Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

5. "ЛФК в неврології"


639. Спеціальні вправи при міопії
640. Симптоматика "центрального" паралічу
641. Симптоматика "периферичного" паралічу
642. Саногенез раннього відновлювального періоду при ураженнях ЦНС
643. Саногенез пізнього відновлювального періоду при ураженні ЦНС
644. Основне з показань до ЛФК в неврологічній практиці
645. Основне з протипоказань до ЛФК при рухових порушеннях у неврологічних хворих
646. Норма часу в лікарні на процедуру лікувальної гімнастики неврологічному хворому (хвилин)
647. Елементи ЛФК для зниження м'язової спастики
648. Використання лікувальної гімнастики у воді у неврологічних хворих
649. Використання "ударних прийомів" масажу у неврологічних хворих
650. Використання локальної гіпотермії з ЛФК у неврологічних хворих
651. Поєднання застосування електроміостимуляції (ЕМС) з ЛФК при паралічах та парезах
652. Елементи логотерапії в практиці спеціаліста ЛФК при афазіях
653. Використання фізичних вправ з вагою та механотерапії у неврологічних хворих
654. Провідний синдром рухових порушень при гострому порушенні мозкового кровообігу
655. Роль ЛФК в саногенезі раннього відновлювального періоду при гострому порушенні мозкового кровообігу
656. Роль ЛФК в саногенезі пізнього відновлювального періоду при гострому порушенні мозкового кровообігу
657. Орієнтовні терміни призначення ЛФК при гіпертонічному інсульті
658. Орієнтовні терміни призначення ЛФК при ішемічному інсульті
659. Антигеміплегічна укладка кінцівок хворого з мозковим інсультом при ліжковому режимі
660. Доцільна тривалість антигеміплегічної укладки паралізованих кінцівок хворого мозковим інсультом в положенні на спині і на здоровому боці (годин)
661. Основні вправи лікувальної гімнастики при спастичному паралічі
662. "Лікування положенням" при спастичному паралічі при ураженнях головного мозку
663. Використання синкінезій в ранньому відновлювальному періоді мозкового інсульту
664. Використання синкінезій в пізньому відновлювальному періоді мозкового інсульту
665. Критерій допустимого рівня загального навантаження в процедурах ЛФК хворих мозкового інсультом
666. Використання апаратів механотерапії для розвитку м'язової сили в після інсультному періоді
667. Доцільні форми занять ЛФК хворих з хронічною церебральною судинною недостатністю
668. Використання глибокодихальних вправ в заняттях ЛФК хворих з порушеннями мозкового кровообігу
669. ЛФК в саногенезі при струсі головного мозку
670. Основні фізичні вправи в ЛФК при струсі головного мозку
671. Спеціальні вправи в ЛФК при забитті (пораненні) головного мозку з руховими порушеннями - паралічем
672. Протипоказання в спеціальній методиці ЛФК в пізньому періоді забиття (поранення) головного мозку
673. Характер прийомів масажу при спастичному паралічі на грунті забиття головного мозку
674. Особливість виконання пасивних рухів при спастичних паралічах - за амплітудою
675. Особливість виконання пасивних рухів при в'ялих паралічах - за амплітудою
676. Роль пасивних рухів при спастичних парезах
677. Показання до ЛФК при забитті головного мозку
678. Протипоказання до ЛФК при закритій черепно-мозковій травмі
679. Основний принцип проведення вправ " вестибулярного тренування"
680. Критерій дозування навантаження в заняттях "вестибулярного тренування"
681. Основний прояв синдрому вестибулярної дисфункції
682. Рекомендований метод проведення занять ЛФК на санаторному етапі
683. Початкове вихідне положення для проведення "вестибулярного тренування"
684. Найбільш складне з рекомендованих спеціальних вправ "вестибулярного тренування"
685. Протипоказання до ЛФК при травмі спинного мозку
686. "Лікування положенням" при в'ялій параплегії ніг
687. Особливість масажу при в'ялій параплегії ніг при травмі спинного мозку
688. Особливість пасивних рухів при в'ялій параплегії ніг
689. Особливість активних рухів при в'ялому парапарезі ніг
690. Основна спрямованість методики ЛФК при в'ялому парапарезі ніг
691. Елементи спортивних вправ при в'ялій параплегії після травм спинного мозку
692. Особливість масажу при спастичній параплегії при травмі спинного мозку
693. Особливість пасивних рухів при спастичній параплегій ніг при травмі спинного мозку
694. Особливість активних рухів при спастичному парапарезі ніг при травмі спинного мозку
695. Основна спрямованість методики ЛФК при спастичному парапарезі ніг при травмі спинного мозку
696. Елементи спортивних вправ при спастичному парапарезі при травмі спинного мозку
697. Методична особливість методики ЛФК при розриві спинного мозку - за параметром часу
698. Мета застосування ЛФК при мієліті
699. Протипоказання до ЛФК при мієліті
700. Особливість пасивних рухів при парезі на грунті мієліту грудного відділу спинного мозку - амплітуда рухів
701. Мета застосування ЛФК при розсіяному склерозі
702. Місце ЛФК в саногенезі при розсіяному склерозі
703. Особливість масажу при розсіяному склерозі - при переважному ураженні поперекового відділу спинного мозку
704. Використання вправ силового характеру при розсіяному склерозі - при переважному ураженні поперекового відділу спинного мозку
705. Використання гідрокінезотерапії у "спинальних" хворих
706. Характер неврологічних порушень при наслідках поліомієліту
707. "Лікування положенням" при паралічі і парезі при поліомієліті
708. Використання механотерапії в заняттях ЛФК хворих поліомієлітом
709. Використання вправ з вагою у хворих з наслідками поліомієліту
710. Особливість масажу при рухових порушеннях внаслідок поліомієліту
711. Елементи спортивних вправ в відновному періоді поліомієліту
712. Саногенез при запальних ураженнях периферичних нервів
713. Саногенез при травмі периферичних нервів
714. Показання до ЛФК при ураженнях периферійних нервів
715. Протипоказання до ЛФК при ураженнях периферійних нервів
716. Задачі ЛФК при рухових порушеннях при ураженнях спинно-мозкових нервів
717. Особливість "лікування положенням" при паралічі при ураженні спинно-мозкових нервів
718. Особливість масажу при паралічі при ураженні спинномозкових нервів
719. Використання "імпульсної гімнастики" при периферійному паралічі
720. Особливість застосування пасивних рухів при паралічі при ураженні периферійних нервів - за амплітудою
721. Гідрокінезотерапія при в'ялому паралічі при ураженні периферійних нервів
722. Тривалість лікувальної гімнастики при паралічі при ураженні периферійних нервів (хвилин)
723. Тривалість лікувальної гімнастики при парезі при ураженні периферійних нервів (хвилин)
724. Особливість активних рухів в ЛФК при парезі при ураженні периферійних нервів
725. Можливість використання механотерапії при парезі при ураженнях периферійних нервів
726. "Лікування положенням" при в'ялому парезі групи м'язів при ураженні периферійних нервів
727. Саногенез при консервативному лікуванні травми розриву периферійного нервового стовбура з паралічем
728. Показання до ЛФК при травмі периферійних нервів за видом порушень
729. Протипоказання до ЛФК при травмах периферичних нервів
730. Задачі ЛФК при рухових порушеннях при травмах спинномозкових нервів
731. Особливість "лікування положенням" при травмах периферійних нервів
732. Особливість масажу при паралічі при травмах спинномозкових нервів
733. Використання "імпульсної гімнастики" при паралічі при травмах периферійних нервів
734. Особливість застосування пасивних вправ при паралічі при травмах периферійних нервів - за амплітудою
735. Гідрокінезотерапія при в'ялому парезі при травмах периферійних нервів
736. Тривалість лікувальної гімнастики при паралічі при травмах периферійних нервів (хвилин)
737. Тривалість лікувальної гімнастики при парезі при травмах периферійних нервів (хвилин)
738. Особливість активних рухів в ЛФК при парезі при травмах периферійних нервів
739. Можливість використання механотерапії при парезі при травмах периферійних нервів
740. Коригуюче положення при травмі плечового сплетіння в верхній частині
741. Коригуюче положення при травмі плечового сплетіння в нижній частині
742. Коригуюче положення при травмі променевого нерва
743. Коригуюче положення при травмі ліктьового нерва
744. Коригуюче положення при травмі серединного нерва на плечі
745. Коригуюче положення при травмі серединного нерву на передпліччі
746. Коригуюче положення при травмі серединного нерву на стегні
747. Коригуюче положення при травмі великогомілкового нерву
748. Коригуюче положення при травмі малогомілкового нерву
749. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі плечового сплетіння в верхній частині
750. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі плечового сплетіння у нижній частині
751. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі променевого нерву
752. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі ліктьового нерву
753. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі серединного нерву на плечі
754. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі серединного нерву на передпліччі
755. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі серединного нерву на стегні
756. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі великогомілкового нерву
757. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі малогомілкового нерву
758. Саногенез при травмі лицьового нерву
759. Показання до ЛФК при травмі лицьового нерву
760. Протипоказання до ЛФК при травмі лицьового нерву
761. "Лікування положенням" при травмі лицьового нерву
762. Особливості масажу при травмі лицьового нерву
763. Активні вправи при легкому парезі м'язів при травмі лицьового нерву
764. Спрямованість методики ЛФК при невриті
765. Протипоказання до ЛФК при невриті
766. Задачі ЛФК при рухових порушеннях при невриті
767. Особливість "лікування положенням" при паралічі при невриті
768. Особливість масажу при невриті
769. Використання "імпульсної гімнастики" при паралічі при невриті
770. Особливість застосування пасивних рухів при паралічі при невриті - за амплітудою
771. Гідрокінезотерапія при в'ялому парезі при невриті
772. Тривалість лікувальної гімнастики при паралічі на грунті невриту (хвилин)
773. Тривалість лікувальної гімнастики при парезі на грунті невриту (хвилин)
774. Особливість активних рухів в ЛФК при парезі на грунті невриту
775. Можливість використання механотерапії при парезі на грунті невриту
776. Коригуюче положення при плечовому плекситі
777. Коригуюче положення при невриті променевого нерву
778. Коригуюче положення при невриті ліктьового нерву
779. Коригуюче положення при невриті серединного нерву
780. Коригуюче положення при невриті сідничного нерву
781. Коригуюче положення при невриті великогомілкового нерву
782. Коригуюче положення при невриті малогомілкового нерву
783. Спеціальні відновлюючі вправи при плечовому плекситі
784. Спеціальні відновлюючі вправи при невриті променевого нерву
785. Спеціальні відновлюючі вправи при невриті ліктьового нерву
786. Спеціальні відновлюючі вправи при невриті серединного нерву на плечі
787. Спеціальні відновлюючі вправи при невриті сідничного нерву
788. Спеціальні відновлюючі вправи при невриті великого гомілкового нерву
789. Спеціальні відновлюючі вправи при невриті малого гомілкового нерву
790. Саногенез при невриті лицьового нерву
791. Показання до ЛФК при невриті лицьового нерву
792. Протипоказання до ЛФК при травмі лицьового нерву
793. "Лікування положенням" при травмі лицьового нерву
794. Особливість масажу при невриті лицьового нерву
795. Активні вправи при легкому парезі м'язів при травмі лицьового нерву
796. Показання до ЛФК при люмбоішиалгії
797. Протипоказання до ЛФК при люмбоішиалгії
798. Доцільні елементи ЛФК при міжреберній невралгії
799. Доцільні вправи при невралгії трійничного нерву
800. Показання до ЛФК при попереково-крижовому радикуліті
801. Протипоказання до ЛФК при попереково-крижовому радикуліті
802. Спрямованість методики ЛФК при поперековому остеохондрозі
803. Спрямованість методики ЛФК при поперековому радикуліті
804. Особливість методики ЛФК при невроміозиті
805. ЛФК в саногенезі при попереково-крижовому радикуліті
806. Мета "антиатаксичного тренування"
807. Показання до ЛФК при шийно-грудному радикуліті
808. Протипоказання до ЛФК при шийно-грудному радикуліті
809. Масаж при шийно-грудному радикуліті
810. Масаж при попереково-крижовому радикуліті
811. Мета застосування ЛФК при ДЦП
812. Характеристика масажу при ДЦП
813. Загальна характеристика рекомендацій з ЛФК хворим ДЦП
814. Найбільш доцільний масаж для зниження гіпертонусу м'язів при ДЦП
815. Провідний прийом ЛФК для зниження м'язового гіпертонусу при ДЦП
816. Тривалість індивідуальної лікувальної гімнастики у хворого ДЦП в лікарні (хвилин)
817. Основна методична особливість в лікувальній гімнастиці при гіперкінезах
818. Мета застосування ЛФК при церебральному ревмоваскуліті
819. Показання до ЛФК при міопії
820. Протипоказання до ЛФК при міопії
821. Особливість загальних вправ ЛФК при міопії


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів