Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

7. "Гематологія"


1033. Нормальна кількість еритроцитів в 1 мкл периферичної крові дорослих чоловіків:
1034. Нормальна кількість еритроцитів в 1 мкл периферич-ної крові жінок:
1035. Нормальна кількість гемоглобіну в периферичній крові у чоловіків (г/л):
1036. Нормальна кількість гемоглобіну в периферичній крові у жінок (г/л):
1037. Нормальний кольоровий показник крові:
1038. Нормальна кількість ретикулоцитів у периферичній крові:
1039. Нормальна кількість лейкоцитів в 1 мкл периферичної крові:
1040. Нормальна кількість сегментоядерних нейтрофілів в периферичній крові:
1041. Нормальна кількість еозинофілів в периферичній крові:
1042. Нормальна кількість лімфоцитів в периферичній крові:
1043. Нормальна кількість моноцитів в периферичній крові:
1044. Нормальна кількість тромбоцитів в 1 мкл периферичної крові:
1045. Нормальна швидкість осідання еритроцитів у чоловіків:
1046. Нормальна швидкість осідання еритроцитів у жінок:
1047. Для перерахунку кольорового показника в середню концентрацію гемоглобіну (в пікограмах) кольоровий показник слід:
1048. Родоначальна клітина кровотворення:
1049. Які з перерахованих клітин належать до класу поліпотентних клітин-попередників:
1050. Які клітини з перерахованих належать до класу частково детермінованих поліпотентних клітин-попередників:
1051. Які клітини з перерахованих належать до класу уніпотентних клітин-попередників:
1052. Які клітини з перерахованих належать до класу морфологічно розпізнавальних клітин, які проліферують:
1053. Які з перерахованих клітин належать до класу клітин, які дозрівають:
1054. Які клітини з перерахованих належать до класу зрілих клітин:
1055. Які компоненти крові містять аглютиногени системи АВО:
1056. Які компоненти крові містять аглютиніни системи АВО:
1057. Які компоненти крові містять резус-фактор:
1058. При визначенні групи крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками 0 (І) і А (ІІ) груп. До якої групи належить досліджувана кров?
1059. При визначенні групи крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками А (ІІ) і В (ІІІ) груп. До якої групи належить досліджувана кров?
1060. При визначенні групи крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками 0 (І) і В (ІІІ) груп. До якої групи належить досліджувана кров?
1061. При визначенні групи крові виявилась негативною реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками усіх груп. До якої групи належить досліджувана кров?
1062. При визначенні групи крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації з стандартними сироватками 0 (І), А (ІІ) і В (ІІІ) груп. До якої групи належить досліджувана кров?
1063. Найчастіша причина гемотрансфузійних ускладнень:
1064. Допустимий максимальний термін зберігання консервованої крові:
1065. Допустима максимальна частота здачі крові донором-мужчиною (для профілактики анемії)?
1066. Допустима максимальна частота здачі крові донором-жінкою (для профілактики анемії)?
1067. Яка анемія з перерахованих найчастіше зустрічається у дорослих людей?
1068. Яка анемія з перерахованих найчастіше зустрічається у вагітних?
1069. Яка анемія з перерахованих є гіпохромною?
1070. Яка анемія з перерахованих є гіперхромною?
1071. Яка анемія з перерахованих є мікроцитарною?
1072. Яка анемія з перерахованих є макроцитарною?
1073. Нормальний вміст сироваткового заліза:
1074. Добова потреба в залізі при вагітності та під час лактації становить:
1075. Який тест є найбільш специфічним для оцінки запасів заліза в організмі:
1076. При якому з перечислених захворювань залізозв'язуюча здатність сироватки крові є нормальною:
1077. При якому з перечислених захворювань рівень еритроцитарного протопорфірина є нормальним:
1078. При якому з перечислених захворювань підвищений рівень гемоглобіну А2:
1079. Де всмоктується основна частина заліза в організмі?
1080. Основні прояви, які є характерні для дефіциту заліза в організмі, за винятком:
1081. У 32-річної жінки з частими матковими кровотечами при фіброміомі матки розвинулась анемія з Hb - 80 г/л, визначається гіпохромія і мікроцитоз. Найбільш ймовірний діагноз?
1082. До якої групи анемій відносять анемію при свинцевій інтоксикації?
1083. До якої групи анемій відносять анемію при синдромі Гудпасчера?
1084. Наявність якого показника є важливою для діагнозу залізодефіцитної анемії?
1085. Діагноз залізодефіцитної анемії можна встановити за допомогою всіх перерахованих даних, крім:
1086. Найбільш частою причиною В12 -дефіцитних анемій є:
1087. При виявленні якого лабораторного показника діагноз В12 -дефіцитної анемії є безсумнівним?
1088. Яка анемія з перерахованих найчастіше зустрічається у дітей?
1089. Основний клінічний синдром при апластичній анемії:
1090. Яке дослідження є найбільш суттєвим для діагнозу гіпопластичної анемії?
1091. Участь тромбоцитів у гемостазі визначається їх функціями, крім:
1092. Як позначаються плазмові фактори зсідання крові за міжнародною номенклатурою:
1093. Ознаки внутрішньоклітинного гемолізу всі перераховані, крім:
1094. З яким із наведених станів найбільш тісно пов'язана тромбоцитопенія, зумовлена помірним руйнуванням тромбоцитів?
1095. Всі перераховані стани порушують функції тромбоцитів, крім:
1096. На гемоліз вказують всі клінічні прояви, крім:
1097. При лабораторному обстеженні діагноз тромбоцитарної пурпури підтверджує:
1098. При геморагічному васкуліті типовим варіантом кровоточивості є:
1099. Для гемофілії є типовим:
1100. Дефіцит якого фактора лежить в основі гемофілії А?
1101. Антигемофільний глобулін А міститься в:
1102. Найбільш типовий клінічний симптом гемофілії:
1103. Для бета-таласемії не характерно:
1104. Для клінічного перебігу еритремії не характерно:
1105. Різке збільшення в лейкоцитарній формулі гранулоцитів і поява невеликої кількості незрілих форм частіше виявляють при:
1106. Здовження протромбінового часу не характерне для:
1107. У 23-річної жінки з незначною травмою (гематомою) і менорагією в анамнезі дослідження коагулограми виявило нормальний протромбіновий час, нормальне число тромбоцитів і збільшення часу кровотечі. Ваш діагноз:
1108. Дефіцит якого фактора зсідання крові лежить в основі гемофілії В:
1109. Як успадковується гемофілія А:
1110. Які суглоби найчастіше уражаються при гемофілії?
1111. Де в організмі людини міститься найбільше заліза?
1112. Симптом, найбільше властивий дефіциту заліза:
1113. Основний метод лікування залізодефіцитної анемії:
1114. Основний спосіб введення препаратів заліза в організм людини:
1115. Основний показ для парентерального введення препаратів заліза:
1116. Найчастіші ускладнення при внутрішньом'язовому застосуванні препаратів залаза:
1117. Оптимальна частота диспансерсного спостереження за хворими на залізодефіцитну анемію:
1118. Який симптом переважає в клініці вітамін В12 -фолієводефіцитної анемії?
1119. Які зміни еритроцитів виявляють при В12 -фолієводефіцитній анемії?
1120. Як змінюється кількість лейкоцитів і лейкоформула при В12 -фолієводефіцитній анемії?
1121. Яка кількість тромбоцитів характерна для В12 -фолієводефіцитної анемії?
1122. На який день після призначення вітаміну В12 відбувається значне збільшення кількості ретикулоцитів у хворого з В12 -фолієво-дефіцитною анемією?
1123. Який медикамент частіше від інших викликає гіпопластичну анемію?
1124. Який симптом характерний для гіпопластичної анемії?
1125. Для гіпопластичної анемії не властиво:
1126. Препарати вибору при пангематоцитопенічному синдромі:
1127. Який симптом не характерний для гемолітичного синдрому?
1128. Для хвороби Мінковського-Шофара невластиво:
1129. Які зміни в лейкоформулі характерні для агранулоцитозу?
1130. Типовий клінічний симптом тромбоцитопенічної пурпури:
1131. З якою хворобою найчастіше доводиться диференціювати ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру?
1132. Препарат вибору для лікування автоімунної тромбоцитопенічної пурпури:
1133. Найчастіша клінічна форма геморагічного васкуліту:
1134. Основний препарат для лікування геморагічного діатезу:
1135. Для хронічного сублейкемічного мієлозу нехарактерне:
1136. Волосатоклітинний лейкоз є формою:
1137. Для якого захворювання характерний лейкемічний провал?
1138. Що є патогенетичним симптомом при хронічному лімфолейкозі?
1139. Який основний показ до проведення лімфоцитоферезу у хворих з хронічним лімфолейкозом?
1140. Гіперлейкоцитоз з абсолютним лімфоцитозом є проявом:
1141. Різке збільшення в лейкоцитарній формулі гранулоцитів і поява невеликої кількості незрілих форм характерно для:
1142. При якому захворюванні зустрічається найбільш виражена спленомегалія?
1143. При якому захворюванні зустрічається філадельфійська хромосома?
1144. Для хронічного мієлолейкозу нехарактерно:
1145. Для якого захворювання крові характерна така картина крові: ер - 3.0 ( 1012 /л, Hb - 79 %, Lе -50 ( 109 /л, е - 1 %, n - 2 %, с - 17 %, лімфоцити - 79 %, моноцити - 1 %, ШОЕ - 60 мл/год, тромбоцити - 100 ( 109 /л, клітини Гумпрехта - 4-5 в п/зору:
1146. Для мієломної хвороби характерне все, крім:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів