Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

11. "Педіатрія"


1830. Які покази до лікарського дородового патронажу?
1831. Переваги жіночого молока:
1832. Коли вводиться здоровій недоношеній дитині білкова дотація?
1833. Найбільш достовірний критерій для встановлення діагнозу гнійного менінгіту?
1834. Що доцільно вводити з метою дегідратації мозку?
1835. Найбільш характерні ознаки гнійного маститу у новонароджених?
1836. Для покращення окисно-відновних процесів в головному мозку призначають препарати:
1837. Що характерно для адрено-генітального синдрому солевтрачаючої форми?
1838. Основні показники гемолітичної хвороби новонароджених?
1839. Які препарати призначаються при судомному синдромі?
1840. Які симптоми характерні для остеомієліту новонароджених?
1841. Причини гідроцефального синдрому у новонароджених?
1842. Домішки жовчі в блювотних масах характерні для:
1843. Які препарати призначаються при лікуванні пілороспазму?
1844. Яку суміш доцільно назначати при непереносимості коров'ячого молока?
1845. Які заходи доцільно вживати при гіпогалактії?
1846. Що може бути причиною в/утробної гіпоксії плоду?
1847. Який механізм дії фенобарбіталу при гіпербілірубінемії?
1848. Що характерно для вродженого гепатиту?
1849. Коли доцільно прикладати здорову новонароджену дитину до грудей?
1850. Залізо яких продуктів засвоюється найкраще?
1851. Яка тривалість лікування залізодефіцитної анемії?
1852. Яка характерна оцінка вродженої гемолітичної анемії?
1853. Яку хірургічну патологію найчастіше симулює геморагічний васкуліт?
1854. Що є критерієм для визначення стадії лімфогранульоматозу?
1855. З якої клітини утворюються тромбоцити?
1856. Яке ускладення спленектомії при хворобі Верльгофа?
1857. Яка причина кровоточивості при хворобі Віллебранда?
1858. На основі якого показника найбільш вірогідно можна діагностувати залізодефіцитну анемію?
1859. На основі чого можна встановити діагноз гіпопластичної анемії?
1860. Чи ліквідує спленектомія при вродженій гемолітичній хворобі причину захворювання?
1861. Термін розвитку кровотеч при гемофілії?
1862. Про що свідчить термін "гострий"лейкоз?
1863. Що призводить до зниження активності утворення згустка при ДВЗ-синдромі?
1864. Найчастіший збудник пневмонії у дітей перших трьох місяців життя:
1865. Найчастіший збудник пневмонії у дітей більше 6 місяців, що захворіли в домашніх умовах:
1866. Найчастіший збудник пневмонії у дітей, більше 6 міс., що захворіли пневмонією, перебуваючи в стаціонарі:
1867. Критерії бронхіоліту наступні:
1868. Основні групи препаратів, які необхідно застосовувати при обструктивному бронхіті:
1869. Діагностичні критерії ексудативного плевриту:
1870. Інфузійна терапія астматичного стану в першу чергу вимагає наступних заходів:
1871. Для муковісцидозу характерні наступні ознаки:
1872. Секвестрація легенів зумовлена:
1873. Критерії вогнищевої пневмонії у дітей:
1874. Характерні для важкого приступу бронхіальної астми ознаки у дітей:
1875. Критерії синдрому бронхіальної обструкції:
1876. Критерії гострого пневмонічного інфільтрату з імовірним абсцедуванням:
1877. На рентгенограмі органів грудної клітки основну частину тіні коренів легенів складають:
1878. Для тетради Фалло найбільш характерною ознакою є:
1879. Яке дослідження допомагає уточнити діагноз фіброеластозу ендокарда?
1880. Яка тактика ведення хворого з гострим перебігом фіброеластозу в умовах поліклініки?
1881. Для "легеневого"серця найбільш характерна наступна ознака:
1882. Для функціональних шумів найбільш характерна наступна ознака:
1883. Найбільш інформативний лабораторний показник для визначення вмісту заліза в організмі?
1884. Хвороба Брутона належить до:
1885. Для синдрому Віскота-Олдріча не характерно:
1886. Хвороба Незелофа належить до:
1887. Для синдрому Ді-Джорджі не характерно:
1888. Для синдрому Луі-Бар не характерно:
1889. Лімфоцитоз належить до:
1890. При ізольованому дефіциті ІgА спостерігаються такі захворювання, крім:
1891. До якого типу алергічних реакцій по Джел та Кумбоу належить набряк Квінке:
1892. До якого типу алергічних реакцій належить анафілактичний шок:
1893. До якого типу алергічних реакцій належить аутоімунний тиреоїдит?
1894. До якого типу алергічних реакцій належить сироваткова хвороба:
1895. До якого типу алергічних реакцій належить туберкулінова алергія:
1896. До імномодуляторів належать препарати, крім:
1897. Що є функціональною одиницею спадковості:
1898. В якому віці проявляється спадкова патологія:
1899. Ознаки, які вказують на можливий спадковий характер захворювань:
1900. По аутосомно-рецесивному типу успадковуються наступні хвороби:
1901. По аутосомно-домінантному типу успадковуються наступні захворювання:
1902. Для аутосомно-рецесивного типу спадкової передачі не характерно:
1903. Для аутосомно-домінантного типу спадкової передачі не характерно:
1904. Для синдрому Шерешевського-Тернера не характерно:
1905. Для синдрому трисомії Х не характерно:
1906. Для синдрому Клайнфельтера не характерно:
1907. Покази для дослідження статевого хроматину:
1908. Покази для біохімічних досліджень при діагностиці спадкових захворювань:
1909. Методи лікування спадкових захворювань:
1910. Методи профілактики спадкових захворювань:
1911. Етіологічний фактор синдрому Жильбера:
1912. Ехографічними критеріями дисхолії є:
1913. Больовий синдром при ізольованому гастриті характеризується:
1914. Ведучим фактором, який зумовлює агресивні властивості шлункового соку, є:
1915. Препаратом вибору стосовно гелікобактер-пілорі є:
1916. Під час приступу болів при гострому панкреатиті виявляється:
1917. Ускладнення неспецифічного виразкового коліту:
1918. Препаратом вибору при неспецифічному виразковому коліті є:
1919. Хронічний активний гепатит характеризується такими морфологічними критеріями:
1920. Хронічний персистуючий гепатит характеризується такими морфологічними критеріями:
1921. Синдром холестазу характеризують показники:
1922. Показниками печінково-клітинної недостатності є:
1923. Характерні клінічні прояви персистуючого гепатиту:
1924. Доза преднізолону при хронічному активному гепатиті:
1925. Переважаюча гастроентерологічна патологія у дітей:
1926. Болі при ізольованому ураженні 12-типалої кишки характеризуються:
1927. Найчастіша локалізація виразки у дітей:
1928. Найчастіше ускладнення виразкової хвороби у дітей:
1929. Морфологічні форми гастродуоденіту у дітей такі:
1930. Лікування якого синдрому необхідно насамперед проводити в олігоануричній стадії гострого гломерулонефриту:
1931. Найбільш характерна ознака цистинозу:
1932. Клінічні прояви хвороби Тоні-Дебре-Фанконі?
1933. Абактеріальна лейкоцитурія характерна для:
1934. Яке захворювання частіше є причиною вторинного амілоїдозу?
1935. Яка початкова стадія клінічного прояву амілоїдозу?
1936. Виділіть найбільш інформативний метод діагностики аномалій нирок і сечоводів:
1937. Яка характерна ознака ниркового канальцевого ацидозу:
1938. Для тромбоцитопенічної пурпури найбільш характерно:
1939. Які суміші використовуються для годування дітей 1-го місяця життя?
1940. Яка маса тіла здорової доношеної дитини при народженні?
1941. Яке захворювання, що протікає з гіпербілірубінемією, може призвести до пошкодження ЦНС?
1942. Які еубіотики можна використовувати у новонароджених?
1943. При наявності блювоти у дитини з 2-тижневого віку треба виключити:
1944. Який показник є основним для діагностики гемолітичної хвороби?
1945. Які препарати призначаються при судомному синдромі?
1946. Що сприяє розвитку внутрішньо-утробної гіпотрофії?
1947. Яка тактика сімейного лікаря при веденні хворого з підозрінням на природжену ваду серця?
1948. Який найбільш ефективний захід первинної профілактики ревматизму?
1949. Для гострої лівошлуночкової недостатності найбільш характерно:
1950. При гострій серцевій недостатності у дітей раннього віку застосовують:
1951. Оптимальна комбінація антибіотиків при токсичній формі кишкових інфекцій:
1952. Який антибіотик належить до цефалоспоринів ІІІ покоління?
1953. Кратність парентерального введення пеніциліну у доношеної 10-денної дитини?
1954. Покази для призначення парентеральних препаратів заліза при залізодефіцитній анемії:
1955. При яких анеміях виявляється ретикулоцитоз?
1956. Пряма реакція Кумбса у дитини позитивна при:
1957. Наявність гемолізинів у крові матері свідчить про:
1958. Гепатолієнальний синдром нехарактерний для:
1959. Стійкі ахолічні випорожнення і темна сеча у дитини 1 місяця життя характерні для:
1960. Який препарат є найбільш ефективним при гемофілії А?
1961. Патогенетичним методом лікування геморагічного васкуліту є:
1962. Яка найчастіша причина гемолітичної хвороби новонароджених?
1963. Виберіть правильне твердження:
1964. Геморагічний васкуліт - це:
1965. Для диференціації неходжкінських лімфом необхідно:
1966. Яка форма геморагічного васкуліту є найчастішою?
1967. Найчастіша локалізація виразкової хвороби у дітей:
1968. Найчастіший варіант ураження підшлункової залози у дітей:
1969. Найчастіший патологічний симптом при панкреатиті у дітей:
1970. Больовий синдром при холепатіях характеризується:
1971. Лабораторні показники, що підтверджують діагноз холецистохолангіту:
1972. Клінічні прояви гіпермоторної дискінезії жовчовивідних шляхів наступні:
1973. Препарати, які мають холекінетичний ефект:
1974. Мікроскопічний склад жовчі, характерний для дискінезій жовчовивідних шляхів:
1975. У розвитку неспецифічного виразкового коліту ведучу роль відіграє:
1976. Секвестрація легені найчастіше належить до:
1977. Клінічним проявом гострої дихальної недостатності у дітей є:
1978. Яка причина експіраторної задишки?
1979. Нормальний рівень гемоглобіну для новонароджених /г/л/:
1980. Оптимальний рівень гемоглобіну для 3-х місячного віку:
1981. Оптимальний рівень гемоглобіну дитини 1 рік /г/л/:
1982. Оптимальний рівень гемоглобіну для дитини 3 років:
1983. Оптимальний препарат для лікування залізодефіцитної анемії:
1984. Оптимальний вік для профілактики дефіциту заліза у дітей раннього віку:
1985. Оптимальні терміни для профілактики дефіциту заліза "в групі ризику"дітей:
1986. Оптимальний харчовий продукт для корекції заліза у дітей:
1987. Оптимальний метод для профілактики дефіциту заліза у дітей:
1988. Оптимальний рівень кольорового показника:
1989. Яка жовтяниця з перерахованих відноситься до кон'югаційної:
1990. Яка фракція білірубіну переважає при кон'югаційних гіпербілірубінеміях?
1991. Анемія і ретикулоцитоз характерні для:
1992. Краніотабес у дитини характерний для:
1993. Аналіз сечі по Сулковичу "від'ємний характерний для":
1994. Визначення нервово-психічного розвитку дітей раннього віку проводиться згідно:
1995. Визначення рівня фізичного розвитку дитини раннього віку проводиться згідно:
1996. Навички для дитини 2 - 6 міс. наступні:
1997. Навички для дитини 6 - 9 міс.:
1998. Визначити критерії оцінки функціонального стану організму:
1999. Що таке перинатальний період?
2000. Яка довжина тіла здорової доношеної дитини?
2001. Якій ступені недоношеності відповідає маса тіла при народженні 1600 г.?
2002. Що входить в поняття статевого кризу у новонароджених?
2003. Яка оцінка по шкалі Апгар характерна для новонародженої здорової дитини?
2004. Оцінка по Апгар 1 - 3 бали свідчить про:
2005. Яке захворювання, що перебігає з гіпербілірубінемією, може привести до печінкової недостатності?
2006. Яка тактика сімейного лікаря при наявності жовтяниці у дитини в віці 20 днів?
2007. Що найчастіше є воротами інфекції у новонародженої дитини?
2008. В якому віці розвивається пухирчатка новонароджених?
2009. Які антибіотики використовують для лікування дітей з внуршіньоутробними інфекціями?
2010. Які протисудомні препарати доцільно використовувати при судомах у новонароджених?
2011. Для остеомієліту у новонароджених характерно:
2012. Для отиту у новонароджених характерно:
2013. В етіології ревматизму мають ведуче значення наступні фактори:
2014. Які захворювання найчастіше передують початку ревматичного процесу?
2015. Які антибактеріальні препарати показані в початковому періоді ревматичного процесу?
2016. Який з серцевих глікозидів має перевагу в клініці раннього віку для швидкої дігіталізації?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів