Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


12. Неврологія (спеціаліст)

1. "Загальні питання"


1. Змістом предмету "соціальна медицина" є:
2. Методи дослідження "соціальної медицини":
3. Найважливіший чинник зберігання працездатності і профілактики інвалідності:
4. Під терміном "медіана" у медичній статистиці розуміють:
5. Коефіцієнт кореляції:
6. Інтенсивний показник указує на:
7. При значенні Р менше 0,001 можливість розвитку більше:
8. До факторних ознак у медичній статистиці відносяться:
9. Диспансеризацію хворих із гіпертонічною хворобою організує:
10. При огляді хворих із тимчасовою непрацездатністю, що продовжується більш 1 міс. ЛКК виконує таку функцію:
11. Лікарняний лист для санаторно-курортного лікування видається хворому:
12. Основним критерієм, що відрізняє тимчасову непрацездатність від стійкої, є:
13. Інвалідність законодавчо встановлюється лікарями:
14. Право на одержання лікарняного листа при настанні тимчасовий непрацездатності мають такі категорії осіб:
15. Першою задачею лікаря при експертизі стійкої непрацездатності є:
16. Для експертизи стійкої втрати працездатності обов'язкове урахування такої частини діагнозу:
17. Обгрунтований експертний висновок Про працездатність хворого можливий тільки при урахуванні таких чинників:
18. Сучасними тенденціями основних показників, що характеризують стан здоров'я населення України, є такі, за винятком:
19. Основні принципи МСЕ в невропатології:
20. При визначенні працездатності важливі:
21. Чи ідентичні поняття "хвороба" і "непрацездатність"І
22. До основних критеріїв тимчасової втрати працездатності відноситься:
23. Стани, при яких хворий звільняється від роботи з видачею лікарняного листа або довідки:
24. Лікарняний лист при хронічних захворюваннях видається:
25. Як оформлюється побутова травма, що призвела до тимчасової втрати працездатностіі
26. Орієнтовні терміни тимчасової непрацездатності хворих гіпертонічною хворобою при наявності порушення функції нервової системи:
27. Орієнтовні середні терміни тимчасової втрати працездатності при захворюваннях периферичної нервової системи:
28. Орієнтовні середні терміни тимчасової непрацездатності при струсі головного мозку:
29. Якщо у хворого забій головного мозку легкого ступеня, орієнтовні середні терміни тимчасової непрацездатності:
30. Орієнтовні середні терміни тимчасової непрацездатності при забої головного мозку важкого ступеня:
31. Підставою для напрямку на МСЕ хворих, що перенесли черепно-мозкову травму є:
32. Орієнтовна середня тривалість тимчасової непрацездатності при вертеброгенному попереково-крижовому радикуліті:
33. Орієнтовні терміни тимчасової непрацездатності при люмбаго:
34. Інвалідність - це:
35. Інвалідність є:
36. Критерієм для встановлення 1 групи інвалідності є:
37. Критерієм для встановлення 3 групи інвалідності при нервових хворобах є:
38. Наслідки ушкоджень і захворювань периферичної нервової системи можуть обумовити інвалідність 3 групи:
39. Яка перша жива істота має примітивну нервову систему


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів