Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

10. "Алергологія"


1781. Особливість реакцій гіперчутливості сповільненого типу:
1782. До алергічних реакцій належить:
1783. Для усунення приступу бронхіальної астми в першу чергу застосовуються:
1784. Який клас імуноглобулінів є природними антитілами?
1785. Дози адреналіну при приступі бронхіальної астми:
1786. Первинна профілактика бронхіальної астми повинна проводитись:
1787. Перший тип імунологічно-індукованих захворювань (топічних) в найменшій мірі спричинений:
1788. Бронходилятуючий ефект має:
1789. Найменш типовий симптом для алергічної реакції І типу буде:
1790. Вказати медіатор, який у найменшій мірі спричинює клініку алергії негайного типу:
1791. Вказати найменш типовий медіатор алергічної реакції при анафілактичному шоці:
1792. Вказати нетиповий ефект дії гістаміну на Н1-рецептори:
1793. Вказати нетиповий ефект гістаміну на Н2-рецептори:
1794. Вказати найменш типовий лабораторний показник при анафілактичному шоці:
1795. Найменш ефективний препарат для лікування алергії 1- типу:
1796. Які препарати впливають на алергічні реакції сповільненого типу?
1797. Які імуноглобуліни свідчать про зниження природної імунорезистентності?
1798. Антигени при гіперчутливості реагінового типу:
1799. Обов'язковий компонент в розвитку атопічної бронхіальної астми:
1800. Медіатори, які зумовлюють пролонгований спазм гладкої мускулатури бронхіол?
1801. При якому захворюванні розвивається алергічна реакція сповільненого типу?
1802. Які клітини виділяють медіатори анафілаксії?
1803. При астматичному статусі призначаються в першу чергу:
1804. Найкращий денний антигістамінний препарат:
1805. В чому полягає механізм дії ізадрину при бронхіальній астмі?
1806. Еозинофілія спостерігається при:
1807. Повноцінними антигенами можуть бути:
1808. Основна риса анафілаксії:
1809. Основний показ при застосуванні задитену:
1810. Основний метод реабілітації хворих з легким перебігом бронхіальної астми:
1811. При інфекційно-залежній бронхіальній астмі може бути:
1812. При бронхіальній астмі протипоказані:
1813. Коли протипоказаний теофедрин?
1814. Причина посилення ядухи у хворого на бронхіальну астму при застосуванні адреналіну:
1815. Підвищена продукція ІgЕ спострігається при:
1816. Гіперчутливість сповільненого типу відмічають при:
1817. Центральий орган Т-системи імунітету:
1818. Вкажіть основний показник для застосування задітену:
1819. Який клас імуноглобулінів є реагінами?
1820. Яка реакція характеризує бронхіальну астму атопічного генезу:
1821. Вкажіть найхарактерніші прояви атопічних захворювань:
1822. Для епідермального токсичного некролізу /синдром Лаєла/ найменш типовим є:
1823. Умови, необхідні для виникнення алергічних реакцій:
1824. Види /типи/ алергічних реакцій при кропивниці:
1825. Які з перелічених факторів, в основному, відіграють роль в алергічних реакціях сповільненого типу? Назвіть невірну відповідь:
1826. Які з перелічених реакцій організму відносять до алергій негайного типу? Назвіть невірну відповідь:
1827. Які з перелічених імуноглобулінів відносять до реагінів, що переважно беруть участь в алергічних реакціях негайного типу? Назвіть невірну відповідь:
1828. В патогенезі яких перелічених хвороб провідну роль відіграють імунопатологічні реакції анафілактичного типу?
1829. Найбільш характерні клінічні прояви анафілактичного шоку після парантерального введення антибіотика:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів