Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

6. "Нефрологія"


952. Причиною втринного амілоїдозу найчастіше є:
953. Достовірною ознакою ХНН є:
954. Дитина хворіє 3 дні, млява, бліда, набряки периорбі-тально. Яка ознака є важливою для встановлення діагнозу?
955. Яке ураження нирок при цукровому діабеті?
956. Яка тактика дільничого лікаря при підозрі на гломерулонефрит?
957. Які обстеження необхідно призначити в найближчі дні при підозрі на гломерулонефрит?
958. Яка дієта показана хворому на гострий гломерулонефрит (змішана форма)?
959. Який препарат входить у комплексну терапію гломерулонефриту?
960. Антибіотик, що найчастіше призначається хворим на гломерулонефрит?
961. У дитини діагностовано хронічний гломерулонефрит. Який протизапальний препарат доцільно призначити?
962. Найчастішим збудником гострого гломерулонефриту є:
963. Які з факторів беруть участь у патогенезі гломерулонефриту?
964. Який збудник є найчастішою причиною розвитку хронічного пієлонефриту?
965. Добовий діурез якого об'єму вважається олігурією?
966. Яка найчастіша причина утворення кальцієвих каменів?
967. Добовий діурез у здорової людини:
968. Величина клубочкової фільтрації дорослої людини:
969. У яких межах коливається відносна густина сечі у здорової людини?
970. Який процент фільтрату реабсорбується в канальцях у здорової людини?
971. При гіпостенурії відносна густина сечі:
972. Для якої форми гломерулонефриту характерні помірна протеїнурія, гематурія, транзиторна гіпертензія?
973. Для діагностики гострого пієлонефриту вагітних найбільш безпечним є:
974. Який спосіб забору сечі є оптимальним для загального клінічного аналізу?
975. Яка кількість лейкоцитів у нормальному секреті передміхурової залози?
976. Допустима кількість лейкоцитів у сечі в здорової людини:
977. Які методи найбільш точні для оцінки сумарної діяльності нирок:
978. Тактика лікаря при виявленні у хворого короткочасної гематурії:
979. Допустима кількість еритроцитів у сечі здорової людини:
980. Яка кількість білка виділяється з сечею у здорової людини за добу?
981. Який патологічний процес слід запідозрити, якщо у сечі хворого виявлено зернисті циліндри?
982. Найбільш інформативний метод діагностики пухлин нирок:
983. Першочергові заходи у профілактиці бактеріального шоку:
984. Наслідком гострого пієлонефриту є:
985. Найчастіша форма гострого пієлонефриту:
986. Найбільш характерний симптом гострого пієлонефриту?
987. Зміни сечі, найбільш характерні для гострого пієлонефриту:
988. Зміни крові найбільш характерні для гострого пієлонефриту:
989. Ускладнення хронічного пієлонефриту:
990. Найчастіша причина вторинного гострого пієлонефриту:
991. Ранні ознаки бактеріемічного шоку:
992. Які заходи необхідно провести при бактеріемічному шоці?
993. Який симптом найбільш характерний для гострого циститу:
994. Основні лікувальні заходи при хронічних циститах:
995. Який з препаратів затримує в організмі калій?
996. При якій формі гломерулонефриту необхідно призначити преднізолон з перших тижнів хвороби:
997. Через 3 години після огляду отримано результат аналізу сечі: білок - 0.09 %
998. У диференціальній діагностиці нефропотозу і дистонії найбільш інформативним методом є:
999. Основне ускладнення нефроптозу:
1000. Яка основна диференційно-діагностична ознака нефроптозу і дистонії нирок:
1001. Який метод є найбільш ефективним у лікуванні нефроптозу?
1002. Який фактор патогенезу хронічного пієлонефриту при патологічно рухомій нирці є основним?
1003. Біль при ниркові коліці найчастіше буває:
1004. Основний етіологічний фактор ниркової коліки:
1005. Покази до операції при двобічних каменях:
1006. Симптом Пастернацького притаманний:
1007. Преренальна анурія найчастіше спричинена:
1008. Висока густина сечі спостерігається при:
1009. Для діагностики уролітіазу основний метод:
1010. Який з методів належить до радикальго лікування нефролітіазу?
1011. Основне ускладнення уролітіазу:
1012. Яке з ускладнень сечокам'яної хвороби розвивається найчастіше?
1013. Метафілактика - це:
1014. Лікувальні властивості якої води використовуються при уролітіазі?
1015. До патогенетичних методів лікування уролітіазу належать:
1016. Вплив кількості води на перебіг уролітіазу:
1017. Які методи є найбільш інформативними для туберкульозу сечових шляхів?
1018. Сприяючі фактори патогенезу туберкульозу нирок:
1019. Які симптоми раннього туберкульозу нирок?
1020. Які симптоми пізнього туберкульозу нирок?
1021. Які основні ознаки туберкульозу сечового міхура?
1022. Туберкульозом нирок називається:
1023. Методи лікування туберкульозу сечових шляхів, які дають найбільший ефект:
1024. Першочергові засоби у консервативному лікуванні туберкульозу верхніх сечових шляхів:
1025. Які з протитуберкульозних препаратів І ряду застосовуються у лікуванні туберкульозу нирок:
1026. До антитуберкульозних препаратів належать:
1027. У діагностиці туберкульозу нирок найбільш інформативним є метод:
1028. Віддалені метастази аденокарциноми нирок найчастіше вражають:
1029. Які основні загальні симптоми аденокарциноми нирок?
1030. Основні симптоми аденокарциноми нирок:
1031. Які методи доцільно використати для діагностики аденокарциноми нирок?
1032. Які загальні симптоми пухлини Вільмса?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів