Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


12. Неврологія (спеціаліст)

8. "Будова та захворювання вегетативної нервової системи"


826. Синонімами вегетативної нервової системи є всі перераховані, за винятком:
827. Фізіологічна сутність вегетативної нервової системи:
828. Анатомо-функціональний розподіл ВНС на відділи:
829. Сегментарна вегетативна нервова система складається з відділів:
830. Рівень спинного мозку, на якому розміщуються бокові роги:
831. До утворень периферичної частини симпатичної нервової системи відносяться:
832. Сегментарні утворення парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи знаходяться:
833. Ядра парасимпатичної нервової системи в середньому мозку:
834. Ядра парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи в мосту і довгастому мозку:
835. Крижовий відділ парасимпатичної нервової системи розташовується:
836. Назви парасимпатичних гілок, що відходять від сегментарних утворень:
837. Місця розташування парасимпатичних вузлів:
838. Прегангліонарні парасимпатичні волокна закінчуються:
839. Білі сполучні гілки починаються:
840. Білі сполучні гілки проходять:
841. Білі сполучні гілки закінчуються:
842. Симпатичні вузли у функціональному відношенні є:
843. Волокно, більш швидко проведе імпульс і має більш товсту мієлінову оболонку :
844. Особливості периферичного шляху вегетативної нервової системи:
845. Основні принципи класифікації вегетативних нервових порушень:
846. Вегетативні порушення частіше є:
847. Кількість вузлів кожного відділу симпатичного стовбура (зазначте неправильну відповідь):
848. Сірі сполучні гілки починаються:
849. Сегменти спинного мозку, що забезпечують симпатичну інервацію голови і шиї:
850. Сегменти спинного мозку, що забезпечують симпатичну інервацію рук:
851. Сегменти спинного мозку, що забезпечують симпатичну інервацію тулуба:
852. Сегменти спинного мозку, що забезпечують симпатичну інервацію ніг:
853. Чи співпадають зони соматичної і симпатичної інервації?
854. Аксон-рефлекс - це:
855. Симпатичні волокна, що йдуть від спиномозкового нерва до симпатичного вузла - це:
856. Симпатичні волокна, що йдуть від спиномозкового нерва до симпатичного вузла, починаються:
857. Симпатичні волокна, що йдуть від симпатичного вузла - це:
858. Симпатичні волокна, що йдуть від симпатичного вузла закінчуються:
859. Верхній шийний симпатичний вузол розташований:
860. Від верхнього шийного симпатичного вузла відокремлюються такі утворення, за винятком:
861. Гілки внутрішнього сонного сплетіння направляються:
862. Зовнішній сонний нерв утворює:
863. Зовнішній сонний нерв супроводжує:
864. Зовнішній сонний нерв інервує:
865. Гілки середнього шийного симпатичного вузла:
866. Нижній шийний симпатичний вузол розташовується:
867. Волокна, що відходять від ціліоспінального центру, направляються:
868. Розташування сегментарного ціліоспінального центру:
869. Сірі сполучні гілки в орбіту проходять:
870. Шлях волокон від ціліоспінального центру до шийних симпатичних вузлів проходить:
871. Шлях проходження постгангліонарних волокон верхнього шийного симпатичного вузла:
872. М'язи, що інервуються ціліоспинальним центром Будге:
873. Синдром Горнера-Клода-Бернара:
874. Синдром ураження ціліоспінального центру або волокон, що виходять від нього до м'язів - це:
875. Гілки, утворені від нижнього шийного симпатичного вузла:
876. Грудний відділ симпатичного стовбура розташовується:
877. До гілок, що відходять від грудного відділу симпатичного стовбура, відносяться всі перераховані, за винятком:
878. Гілки, що утворюють великий черевний нерв, відходять:
879. Гілки, що утворюють малий черевний нерв, відходять:
880. Черевні нерви направляються:
881. Черевні нерви утворюють:
882. Поперековий відділ симпатичного стовбура розташовується:
883. Крижові і куприкові симпатичні вузли розташовуються:
884. До вегетативних сплетінь черевної порожнини відносяться:
885. Волокна, що беруть участь в утворенні вегетативних сплетінь черевної порожнини:
886. Сонячне сплетіння оточує:
887. Тільки симпатичну інервацію мають:
888. До функцій симпатичної нервової системи відносяться всі перераховані, за винятком:
889. Війчастий вузол розташовується:
890. М'язи, що інервуються постгангліонарними парасимпатичними волокнами війчастого вузла:
891. Основнопіднебінний вузол розташовується:
892. Прегангліонарну частину основнопіднебінного вузла складають волокна:
893. Постгангліонарні волокна від основнопіднебінного вузла інервують:
894. Вушний парасимпатичний вузол розташовується:
895. Прегангліонарні парасимпатичні волокна до вушного вузла відходять:
896. Постгангліонарні волокна від вушного вузла інервують:
897. Нижньощелепний парасимпатичний вузлик знаходиться:
898. Нижньощелепний парасимпатичний вузлик інервує:
899. Чутливі волокна до війчастого вузла відходять:
900. Чутливі волокна до основопіднебінного вузла відходять:
901. Чутливі волокна до вушного вузла відходять:
902. Парасимпатичні прегангліонарні волокна, що йдуть від крижового відділу спинного мозку, утворюють:
903. Парасимпатичні прегангліонарні волокна від крижового відділу спинного мозку йдуть у складі:
904. Ортостатичний синкопальний стан - це:
905. Пароксизмальним вегетативним розладам властиве:
906. Переважання тонусу симпатичного відділу привертає до:
907. Особливості ходу і передачі імпульсів постгангліонарних парасимпатичних волокон:
908. Особливість поширення парасимпатичного подразнення:
909. Функція вегетативної нервової системи здійснюється:
910. Дія симпатичної системи на серце:
911. Дія симпатичної системи на дихальну функцію:
912. Дія симпатичної системи на функцію кишечника:
913. Вплив симпатичної нервової системи на функції тазових органів:
914. Дія парасимпатичної нервової системи на функцію тазових органів:
915. Спінальні симпатичні центри для інервації тазових органів розташовуються:
916. Спінальні парасимпатичні центри для інервації тазових органів розташовуються:
917. Кіркові центри сечовипускання розташовуються:
918. Засіб зв'язку коркового центру зі спинальним центром сечовипускання:
919. До надсегментарних утворень вегетативної нервової системи відноситься:
920. Найвищі вегетативні центри локалізуються:
921. Тонус симпатичного відділу переважає:
922. Вплив надсегментарної вегетативної системи:
923. Система, що переважно забезпечує ерготропну функцію:
924. Система, що переважно забезпечує трофотропну функцію:
925. До симптомів ураження вегетативної нервової системи при органічних захворюваннях нервової системи не відносяться:
926. Що є причиною ураження симпатичних вузліві
927. Вкажіть симптоми, що відносяться до ураженнь периферичного відділу симпатичної нервової системи:
928. Ознаки ураження шийного відділу симпатичного стовбура:
929. Трофічні порушення в тканинах голови, обличчя і шиї при ураженні верхнього шийного вузла:
930. До судинних розладів при ураженні верхнього шийного симпатичного вузла відносяться:
931. Найбільш часті ознаки ураження верхніх грудних симпатичних вузлів:
932. Ознаками синдрому псевдостенокардії є всі перераховані, за винятком:
933. Ознаки, характерні для ураження середніх і нижніх грудних симпатичних вузлів:
934. Симптоми ураження поперекового відділу симпатичного стовбура:
935. Патологія, що призводить до ураження поперекового відділу симпатичного стовбура:
936. Патологічні стани, що симулюють солярит:
937. Основні причини розвитку солярита:
938. Прояви, що не спостерігаються в міжнападному періоді при ураженні сонячного сплетіння:
939. Симптоми розпізнання солярита (зазначте неправильну відповідь):
940. Вплив симпатичної нервової системи на рефлекторну сферу:
941. До синонімів симпаталгії хребцевої артерії відносяться такі, за винятком:
942. Хребцеве симпатичне сплетіння утворюється:
943. До симптомів заднього шийного симпатичного синдрому відносяться:
944. Симптоми синкопального хребцевого синдрому:
945. Задній шийний симпатичний синдром не варто диференціювати:
946. Симптоми невралгії Барре-Массона, її етіологія:
947. До основних ознак невралгії язикоглоткового нерва відноситься:
948. Діагноз невралгії язикоглоткового нерва диференціюють:
949. До симптомів, характерних для невралгії Слудера, відносяться такі, крім:
950. Який симптом не характерний для синдрому Шарленаі
951. Болючі пальпаторні точки синдрому Шарлена:
952. Основні функції гіпоталамічної області:
953. Гіпоталамічна область регулює:
954. Анатомо-функціональні особливості гіпоталамусу:
955. Найбільше часті причини ураження гіпоталамічної області:
956. До ознак ураження гіпоталамічної області відносяться:
957. Чинники, що викликають синдром ВСД:
958. Основні симптоми гіпоталамічної епілепсії:
959. Типи перебігу вегетативних розладів при ВСД:
960. Вегетативні кризи протікають:
961. Вегетосудинна дистонія є:
962. Форми мігрені, що спостерігаються в клініці:
963. Основні критерії діагнозу "мігрень":
964. Чи існують радикальні засоби лікування мігреніі
965. Періоди в лікуванні мігрені:
966. Найбільше ефективне лікування мігрені:
967. Складові симптоми синдрому Толоса-Ханта:
968. Форми мігрені, що підлягають стаціонарному обстеженню:
969. Синдроми, що складають групу ангіотрофоневрозів:
970. До ознак несахарного діабету відносяться:
971. Основні критерії синдрому Пархона:
972. Гіпоталамічні синдроми, що характеризуються пароксизмальною гиперсомнією:
973. До проявів синдрому Клейне-Левіна належать:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів