Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

5. "Гастроентерологія"


837. В осіб якої групи крові найчастіше зустрічається виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки?
838. Який збудник є найчастішим етіологічним фактором коліту?
839. Які прямі ознаки виразки 12-палої кишки при рентгенологічному дослідженні?
840. Назвіть найчастішу локалізацію виразкового дефекту гастродуоденальної області:
841. Основна клінічна ознака демпінг-синдрому:
842. Які захворювання шлунку слід вважати передраковими?
843. Основою діагностики хронічного гастриту є:
844. Виберіть рентгенологічні ознаки, які говорять про малігнізацію виразки шлунка:
845. Гіпопротеїнемія спостерігається при наступних захворюваннях, крім:
846. Виберіть дію, яка найбільше підходить секретину:
847. Підберіть клінічні прояви виразкового коліту:
848. Підберіть клінічні прояви хвороби Крона:
849. Які твердження вірні щодо хронічного панктреатиту?
850. Підібрати побічну дію оральних контрацептивів:
851. При якому захворюванні не зустрічається ахілія?
852. На основі якого дослідження можна поставити діагноз хвороби Гіршпрунга?
853. Які симптоми не характерні для хвороби Крона?
854. Препарат вибору при псевдомембранозному коліті:
855. Який метод найкращий для діагностики пухлини підшлункової залози?
856. Який метод найбільш надійний для діагностики виразкової хвороби?
857. Коли не слід вживати холінолітичні препарати:
858. При диференційній діагностиці між виразковою хворобою шлунка і раком шлунка найбільш важливим є:
859. Що є вирішальним у встановлені діагнозу хронічного гепатиту?
860. Асцит при цирозі печінки утворюється внаслідок:
861. Причиною печінкової коми у хворого з цирозом печінки може бути:
862. При загрозі печінкової коми в дієті слід обмежити:
863. Назвіть найчастішу причину ректальної кровотечі:
864. У боротьбі з болем при хронічному панкреатиті можна вживати всі перечислені препарати, крім:
865. Найбільш цінним лабораторним показником в діагностиці загострення хронічного панкреатиту є:
866. Яка їжа попереджує ризик розвитку раку товстого кишківника?
867. Молода жінка часто прокидається вночі через біль в епігастрії. Який найбільш вірний діагноз?
868. Рак якого із відділів кишково-шлункового тракту має 40 % виживання після 5 років (врахувуючи можливе лікування)?
869. Який препарат найбільш ефективний для лікування печінкової коліки?
870. Які препарати мають ульцерогенну дію?
871. Який препарат найбільш активний як репарант при лікуванні виразкової хвороби?
872. Найчастіша локалізація раку шлунка:
873. Базальна секреція - це:
874. Вивчення шлункового вмісту не дозволяє дослідити:
875. Евакуаторно-моторна функція шлунка вивчається:
876. Ферментоутворююча функція шлунка вивчається:
877. До спеціальних форм хронічного гастриту не належать:
878. При виразковій хворобі 12-палої кишки шлункова секреція:
879. При виразковій хворобі шлунку шлункова секреція частіше:
880. До непрямих ренгенологічних ознак виразкової хвороби не належить:
881. Не є прямими ренгенологічними ознаками виразкової хвороби:
882. При локалізації виразки в 12-палій кишці рентгенологічно нехарактерно:
883. Порушення, що не пов'язані з виразковою хворобою:
884. До ускладнень виразкової хвороби не належать:
885. До абсолютних показів для резекції шлунка не належать:
886. Хвороба оперованого шлунка, що розвивається безпосередньо після резекції:
887. Віддалені ускладнення резекції шлунка:
888. При лікуванні демпінг-синдрому не призначають:
889. Неспецифічний виразковий коліт - це:
890. При неспецифічному виразковому коліті не показані:
891. До ускладнень неспецифічного виразкового коліту не належить:
892. Системні прояви, нехарактерні для неспецифічного виразкового коліту:
893. Rg-ознаки неспецифічного виразкового коліту:
894. Основа лікування при загостренні неспецифічного виразкового коліту:
895. 5-моментне дуоденальне зондування на відміну від 3-х моментного дозволяє оцінювати:
896. За результатами 5-моментного зондування не можна зробити висновок про:
897. Для гіпотонічно-гіпокінетичної дискінезії жовчних шляхів характерно:
898. Поява болю при 5-моментному дуоденальному зондуванні характерна для:
899. Не належить до функціональних гіпербілірубінемій:
900. Для синдрому Жільбера характерно:
901. При гіпотонічно-гіпокінетичній дискінезії жовчних шляхів показані:
902. При гіпотонічно-гіпокінетичній дискінезії протипоказано:
903. В комплексному лікуванні гіперкінетичної дискінезії протипоказано:
904. Метод вибору для екстракорпоральної терапії при печінковій недостатності:
905. При гіпоацидному гастриті показано:
906. При гіперацидному гастриті протипоказано:
907. При загостренні виразкової хвороби не застосовують:
908. Жовчогінний препарат рослинного походження:
909. Препарати рослинного походження, що застосовуються при лікуванні виразкової хвороби:
910. В терапії гіперкінезії жовчних шляхів найбільше значення мають:
911. При гіпокінезії жовчних шляхів процедурою вибору є:
912. До холеретиків відносяться:
913. Холеретики, що мають холекінетичну дію:
914. При колітах із закрепами не показані:
915. При закрепах та проносах можна призначити:
916. На моторику кишківника не впливають:
917. Препарати вибору при вираженому метеоризмі:
918. Гепатомегалією не супроводжується:
919. Гепатомегалією не супроводжується:
920. Етіологічними факторами гострих токсико-алергічних гепатитів є:
921. Захворювання, близькі за своєю природою до дифузних захворювань сполучної тканини:
922. Причини розвитку гострого токсичного гепатиту:
923. При хронічному персистуючому гепатиті не показано застосування:
924. Імуномодулюючі засоби в терапії гепатитів:
925. Призначення гідролізатів печінки показано:
926. Антиоксидантами прямої дії є:
927. Механізм дії антиоксидантів прямої дії:
928. Антиоксиданти непрямої дії:
929. Чи може печінка бути зменшеною при цирозі і коли?
930. "Найбільш об'єктивне обстеження в діагностиці хронічних захворювань печінки
931. "Ускладнення жовчокам'яної хвороби:
932. До абсолютних показів для оперативного лікування жовчокам'яної хвороби не належить:
933. У консервативній терапії жовчокам'яної хвороби не застосовують:
934. Цирози печінки найчастіше розвиваються при:
935. До печінковоклітинної недостатності призводить:
936. До передвісників печінкової коми не належить:
937. Для печінкової коми не характерно:
938. До печінкової недостатності не призводять:
939. Для клініки печінкової коми характерно:
940. Схема призначення глюкокортикоїдів при печінковій комі:
941. Для загострення хронічного панкреатиту характерно:
942. Найбільш ранні прояви раку підшлункової залози:
943. Який тип гастриту асоційований з перніціозною анемією?
944. Який тип гастриту поєднується з хронічним тироїдитом і тиреотоксикозом?
945. Для якого типу гастриту найбільш характерним етіологічним фактором є Helicobacter pylori?
946. Вкажіть препарати, які використовуються для боротьби з Helicobacter pylori?
947. Призначення соляної кислоти у фазу загострення хронічного гастриту з секреторною недостатністю
948. Вкажіть локалізацію виразки при болях через 30 хвилин після прийому їжі:
949. Голодні болі, нічні болі найбільш характерні для виразки:
950. Болі через 1-2 години після прийому їжі характерні для виразки:
951. Біль за мечеподібним відростком характерна при локалізації виразки:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів