Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

15. "Засоби вiдновлення та пiдвищення спортивної працездатностi."


1231. Для прискорення загоєння рани у тенісиста місцево призначають
1232. Для зменшення гематоми стегна у гандболіста місцево призначають
1233. Виберіть мазь, яка має зігріваючу дію на тканини
1234. Виберіть властивість, яку мають рослинні адаптогени
1235. Під час інтенсивної тривалої роботи в умовах жаркого клімату спортсмену необхідно вживати розчини
1236. Відновлення різних функцій у спортсменів протікає
1237. Швидкість видалення лактату у періоді відновлення більша в умовах відпочинку
1238. Гіпертонус скелетних м'язів вимагає проведення акупресури методом
1239. При запамороченні у спортсмена акупресуру проводять методом
1240. Виберіть точку для акупресури з загальнотонізуючою метою у спортсмена
1241. Прийом спортивного масажу поглажування впливає на ЦНС
1242. Прийом спортивного масажу розтирання має характерний ефект
1243. Яка з процедур рекомендується пiсля першого тренування при дворазових тренуваннях на день
1244. Пiсля другого тренування як засiб вiдновлення не застосовують
1245. При складаннi вiдновлювальних комплексiв спочатку використовують засоби
1246. До бiльш швидкого перегрiву органiзму веде
1247. З методичної точки зору сауна представляє собою
1248. Найкращiй час для прийняття сауни спортсменом
1249. Вiдвiдування сауни забороняється для спортсменiв у випадках
1250. Пiсля закiнчення змагань боксерам можна вiдвiдувати сауну не ранiше чим через 24 години. Це пов'язане з
1251. 0, 0 "У перiод процедури та в першi 5 хвилин пiсля перебування в парильнi у здорових людей дiастолічний артерiальний тиск
1252. Якщо сауна назначається спортсмену з метою лiквiдацiї стомлення, то зразу пiсля неї необхiдно провести
1253. Для тренування в умовах жаркого клiмату рекомендується
1254. За який час до змагань можна використати сауну
1255. Збуджуючий масаж перед стартом триває
1256. Заспокоюючий масаж пiсля закiнчення змагань триває
1257. Для збiльшення м'язової маси у спортсменiв використовують
1258. Пiд час iнтенсивних енерговитрат у спортсменiв призначається
1259. До адаптогенiв вiдносять
1260. До нестероїдних анаболiчних засобiв вiдносять
1261. При заняттi якими видами спорту має бiти найбiльший калораж рацiону харчування
1262. Для пiдтримання водно-сольового балансу пiд час змагань в умовах спеки та пiдвищеної вологостi необхiдно
1263. Для "згонки ваги" у спортсменiв рекомендують
1264. Для попередження iмунодефiциту у спортсменiв у зимовий час використовують
1265. Метод суперкомпенсацiї глiкогену у печiнцi та м'язах застосовують у видах спорту, зв'язаних з розвитком
1266. До антигiпоксантiв вiдносять
1267. У склад напоїв для використання спортсменами пiд час змагань входять
1268. З метою пiдвищення адаптацiйних резервiв використовують
1269. Для попередження функцiональних порушень печiнки у спортсменiв використовують
1270. Дрiбне поповнення витрат рiдини необхiдне пiд час проведення змагань з
1271. Основне значення рацiонального харчування спортсменiв полягає у
1272. Якi спортсмени вимагають найбiльшу кiлькiсть протеїну на кiлограм ваги тiла
1273. Кiнцевою метою вiдновлювальних заходiв у спортсменiв є
1274. Тривалiсть одного перебування у термокамерi сауни для пiдвищення фiзичної працездатностi
1275. Протипоказання для проведення спортивного масажу
1276. Основна група засобiв вiдновлення
1277. Пiд час напруженої м'язової дiяльностi найбiльш оптимальний вiтамiнний комплекс
1278. Ванна, яка використовується для загартування спортсменiв
1279. Температура повiтря у парнiй лазнi для вiдновлення спортсмена
1280. Вологiсть повiтря у росiйськiй парнiй лазнi для вiдновлення спортсмена
1281. Вологiсть повiтря у саунi для вiдновлення спортсмена
1282. Оптимальна температура у саунi для прискорення вiдновлювальних процесiв в органiзмi спортсмена
1283. Головне показання для призначення фармакологiчних засобiв вiдновлення
1284. Для стимуляцiї анаболiчних процесiв в органiзмi спортсмена призначають
1285. З метою пiдвищення iмунорезистентностi спортсмена призначають
1286. При розвитку залiзодефiцитної анемiї у спортсменок призначають
1287. До препаратiв з анаболiчною дiєю вiдносять
1288. З тонiзуючою метою при появi ознак перевтомлення використовують
1289. Показання для призначення комплексу засобiв вiдновлення спортсменiв
1290. До засобів відновлення енергетичної дії відносять
1291. До засобів відновлення, які покращують мікроциркуляцію відносять
1292. Для попередження гіпокаліємії у спортсменів використовують
1293. Препарати для поліпшення обмінних та енергетичних процесів головного мозку спортсменів
1294. Особливість харчування спортсменів
1295. Дієту, яка веде до суперкомпенсації глікогену використовують для спортсменів
1296. Продукти, які попереджують розвиток вторинного імунодефіциту у спортсменів
1297. Для забезпечення належної моторики кишковика у спортсменів раціонально використовувати
1298. Виберіть засіб для попередження порушень функції нирок у футболіста
1299. Виберіть засіб для поліпшення реологічних властивостей крові у десятиборця
1300. Виберіть засіб для поліпшення мозкового кровообігу у боксера у віддалений період після нокауту
1301. До білкових та амінокислотних препаратів для важкоатлетів не відносять
1302. Для стимуляції росту м'язів у пауерліфтера не використовують засіб
1303. Для попередження дистрофії міокарду у лижників у передзмагальний період курсом призначають
1304. При печінковому больовому синдромі у легкоатлета призначають


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів