Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

8. "Ендокринологія"


1147. У клінічній картині тиротоксикозу переважає:
1148. Які ознаки характерні для тиротоксичної офтальмопатії при дифузному токсичному зобі?
1149. У клінічній картині мікседеми переважають:
1150. Ведучими в клініці дифузного токсичного зобу є зміни зі сторони:
1151. Дифузний токсичний зоб є захворюванням:
1152. Покази до хірургічного лікування дифузного токсичного зобу:
1153. Для диференціальної діагностики дифузного токсичного зобу і неврозу використовують:
1154. Базовою терапією гіпотироїдної коми є:
1155. Захворювання, які найчастіше приводять до абсолютного дефіциту інсуліну:
1156. Які ознаки характерні для автоімунної офтальмопатії при дифузному токсичному зобі?
1157. Типовим ускладненням ювенільного цукрового діабету є:
1158. Основні принципи лікування діабетичної коми:
1159. Основним проявом діабетичної прикоми є:
1160. Діабетична нефропатія характеризується:
1161. Хвороба Реклінгаузена (загальний фіброзно-кістозний остеїт) це:
1162. Для патологічного клімаксу найбільш характерні зміни зі сторони серцево-судинної системи:
1163. Тироїдит Хашимото - це:
1164. Яка кількість кортизолу виробляється за добу у дорослих?
1165. У патогенезі хвороби Адісона домінують:
1166. Первинний альдостеронізм - це:
1167. Найчастіше пошкоджується при цукровому діабеті:
1168. Для хвороби Грейвса характерні:
1169. Які клінічні симптоми характерні для гіпотиреозу?
1170. У клініці феохромоцитоми домінують:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів