Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


120. Загальна практика-сімейна медицина

1. "Охорона здоров'я"


1. Коли були прийняті основи законодавства України про охорону здоров'я?
2. Назвіть найбільш актуальні проблеми "соціальної медицини":
3. Який орган видає ліцензію про займання підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров'я?
4. Коефіцієнт кореляції відображає:
5. Що означає оцінка достовірності t=2, наприклад, при порівнянні ефективності лікування?
6. Що собою являє індекс здоров'я працюючого населення?
7. Яке правильне визначення індексу здоров'я дітей?
8. Який порядок обліку інфекційних захворювань?
9. За допомогою якого типу діаграм найчастіше ілюструється структура явища, наприклад, для лікарів різних категорій серед всіх лікарів?
10. Що входить в поняття "медико-статистична інформація"в охороні здоров'я?
11. Вкажіть групу величин, які не є відносними:
12. Показником діяльності стаціонару є:
13. Що Ви розумієте під сімейною медициною?
14. Виберіть показник інтенсивності з нижче вказаних:
15. За допомогою якого виду діаграм найчастіше зображається рівень захворюваності?
16. Що включає санітарна статистика?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів