Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

4. "ЛФК в ортопедії та травматології"


400. В період відновлення функцій після травми у дітей гідрокінезотерапія
401. Розрізняють такі заходи реабілітації хворих із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату
402. Реабілітація хворих ортопедо-травматологічного профілю включає в себе
403. Для відновної реабілітації ортопедо-травматологічних хворих необхідне застосування
404. ЛФК у хворих ортопедо-травматологічного профілю краще розпочинати
405. Протипоказання до механотерапії у хворих ортопедо-травматологічного профілю є
406. Протипоказання до механотерапії у хворих ортопедо-травматологічного профілю є
407. Трудотерапія для нижньої кінцівки це
408. Трудотерапію у хворих ортопедо-травматологічного профілю краще проводити
409. Протипоказання до гідрокінезотерапії в ортопедії та травматології
410. Протипоказання до гідрокінезотерапії у ортопедо-травматологічних хворих
411. Курс ЛФК у травматологічних хворих поділяється на періоди
412. Кісткове зрощення відламків відповідає наступному періоду в травматології
413. Утворення первинної кісткової мозолі відбувається в наступний період
414. Трудотерапія травматологічним хворим призначається, починаючи з періоду
415. Травматологічним хворим ідеомоторні вправи
416. В період іммобілізації для імобілізованої кінцівки вправи
417. Для швидкій консолідації кісткових уламків в період гіпсової іммобілізації застосовують наступні масажні прийоми
418. При переломі ключиці в період іммобілізації спеціальними вправами є
419. При переломі ключиці після зняття фіксуючої пов'язки в лікувальну гімнастику включають вправи
420. При вивиху акроміального кінця ключиці в період іммобілізації хворим не показані
421. Після операції з приводу вивиху грудного кінця ключиці активні рухи призначають
422. При переломах лопатки без зміщення активні рухи для плечового суглобу
423. При переломах лопатки із зміщенням рухи в плечовому суглобі
424. При забитих та абдукційних переломах проксимального сегменту плечової кістки в першому періоді протипоказано
425. При забитих та абдукційних переломах проксимального сегменту плечової кістки вправи виконують із вихідного положення
426. При аддукційно-екстензійних переломах проксимального сегменту плечової кістки спеціальними вправами в перший період є
427. При вивиху головки плечової кістки в перший період хворим не рекомендується виконувати
428. При вивиху плечової кістки навчання навичок побутового самообслуговування починають
429. При вивиху головки плечової кістки на початку другого періоду коливальні та махові рухи
430. При вивиху головки плечової кістки у другому періоді заняття в басейні
431. При діафізарних переломах плечової кістки в період іммобілізації спеціальними вправами є
432. При діафізарних переломах плечової кістки хворий починає оволодівати навичками самообслуговування
433. При діафізарних переломах плечової кістки вихідним положенням у другому періоді є
434. При діафізарних переломах плечової кістки пронація та супінація у ліктьовому суглобі виконується
435. При травмі якого суглобу період іммобілізації поділяють на період абсолютної та відносної іммобілізації
436. При переломах ліктьового суглобу в період абсолютної іммобілізації ЛФК
437. При переломах ліктьового суглобу в період абсолютної іммобілізації для ураженої кінцівки слід надавати
438. В період абсолютної іммобілізації при травмах ліктьового суглобу спеціальними вправами є
439. В період абсолютної іммобілізації при травмах ліктьового суглобу трудотерапія
440. В період абсолютної іммобілізації при травмах ліктьового суглобу згинання пальців у кулак
441. При ураженні зони ліктьового суглобу через розвиток атрофії м'язів особливу увагу приділяють
442. В період відносної іммобілізації при травмах ліктьового суглобу хворим рекомендують вправи для ураженого суглобу
443. При ураженні ліктьового відростку функцію згинання
444. При розробці ліктьового суглобу рекомендують застосовувати
445. При травмах ліктьового суглобу вправи у воді
446. Для профілактики пронаційної контрактури при травмах ліктьового суглобу призначають вправи на супінацію передпліччя за винятком
447. При переломах вінцевого відростку функцію розгинання у ліктьовому суглобі
448. Механотерапія при травмах ліктьового суглобу призначається
449. При травмах кісток передпліччя в постімобілізаційний період корекція положенням
450. При переломах дистального сегменту променевої кістки у першому періоді особливу увагу приділяють
451. При переломах фаланг III пальця кисті в перший тиждень проводять згинання та розгинання
452. При внутрішньосуглобних переломах фаланг пальців кисті масаж
453. При реплантації пальців кисті у другому періоді переважають рухи
454. При ураженні згиначів пальців та кисті у другому періоді призначають
455. При медіальних переломах шийки стегна на початку першого тижня після операції призначають вправи
456. При медіальних переломах шийки стегна в кінці першого тижня після операції призначають вправи для ураженої кінцівки
457. При позасуглобових латеральних переломах шийки стегна сідання в ліжку із підтримкою хворі виконують
458. При позасуглобових латеральних переломах шийки стегна вправи, що збільшують рухливість у кульшовому суглобі протягом другого періоду
459. При позасуглобних латеральних переломах шийки стегна навантаження на уражену ногу дозволяється
460. При переломах проксимального відділу стегна в перший тиждень спеціальними вправами є
461. При ураженні діафізу стегнової кістки ізометричні напруження м'язів стегна в перші 10-14 днів при консервативному лікуванні
462. При консервативному лікуванні ураження діафізу стегнової кістки в перші 10-14 днів при консервативному лікуванні спеціальними вправами є
463. При консервативному лікуванні ураження діафізу стегнової кістки сідання в ліжку із допомогою різних пристроїв дозволяється
464. При консервативному лікуванні діафізарних переломів стегна піднімання тазу з опорою на лікті та потилицю
465. При консервативному лікуванні діафізарних переломів стегна в перші 10-15 днів другого періоду хворий знаходиться на режимі
466. При хірургічному лікуванні діафізарних переломів стегна з перших днів для ураженої кінцівки призначають вправи
467. При травмах колінного суглоба у другому періоді махові рухи та присід
468. При уражені колінного суглобу у другому періоді навантаження по вісі на травмовану кінцівку
469. При травмах гомілки в першому періоді ізометричні напруження м'язів гомілки
470. При травмах гомілки статичне утримання кінцівки призначають
471. При травмах гомілки вихідне положення на колінах призначається
472. При ураженні ахілового сухожилля в перші 3 тижні призначають вправи для травмованої кінцівки
473. При переломах щиколоток пересування за допомогою милиць дозволяється
474. Ходьба по драбині при переломах щиколоток дозволяється
475. При переломах кісток стопи в першому періоді рухи пальцями стопи
476. При переломах щиколоток після накладання гіпсу ЛФК призначається
477. Для кращого відтоку венозної крові та зменшення набряку при переломах щиколоток в перший період призначають
478. Умовами для призначення осьового навантаження з обтяженням ваги тіла при травмах щиколоток є
479. Розрив лонного зрощення із розривом крижово-клубового зрощення
480. В ранні терміни після розриву лонного зрощення дихальні вправи
481. В перші три тижні розриву лонного зрощення спеціальними вправами є
482. В перші три тижні після розриву лонного та крижово-клубового зрощень вправи, які сприяють репозиції зміщеної половини тазу
483. При розриві лонного зрощення хворому в перші три тижні протипоказані вправи
484. При розриві лонного та крижово-клубового зрощень ізометричне напруження сідничний м'язів та стегна на стороні ураження в перший період
485. При розриві лонного зрощення та переломі переднього напівкільця тазу у другому періоді ранні повороти на живіт
486. При розриві лонного зрощення розведення прямих ніг призначають
487. При розриві лонного зрощення в третьому періоді вправи виконуються із вихідного положення
488. При розриві лонного зрощення хворому дозволяється сидіти
489. При хірургічному лікуванні розриву лонного зрощення вправи для м'язів черевного пресу
490. При хірургічному лікуванні розриву лонного зрощення поперемінне відведення ніг
491. При хірургічному лікуванні розривів лонного зрощення масаж нижніх кінцівок
492. При переломах дна та краю вертлюжної впадини атрофією уражаються м'язи
493. При переломах дна та краю вертлюжної впадини у другому періоді вихідними положеннями для занять є
494. При переломах дна та краю вертлюжної впадини хворого піднімають з ліжка
495. При переломах дна та краю вертлюжної впадини дозоване осьове навантаження після травми можливе
496. При переломах дна та краю вертлюжної впадини хворого піднімають із ліжка із положення
497. При якій травмі хребта хворого кладуть на жорстоке ліжко, під плечі підкладають невелику подушку, головний кінець припіднятий на 50 см, витяжіння за допомогою петлі Гліссона
498. При якому ураженні хребта хворого укладають на жорстке ліжко, під голову підкладають невелику подушку, накладають витяжіння за допомогою петлі Гліссона
499. При якому ураженні хребта хворого укладають на жорстке ліжко, головний кінець припіднято на 40-60 см, накладають повздовжнє витяжіння за пахові западини
500. При переломах шийного відділу хребта в першому періоді хворому протипоказані
501. При лікуванні переломів шийного відділу хребта за допомогою гіпсового напівкорсету хворому протипоказані
502. При травмах шийного відділу хребта масаж призначають
503. При травмах шийного відділу хребта статичне утримання верхніх кінцівок хворому призначають
504. При травмах шийного відділу хребта в третьому періоді вправи, направлені на збільшення мобільності хребта виконують із положення
505. При компресійних переломах тіл грудних та поперекових хребців для розправлення ураженого хребця підкладають валик
506. При компресійних переломах тіл грудних та поперекових хребців заняття лікувальною гімнастикою поділяють на
507. При компресійних переломах тіл грудних та поперекових хребців у першому періоді (7-10 днів) хворому протипоказані
508. При компресійних переломах тіл грудних та поперекових хребців хворому дозволяється перевертатися на живіт
509. При компресійних переломах тіл грудних та поперекових хребців виконання екстензійних вправ (наприклад, прогинання в грудному відділі) хворому
510. При компресійних переломах тіл грудних та поперекових хребців вихідне положення колінно-кистьове та на колінах призначають
511. При компресійних переломах тіл грудних та поперекових хребців сидіти хворому дозволяється
512. При компресійних переломах тіл грудних та поперекових хребців нахили вперед та ротаційні рухи
513. При хірургічному лікуванні за допомогою фіксатору-"стяжки" компресійних переломів тіл грудних хребців хворому протягом першого тижня протипоказані
514. При компресійному переломі тіл грудних та поперекових хребців після задньої фіксації хребта лавсаном хворим протипоказано протягом 2 місяців
515. При закритих травмах грудної клітки без пошкодження внутрішніх органів приділяють увагу диханню
516. При закритих травмах грудної клітки проводити кашльові рухи хворому
517. При закритих травмах грудної клітки в перший тиждень вправи виконують із вихідних положень
518. При закритих травмах грудної клітки на поліклінічному етапі дихальні вправи
519. При проникаючих пошкодженнях грудної клітки без пошкодження легень активні рухи рукою на боці операції хворий виконує
520. При проникаючих пораненнях з пошкодженням легень в перші дні після операції дихальні вправи призначають
521. Нормальна постава дошкільника
522. Нормальна постава дівчат
523. Нормальна постава юнаків
524. Для якого дефекту постави характерно збільшення грудного кіфозу при одночасному згладжуванні поперекового лордозу
525. Для якого дефекту постави характерно збільшення всіх вигинів хребта, максимальне розгинання колін, живіт виступає вперед та звисає
526. Для якого дефекту постави характерно дугоподібне збільшення кіфозу, голова нахилена вперед, ноги зігнуті в колінах
527. Для якого дефекту постави характерно зменшення грудного кіфозу при нормальному або дещо збільшеному лордозі, кут нахилу тазу збільшений
528. Для якого дефекту постави характерно згладженість всіх вигинів хребта, зменшення куту нахилу тазу
529. Характерні зміни при сідлоподібній спині
530. При круглій та сутулій спині в комплекс лікувальної гімнастики включають вправи на
531. При сідлоподібній спині застосовують вправи на
532. При плоскій спині застосовують вправи на
533. При кругло ввігнутій спині застосовують вправи на
534. При якому дефекті постави не показана їзда на велосипеді
535. Легку атлетику можна рекомендувати при дефекті постави
536. При плоскій спині не рекомендують виконувати
537. При криловидних лопатках в комплекс включають вправи на
538. При криловидних лопатках рекомендують виконувати
539. При плоско-ввігнутій спині вправи виконують із вихідних положень
540. При якому дефекті постави грудний кіфоз зменшується при піднятті рук вгору
541. Сколіотична хвороба - це важке прогресуюче захворювання хребта, що характеризується
542. По патогенетичній ознаці сколіози поділяють на групи
543. При шийно-грудному типі сколіозу виникають наступні зміни
544. При грудному сколіозі виникають наступні зміни
545. При поперековому сколіозі виникають зміни
546. Комбінований сколіоз характеризується
547. Виділяють ступені важкості сколіозу
548. Сколіоз І ступеню характеризується
549. Сколіоз ІІ ступеню характеризується
550. Сколіоз ІІІ ступеню характеризується
551. Сколіоз ІV ступеню характеризується
552. М'язoвий валик та реберне випинання характерне для сколіозу
553. Клиноподібні хребці на верхівці викривлення рентгенологічно виявляються при сколіозі
554. Віялоподібне розташування ребер спостерігається при сколіозі
555. Різке западання ребер та лопатки в зоні угнутості відмічається при сколіозі
556. Побічний показник стабілізації ступеню сколіозу
557. Які вправи краще призначати при сколіозі І ступеню
558. При сколіозі ІІ ступеню бажано призначати вправи
559. При сколіозі ІІІ ступеню призначають вправи
560. При сколіозі ІV ступеню призначають вправи
561. Масаж при сколіозі виконують
562. При прогресуючому сколіозі не показані вправи
563. При сколіозі не показані спортивні вправи
564. При сколіозі рекомендують спортивні вправи
565. Основний стиль плавання при сколіозі
566. Клінічні прояви плоскостопості
567. При плоскостопості вихідні положення на початку курсу ЛФК
568. Спеціальні вправи при плоскостопості направлені на
569. При плоскостопості вправи в спеціальних видах ходьби
570. При плоскостопості застосовують вправи
571. Хвороба Бехтєрєва - це
572. При хворобі Бехтєрєва процес уражає
573. Клінічні прояви хвороби Бехтєрєва
574. При хворобі Бехтєрєва зовнішній вигляд хворого має позу
575. При хворобі Бехтєрєва спеціальними вправами є
576. При хворобі Бехтєрєва дихальні вправи
577. При хворобі Бехтєрєва в комплекс лікувальної гімнастики вправи для верхніх кінцівок
578. Вихідні положення для занять при хворобі Бехтєрєва
579. При хворобі Бехтєрєва в комплекс ЛФК включають обов'язково вправи для суглобів
580. При хворобі Бехтєрєва ізометричні вправи
581. При артритах лікувальну гімнастику в ексудативну стадію
582. При артритах в гостру стадію лікування положенням
583. Лікування положенням для верхньої кінцівки при артритах
584. Лікування положенням для нижньої кінцівки при артритах
585. Лікування положенням при артритах для нижньої кінцівки проводять із положення
586. Лікувальну гімнастику при артритах верхньої кінцівки в гостру стадію проводять
587. Лікувальну гімнастику при артритах нижньої кінцівки в гостру стадію проводять
588. При артритах в гострий період застосовують як спеціальні вправи
589. При артритах в гостру стадію часта зміна положення тіла
590. При артритах верхніх кінцівок в підгостру стадію вихідні положення для занять
591. При артритах нижніх кінцівок в підгостру стадію вихідні положення для занять
592. При артритах в підгостру стадію пасивні рухи в уражених суглобах
593. При артритах в підгостру стадію активні вправи для суглобів ураженої кінцівки
594. При артритах в підгостру стадію трудотерапія
595. Спеціальні вправи при артритах в стадії затихання процесу
596. При артритах в стадії затихання процесу вправи у воді
597. При артритах в стадії затихання процесу механотерапія
598. При артритах в хронічній фазі вправи в ураженому суглобі
599. При артритах в хронічній фазі клінічно атрофія м'язів
600. При артритах в хронічну фазу вправи у воді
601. Артроз - це захворювання суглобів
602. При артрозах значні зміни
603. При артрозах в період загострення лікувальна гімнастика направлена на
604. При артрозах в період загострення лікувальна гімнастика
605. При артрозах верхніх кінцівок в період загострення лікувальну гімнастику виконують із вихідних положень
606. При артрозах нижніх кінцівок в період загострення лікувальну гімнастику виконують із вихідних положень
607. При артрозах в період загострення включають вправи
608. При артрозах в період загострення рекомендуються для ураженого суглобу
609. При артрозах верхніх кінцівок в підгострий період вправи виконують із вихідних положень
610. При артрозах нижніх кінцівок в підгострий період вправи виконують із вихідних положень
611. При артрозах в підгострий період спеціальними вправами є
612. При артрозах в підгострий період вправи у воді
613. При артрозах верхніх кінцівок в період ремісії вправи виконуються із вихідних положень
614. При артрозах нижніх кінцівок в період ремісії вправи виконують із вихідних положень
615. При артрозах в період ремісії активні рухи
616. При артрозах в період ремісії застосування велотренажерів та механоапаратів
617. При артрозах в період ремісії вправи у воді
618. При артрозі колінного суглобу відновлюють функцію
619. Остеохондроз хребта - це
620. При шийному остеохондрозі вправи на розслаблення
621. При шийному остеохондрозі в період загострення динамічні вправи для шийного відділу
622. При шийному остеохондрозі дихальні вправи включаються в комплекс ЛФК як
623. При шийному остеохондрозі вправи на опір для м'язів шиї
624. При шийному остеохондрозі виконання колових рухів у шиї з великою амплітудою
625. При грудному остеохондрозі вправи на розгинання
626. При грудному остеохондрозі заняття у воді
627. При грудному остеохондрозі ізометричні вправи
628. При грудному остеохондрозі виси
629. При попереково-крижовому остеохондрозі внутрішньодисковий тиск в ураженому диску
630. При попереково-крижовому остеохондрозі в гострий період спеціальними вправами є
631. При попереково-крижовому остеохондрозі в гостру та підгостру стадії вправи на розгинання поперекового відділу хребта
632. При попереково-крижовому остеохондрозі в гостру та підгостру стадії вправи на витяжіння поперекового відділу хребта
633. При явищі нестабільності при попереково-крижовому остеохондрозі призначають вправи
634. При попереково-крижовому остеохондрозі лікувальну гімнастику призначають , починаючи з
635. В дитячому віці найчастіше зустрічаються наступні види травм опорно-рухового апарату
636. В дитячому віці найчастіше зустрічаються наступні види переломів
637. Терміни консолідації після переломів у дітей
638. При значному зміщенні відламків при переломах у дітей витяжіння


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів