Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

4. "Ревматологія"


704. Для рентгендіагностики ранньої стадії ревматоїдного артриту треба призначити рентгенографію:
705. Результатом довготривалого перебігу ревматоїдного артриту може бути:
706. Рентгенологічною ознакою, яка підтверджує діагноз ревматоїдного артриту, є:
707. До ускладнень, які викликаються вживанням глюко-кортикоїдів, належать:
708. До хвороби Бехтерєва (анкілозуючий спондиліт) найбільш схильні:
709. Які з перерахованих факторів прискорюють деструктивний процес суглобів:
710. Характерна клінічна ознака ревматоїдного артриту:
711. Характерна клінічна ознака подагри:
712. З яким захворюванням найчастіше поєднується подагра:
713. Ознака класичного гострого подагричного нападу:
714. Захворювання, з якими найчастіше диференціюють подагру:
715. Пошкодження нирок, типове для системного червоного вовчака:
716. Яке ускладнення зустрічається найчастіше при глюко-кортикоїдній терапії:
717. Основний клінічний симптом ревматизму:
718. Основний діагностичний критерій ревматизму:
719. Все перераховане підтверджує діагноз CREST - синдрому, крім:
720. Клінічна ознака ревматичного міокардиту:
721. Яке з наступних положень характерне для LE-клітин:
722. За допомогою якої процедури найкраще діагностувати хондрокальциноз:
723. Підвищений рівень креатинфосфокінази у крові можна виявити при:
724. 50-річний шахтар скаржиться на болі в обидвох колінних суглобах. Які дані необхідні для встановлення діагнозу?
725. Яка з хвороб постійно загострюється з пошкодженням коліна, але запалення при цьому не характерне?
726. Рентгенологічні ознаки ревматоїдного артриту:
727. Діагноз подагри можна поставити, визначивши:
728. Спондиліт може виникнути при:
729. Синдром Шегрена може виникнути разом із:
730. Захворювання, з яким першочергово диференціюють вузликовий періартеріїт:
731. Клінічна ознака синдрому Фелті:
732. Яка основна ознака склеродермії:
733. Найчастіші гематологічні зміни при системному червоному вовчаку:
734. Ураження шкіри у хворих на ревматизм:
735. Найхарактернішою та найбільш постійною ознакою при лабораторному дослідженні у хворих на ревматоїдний артирт є:
736. Ревматоїдний фактор при ревматоїдному артриті зустрічається у:
737. Ускладнення, яке найчастіше зустрічається при мітральному стенозі:
738. Який лабораторний показник характеризується як гострофазовий при ревматизмі?
739. Найхарактерніший симптом аортальної недостатності:
740. З якими захворюваннями найчастіше диференціюють ревматизм?
741. Капілярний пульс (симптом Квінке) характерний для:
742. Грубий систолічний шум на аорті, який проводиться на сонні артерії, інколи вислуховується в міжлопатковому просторі, характерний для:
743. Основна аускультативна ознака недостатності мітрального клапана:
744. Основна аускультативна ознака мітрального стенозу:
745. Після імплантації протеза мітрального клапана антикоагуляційна терапія проводиться протягом:
746. Механізм виникнення системного червоного вовчака:
747. Діастолічний (пресистолічний) шум Флінта біля верхівки серця вислуховується при:
748. Пульсація печінки, яка співпадає з пульсом на сонній артерії, - типовий клінічний симптом:
749. Автоагресія при системних хворобах сполучної тканини супроводжується:
750. При системному червоному вовчаку виробляються антитіла до:
751. Якими препаратами може бути індукований системний червоний вовчак?
752. Найбільш ранньою і найбільш постійною рентгенологічною ознакою хвороби Бехтерєва є:
753. З якого препарату найкраще починати патогенетичне лікування системного червоного вовчака?
754. З якого препарату найкраще починати лікування хворого на ревматоїдний артрит?
755. Для базисної терапії анкілозуючого спондилоартриту найкращим препаратом вважається:
756. Найбільш інформативний метод в діагностиці синдрому Рейтера:
757. З якого препарату найбільш доцільно розпочати лікування вузликового периартеріїту:
758. Який із перерахованих імунологічних тестів найбільш специфічний для системного червоного вовчака?
759. Які зміни в лейкоцитарній формулі спостерігаються при синдромі Фелті?
760. Одним з найбільш серйозних побічних ефектів кріотерапії є:
761. Яке з перерахованих ускладнень найбільш характерне для системного червоного вовчака?
762. Яка фаза пошкодження сполучної тканини при ревматизмі є зворотньою при своєчасному лікуванні?
763. Коли найчастіше формується вада серця при ревматизмі?
764. Для якого із системних васкулітів характерне переважне ураження легень та нирок за типом геморагічного пневмоніту та гломерулонефриту?
765. Гострий ревматичний поліартрит характеризується:
766. Протипоказами до застосування індометацину є:
767. Похідні саліцилової кислоти можуть викликати:
768. В якому віці переважає гострий перебіг ревмокардиту?
769. Хвороба Бехтерєва - це:
770. Для якого захворювання не характерний розвиток артриту?
771. Для гранульоматозу Вегенера характерно:
772. Ульнарна девіація кистей рук характерна для:
773. В етіопатогенезі ревматизму відіграє роль:
774. Етіотропна терапія ревматизму:
775. При ревматизмі не призначають:
776. Ревмокардит - це:
777. Діаностичне значення при дерматоміозиті має:
778. Основні клінічні симптоми ревматизму:
779. Подагра - хронічне захворювання, пов'язане з:
780. Який клапан серця найчастіше пошкоджується при ревматизмі?
781. Особливості артриту при ревматизмі:
782. Загальна симптоматика ревматизму:
783. Найбільш специфічний прояв ревматизму:
784. Патогенетична основа ураження міокарда при ревматизмі:
785. Переважаючий характер перебігу захворювання в клініці ревматизму:
786. Неврологічна симптоматика при ревматизмі:
787. Ведучі прояви вісцеропатії при системній склеродермії:
788. Основні периферичні прояви системної склеродермії:
789. Ведучі діагностичні критерії системної склеродермії:
790. Тяжкість перебігу системної склеродермії визначають:
791. Основні засоби в лікуванні системної склеродермії:
792. При системній склеродермії максимально покращують трофіку:
793. В терапії системної склеродермії не показані:
794. До дифузних захворювань сполучної тканини належать:
795. Синдром Шегрена - це:
796. Змішане сполучнотканинне захворювання має ризик:
797. Специфічний лабораторний тест при синдромі Шарпа:
798. До системних васкулітів належать:
799. Які судини переважно уражуються при вузликовому періартеріїті?
800. Ведучі клінічні симптоми вузликового періартеріїту:
801. В основі розвитку скутості при сиситемній склеродермії лежить:
802. Ведучі клінічні прояви системного червоного вовчака:
803. Тяжкість перебігу і прогноз системного червоного вовчака зумовлені:
804. В пізній стадії остеоартрозу на рентгенограмах можна виявити:
805. Особливості ураження суглобів при системному червоному вовчаку:
806. Ведучі клінічні прояви ревматоїдного артриту (РА):
807. Рентгенологічні прояви РА:
808. Основні вісцеропатії при РА:
809. Специфічний лабораторний тест при РА:
810. Характерні морфологічні прояви РА:
811. Специфічні шкірні прояви РА:
812. Основні діагностичні критерії деформуючого остеоартрозу:
813. "Базисні" препарати для лікування деформуючого остеоартрозу:
814. Побічні дії нестероїдних протизапальних препаратів при деформуючому остеоартрозі:
815. Покази для хірургічного лікування деформуючого остеоартрозу:
816. Основні механізми розвитку деформуючого остеортрозу:
817. Немедикаментозні методи в терапії деформуючого остеоартрозу:
818. Механізм дії глюкокортикостероїдів:
819. Механізм дії "базисних" препаратів:
820. Покази до екстракорпоральних методів лікування дифузних захворювань сполучної тканини:
821. Найбільш виражений протизапальний ефект має:
822. Препарат вибору в нестероїдній протизапальній терапії:
823. До еферентних методів лікування не належать:
824. Покази для призначення глюкокортикоїдів в ревматології:
825. Покази для призначення цитостатиків в ревматології:
826. "Пульстерапія" - це:
827. Ускладненням стероїдної терапії не вважають:
828. Для подолання гормонозалежності необхідно:
829. Для місцевої терапії РА показані глюкокортикостероїди:
830. В терапії цитостатиками недоцільно:
831. До препаратів базисної терапії подагри належить:
832. При якому неревматичному захворюванні показаний Д-пеніциламін?
833. До "базисних" препаратів в ревматології відносяться:
834. Цитостатики не призначаються при:
835. Протипоказані для курсового лікування при недостатності кровообігу:
836. При вовчаковому нефриті застосовують:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів