Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


12. Неврологія (спеціаліст)

11. "Пухлини нервової системи"


1047. Серед внутрішньочерепних пухлин найбільш часто зустрічаються:
1048. Симптоми при пухлинах головного мозку розділяються на:
1049. Загальномозкові симптоми раніш розвиваються при:
1050. Віддалені симптоми при пухлині головного мозку виявляються:
1051. Критерії в діагностиці пухлин головного мозку:
1052. Осередкові симптоми при пухлинах головного мозку підрозділяються на:
1053. Зміни рентгенограми черепа при пухлинах:
1054. Симптоми пухлини лобової частки:
1055. Симптоми пухлини передньої центральної звивини:
1056. Судомні напади з жувальними, лизальними і ковтальними рухами характерні для пухлини:
1057. Тазові розлади /нетримання сечі і кала/ і нижній парапарез виникають при пухлині:
1058. Болі в тім'яній ділянці, парестезії і гемігіпестезія контрлатерально вогнища, епілептичні напади джексонівського типу із сенситивною аурою характерні для:
1059. Аутотопагнозія, амнестична афазія, алексія, пальцьова агнозія, аграфія, апраксія, акалькулія характерні для пухлини:
1060. Епілептичні напади зі смаковою або нюховою аурою, слухова агнозія, біль в області скроні, сенсорна й амнестична афазія, квадрантна геміанопсія характерні для пухлини:
1061. Зорові галюцинації, епілептичні напади з зоровою аурою, геміанопсія, фотопсії, метаморфопсії, мерехтіючі скотоми спостерігаються при пухлині:
1062. Пухлина мозолистого тіла лобовокалоьзної локалізації викликає:
1063. Пухлина зорового горба характеризується:
1064. Пухлина підкіркових вузлів при ураженні паллідума і його зв'язків викликає:
1065. Пухлина підкіркових вузлів при ураженні стріарної системи викликає:
1066. Пухлина підкіркових вузлів при ураженні субталамічного ядра Люіса викликає:
1067. При пухлинах гіпоталамічної ділянки спостерігаються:
1068. При пухлині півкулі мозочка спостерігається:
1069. Для неврином слухового нерва характерно:
1070. Пухлина ІV шлуночка викликає:
1071. Еозинофільна аденома гіпофізу виявляється:
1072. Базофільна аденома гіпофізу викликає:
1073. Хромофобна аденома гіпофізу характеризується:
1074. Клінічні ознаки гліом зорового нерва:
1075. Варіанти росту краніофарінгіоми:
1076. Пухлини спинного мозку можуть бути такої локалізації:
1077. Інтрамедулярна пухлина виявляється:
1078. Екстрамедулярна пухлина виявляється:
1079. Стадії розвитку екстрамедулярних пухлин:
1080. Діагноз пухлини спинного мозку ставиться на підставі:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів