Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

19. "Хвороби вуха, горла, носа"


2780. Огляд яких відділів органу слуху включає отоскопія?
2781. Які пізнавальні контури барабанної перетинки ви знаєте?
2782. Які із названих методів обстеження носа відносяться до фізичних?
2783. Що можна бачити при передній риноскопії?
2784. Які із названих речовин найчастіше застосовуються для якісного визначення нюху?
2785. Які анатомічні утворення видно при фарингоскопії?
2786. Коли переважно проводиться пальцеве дослідження носоглотки?
2787. Які анатомічні утворення під час пальцевого дослідження носоглотки пальпуються?
2788. Які чинники сприяють виникненню обмеженого запалення зовнішнього слухового проходу?
2789. Яка клініка фурункула зовнішнього слухового проходу?
2790. З чого складається лікування фурункула вуха?
2791. Назвіть основні клінічні форми гострого середнього отиту:
2792. Які головні загальні симптоми характерні для гострого середнього отиту?
2793. Які місцеві суб'єктивні симптоми гострого середнього отиту?
2794. Які місцеві об'єктивні симптоми гострого середнього отиту?
2795. На яких даних базується діагностика гострого середнього отиту?
2796. Що включає в себе лікування гострого середнього отиту?
2797. Які можуть бути ускладнення гострого середнього отиту?
2798. Які чинники сприяють розвитку мастоїдиту?
2799. Які головні загальні симптоми мастоїдиту?
2800. Які головні місцеві симптоми мастоїдиту?
2801. На яких даних базується діагностика мастоїдиту?
2802. Що включає в себе консервативне лікування типового мастоїдиту?
2803. Які безумовні показання до оперативного лікування мастоїдиту?
2804. Які розрізняють форми хронічного гнійного середнього отиту (ХГСО)?
2805. Які основні скарги хворих при хронічному мезотимпаніті?
2806. Які основні скарги хворих при хронічному епітимпаніті?
2807. Які ускладнення, загрожуючі життю хворого, найчастіше виникають при загостренні хронічного епітимпаніту?
2808. Яка тактика сімейного лікаря при різких болях у вусі, посиленні гноєтечі з вуха, підвищенні температури тіла, нудоті, блюванні у хворих з ХГСО?
2809. Яке із наведених захворювань протікає з підвищеною температурою тіла, болями носа, обмеженим або дифузним почервонінням шкіри, підпухлістю відповідної ділянки носа?
2810. Яке найбільш важке ускладнення можливе при фурункулі зовнішнього носа?
2811. З якими захворюваннями потрібно диференціювати фурункул зовнішнього носа?
2812. Яке із наведених захворювань зовнішнього носа, як правило, лікується тільки в стаціонарних умовах?
2813. Які із названих запальних процесів приносових пазух можуть спостерігатися з дня народження дитини?
2814. У дітей до 3-х років запальним процесом вражаються в основному наступні приносові пазухи:
2815. Які із наведених симптомів найбільш характерні для гострого етмоїдиту?
2816. З якими захворюваннями слід диференціювати гострий або загострення хронічного етмоїдиту у дітей?
2817. Консервативне лікування гострого етмоїдиту наступне:
2818. Які симптоми найбільш характерні для гострого або загострення хронічного фронтиту?
2819. Який із наведених симптомів нехарактерний для гострого фронтиту?
2820. Найбільш характерними ознаками гострого гаймориту є:
2821. Які орбітальні ускладнення можуть бути при гострих або загостренні хронічних синуситів?
2822. Хірургічне лікування при запальних процесах в приносових пазухах проводиться:
2823. Які прояви аденоїдних розрощень?
2824. З якими захворюваннями необхідно диференціювати аденоїдні розрощення?
2825. Показання до аденотомії:
2826. Лакунарну та флегмонозну ангіни слід диференціювати від:
2827. Які із наведених ускладнень ангін належать до місцевих?
2828. Токсична форма дифтерії ротоглотки характеризується:
2829. Справжній круп (дифтерія гортані) характеризується:
2830. Ларингеальний стеноз (на грунті стороннього тіла) характеризується:
2831. Які симптоми найбільш характерні для паратонзилярного абсцесу?
2832. Паратонзилярний абсцес слід диференціювати від:
2833. Яка невідкладна допомога хворому паратонзилітом в стадії абсцесування?
2834. Які ускладнення спостерігаються при паратонзилярному абсцесі?
2835. Які симптоми найбільш характерні для заглоткового абсцесу?
2836. Які захворювання мають подібні симптоми, характерні для заглоткового абсцесу?
2837. Які із наведених ускладнень заглоткового абсцесу є найбільш небезпечним для життя хворих?
2838. Невідкладне лікування заглоткового абсцесу включає:
2839. Показання до тонзилектомії:
2840. Гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт (ГСЛТБ) розвивається на фоні:
2841. В якому відділі гортані найбільш виражений запальний процес при ГСЛТБ?
2842. Які симптоми характерні для ГСЛТБ?
2843. Що включає в себе лікування ГСЛТБ з І-ІІ ступенем стенозу гортані?
2844. Що включає в себе лікування ГСЛТБ з ІІІ ст. стенозу гортані?
2845. Лікування ГСЛТБ з ІV ступенем стенозу гортані складається з:
2846. Які абсолютні покази до трахеотомії ви знаєте?
2847. Якому з перерахованих хірургічних втручань необхідно віддати перевагу при абсолютних показах до трахеотомії, яку необхідно виконати в умовах поза стаціонаром?
2848. Яка тактика подальшого лікування хворого з гострим стенозом гортані після конікотомії?
2849. Яка етіологія гематоми вушної раковини?
2850. Які головні ознаки отогематоми?
2851. Що включає в себе лікування отогематоми?
2852. Яка тактика сімейного лікаря при травматичному пошкодженні вушної раковини (розсічення, відрив)?
2853. При живому сторонньому тілі (комахи) зовнішнього слухового ходу проводиться:
2854. При органічних вклинених сторонніх тілах зовнішнього слухового ходу проводиться:
2855. Тактика сімейного лікаря при ускладнених вклинених сторонніх тілах зовнішнього слухового ходу і розриві барабанної перетинки:
2856. Які основні ознаки травми носа з закритим переломом кісток носа із зміщенням уламків?
2857. Чим небезпечне пошкодження верхньої стінки носа?
2858. Методи діагностики закритого перелому кісток носа?
2859. В який термін можливе вправлення зміщених уламків кісток носа без оперативного втручання?
2860. Яке лікування закритих переломів кісток носа із зміщенням уламків?
2861. Яка тактика лікаря при повному відриві кінчика носа?
2862. Які із наведенних причин носових кровотеч належать до місцевих?
2863. Що таке долікарняна допомога при носових кровотечах?
2864. Що таке невідкладна допомога сімейного лікаря хворому з носовою кровотечею?
2865. Яка невідкладна допомога при сторонньому тілі носа (горох, квасоля)?
2866. Невідкладна допомога при ударі і стисканні гортані:
2867. Що необхідно виконати терміново при хімічному опіці стравоходу?
2868. Які з перерахованих хімічних розчинів використовуються для промивання шлунку при опіці стравоходу кислотами?
2869. Які з перерахованих хімічних розчинів використовуються для промивання шлунку при опіці стравоходу лугом?
2870. Через який термін після хімічного опіку стравоходу розпочинається рубцеве його звуження?
2871. Через який термін після хімічного опіку стравоходу необхідно розпочинати профілактичне бужування?
2872. Яка симптоматика стороннього тіла стравоходу?
2873. Тактика при підозрі на стороннє тіло стравоходу:
2874. Яка невідкладна допомога при сторонньому тілі бронха, що вентильно його обтурує?
2875. Яка невідкладна допомога при сторонньому тілі гортані або трахеї, що викликають стан асфіксії?
2876. На чому базується діагноз стороннього тіла бронха?
2877. Які зміни в легенях виникають при повній обтурації бронха стороннім тілом?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів