Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

1. "Загальні основи ЛФК"
2. "ЛФК в терапії"
3. "ЛФК в педіатрії"
4. "ЛФК в ортопедії та травматології"
5. "ЛФК в неврології"
6. "ЛФК в хірургії"
7. "ЛФК в стоматології"
8. "ЛФК в акушерстві та гінекології"
9. "Спортивна медицина як наука. Органiзацiя лiкарсько-фiзкультурної служби."
10. "Основи фiзiологiї та бiохiмiї м'язової дiяльностi."
11. "Методи комплексного обстеження та оцiнки функцiонального стану спортсменiв."
12. "Функцiональнi проби у дiагностицi стану здоров'я, фiзичної працездатностi, тренованостi та фiзичного стану спортсмена та фiзкультурника."
13. "Медико-бiологiчнi та методичнi основи спортивного тренування."
14. "Лiкарський контроль у процесi тренувань та змагань."
15. "Засоби вiдновлення та пiдвищення спортивної працездатностi."
16. "Попередження, лікування та реабілітація при патологічних станах спортсменів."
17. "Дитяча спортивна медицина."


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів