Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

2. "ЛФК в терапії"


66. 1 комплекс лікувальної гімнастики у хворих ІМ призначають
67. 2 комплекс лікувальної гімнастики у хворих ІМ призначають
68. 3 комплекс лікувальної гімнастики у хворих ІМ призначають
69. 4 комплекс лікувальної гімнастики хворим ІМ призначають на
70. В які терміни призначають повороти на бік хворим ІМ I класу важкості
71. В які терміни призначають повороти на бік хворим ІМ II класу важкості
72. В які терміни призначають повороти на бік хворим ІМ III класу важкості
73. В які терміни призначають повороти на бік ІМ IV класу важкості
74. На санаторному етапі у хворих ІМ виділяють наступну кількість класів важкості
75. На санаторному етапі важкість клінічного стану хворих ІМ визначається за допомогою наступних показників
76. Тренуюча ходьба у хворих ІМ на санаторному етапі
77. У хворих ІМ на санаторному етапі прогулянки
78. Аутогенне тренування у хворих ІМ на санаторному етапі
79. Крокет, кіно, концерти дозволяються хворим ІМ на наступній ступені активності
80. Кільцекидання, кегельбан, нешвидкі танці дозволяють хворим ІМ на ступені активності
81. Спортивні ігри по полегшених правилах дозволяють хворим ІМ на ступені активності
82. На VII ступінь активності переводять хворих ІМ наступних класів важкості
83. Кількість функціональних класів хворих ІХС на амбулаторно-поліклінічному етапі реабілітації (Ніколаєва, Аронов)
84. Функціональний клас у хворих ІХС на амбулаторно-поліклінічному етапі визначається по наступних показниках
85. Побутові навантаження у хворих ІМ I функціонального класу на поліклінічному етапі
86. Побутові навантаження у хворих ІМ II функціонального класу на поліклінічному етапі
87. Побутові навантаження у хворих ІХС IV функціональним класом на поліклінічному етапі
88. Побутові навантаження у хворих ІХС I функціональним класом на поліклінічному етапі
89. Побутові навантаження у хворих ІХС II функціональним класом на поліклінічному етапі
90. Побутові навантаження у хворих ІХС III функціональним класом на поліклінічному етапі
91. Побутові навантаження у хворих ІХС IV функціональним класом на поліклінічному етапі
92. Хворим ІХС I функціональним класом прогулянки на поліклінічному етапі
93. Хворим ІХС II функціональним класом на поліклінічному етапі прогулянки
94. Хворим ІХС III функціональним класом на поліклінічному етапі прогулянки
95. Хворим ІХС IV функціональним класом на поліклінічному етапі прогулянки
96. Хворим ІХС I функціональним класом на поліклінічному етапі біг
97. Хворим ІХС II функціональним класом на поліклінічному етапі біг
98. Хворим ІХС III функціональним класом на поліклінічному етапі біг
99. Хворим ІХС IV функціональним класом на поліклінічному етапі біг
100. Лікувальна гімнастика у хворих ІХС I функціональним класом на поліклінічному етапі виконується
101. Лікувальна гімнастика у хворих ІХС II функціональним класом на поліклінічному етапі виконується
102. У хворих на ІМ на стаціонарному етапі виділяють наступну кількість класів важкості
103. Лікувальна гімнастика у хворих ІХС III функціонального класу на поліклінічному етапі виконується
104. Лікувальна гімнастика у хворих ІХС IV функціонального класу на поліклінічному етапі виконується
105. Саногенез при гіпертонічній хворобі
106. Обгрунтування ЛФК при гіпертонічній хворобі
107. Показання до ЛФК при гіпертонічній хворобі
108. Характерна особливість реакції на фізичне навантаження осіб-"гіперреакторів" (за рівнем діастолічного тиску)
109. Протипоказання до ЛФК при гіпертонічній хворобі
110. Особливості методики масажу (класичного) при гіпертонічній хворобі (ділянка)
111. Особливість методики масажу (класичного) при гіпертонічній хворобі (прийоми)
112. Використання пасивних рухів в лікувальній гімнастиці при гіпертонічній хворобі
113. Особливість лікувальної гімнастики при гіпертонічній хворобі (характер вправ)
114. Особливості використання ізометричних напружень в лікувальній гімнастиці при гіпертонічній хворобі ( ступінь напруження від максимального)
115. Основний метод проведення занять з ЛФК при гіпертонічній хворобі
116. Саногенез при гіпотонічній хворобі
117. Обгрунтування ЛФК при гіпотонічній хворобі
118. Методична особливість лікувальної гімнастики при гіпотонічній хворобі (характер, вправи)
119. Методичні особливості оздоровчо-фізкультурних занять осіб з артеріальною гіпотонією
120. Методичні особливості оздоровчо-фізкультурних занять осіб з артеріальною гіпертонією
121. При хронічному простатиті застосовують види ходьби
122. Верхня межа норми систолічного артеріального тиску крові (мм)
123. Верхня межа норми діастолічного артеріального тиску (мм)
124. Основний механізм формування артеріальної гіпертонії
125. Доцільні фізичні вправи в ЛФК при гіпертонічній хворобі
126. Недоцільні фізичні вправи в ЛФК при гіпертонічній хворобі
127. Комплекс форм ЛФК при гіпертонічній хворобі на стаціонарному етапі реабілітації при ліжкових режимах рухів
128. Комплекс форм ЛФК при гіпертонічній хворобі на стаціонарному етапі реабілітації при напівліжковому режимі рухів
129. Комплекс форм ЛФК при гіпертонічній хворобі на стаціонарному етапі реабілітації при напівліжковому режимі рухів
130. Комплекс форм ЛФК при гіпертонічній хворобі на стаціонарному етапі реабілітації при вільному режимі рухів
131. Комплекс форм ЛФК при гіпертонічній хворобі на поліклінічному етапі реабілітації
132. Доцільні спортивно-прикладні вправи при гіпертонічній хворобі
133. Доцільні спортивно-прикладні вправи при гіпотонічній хворобі
134. Комплекс форм ЛФК при гіпертонічній хворобі на поліклінічному етапі реабілітації
135. Фізіологічний механізм лікувальної дії фізичних вправ при гіпертонічній хворобі
136. Етіологія ревматизму
137. Етапне лікування ревматизму
138. Характеристика ступенів активності ревматичного процесу
139. Режими рухів в активній фазі ревматизму
140. Показання до ЛФК в активній фазі ревмокардиту - за температурою тіла
141. Протипоказання до ЛФК в активній фазі ревмокардиту
142. Обгрунтування ЛФК при ревмокардиті
143. Комплекс форм ЛФК при ревмокардиті при ліжкових режимах рухів
144. Комплекс форм ЛФК при ревмокардиті при напівліжковому режимі рухів
145. Комплекс форм ЛФК при ревмокардиті на поліклінічному етапі реабілітації
146. Вплив ЛФК на фактори гемодинаміки при загостренні ревмокардиту
147. Фізіологічний механізм лікувальної дії фізичних вправ при загостренні ревмокардиту
148. Етіологія набутих вад серця
149. Етапне лікування набутих вад серця
150. Характеристика ступенів недостатності кровообігу при набутих вадах серця
151. Режим рухів при набутих вадах серця
152. Протипоказання до ЛФК при набутих вадах серця
153. Обгрунтування ЛФК при набутих вадах серця
154. Комплекс форм ЛФК при вадах серця при суворо ліжковому режимі рухів
155. Комплекс форм ЛФК при вадах серця при напівліжковому режимі рухів
156. Комплекс форм ЛФК при вадах серця при вільному режимі рухів
157. Доцільні спортивно-прикладні вправи при набутих вадах серця
158. Етіологія захворювань міокарду
159. Обгрунтування ЛФК при хворобах міокарду
160. Показання до ЛФК при хворобах міокарду
161. Протипоказання до ЛФК при хворобах міокарду
162. Комплекс форм ЛФК при хворобах міокарду на стаціонарному етапі реабілітації при ліжкових режимах рухів
163. Комплекс форм ЛФК при хворобах міокарду на стаціонарному етапі реабілітації при напівліжковому режимі
164. Комплекс фоpм ЛФК при хворобах міокарду на стаціонарному етапі реабілітації при вільному режимі рухів
165. Комплекс форм ЛФК при хворобах міокарду на поліклінічному етапі реабілітації
166. Доцільні спортивно-прикладні вправи при хворобах міокарду
167. Фізіологічний механізм лікувальної дії фізичних вправ при хворобах міокарду
168. Показання до ЛФК при хворобах міокарду з порушенням серцевого ритму
169. Доцільні дихальні вправи при хворобах міокарду
170. Етіологія "серцево-судинних неврозів"
171. Фізіологічний механізм лікувальної дії фізичних вправ при " серцево-судинних неврозах"
172. Спортивно-прикладні елементи в медичній реабілітації при "серцево- судинних неврозах"
173. Провідний метод проведення занять з ЛФК при " серцево-судинних неврозах"
174. Особливості методики фізичних вправ при кардіалгії
175. Обгрунтування ЛФК при нейро-циркуляторній дистонії
176. Фізіологічний механізм лікувальної дії фізичних вправ при нейро-циркуляторній дистонії
177. Комплекс форм ЛФК при нейро-циркуляторній дистонії на поліклінічному етапі реабілітації
178. Доцільні спортивно-прикладні вправи при нейро-циркуляторній дистонії
179. Особливості лікувальної гімнастики при нейро-циркуляторній дистонії по гіпертонічному типу (характер вправ)
180. Особливості лікувальної гімнастики при нейро-циркуляторній дистонії по гіпотонічному типу (характер вправ)
181. Обгрунтування ЛФК при облітеруючому ендартерііті
182. Суть "судинної гімнастики" при облітеруючому ендартеріїті
183. Комплекс форм ЛФК при облітеруючому ендартеріїті
184. Мета ЛФК при варикозному розширенні вен
185. Основна методична особливість ЛФК при варикозному розширенні вен
186. Характеристика спеціальних вправ при варикозному розширенні вен
187. Спеціальні вправи при геморої
188. Вплив ЛФК на фактори гемодинаміки при гіпертонічній хворобі
189. Протипоказання до ЛФК при варикозному розширенні вен
190. Вплив ЛФК на фактори гемодинаміки при кардіологічних захворюваннях при суворо ліжковому режимі рухів
191. Вплив ЛФК на фактори гемодинаміки при кардіологічних захворюваннях при напівліжковому режимі рухів
192. Вплив ЛФК на фактори гемодинаміки при кардіологічних захворюваннях при вільному режимі рухів
193. Мета медичної реабілітації кардіологічних хворих
194. Соціально-медичний аспект медичної реабілітації кардіологічних хворих
195. Психологічна основа медичної реабілітації кардіологічних хворих
196. Початок медичної реабілітації кардіологічних хворих
197. Принцип реалізації програми медичної реабілітації кардіологічних хворих
198. ЛФК - основний метод медичної реабілітації кардіологічних хворих з метою
199. Форми ЛФК при ліжкових режимах рухів стаціонарного етапу реабілітації кардіологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
200. Форми ЛФК при напівліжковому режимі рухів стаціонарного етапу реабілітації кардіологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
201. Форми ЛФК при вільному режимі рухів стаціонарного етапу реабілітації кардіологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
202. Форми ЛФК на поліклінічному етапі реабілітації кардіологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
203. Оцінка "негативної фази" пульсової реакції кардіологічних хворих на фізичне навантаження
204. Показник оптимального підбору вправ навантаження в процедурі ЛФК хворих гіпертонічною хворобою
205. Допущення занять ЛФК хворих з поодинокими екстрасистолами
206. Допущення занять ЛФК хворих з системними екстрасистолами
207. Загальна довжина капілярів дорослої людини (км.)
208. Загальна площа всіх капілярів дорослої людини (кв.м)
209. Мета медичної медичної реабілітації пульмонологічних хворих
210. Соціально-медичний аспект медичної реабілітації пульмонологічних хворих
211. Психологічна основа реабілітації пульмонологічних хворих
212. Початок медичної реабілітації пульмонологічних хворих
213. Принцип реалізації програми медичної реабілітації пульмонологічних хворих
214. Форми ЛФК при ліжкових режимах рухів стаціонарного етапу реабілітації пульмонологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
215. Форми ЛФК при напівліжковому режимі рухів стаціонарного етапу реабілітації пульмонологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
216. Форми ЛФК при вільному режимі рухів стаціонарного етапу реабілітації пульмонологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
217. Форми ЛФК на поліклінічному етапі реабілітації пульмонологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
218. Сучасна особливість перебігу пневмонії
219. Саногенез при пневмонії
220. Обгрунтування ЛФК при пневмонії
221. Провідне завдання ЛФК при пневмонії в підгострому періоді
222. Показання до ЛФК при гострій пневмонії
223. Протипоказання до ЛФК при гострій пневмонії
224. Особливість масажу при пневмонії
225. Характеристика дренажних положень в лікувальній гімнастиці при гострій пневмонії
226. Особливість використання дихальних вправ в лікувальній гімнастиці при гострій пневмонії
227. Характер дихальних вправ в лікувальній гімнастиці при пневмонії
228. Фізіологічний механізм лікувальної дії фізичних вправ при гострій пневмонії
229. Етіологія пневмоній
230. Етапне лікування пневмоній
231. Режими рухів в стаціонарі при пневмоніях
232. Комплекс форм ЛФК при пневмонії при ліжкових режимах рухів
233. Комплекс форм ЛФК при пневмонії при напівліжковому режимі рухів
234. Комплекс форм ЛФК при пневмонії при вільному режимі рухів
235. Комплекс форм ЛФК при пневмонії на поліклінічному етапі реабілітації
236. Доцільні спортивно-прикладні вправи при пневмонії
237. Загальна площина легеневих альвеол дорослої людини (кв.м)
238. Рекомендоване тривалість після стаціонарної реабілітації після гострої пневмонії (місяців)
239. Доцільне вихідне положення для дихальних вправ при вогнищі пневмонії в правій верхній долі легені
240. Доцільні вихідні положення для дихальних вправ при вогнищі пневмонії в лівій нижній долі
241. Тривалість лікувальної гімнастики при гострій пневмонії при ліжковому режимі рухів (хвилин)
242. Тривалість лікувальної гімнастики при хронічній пневмонії при індивідуальному методі занять (хвилин)
243. Тривалість лікувальної гімнастики при хронічній пневмонії і в період одужання після гострої пневмонії при груповому методі занять (хвилин)
244. Мета "парадоксального дихання" (за О.М. Стрельніковою)
245. Обгрунтування (спеціальна задача) ЛФК при плевриті
246. Показання до ЛФК при плевритах
247. Основна фізична вправа при плевритах
248. Доцільні спортивно-прикладні вправи після плевриту
249. Сутність пневмосклерозу
250. Патофізіологічні порушення при значному пневмосклерозі
251. Обгрунтування ЛФК при пневмосклерозі
252. Основні завдання ЛФК при пневмосклерозі
253. Саногенез при пневмосклерозі
254. Основна особливість використання дихальних вправ в лікувальній гімнастиці при пневмосклерозі
255. Характер дихальних вправ в лікувальній гімнастиці при пневмосклерозі
256. Фізіологічний механізм лікувальної дії фізичних вправ при пневмосклерозі
257. Показник ефективності курсу ЛФК при пневмосклерозі
258. Доцільні спортивно-прикладні вправи при пневмосклерозі
259. Особливості дихальних вправ в ЛФК при пневмосклерозі з емфіземою
260. Комплекс форм ЛФК при пневмосклерозі на стаціонарному етапі реабілітації при вільному режимі рухів
261. Комплекс форм ЛФК на поліклінічному етапі реабілітації при пневмосклерозі
262. 100, 0, 0 "Порушення механізму дихання при емфіземі легень
263. Обгрунтування ЛФК при емфіземі легень
264. Основна особливість використання дихальних вправ в лікувальній гімнастиці при емфіземі легень
265. Фізіологічний механізм лікувальної дії фізичних вправ при емфіземі легень
266. Комплекс форм ЛФК при емфіземі легень з кардіопульмональною недостатністю на стаціонарному етапі реабілітації при ліжкових режимах рухів
267. Комплекс форм ЛФК при емфіземі легень на стаціонарному етапі при напівліжковому режимі рухів
268. Спортивно-прикладні елементи в медичній реабілітації при емфіземі легень
269. Основна особливість використання дихальних вправ в лікувальній гімнастиці при хронічному бронхіті
270. Доцільні спортивно-прикладні вправи при хронічному бронхіті (поза загостренням)
271. Обгрунтування ЛФК при бронхоектазійній хворобі
272. Основна методична особливість виконання дихальних вправ при бронхоектазійній хворобі
273. Патогенез приступу бронхіальної астми
274. Порушення механіки дихання при бронхіальній астмі
275. Етіологія бронхіальної астми
276. Саногенез при бронхіальній астмі
277. Обгрунтування ЛФК при бронхіальній астмі
278. Протипоказання до ЛФК при бронхіальній астмі
279. Особливість дихальних вправ в традиційній лікувальній гімнастиці при бронхіальній астмі
280. Форми ЛФК при вільному режимі рухів стаціонарних хворих бронхіальною астмою
281. Форми ЛФК для хворих бронхіальною астмою на поліклінічному етапі
282. Доцільні спортивно-прикладні вправи при бронхіальній астмі
283. Фізіологічні механізми лікувальної дії фізичних вправ при бронхіальній астмі
284. При гострому гастриті ЛФК
285. При гіперацидному гастриті в період ремісії вправи для черевного пресу
286. При гіперацидному гастриті ЛФК поєднується із іншими процедурами наступним чином
287. При гіперацидному гастриті на санаторному етапі загартування
288. При хронічному гастриті ЛФК протипоказана при
289. При атрофічному гастриті глибоке черевне дихання
290. При атрофічному гастриті вправи для м'язів черевного пресу
291. При атрофічному гастриті ЛФК поєднується із наступними процедурами
292. Масаж при хронічному атрофічному гастриті
293. Масаж спини при хронічному гіперацидному гастриті
294. Протипоказанням до ЛФК при виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки є
295. При виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки при ліжковому режимі вправи для м'язів живота
296. При виразковій хворобі шлунку та 12- палої кишки при напівліжковому режимі діафрагмальне дихання
297. При виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки вправи на розслаблення
298. При виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки силові вправи
299. При виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки при вільному режимі вправи із підвищенням внутрішньочеревного тиску
300. При виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки на санаторному етапі не рекомендують наступні спортивні вправи та ігри
301. При виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки ходьбу в період ремісії
302. При спастичному коліті вправи для м'язів черевного пресу
303. Вихідне положення при спастичному коліті
304. Вихідне положення при спастичному коліті
305. При спастичному коліті темп виконання вправ
306. ЛФК при гострому коліті
307. При спастичному коліті стрибки, підскіки
308. При атонічному коліті вправи для м'язів черевного пресу
309. При атонічному коліті стрибки, підскіки
310. При атонічному коліті вправи для м'язів черевного пресу виконують
311. Oсновний прийом масажу при атонічному коліті
312. При ентероптозі вправи для укріплення м'язів черевного пресу із фіксованими ногами
313. При ентероптозі біг, стрибки, зіскоки
314. При ентероптозі вправи, що викликають підвищення внутрішньочеревного тиску
315. При ентероптозі часта зміна комплексу
316. При ентероптозі не застосовують наступні вихідні положення
317. При ентероптозі силові вправи із натуженням
318. Для збільшення об'єму навантаження при ентероптозі слід
319. При ентероптозі самомасаж черева
320. При ентероптозі масаж черева виконують
321. При ентероптозі вправи підбирають так, щоб органи черевної порожнини
322. Основне вихідне положення при гіперкінетичній формі дискінезії жовчовивідних шляхів
323. ЛФК протипоказана при патології печінки та жовчовивідних шляхів при
324. При дискінезії жовчовивідних шляхів застосовують вихідне положення
325. При дискінезії жовчних шляхів вправи, що супроводжуються струсом тіла
326. При гіперкінетичній формі дискінезії жовчних шляхів вправи, що викликають статичне напруження черевного пресу
327. При гіпокінетичній формі дискінезії жовчовивідних шляхів дихальні вправи призначають
328. При гіпокінетичній формі дискінезії жовчовивідних шляхів застосування ходьби
329. При гіпокінезії жовчного міхура дихальні вправи із уповільненням дихальних рухів на вдиху та видиху
330. При гіпокінезії жовчного міхура вправи для м'язів черевного пресу
331. При гіперкінетичній дискінезії жовчевого міхура вправи на розслаблення
332. При геморої вправи з зусиллям
333. При геморої застосовують види ходьби
334. При геморої основне вихідне положення, яке покращує відтік венозної крові
335. При подагрі виникає порушення обміну
336. При подагрі частіше страждають
337. При подагрі пасивні рухи в уражених суглобах
338. При подагрі масаж
339. При подагрі вихідні положення для виконання активних рухів
340. Вихідні положення для виконання пасивних рухів у верхніх кінцівках при подагрі
341. Вихідні положення для виконання пасивних рухів у нижніх кінцівках при подагрі
342. При подагрі дієтотерапія
343. При подагрі хворим рекомендується дієта
344. При тяжкій формі цукрового діабету ЛФК
345. При цукровому діабеті доцільно призначати навантаження, що
346. При цукровому діабеті дихальні вправи
347. При цукровому діабеті вправи виконуються в темпі
348. При цукровому діабеті силові вправи
349. При цукровому діабеті швидкісні вправи
350. При цукровому діабеті вправи на розслаблення
351. При цукровому діабеті навантаження на м'язові групи
352. При цукровому діабеті дозована ходьба
353. Ожиріння є фактором ризику
354. При ожирінні І ступеню надмірна маса тіла перевищує норму на
355. При ожирінні ІІ ступеню надмірна маса тіла перевищує норму на
356. При ожирінні ІІІ ступеню надмірна маса тіла перевищує норму на
357. При ожирінні ІV ступеню надмірна маса тіла перевищує норму на
358. При ожирінні хворим призначають види рухів
359. ЛФК при ожирінні показана
360. при ожирінні вправи у воді
361. При ожирінні особливу увагу приділяють вправам
362. При ожирінні масаж
363. Показання до початку занять ЛФК при нефриті
364. Показання до початку занять ЛФК при нефриті
365. Особливості вправ при нефриті
366. При нефриті на санаторному етапі ігри
367. ЛФК при нефриті в гострому періоді
368. При пієлонефриті ЛФК
369. ЛФК при гострому дифузному гломерулонефриті протипоказана при
370. При гострому дифузному гломерулонефриті в підгострій стадії протипоказані вправи
371. При гострому дифузному гломерулонефриті на вільному режимі руху протипоказані вправи
372. При хронічному дифузному гломерулонефриті на поліклінічному етапі протипоказані вправи для
373. При нирково-кам'яній хворобі призначають дихальні вправи
374. При нирково-кам'яній хворобі біг, стрибки
375. При нирково-кам'яній хворобі вправи із різкою зміною положення тулубу
376. При нирково-кам'яній хворобі призначають види ходьби
377. При нирково-кам'яній хворобі вправи на розслаблення
378. При хронічному простатиті ізометричне напруження м'язів промежнини
379. При хронічному простатиті застосовують вправи для м'язів промежнини
380. При хронічному простатиті дихальні вправи
381. При хронічному простатиті ходьба


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів