Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

12. "Акушерство та гінекологія"


2017. При тяжкому блюванні вагітних не може наступити:
2018. Диференціювати блювання вагітних не треба з:
2019. Покази для переривання вагітності при надмірному блюванні вагітних:
2020. Покази для переривання вагітності при надмірному блюванні вагітних:
2021. В крові при нормальній вагітності відбуваються такі зміни:
2022. Рутинні лабораторні дослідження під час вагітності:
2023. У другій половині вагітності значно збільшується потреба в:
2024. Найбільший об'єм живота у вагітної спостерігається у терміні:
2025. Тиск крові під час вагітності:
2026. Достовірні ознаки вагітності:
2027. Синдром нижньої порожнистої вени проявляється:
2028. Об'єм амніотичної рідини при доношеній вагітності:
2029. Фізіологічними при прогресуючій вагітності у ІІІ триместрі є наступні показники:
2030. Положення плоду визначається терміном:
2031. Під час пологів розрізняють:
2032. Не сприяє трансплацентарному переходу еритроцитів плоду в кров матері:
2033. Гемолітична хвороба плоду розвивається внаслідок:
2034. Гемолітична хвороба плоду може виникнути, якщо:
2035. Вкажіть різновидності Rh-фактору у людини:
2036. При яких варіантах груп крові частота гемолітичної хвороби новонародженого найбільша?
2037. Причини АВО-ізосенсибілізації:
2038. Клінічними ознаками порушеної трубної вагітності є:
2039. Причиною "гострого живота"може бути:
2040. Післяпологовий період продовжується:
2041. Після пологів статеве життя дозволяється:
2042. Зберігання вагітності протипоказане при:
2043. Протипоказами продовження вагітності при гіпертонічній хворобі є:
2044. Зміни в діяльності органів травлення під час вагітності:
2045. Допологовий розрив навколоплідних оболонок може призвести до:
2046. Найчастіша причина септичного шоку під час вагітності:
2047. Ускладнення під час пологів при вузьких тазах, крім:
2048. Оптимальний термін для виконання міні-аборту за допомогою вакуум-аспірації:
2049. При гострому жировому гепатозі вагітних не буває:
2050. Тератогенної дії не дають:
2051. Кардіопульмональні симптоми у жінок з нормальною вагітністю:
2052. Зміни у вуглеводному обміні при нормальній вагітності:
2053. Під час останнього триместру вагітності спостерігається:
2054. Зміни зовнішнього дихання при вагітності:
2055. Достовірні тести маткової вагітності:
2056. Термін "пологи"означає, що вік плоду, обчислений за терміном вагітності від початку останньої менструації, складає:
2057. Загальний приріст ОЦК до моменту пологів дорівнює:
2058. Під час вагітності спостерігаються зміни уродинаміки верхніх сечових шляхів:
2059. За темпом пологової діяльності розрізняють:
2060. Клінічні форми гемолітичної хвороби новонароджених:
2061. Терміни постнатального введення анти-Д-імуноглобуліну для оптимального впливу:
2062. Кому не показане введення анти-Д-імуноглобуліну при відсутності повних антитіл?
2063. Клініка передлежання плаценти характеризується:
2064. При встановленні діагнозу передлежання плаценти показане родорозрішення:
2065. Передчасне відшарування плаценти при пологах може викликати:
2066. Основні симптоми прееклампсії:
2067. Найперша і набільш надійна ознака пізнього гестозу:
2068. Ознаки прееклампсії:
2069. Причиною еклампсії є:
2070. Особливості перебігу поєднаного гестозу:
2071. Гестоз не є причиною:
2072. В патогенезі пізнього гестозу мають місце:
2073. Можливі форми клінічного післяпологового маститу, крім:
2074. Покази до ургентної лапаротомії:
2075. Больовий синдром при перекруті ніжки чи порушенні капсули пухлини яєчника включає:
2076. Характерними клінічними ознаками перекруту ніжки пухлини яєчника є:
2077. Основними клінічними проявами розриву піосальпінксу є:
2078. Формування шийки матки у післяпологовому періоді відбувається:
2079. Вкажіть сучасні способи переривання вагітності у ранні терміни:
2080. Захворювання, які є протипоказами для прийому оральних контрацептивів:
2081. Основними клінічними ознаками жовтяничної стадії гострого жирового гепатозу вагітних є:
2082. Акушерська тактика при гострому жировому гепатозі вагітних передбачає:
2083. Найбільш ефективні з відомих протизаплідних засобів:
2084. Через плацентарний бар'єр легко проходять препарати:
2085. Добре проходять через плаценту:
2086. При доношеній вагітності водний обмін здійснюється між:
2087. Величина ОЦК у вагітної до початку пологів досягає:
2088. Величина ОЦК у вагітної з нефропатією до початку пологів складає:
2089. У ІІ-й половині вагітності розвивається фізіологічна:
2090. Вагітність проходить на тлі:
2091. Тривалість ІІ періоду пологів у багатородячих:
2092. Тривалість ІІ періоду пологів у першородячих:
2093. Тривалість ІІІ періоду пологів:
2094. Середня тривалість пологів у першородячих:
2095. Розкриття шийки матки повністю закінчене, коли діаметр зовнішнього зіву рівний:
2096. Початок повного розкриття шийки матки вказує на:
2097. Третій період пологів починається з:
2098. Клінічні ознаки початку ІІ періоду пологів:
2099. Найбільш рання ознака відшарування плаценти:
2100. Мінімальна вага доношеного новонародженого:
2101. Межа фізіологічної крововтрати у ІІІ періоді пологів:
2102. При затримці відшарованої плаценти у матці треба використати прийоми:
2103. Максимальна тривалість ІІІ періоду пологів у нормі:
2104. Тривалість очікування при відсутності ознак відшарування плаценти без кровотечі у ІІІ періоді пологів:
2105. Найбільш чутливий прогностичний тест, який дає можливість антенатально визначити важкість гемолітичної хвороби плоду:
2106. Після прийому оральних контрацептивів (синтетичних прогестинів) не може бути:
2107. У випадку встановлення діагнозу повного передлежання плаценти ультразвуковим методом у кінці вагітності раціональне родорозрішення:
2108. Найкраща лікувальна тактика при повному передлежанні плаценти при доношеній вагітності:
2109. Помірна маткова кровотеча без пологової діяльності на 33 тижні вагітності - показання для:
2110. На наявність ретроплацентарної гематоми при передчасному відшаруванні плаценти вказують:
2111. При щільному прикріпленні плаценти показане:
2112. При передчасному відшаруванні плаценти у І періоді пологів показана операція:
2113. Планове абдомінальне родорозрішення при звужених тазах І ступеня не показане при:
2114. Наступні ускладнення при пологах не зустрічаються при багатоплідній вагітності:
2115. Багатоплідна вагітність супроводжується збільшенням частоти:
2116. Переривання вагітності у ранні терміни протипоказане при:
2117. Медичними показами до переривання вагітності у ранні терміни не є:
2118. На частоту токсикозів вагітності впливає:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів