергічні реакції:
174. Бронхіальну астму супроводжують:
175. Однією з частих причин тахікардії у хворого в астматичному стані є:
176. Протипоказами для кортикостероїдної терапії бронхіальної астми є всі захворювання, крім:
177. Геморагічна рідина в порожнині плеври виявляється:
178. Тривалість тимчасової непрацездатності при гострому інфекційному бронхіті:
179. 60-річний чоловік, шахтар, не курить. На протязі декількох останніх років спостерігається продуктивний кашель переважно в зимовий період. Назвіть патологію:
180. Виявлення малих об'ємів рідини або осумкованої рідини в плевральній порожнині здійснюється за допомогою:
181. Діагностика ступеня активності хронічного бронхіту базується на:
182. Частим клінічним симптомом гострої пневмонії є:
183. Частою ознакою гострих пневмоній у алкоголіків є:
184. Особливості лікування гострої пневмонії у алкоголіків:
185. З яким небезпечним захворюванням слід диференціювати хронічну пневмонію:
186. Часте повторне нагромадження рідини в порожнині плеври - типова ознака для:
187. При ускладненні гострої пневмонії ексудативним плевритом є доцільним:
188. Покази для штучної вентиляції легень при астматичному статусі:
189. Дихальну недостатність діагностувати краще на основі:
190. Яке харкотиння характерне для крупозної пневмонії?
191. За характером морфологічних змін слизової оболонки бронхіти бувають:
192. За характером харкотиння бронхіти поділяються на:
193. Критеріями діагнозу обструктивного бронхіту є:
194. Скарги, характерні для І доби гострого бронхіту:
195. Для гострого бронхіту, ускладненого бронхопневмонією, характерні ознаки:
196. Антибактеріальні засоби у хворих на гострий бронхіт рекомендуються насамперед:
197. На величину кровообігу в легеневій тканині впливають:
198. Функціональна залишкова ємність легень складається із суми об'ємів і ємностей (вибрати правильну відповідь):
199. Найбільш небезпечними наслідками тотальної гіповентиляції є:
200. Які показники функції зовнішнього дихання зменшуються при рестриктивних формах порушення вентиляції насамперед?
201. Відповідність вентиляційної функції органів дихання до інтенсивності обміну речовин оцінюють з допомогою:
202. Підвищення тиску в легеневій артерії при хронічному бронхіті спричинено:
203. Частим ускладненням гострої пневмонії є:
204. З яким препаратом не рекомендують поєднувати тетрацикліни?
205. З якими медкаментами не рекомендується поєднувати антибактеріальні сульфаніламідні препарати:
206. Найважливішим механізмом еритроцитозу при кисневому голодуванні у хворих бронхолегеневими захворюваннями є:
207. Еластичні волокна в харкотинні найчастіше зустрічаються при захворюваннях:
208. Які показники зовнішнього дихання можна визначити методом спірографії?
209. Функціональний компонент легеневої гіпертензії найкраще виявляється за допомогою обстеження:
210. Об'єм повітря, який приймає участь в легеневому газообміні, має місце в ємностях:
211. Який показник гемодинаміки можна визначити за оксигемометрією затримки дихання?
212. Індекс Тифно є показником:
213. Які показники гемодинаміки в малому колі кровообігу найбільш інформативні при захворюваннях легень?
214. Основні причини порушення рівномірного розподілу повітря в легенях при бронхолегеневих хворобах:
215. Який антибіотик найефективніший при пневмонії, викликаній рикетсіями?
216. Збудником гангрени легень є:
217. Основний метод лікування гострого абсцесу легень:
218. Основний метод лікування гангрени легень:
219. Найчастішою причиною смерті хворих з бронхіальною астмою при астматичному статусі є:
220. Синдром рикошету при бронхіальній астмі зумовлений:
221. Основна ознака респіраторного дистрес-синдрому:
222. При гіперкапнічній комі необхідно провести:
223. Фактори, які сприяють розвитку бронхоектатичної хвороби (вірно все, крім):
224. Ознаками бронхоектазів на рентгенограмах грудної клітки є:
225. Етіологічними факторами бактеріальних пневмоній можуть бути бактеріальні агенти (вірно все, крім):
226. Для орнітозної пневмонії характерне:
227. Геморагічний плеврит частіше буває при:
228. Рентгенологічні ознаки емпієми плеври (вірно все, крім):
229. У хв. 55р. при профілактичній флюорографії грудної клітки у верхній долі правої легені виявлено круглої форми утвір діаметром до 3 см, з чіткими поліциклічними контурами. Скарг нема. Раніше подібних змін не було. Попередній д-з:
230. До задишки з періодичним наростанням і спадом глибини дихання відносять:
231. При якій супутній патології частіше розвивається пневмонія, викликана кишковою паличкою?
232. Основою точного діагнозу криптогенного фіброзуючого альвеоліту є:
233. У хворих із медіастинальною легеневою формою саркоїдозу характерний перебіг хвороби:
234. Який показник характеризує стан кислотно-лужної рівноваги у хворих з бронхолегеневими захворюваннями?
235. Найчастішою причиною гіпоксії при захворюваннях легень є:
236. Для первинної емфіземи легень (тип А) характерне:
237. При вторинній емфіземі легень на фоні хронічного обструктивного бронхіту мають місце:
238. При обструктивній емфіземі мають місце:
239. Обструктивна емфізема легень розвивається внаслідок:
240. Локалізованою емфіземою легень не можна вважати:
241. Вікарна емфізема є наслідком:
242. При гострій дихальній недостатності ІІІ ступеня насамперед необхідно:
243. При гіперкапнічній комі необхідно провести:
244. Гіперкапнія у хворих із дихальною недостатністю зумовлена:
245. Причиною декомпенсованої форми дихальної недостатності є:
246. Для якого типу дихальної недостатності є характерним порушення газового обміну через альвеолярно-капілярний бар'єр?
247. Який тип вентиляційних порушень можна діагностувати у випадках, коли абсолютні (ОФВ, МВЛ) і відносні швидкісні показники (індекс Тифно) знижені в більшій мірі, ніж Ж_Л?
248. Вкажіть основний патогенетичний механізм хронічного легеневого серця:
249. Для посмертної діагностики легеневого серця найважливішими показниками є:
250. Хронічне легеневе серце ускладнює синдром (вірно все, крім):
251. В патогенезі гострого легеневого серця найважливішим механізмом є:
252. Яку групу препаратів слід призначити в першу чергу при тромбоемболії легеневої артерії?
253. Що вважається масивною легеневою кровотечею?
254. Від чого найчастіше наступає смерть при масивній легеневій кровотечі?
255. Яке захворювання найчастіше ускладнюється спонтанним пневмотораксом?
256. Який основний метод лікування спонтанного пневмотораксу?
257. Найчастішою причиною розвитку ателектазу легень є:
258. Причиною неефективності еуфіліну при астматичному статусі є:
259. Наслідками тотальної гіповентиляції легень є:
260. Підвищення артеріального тиску в легеневій артерії при хронічному бронхіті зумовлене:
261. Функціональні порушення при первинній емфіземі легень зумовлені:
262. Гематогенне проникнення стафілококів в легеню призводить до розвитку:
263. Гангрена легені відрізняється від абсцесу:
264. При інфекційно-алергічній бронхіальній астмі мають місце алергічні реакції:
265. При бронхіальній астмі мають місце:
266. Для атопічної бронхіальної астми характерні реакції:
267. Назвіть один із ранніх компонентів аспіринової тріади:
268. При інфекційно-алергічній бронхіальній астмі мають місце:
269. Причиною тахікардії при астматичному статусі є:
270. При астматичному статусі мають місце:
271. Різниця в механізмі дії адреналіну і ефедрину:
272. Показом для призначення кортикостероїдів при астматичному приступі є:
273. Бронходилятація з допомогою сальбутамолу здійснюється шляхом:
274. Механізм дії ізадрину при бронхіальній астмі здійснюється шляхом:
275. Можлива причина посилення ядухи у хворого на бронхіальну астму при застосуванні адреналіну:
276. Кардинальним клінічним симптомом недостатності функції зовнішнього дихання ІІ ступеня є:
277. Основною патогенетичною причиною легеневої гіпертензії при хронічному легеневому серці вважають:
278. Найважливіша рентгенологічна ознака легеневої гіпертензії:
279. Найважливішою ознакою синдрому гострого легеневого серця при тромбоемболії легеневої артерії є (вірно все, крім):
280. Першочергова бронхоскопія показана хворим (вірно все, крім):
281. Дренажна функція бронхів забезпечується:
282. Оксигемометрична проба з інгаляцією кисню дає можливість визначити показники (вірно все, крім):
283. Вкажіть найпростіший функціональний тест для виявлення судинного легеневого шунтування:
284. Найчастіша причина альвеолярної гіповентиляції:
285. Прохідність бронхіол забезпечується механізмом:
286. Основний фактор, який забезпечує дифузію газів в легенях:
287. Додатковий метод визначення тиску в легеневій артерії, який має найбільшу діагностичну цінність:
288. Загальні властивості харкотиння при хронічному бронхіті зумовлені:
289. Однією із найосновніших ознак емфіземи легень є:
290. Первинна дифузна емфізема легень розвивається внаслідок:
291. Ранньою функціональною ознакою первинної емфіземи є:
292. Гострий абсцес і гангрена легень належать до:
293. Найчастішою локалізацією бронхоектазів є:
294. Хронічний абсцес легень є найчастішим ускладненням:
295. Приступ бронхіальної астми від приступу кардіальної відрізняється:
296. Найчастішою причиною інфекційного плевриту є:
297. Важливими ранніми симптомами гострої дихальної недостатності є:
298. Основною біохімічною ознакою часткової декомпенсованої дихальної недостатності є:
299. Вентиляційні порушення при центральному типі дихальної недостатності проявляються:
300. Основним патогенетичним фактором легеневої гіпертензії у хворих васкулярною формою хронічного легеневого серця є:
301. Який рентгенологічний метод слід застосувати для вияснення стану прикореневих лімфовузлів?
302. Хворі гострими респіраторними інфекціями повинні оглядатися терапевтом:
303. Найбільш раціональне призначення бекотиду, бекломету в ситуаціях:
304. Доцільність гепаринотерапії при приступі бронхіальної астми зумовлена:
305. До хворіб, з якими необхідно диференціювати ехінокок легень, належать:
306. Всі нижченаведені твердження вірні, крім:
307. Для уточнення діагнозу центрального раку легень необхідно насамперед провести дослідження:
308. До основних клініко-рентгенологічних варіантів туберкульозу внутрішньогрудних лімфовузлів належать:
309. До основних ускладнень туберкульозу грудних лімфовузлів належать (вірно все, крім):
310. Для міліарного туберкульозу характерне:
311. При міліарному туберкульозі найчастіше пошкоджуються (невірно все, крім):
312. Основні критерії діагнозу туберкульозного плевриту:
313. Важливим критерієм для уточнення діагнозу плевриту є:
314. На результати хіміотерапії впливають (вірно все, крім):
315. Бронхіальна астма і емфізема легень пов'язані з обструкцією дихальних шляхів. Що для них характерне?
316. Основні принципи раннього лікування астматичного приступу:
317. Яка доцільність в переривчастій штучній вентиляції легень?
318. Які фактори найбільше підвищують ризик легеневої тромбоемболії?
319. При яких захворюваннях найчастіше підвищується ризик активного туберкульозу?
320. Які зміни функції зовнішнього дихання характерні для рестриктивних легеневих захворювань?
321. До яких ліків високочутлива пневмоциста?
322. Які тести зовнішнього дихання залишаються без змін після приступу бронхіальної астми?
323. Серед компонентів обструкції у хворих на бронхіальну астму найбільше виділяється:
324. Основне порушення нейрорегуляції при бронхіальній астмі:
325. Які препарати призначаються при лікуванні гострої пневмонії у хворих хронічним алокоголізом?
326. Які із захворювань легень найчастіше можуть сприяти розвитку раку легень?
327. Відповідність вентиляційної функції легень до інтенсивності обміну речовин оцінюють за допомогою:
328. Причини появи дихальної недостатності при гострій пневмонії:
329. Який препарат найчастіше поєднується з ампіциліном?
330. Який антибіотик слід призначити при пневмонії, викликаній клебсіелою?
331. Скарги, найбільш характерні у хворих на бронхоектатичну хворобу:
332. Призначте антибіотик для лікування пневмонії, викликаної синьогнійною паличкою:
333. Який антибіотик найчастіше застосовується при лікуванні стафілококової пневмонії?
334. Бронхоектатична хвороба найчастіше ускладнюється:
335. Найхарактернішою ознакою орнітозної пневмонії є:
336. Основне лікування хронічного абсцесу легень:
337. Найхарактерніша ознака ІІ стадії бронхіальної астми:
338. При яких хворобах найчастіше буває геморагічний ексудат у порожнині плеври?
339. Найхарактерніший показник ремісії хронічного бронхіту:
340. До препаратів пролонгованої дії відносяться сульфаніламіди:
341. Найчастішою причиною вентиляційних порушень при дихальній недостатності є:
342. Штучна вентиляція легень в першу чергу показана при:
343. Найсуттєвіша ознака бронхіоліту:
344. У виникненні хронічного бронхіту мають значення:
345. Основний фактор ризику при гострій пневмонії:
346. Наявність кровохаркання в молодому віці дає право запідозрити:
347. Причини тахікардії при астматичному статусі:
348. Найчастішою причиною плевриту неінфекційної етіології є:
349. Геморагічний плеврит найчастіше зустрічається при:
350. Діагностувати бронхіальну обструкцію біля ліжка хворого допомагає симптом:
351. Найважливішою клінічною ознакою декомпенсованого легеневого серця є:
352. Найчастішою причиною гострого легеневого серця є:
353. Найчастішою причиною хронічного легеневого серця є:
354. Як часто особи, які перенесли гострий обструктивний бронхіт, підлягають огляду лікарем?
355. Із ускладнень гострого бронхіту найчастіше невідкладної допомоги вимагає:
356. Куріння сприяє розвитку хронічного бронхіту внаслідок негативного впливу оксидантів цигаркового диму на:
357. Який метод введення антибіотиків при абсцесі легень є найдоцільнішим?
358. Найчастішим ускладненням бронхоектатичної хвороби є:
359. Для діагностики бронхіальної астми необхідно:
360. Найчастішою причиною хронічного легеневого серця є захворювання:
361. Найсуттєвішим засобом у профілактиці хронічного легеневого серця є:
362. Найважливішим показом для бронхографії є:
363. Основне захворювання, з яким необхідно диференціювати бронхіальну астму:
364. Характерна ознака початкової стадії крупозної пневмонії (1 - 2 доби):
365. Основний показ до призначення кортикостероїдів при гострій пневмонії:
366. Найчастішим ускладненням гострих легеневих нагноєнь є:
367. Найчастішим наслідком гострого абсцесу легень є:
368. Яке з нижчеприведених положень найбільш вірогідне?
369. Для уточнення діагнозу центрального раку легень необхідно в першу чергу провести дослідження:
370. Для уточнення етіології плевриту необхідно врахувати в першу чергу:
371. Для атопічної бронхіальної астми найбільш характерно:
372. Найхарактернішою скаргою при початковій стадії декомпенсованого легеневого серця є:
373. Найтиповіша ознака необструктивного бронхіту в стадії загострення:
374. У легеневих хворих знаходять патологічні зміни в матеріалі:
375. Найважливіший клінічний симптом ексудативного плевриту:
376. Заключний діагноз легеневої гіпертензії у хворого на хронічне легеневе серце найточніше можна встановити за допомогою даних:
377. Консистенція і характер харкотиння при абсцесі легень найчастіше буває:
378. При прориві абсцесу в порожнину бронха температура хворого:
379. Найтиповіша ознака гострого бронхіту аденовірусної природи:
380. Покази до занять лікувальною гімнастикою при захворюваннях органів дихання:
381. Під час приступу бронхіальної астми в легенях вислуховується:
382. Нижня границя лівої легені визначається по лінії:
383. Для визначення ширини полів Кренінга треба користуватись видом перкусії:
384. Найхарактерніша ознака обструктивної емфіземи легень:
385. Найчастішим проявом периферичної вазодилятації при гіперкапнії є:
386. Найчастішою причиною периферичного типу дихальної недостатності є:
387. Функціональний компонент легеневої гіпертензії найкраще виявляється за допомогою проб:
388. По оксигемометрії затримки дихання можна визначити показник:
389. Головний диференціально-діагностичний симптом сухого плевриту:
390. У хворих на гострий ексудативний плеврит бактеріальної етіології в плевральному випоті домінують клітини крові:
391. В патогенезі гострого легеневого серця найважливішим механізмом є:
392. Яке ускладнення найчастіше зустрічається при гострій пневмонії?
393. До ускладнень долевої пневмонії відносяться всі нижче перераховані, крім:
394. Хронічний бронхіт необхідно лікувати антибіотиками:
395. Перечисліть препарати-симпатоміметики, які можна застосувати перрально у хворих на обструктивний бронхіт:
396. Ексудативний плеврит може ускладнювати:
397. Рідина в плевральній порожнині веде до:
398. Ознаки дихальної недостатності:
399. На наявність бронхіальної обструкції вказують /вірно все, крім/:
400. Скарги, характерні для І доби гострого бронхіту:
401. Простір Траубе зникає при:
402. Проявами бронхіальної обструкції є все, крім:
403. Рекомендуйте патогенетичне лікування хворому вірусною пневмонією:
404. Для обструктивного бронхіту характерно /вірно все, крім/:
405. Діагностика ступеню активності хронічного бронхіту базується на /вірно все, крім/:
406. Хворому вірусного пневмонією в першу чергу слід призначити:
407. До захворювань, ускладнених бронхоспатичним компонентом, з якими слід диференціюват бронхіальну астму, відносяться /вірно все, крім/:
408. При інфекційно-алергічній бронхіальній астмі частіше виявляють сенсибілізацію /вірно все, крім/:
409. До препаратів, які впливають на холінергічні механізмм порушення бронхіальної прохідності при приступах бронхіальної астми, відносять /вірно все, крім/:
410. Важливими критеріями ефективності терапії астматичного статусу є:
411. У хворих з інфільтраційним процесом в легенях характерно:
412. Найхарактерніші зміни в периферичній крові при легеневих нагноєннях:
413. Перкуторно плевральний випіт визначається при мінімальному об'ємі:
414. Фізикальні методи, з допомогою яких можна виявити вогнища ущільнення легеневої тканини у ослаблених і у хворих з тихим і високим голосом:
415. До нормальних відносяться форми грудної клітки /вірно все, крім/:
416. Найголовніша ознака компенсованої дихальної недостатності:
417. Лист непрацездатності при переводі хворого туберкульозом на другу роботу видається:
418. Штучна вентиляція легень не проводиться при:
419. Найчастішим проявом периферичної вазодилятації при гіперкапнії є:
420. Ознаки бронхіоліту /вірно все, крім/:
421. Вторинним гострим бронхітом вважають:
422. У виникненні хронічного бронхіту мають значення фактори:
423. Найхарактернішою ознакою необструктивного бронхіту в стадії загострення є:
424. Факторами риску при гострій пневмонії бувають:
425. Основні клінічні симптоми ексудативного плевриту:
426. Попередній діагноз легеневої гіпертензії у хворого на хронічне легеневе серце можна встановити з допомогою даних:
427. Симптомами початкової стадії декомпенсації у хворих на легеневе серце є /вірно все, крім/:
428. У 58% хворих з патологією органів дихання зустрічаються прояви зі сторони серця:
429. На який максимальний час може затримати дихання спортсмен при проведенні проби Штанге?
430. Порівняльна перкусія починається:
431. У легеневих хворих спіралі Куршмана знаходять при дослідженні:
432. Основна функція легень:
433. Яка частота дихань в 1 хвилину при тяжкому перебігу пневмонії?
434. Яка частота пульсу при пневмонії середньої важкості?
435. Які ускладнення найчастіше зустрічаються при гострій пневмонії?
436. Найважливішим профілактичним заходом в попередженні хронічного легеневого серця є:
437. При яких із приведених захворювань є небажаним проведення бронхографії?
438. Затяжному перебігу гострої пневмонії сприяють:
439. Для ІІ стадії хронічного бронхіту характерний перебіг хвороби:
440. Хронічний дисемінований туберкульоз легень слід диференціювати з хворобами:
441. При циротичному туберкульозі легень можуть бути виявлені:
442. Питома вага туберкульозу серед хворих на плеврит досягає:
443. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень необхідно диференціювати з /вірно все, крім/:
444. Хіміотерапія у хворих на туберкульоз в середньому застосовується:
445. Усі твердження про легеневу інфекцію у дорослих правильні, крім:
446. Основні принципи раннього лікування астматичного приступу:
447. Найсуттевіша ознака важкого стану при спонтанному пневмотораксі:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів