Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

14. "Лiкарський контроль у процесi тренувань та змагань."


1193. Допiнговi речовини складають всi групи, за винятком
1194. Вивчення статевого хроматину у спортсменiв проводять у
1195. Через який час найпiзнiше спортсмен зобов'язаний прибути на пункт проведення допiнг-контролю пiсля отримання повiдомлення
1196. Сертифiкат на статеву належнiсть видають на
1197. Оптимальна кiлькiсть занять на тиждень у аеробному оздоровчому тренуваннi
1198. Оптимальна тривалiсть занять при аеробному оздоровчому тренуваннi
1199. У якостi методу самоконтролю переносимостi фiзичного навантаження фiзкультурникам рекомендують
1200. Вплив кофеїну на енергетичнi резерви ЦНС спортсмена
1201. До об'єктивних показникiв самоконтролю спортсмена має вiдношення
1202. До побiжних ефектiв використання анаболiчних стероїдiв спортсменами вiдноситься
1203. До групи заборонених у спортi анаболiчних стероїдiв входить
1204. До класу заборонених у спортi речовин - стимуляторiв має вiдношення
1205. Протипоказання для призначення оздоровчого фiзичного тренування
1206. Основний показник рiвня навантажень у оздоровчому тренуваннi
1207. Протипоказання до призначення засобiв оздоровчого тренування
1208. Фiзiологiчну криву оздоровчого тренувального заняття не складає показник
1209. До зовнiшнiх ознак стомлення не вiдносять
1210. При адекватному навантаженнi у оздоровчому тренуваннi ЧСС вiдновлюється пiсля заняття не пiзнiше
1211. Показники, якi дослiджуються при поточному контролi
1212. 0 "Етапнi дослiдження проводять
1213. Пiд час етапного контролю визначають
1214. До суб'єктивних показникiв самоконтролю належить
1215. Пiд час оперативного контролю спостереження проводять
1216. Пiд час оперативного контролю дослiджують
1217. Пiд час поточного контролю спостереження проводять
1218. Вiдставлений ефект тренувальних занять оцiнюється у
1219. Стан спортсмена, який є наслiдком довготривалого тренування оцiнюється у контролi
1220. До розряду допiнгу не вiдноситься
1221. Пiд час вагiтностi спортивне тренування має бути
1222. Допуск до змагань дається до їх початку не ранiш, нiж за
1223. На допiнг-контроль запрошуються всi спортсмени, за винятком
1224. До розряду допiнгу не входить
1225. До допiнгiв належить
1226. Ортостатичну пробу використовують пiд часу контролю
1227. Пробу PWC 170 використовують для контролю
1228. Пiд час лiкарсько-педагогiчних спостережень пульс пiдраховується за
1229. Присутнiсть допiнгу найчастiше дозволяє пiдтвердити аналiз
1230. Проба сечi для допiнг-контролю дiлиться на


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів