Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

15. "Урологія"


2270. Механізм виведення водневих іонів:
2271. Лікування реакції на введення йодистих препаратів:
2272. Найбільш інформативний метод діагностики пухлин нирок:
2273. Найбільш точні методи для оцінки сумарної діяльності нирок:
2274. Маса функціонуючих нефронів - це:
2275. Допустима кількість лейкоцитів в сечі у здорової людини:
2276. Кислотно-лужна рівновага регулюється:
2277. Відомо, що кров у сечі може з'явитися лише на короткий час і в подальшому не з'являтись протягом довгого часу. Тактика лікаря:
2278. Нормальна кількість сперматозоїдів в 1 мг?
2279. Кількість білку в сечі у здорової людини за добу:
2280. У хворого в сечі виявлені зернисті циліндри. Запідозрюваний патологічний процес:
2281. Найбільш безпечний метод діагностики гострого пієлонефриту вагітних:
2282. Профілактика бактеріємічного шоку:
2283. Наслідок гострого пієлонефриту:
2284. Терміни виявлення лейкоцитурії при пієлонефриті:
2285. Початкова (ініціальна) лейкоцитурія свідчить про:
2286. Зміни сечі, найбільш характерні для гострого пієлонефриту:
2287. Патологічні зміни зі сторони крові, найбільш характерні для гострого пієлонефриту:
2288. Ускладнення хронічного пієлонефриту:
2289. Найчастіша причина вторинного гострого пієлонефриту:
2290. Ранні ознаки бактеріємічного шоку:
2291. Нормальна кількість лейкоцитів в сечі по Нечипоренко:
2292. Найбільш характерний симптом гострого циститу:
2293. Основні лікувальні заходи при хронічних циститах:
2294. Тактика лікаря по відношенню до хворих з гострими неспецифічними орхоепідідімітами:
2295. Основне лікування при гострому інфекційному неспецифічному орхоепідідіміті:
2296. Оптимальне положення хворого для одягання бандажу при нефроптозі:
2297. Методи діагностики однобічної ниркової агенезії:
2298. Основні ускладнення нефроптозу:
2299. Характерні симптоми полікістозу нирок:
2300. Основний метод лікування нефроптозу:
2301. Основний патогенетичний фактор хронічного пієлонефриту при патологічно рухомій нирці:
2302. Характер болю при нирковій коліці:
2303. Причини ниркової коліки:
2304. Найчастіше зустрічаються каменеутворюючі речовини:
2305. Покази до ургентної операції при каменях єдиної нирки:
2306. Лікувальна тактика у випадку каменя сечоводу і гострого пієлонефриту:
2307. Основний етіологічний фактор нефролітіазу:
2308. Основний симптом уролітіазу:
2309. Основний метод діагностики уролітіазу:
2310. Патогенетичний метод лікування уролітіазу:
2311. Найбільш поширений метод лікування каменів сечоводу:
2312. Найчастіші ускладнення сечокам'яної хвороби:
2313. Спосіб радикального лікування уролітіазу:
2314. Найбільш ефективний метод видалення сечових каменів нирок:
2315. Вплив кількості води на перебіг уролітіазу:
2316. Основний шлях інфікування нирок бацилами туберкульозу:
2317. Фактори, які сприяють розвитку туберкульозу нирок:
2318. Симптоми раннього туберкульозу нирок:
2319. Симптоми пізнього туберкульозу нирок:
2320. Ознаки туберкульозу сечового міхура:
2321. Найбільш інформативні методи діагностики туберкульозу нирок та сечових шляхів:
2322. Сучасні методи лікування туберкульозу сечових шляхів:
2323. Основа консервативного лікування туберкульозу нирок та верхніх сечових шляхів:
2324. Протитуберкульозні препарати 1 ряду в лікуванні туберкульозу нирок:
2325. Патогномонічні ознаки туберкульозу нирок і сечових шляхів:
2326. Рентгенологічні ознаки туберкульозу сечового міхура:
2327. Орган, найчастіше пошкоджений віддаленими метастазами аденокарциноми нирки:
2328. Основні загальні симптоми аденокарциноми нирок:
2329. Найбільш інформативні сучасні методи дослідження в діагностиці аденокарциноми нирки:
2330. Зовнішні прояви пухлини Вільмса:
2331. Основна ознака пухлини сечового міхура:
2332. Найбільш достовірні дані у діагностиці раку сечового міхура одержують при:
2333. Оптимальні результати лікування раку сечового міхура досягаються при:
2334. Основна ознака ректального обстеження аденоми передміхурової залози:
2335. Гормоноактивна пухлина, що найчастіше зустрічається у наднирнику:
2336. Сучасні методи лікування пухлини Вільмса:
2337. Для достовірної діагностики аденоми передміхурової залози використовують:
2338. Дані пальцевого ректального дослідження при раку простати:
2339. Найбільш ефективні методи лікування раку простати:
2340. Фактори, що спричиняють виникнення пухлин яєчка:
2341. Локалізація і характер початкової стадії раку статевого члена:
2342. Найчастіші причини гострої затримки сечопускання у чоловіків:
2343. Протипоказання катетеризації сечового міхура з метою евакуації сечі:
2344. Ранні симптоми поєднаних ушкоджень нирок та органів черевної порожнини:
2345. Основа діагностики розривів сечового міхура:
2346. Основні симптоми тяжких закритих пошкоджень нирки:
2347. Найбільш достовірні методи діагностики закритого пошкодження нирки:
2348. Консервативне лікування закритого пошкодження нирки:
2349. Основні симптоми відкритих пошкоджень нирки:
2350. Ознаки позачеревного розриву сечового міхура:
2351. Ознаки внутрішньочеревного повного розриву сечового міхура:
2352. Основні прояви відкритих травм уретри:
2353. Найбільш оптимальні терміни для виконання орхопексії при крипторхізмі:
2354. Кількість лейкоцитів у нормальному секреті передміхурової залози:
2355. Оптимальний спосіб забору сечі для загального клінічного аналізу:
2356. Кількість еритроцитів у сечі здорової людини:
2357. Найважливіший буфер внутрішнього середовища:
2358. Найбільш безпечна рентгеноконтрастна речовина для екскреторної урографії:
2359. Азотвидільна здатність нирок найточніше оцінюється:
2360. Найточніший з сучасних методів діагностики функціонального стану кожної нирки окремо:
2361. Найбільш інформативні методи діагностики стану ниркової гемодинаміки:
2362. Найбільш інформативний метод оцінки уродинаміки верхніх сечових шляхів:
2363. Найбільш інформативний метод оцінки фертильності мужчин:
2364. Нормальний процентний вміст живих сперматозоїдів в 1 мл еякуляту:
2365. Безболева гематурія. Попередній діагноз:
2366. Найчастіша причина преренальної анурії:
2367. Найчастіша вроджена причина затрудненого сечовипускання:
2368. Найчастіша набута причина затрудненого сечопускання:
2369. Найчастіше ускладнення катетеризації сечового міхура:
2370. Основна ознака пальцевого ректального дослідження простати:
2371. Найбільш часта форма гострого пієлонефриту:
2372. Найбільш характерний симптом гострого пієлонефриту:
2373. Клінічні форми паранефриту:
2374. Тактика сімейного лікаря при гострому неспецифічному орхоепідидиміті:
2375. Вік чоловіків, які найчастіше хворіють на простатит:
2376. Основна рентгенологічна диференціально-діагностична ознака нефроптозу і дистонії нирок:
2377. Найчастіше захворювання підковоподібної нирки:
2378. Ведучий симптом нефролітіазу:
2379. Характер болю при мігруючих каменях:
2380. Раціональний принцип лікування нефролітіазу:
2381. У хворого одинока нирка. Кількісні зміни сечі при приступі ниркової коліки:
2382. На якій теорії базується патогенетичний перебіг уролітіазу?
2383. Основні протипокази до уретеролітоекстракції:
2384. Мета профілактики уролітіазу - це:
2385. Туберкульоз нирок та сечоводів - це:
2386. Антитуберкульозні середники:
2387. Орган, найчастіше пошкоджений віддаленими метастазами аденокарциноми нирки:
2388. Найбільш показові ознаки пухлини нирки за даними екскреторної урографії:
2389. Оптимальні результати лікування раку сечового міхура досягаються при:
2390. Основний симптом І стадії аденоми простати:
2391. Основний симптом ІІ стадії аденоми простати:
2392. Основний симптом ІІІ стадії аденоми простати:
2393. Найбільш характерні особливості гострої затримки сечопускання:
2394. Радикальний метод лікування аденоми передміхурової залози:
2395. Характерні ознаки закритих ушкоджень нирок:
2396. Клініка повного закритого розриву сечівника:
2397. Яким повинен бути добовий діурез у здорової людини?
2398. Яка величина клубочкової фільтрації у дорослої людини?
2399. Основною складовою частиною усіх видів циліндрів є:
2400. Який процент фільтрату реабсорбується в канальцях здорової людини?
2401. Олігурією називається добовий діурез:
2402. Які коливання відносної густини сечі у здорової людини?
2403. Яка відносна густина сечі при гіпостенурії?
2404. Що є найменш можливою причиною гіпотензії?
2405. Що являється найбільш можливою причиною системного ацидозу?
2406. Для якої форми гломерулонефриту характерні помірна протеінурія, гематурія, транзиторна гіпертензія?
2407. Який із збудників найчастіше є причиною розвитку гострого гломерулонефриту?
2408. Який збудник найчастіше є причиною розвитку хронічного пієлонефриту?
2409. В патогенезі гломерулонефриту беруть участь наступні фактори:
2410. Який симптом найчастіше спостерігається при гострому гломерулонефриті?
2411. Який метод дослідження хворого найбільш інформативний для встановлення діагнозу хронічного ерулонефриту?
2412. При загостренні хронічного гломерулонефриту /гіпертонічна форма/ найбільш характерні:
2413. Які з перечислених захворювань найчастіше є причиною вторинного амілоїдозу?
2414. Які з перечислених ускладнень найчастіше є наслідком амілоїдозу нирок?
2415. Який симптом є найбільш достовірною ознакою хронічної ниркової недостатності?
2416. Що є показом для гемодіалізу при ХНН?
2417. Які зміни характерні для циклоспоринової нефротоксичності?
2418. Гіперкаліємія може мати місце при всіх наступних захворюваннях, крім:
2419. Найважливішим методом встановлення загрози гіперкаліємії є:
2420. Яка інфекція найчастіше викликає гострий гломерулонефрит?
2421. Причина анурії у хворих на гострий гломерулонефрит?
2422. Причина гематурії при гострому гломерулонефриті:
2423. Основна причина анемії у хворих на гломерулонефрит?
2424. Патогенез гострого гломерулонефриту:
2425. Яка з перелічених ознак не є характерною для хронічного гломерулонефриту?
2426. Яка з перелічених ознак не є характерною для нейфотичного синдрому?
2427. Яка найвірогідніша ознака хронічної ниркової недостатності?
2428. Яка найчастіша ознака амілоїдозу нирок?
2429. Який з перелічених методів діагностики амілоїдозу нирок найточніший?
2430. Яка з перелічених ознак є прямим показом до гемодіалізу при хронічній нирковій недостатності?
2431. В якому органі чи тканинах утворюється креатинін?
2432. Який з перерахованих препаратів є найективнішим при гіперкаліємії?
2433. Яка флора є найчастішою причиною гострого пієлонефриту?
2434. Шляхи інвазії мікробної флори в нирку?
2435. Яке з перерахованих ускладнень при гострому пієлонефриті є найчастішим?
2436. Для яких захворювань нирок характерна гематурія?
2437. Яка найвірогідніша ознака тукберкульозу нирок?
2438. Яка із перерахованих ознак не характерна для гострого пієлонефриту?
2439. Причина гіпостенурії при гострому пієлонефриті?
2440. При яких із перерахованих захворювань нирок буває справжня бактеріурія?
2441. В яких випадках призначається лимоннокислий натрій при нефролітіазі?
2442. Найвластивіша ознака гемангіоми нирки:
2443. Яка з перерахованих ознак не притаманна нефропатії вагітних?
2444. Найчастіше ураження нирок при вагітності:
2445. Яке із перерахованих захворювань найчастіше викликає имілоїдоз нирок?
2446. В яких випадках сеча має багато піни?
2447. При наявності яких камінців сеча буває молочного кольору?
2448. Найвластивіша ознака нефротичного синдрому:
2449. Визначте основну причину виникнення гіпертонії при гострому гломерулонефриті:
2450. Яка з перерахованих ознак найбільш притаманна гострому гломерулонефриту?
2451. Найчастіше ускладнення гострого гломерулонефриту:
2452. Яка з перерахованих ознак найхарактерніша для пізніх стадій хронічного гломерулонефриту?
2453. Яка з перерахованих ознак хронічного гломерулонефриту вказує на розвиток хронічної ниркової статності?
2454. Найхарактерніша ознака для припадку ниркової кольки?
2455. Для якого з перерахованих захворювань нирок характерний позитивний симптом Пастернацького?
2456. Яке з перерахованих ушкоджень нирок притаманне цукровому діабету?
2457. Коли можна подумати про розвиток нефропатії у вагітних?
2458. Протеінурея не може бути наслідком:
2459. Гематурія не притаманна:
2460. Не здатні спровокувати нефротичний синдром:
2461. Критеріями ступеня ниркової недостатності є:
2462. Для клініки гострого гломерулонефриту не характерно:
2463. Для хронічного гломерулонефриту не характерно:
2464. Протипокази для призначення цитостатиків при гломерулонефриті:
2465. При лікуванні пієлонефритів показані:
2466. При нирковій кольці не показані:
2467. Який з перерахованих препаратів найчастіше визиває утворення камінців у нирках?
2468. Яка з перерахованих кристалічних сполук міститься в кислій сечі?
2469. Коли реакція сечі буде кислою?
2470. При якому з перерахованих захворювань сеча буде мати високу відносну густину?
2471. Для якого з перерахованих захворювань нирок характерні гематурія, альбумінурія, гіпертонія, набряки, шення функції нирок?
2472. Яке з перерахованих захворювань призводить до розвитку первинно зморщеної нирки?
2473. Яка з перерахованих клінічних ознак найхарактерніша для уремії?
2474. Яке з перерахованих захворювань найчастіше ускладнюється гострою нирковою недостатністю?
2475. Що будете призначати хворому з гострою нирковою недостатністю, спричиненою нефротоксичними речовинами?
2476. Який з перерахованих препаратів протипоказаний при хронічній нирковій недостатності?
2477. При якому захворюванні виявляється в сечі білок Бенс-Джонса?
2478. Який з перерахованих показників крові найчастіше вказує на порушення виведення азотних шлаків нирками?
2479. Пробою Роберга-Тареєва можна визначити:
2480. Коли може бути асиметричне ураження нирок?
2481. Вторинне зморщення нирки буває при:
2482. Показання для лікування нефротичного синдрому глюкокортікоїдами?
2483. Який з перерахованих методів діагностики карбункула нирки найбільш інформативний?
2484. Який з перерахованих препаратів найефективніший при хронічному гломерулонефриті з нефротичним синдромом?
2485. Яка з перерахованих ознак не характерна для нефротичного синдрому?
2486. Яке з перерахованних захворювань може привести до анурії?
2487. Який з перерахованих антибактеріальних препаратів призначите при гострому гломерулонефриті з наявністю вогнища інфекції?
2488. Яка з перерахованих ознак найхарактерніша для папілярного некрозу?
2489. Яка форма ураження нирок не характерна для червоного вовчака?
2490. Який тип хронічного гломерулонефриту найчастіше зустрічається у алкоголіків?
2491. Яка найхарактерніша електрокардіографічна ознака гіперкаліємії при захворюванні нирок?
2492. Яка найхарактерніша електрокардіографічна ознака гіпокаліємії при захворюванні нирок?
2493. Який із названих препаратів непоказаний при нефропатії вагітних?
2494. На який день після родів зникають ознаки нефропатії вагітних при сприятливому її перебігу?
2495. Прямий показ до переривання вагітності при нефропатії?
2496. Яке з перерахованих ускладнень нехарактерне для сечокам'яної хвороби?
2497. Який з названих антибіотиків можна застосувати в І триместрі вагітності при пієлонефриті?
2498. Найбільш часта причина гострої ниркової недостатності в акушерській практиці?
2499. При якому із перерахованих захворювань вагітність не рекомендується?
2500. Який із перерахованих препаратів є антидотом йодовмісних засобів?
2501. Де в нирках відбувається секреція ферменту реніну?
2502. Назвіть гормон, що має депресорний ефект?
2503. Яка із перерахованих речовин виділяється із організму нирками шляхом клубочкової фільтрації?
2504. Для якого із перерахованих спадкових захворювань характерні гематурія, протеінурія, лейкоцитурія, циліндрурія, туговухість, ниркова недостатність?
2505. Причина ниркового нецукрового діабету?
2506. Причина ниркової глюкозурії?
2507. Для якого із перерахованих вроджених захворювань характерне ураження нирок, нігтів, надколінника, кісток і суглобів?
2508. Який із перерахованих препаратів призначається при подагричній нирці?
2509. Вкажіть найхарактерніші ознаки інфаркту нирки:
2510. Радикальна терапія артеріальної гіпертонії при однобічному хронічному пієлонефриті:
2511. Що в першу чергу треба зменшити в харчуванні при гіпертонічній хворобі?
2512. Який з перерахованих препаратів застосовується при гіпертонічному кризі по гіпокінетичному типу?
2513. При якому із перерахованих захворювань артеріальна гіпертензія перебігає з гіпокаліємією?
2514. Який із перерахованих препаратів призначається для лікування гіпертонічного кризу при феохромоцітомі?
2515. Протеінурія не може бути наслідком:
2516. Гематурія не характерна для:
2517. Не можуть викликати нефротичний синдром:
2518. Для гострої ниркової недостатності характерно:
2519. Критерій ступеня ниркової недостатності є:
2520. Для клініки гострого гломерулонефриту не характерно:
2521. Для хронічного гломерулонефриту не характерно:
2522. Не є показанням для призначення цитостатиків при нефритах:
2523. Для лікування пієлонефритів показані:
2524. При нирковій коліці не показано:
2525. Який з лікарських засобів, поданих нижче має право виписати приватний лікар?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів