Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

9. "Імунологія"


1171. У сироватці хворих на тиротоксикоз у 80 % випадках є фактор довготривалої тиреїдної стимуляції. Він є:
1172. Дослідження Т-лімфоцитів показали, що:
1173. Імунологічна реакція на пухлинно-специфічні антигени ряду злоякісних новоутворень у людини спостерігається у випадках:
1174. Метилдопа (альдомет) може викликати автоімунну гемолітичну анемію. Це ускладнення пов'язане з:
1175. Набута гіпогамаглобулінемія пов'язана з вираженим збільшенням частоти і важкості бактерійних інфенкцій. Патогенез цього захворювання може бути пов'язаний із:
1176. Селективна недостатність IgA є найчастішим імунодефі-цитним станом. Дослідження пацієнтів з цим захворюванням показали, що:
1177. Алергічні реакції на високі дози пеніциліну у пацієнтів виникають:
1178. Імунні комплекси можуть викликати важкі патологічні реакції в судинах, суглобах, базальних мембранах судинної стінки. Основний механізм, який спричиняє пошкодження, полягає:
1179. Хлопчик 1-річного віку від народженя має рецидиви інфекцій, зумовлених слабопатогенними збудниками. Є гнійні і грануломатозні ураження шкіри та лімфовузлів. Системи гуморального та клітинного імунітету інтактні. У дитини можна очікувати:
1180. 15-річна дівчина має клінічний синдром, який не відрізняється від вірусного гепатиту. Біопсія печінки виявляє активний цироз і гепатоцелюлярний некроз, пов'язаний з важкою інфільтрацією плазмоцитами і лімфоцитами. Яка з наведених патологій характерна?
1181. Деякі антигени (переважно полісахариди) не стимулюють функцію хелперів. Це особливо важливо при використанні полісахаридних вакцин (таких, як тифозна), тому що:
1182. Які характеристики змішаних кріоглобулінів:
1183. Для ангіоневротичного набряку характерно:
1184. Що справедливо стосовно вакцинації вакциною краснухи?
1185. Чим характеризуються імуноглобуліни?
1186. Порівняння імунологічних ознак туберкулоїдної та лепроматозної форм прокази показує, що пацієнти з лепроматозною лепрою:
1187. Що з наступного правильне щодо астми:
1188. Що з наведеного правильно стосовно спадкової атаксії-телеангіектазії?
1189. В-лімфоцити характеризуються тим, що:
1190. Антитіла, які діють як циркулюючі антикоагулянти, мають наступні характеристики (знайдіть правильну відповідь):
1191. Всі нижчепереховані твердження вірні, крім:
1192. При атопічних станах спостерігаються (вірно все, крім):
1193. Анафілактична гіперчутливість (гіперчутливість негайного типу) характерна для захворювань (вірно все, крім):
1194. Цитотоксичність, в патомеханізмі якої приймають участь IgG, IgM, найбільш характерна для захворювань (вірно все, крім):
1195. До імунологічних захворювань, в патомеханізмі розвитку яких пряму участь приймають імунні комплекси IgM, G, належать (одна відповідь невірна):
1196. Захворювання, зумовлене порушеннями клітинного імунітету (гіперчутливістю сповільненого типу) - знайдіть вірну відповідь:
1197. При дегрануляції тучних клітин і базофілів наступає (вірно все, крім):
1198. Імунологічні реакції ІІІ типу зумовлені взаємодією антигенів з антитілами (знайдіть правильну відповідь):
1199. Гіперчутливість сповільненого типу (клітинний імунітет) відповідає (одна з відповідей невірна):
1200. Гіперчутливість сповільненого типу (IV тип імунних реакцій) розвивається при участі біологічно активних факторів (одна відповідь неправильна):
1201. Інтерферон належить до групи біологічно активних факторів (знайти правильну відповідь):
1202. Переходу імунних рекцій IV типу (гіперчутливості сповільненої дії) в ІІІ тип імунних реакцій (імунокомплексний тип) в найбільшій мірі сприяють медіатори (одна із відповідей правильна):
1203. Взаємозв'язок між імунними реакціями і системою згортання крові в найбільшій мірі здійснюється завдяки фактору (одна із відповідей найбільш точна):
1204. При реагінових станах спостерігаються:
1205. Основною функцією Т-супресорів є:
1206. Циклоспорин А - це лікувальний середник, який має:
1207. До алергічних реакцій сповільненого типу відносяться:
1208. До алергічних реакцій негайного типу відносяться:
1209. Джерелом утворення простагландинів у вогнищі запалення є:
1210. Для оцінки В-системи імунітету застосовують метод:
1211. Основна функція макрофагів і мікрофагоцитів:
1212. Вторинну реакцію при альтеративному запаленні викликають головним чином:
1213. Периферійними органами імунітету є:
1214. Відторгнення трансплантату не проходить при:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів