Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

3. "Кардіологія"


426. Перший серцевий тон посилюється над верхівкою при:
427. Перший серцевий тон ослаблений над верхівкою при:
428. Збільшення інтенсивності другого тону над легеневою артерією пов'язано з:
429. Для активного вірусного міокардиту характерно пошкодження:
430. Найчастіше причиною мітральної недостатності є:
431. Клінічна ознака несприятливого прогнозу у хворих на стеноз аортального клапана:
432. Яка вада серця із перечислених зустрічається найчастіше?
433. Грубий систолічний шум, який добре вислуховується у ІІ і ІІІ міжребер'ях зліва, зумовлений:
434. Для лікування хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією призначають:
435. Які препарати Ви призначите хворому, який 2 місяці тому переніс неускладнений інфаркт міокарда (на час огляду скарги відсутні):
436. Найбільш рання ознака гіпертензивного синдрому у вагітних:
437. Поясніть суть екстрасистолії:
438. Вкажіть центри автоматизму, розташовані в системі ніжок пучка Гіса і волокон Пуркіньє:
439. При якій ваді серця вислуховується "ляскіт" відкриття мітрального клапану:
440. Виберіть найважливіший фізикальний симптом набряку легень:
441. Який найважливіший фактор ризику ішемічної хвороби серця?
442. До характерних порушень гомеостазу при ІХС відносять:
443. При яких варіантах блокад виникає неритмічність шлуночкових скорочень?
444. Шум Флінта спричинений:
445. Найчастішою ознакою інфаркту міокарда правого шлуночка є:
446. Протипоказом для закритої мітральної комісуротомії є:
447. Ознаки гіпердигіталізації:
448. Що із приведеного нижче є характерною ЕКГ-ознакою гіпертрофії правого шлуночка?
449. Найчастіша причина перикардиту:
450. Інфекційний ендокардит найчастіше розвивається при:
451. До найголовніших причин виникнення гіпертонічної хвороби відносять:
452. Клінічні ознаки нейроциркуляторної дистонії:
453. Для якого захворювання характерний різкий підйом сегменту ST?
454. Який з препаратів показаний при надшлуночковій пароксизмальній тахікардії на фоні артеріальної гіпертонії?
455. Який із перечислених препаратів найчастіше викликає брадикардію?
456. Яка тривалість гострої стадії інфаркту міокарда?
457. Отруєння серцевими глікозидами переважно зустрічається у пацієнтів з:
458. При тремтінні передсердь з блокадою 2 : 1:
459. Для гіпертрофічної кардіоміопатії характерно:
460. Електрокардіографічні ознаки недостатності тристулкового клапана:
461. Максимальний ефект після прийому хінідину сульфату наступає через:
462. При якому захворюванні протипоказано вживання хворими великих доз нітратів пролонгованої дії?
463. Найважливіший фактор, який регулює артеріальний тиск:
464. Ознака кардіогенного шоку при інфаркті міокарда:
465. Ведучим механізмом в патогенезі набряку легень при інфаркті міокарда є недостатність:
466. Який серцевий глікозид має найбільш виражені кумулятивні властивості:
467. При атріовентрикулярній блокаді ІІ ст., тип Мобітц І, на ЕКГ реєструється:
468. Хворим із переважно діастолічною недостатністю лівого шлуночка доцільно призначати:
469. Пароксизмальна тахікардія - це:
470. Синдром Фредеріка проявляється:
471. На основі яких досліджень можна проводити терапію кардіогенного шоку?
472. Чим пояснити серйозний прогноз захворювання у хворих із кардіогенним шоком:
473. У вагітних з вихідною гіпотонією перехід до підвищеного артеріального тиску звичайно є:
474. Протягом якого часу після початку інфаркту міокарда тромболітична терапія найбільш ефективна:
475. Електрокардіографічні ознаки аневризми серця:
476. Які медикаменти при вчасному призначенні суттєво обмежують площу інфаркту міокарда?
477. Від чого залежить вибір величини розряду дефібрилятора при лікуванні аритмії?
478. Який найбільш характерний шум вислуховується при відкритій артеріальній протоці?
479. Назвіть найбільш ефективний периферичний вазодилятатор для лікування високого артеріального тиску:
480. Електрокардіографічні критерії атріовентрикулярної блокади першого ступеня:
481. Хворий з неускладненим великовогнищевим інфарктом міокарда повинен перебувати на листку непрацездатності:
482. В нормі амплітуда комплексу QRS у грудних відведеннях не повинна перевищувати:
483. Атріовентрикулярна блокада - це порушення проведення електричного імпульсу:
484. Що є причиною розвитку кардіогенного шоку?
485. Основна клінічна ознака пізнього токсикозу вагітних:
486. Які медикаменти необхідні для підготовки хворих до планової електроімпульсної терапії?
487. Які медикаменти необхідно відмінити за 2-3 дні до проведення планової кардіоверсії:
488. ЕКГ-ознака рубцевої стадії інфаркту міокарда:
489. Побічна дія антагоніста кальцію-корінфару:
490. Які препарати рекомендуються при високому тиску в легеневих артеріолах з нормальним серцевим викидом?
491. Який із препаратів має властивість розширювати ниркові і мезентеріальні артеріоли?
492. Вкажіть електрокардіографічні ознаки, характерні для синоатріальної блокади:
493. Скільки є ступенів синоаурикулярної блокади?
494. Яка частота серцевих скорочень характерна для непароксизмальної шлуночкової ектахікардії?
495. Основними електрокардіографічними ознаками шлуночкової екстрасистолії є:
496. ЕКГ дані, характерні для злипливого перикардиту:
497. По якому пучку порушується проведення імпульсу при міжпередсердній блокаді?
498. Який препарат є засобом вибору при лікуванні шлуночкової тахікардії при інфаркті міокарда?
499. Препаратом вибору при лікуванні гіпертензії при синдромі Кона є:
500. Який період серцевого циклу є небажаним для нанесення розряду дефібрилятора?
501. До нестабільної стенокардії відносять:
502. Вазоренальна гіпертензія у молодих може бути наслідком:
503. Препарат, який найбільш ефективний при гіперкінетичному гіпертонічному кризі:
504. Артеріальна гіпертензія при первинному гіперальдостеронізмі супроводжується:
505. Яка найбільш характерна ознака при огляді спостерігається при недостатності трикуспідального клапана?
506. Що є найбільшим протипоказом для відновлення синусового ритму у хворих на мітральний стеноз з миготливою аритмією?
507. Узури ребер - це рентгенологічно визначений симптом:
508. Серцеві глікозиди не можна поєднувати з:
509. Найтиповіші клінічні прояви синдрому Аерца:
510. Для нейроциркуляторної дистонії найбільш характерні:
511. Основний патогенетичний механізм артеріальної гіпертензії при гіперальдостеронізмі:
512. Який діуретик доцільно застосовувати при гострих атріовентрикулярних блокадах:
513. Які антиагреганти найчастіше застосовують при ішемічній хворобі серця?
514. Післяінфарктний синдром Дреслера характеризується:
515. Які зміни характерні для тріади Фалло?
516. Тромбоемболія легеневої артерії частіше ускладнює перебіг:
517. Покази до хірургічного закриття незарощеної артеріальної протоки:
518. При дефекті міжпередсердної перетинки:
519. Смерть при коарктації аорти спричинена у більшості випадків:
520. Основною скаргою хворих на констриктивний перикардит є:
521. При порушенні передсердно-шлуночкової провідності застосовують:
522. Яка вада серця найчастіше веде до розвитку артеріальної гіпертензії?
523. Препарат, який покращує мікроциркуляцію при кардіогенному шоці:
524. Найчастіший етіологічний фактор при вторинному інфекційному ендокардиті:
525. Найчастіша ознака інфекційного ендокардиту:
526. Для нейроциркуляторної дистонії характерні:
527. Найчастіше джерело бактеріємії при інфекційному ендокардиті:
528. Яка з фармакологічних проб використовується з метою диференціальної діагностики стенокардії?
529. При якій стадії гіпертонічної хвороби не дозволяється вагітність?
530. Каптоприл при тривалому курсовому лікуванні застійної серцевої недостатності призводить до:
531. Найхарактернішою ознакою коарктації аорти є:
532. В якому віці хворого найдоцільніше проводити хірургічну корекцію вродженої вади серця?
533. У хворих з синдромом слабості синусового вузла максимального збільшення частоти серцевого ритму можна досягти за допомогою:
534. Яка величина кута альфа при блокаді задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса?
535. При якому куті альфа необхідно діагностувати повну блокаду передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса?
536. В лікарню доставлений 55-річний чоловік з гострим інфарктом міокарда передньої стінки. На моніторі виявлено шлуночкову тахікардію. Який препарат підходить для невідкладної інтравенозної терапії?
537. Який медикамент обов'язково призначається для підготовки хворих до планової електроімпульсної терапії?
538. Препарати атропінової групи найефективніші при атріовентрикулярній блокаді:
539. При лікуванні миготливої аритмії у хворих з синдромом слабкості синусового вузла можна застосовувати:
540. Препарати, які посилюють у хворих на гіпертонічну хворобу виведення іонів натрію, калію і води:
541. Що не входить у поняття кардіоміопатії?
542. Виберіть правильний приклад діагнозу кардіоміопатії:
543. Що характерно для гіпертрофічної кардіоміопатії?
544. На основі яких методів обстеження діагностується гіпертрофічна кардіоміопатія?
545. Який термін не входить в класифікацію кардіоміопатії:
546. Лікування розшаровуючої аневризми аорти слід проводити:
547. Надрив стінки аорти при розшаруванні аневризми найчастіше спостерігається на рівні:
548. Який із типів гіперліпопротеїдемії згідно класифікації Фредріксона є основним в розвитку ІХС у осіб молодого віку?
549. Препаратами вибору при гіперадренергічній формі артеріальної гіпертензії є:
550. При помірно вираженій ангіотензинзалежній гіпертонії препаратами вибору є:
551. Розшаровуюча аневризма аорти виникає у хворих:
552. Розрив оболонок аорти найчастіше локалізується у:
553. Першим симптомом розшаровуючої аневризми грудного відділу аорти є:
554. Дані лабораторних досліджень хворих із розшаровуючою аневризмою аорти характеризуються наявністю в крові:
555. Диференціальну діагностику розшаровуючої аневризми аорти слід проводити в першу чергу з:
556. Причиною смерті хворих з розшаровуючою аневризмою аорти є:
557. Зону ішемії при інфаркті міокарда найбільш ефективно обмежує:
558. Відновлення кровообігу по коронарній артерії при інфаркті міокарда можливе внаслідок:
559. Найбільш ефективний тромболізис спостерігається при застосуванні:
560. Найбільш небезпечне ускладнення, яке може виникнути при довготривалому больовому синдромі внаслідок інфаркту міокарда:
561. Головна ознака появи реперфузії після тромболізису при інфаркті міокарда?
562. Інфузії нітрогліцерину в гострому періоді інфаркту міокарда найчастіше застосовують при:
563. При застосуванні інфузії нітрогліцерину в гострому періоді інфаркту міокарда найбільш ефективним критерієм адекватності терапії є:
564. Найкращим препаратом для знеболення в гострому періоді інфаркту міокарда є:
565. Які препарати в найбільшій мірі зменшують потребу міокарда в кисні при гострому інфаркті міокарда:
566. Які чинники призводять до розширення зони некрозу при інфаркті міокарда:
567. Рівень яких ферментів зростає в перші години інфаркту міокарда:
568. Які з перечислених захворювань можуть бути причиною значного підвищення рівня креатинфосфокінази в крові:
569. Найчастіша локалізація тромбоемболій:
570. Найчастіші порушення ритму серця при гострому інфаркті міокарда:
571. Найчастішою причиною смерті при інфаркті міокарда є:
572. Яке лікування найефективніше при тяжкій формі гострого ексудативного перикардиту:
573. В які терміни найчастіше виникає реактивний перикардит при інфаркті міокарда:
574. Препаратом вибору при пароксизмальній шлуночковій тахікардії у хворих із синдромом WPW є:
575. Препаратом вибору при пароксизмальній надшлуночковій тахікардії є:
576. Найефективнішим засобом лікування реактивного перикардиту є:
577. Який вид кардіогенного шоку є прогностично найнесприятливішим:
578. Який медикамент протипоказаний при реактивному перикардиті у хворих на інфаркт міокарда:
579. Який медикамент треба призначити при появі ознак перикардиту на третьому тижні інфаркту міокарда:
580. Який венозний тиск призводить до смерті хворого при ексудативному перикардиті?
581. Яка кількість вільної рідини в перикарді призводить до збільшення розмірів тіні серця при рентгеноскопії:
582. Яке лікування найбільш ефективне при хронічному ексудативному перикардиті:
583. Введення норадреналіну викликає:
584. Яке захворювання призводить до стенозу лівого атріовентрикулярного отвору?
585. Який шум вислуховується при відкритій артеріальній протоці?
586. Який з протиаритмічних препаратів показаний хворим з частими шлуночковими екстрасистолами на фоні повної атріовентрикулярної блокади?
587. Який з препаратів показаний при злоякісній гіпертонії?
588. Які зміни ЕКГ характерні для синдрому LGL?
589. Який із перелічених бета-адреноблокаторів є кардіоселективним?
590. Який з перелічених бета-адреноблокаторів має пролонговану дію та розширює судини нирок?
591. Який з перелічених препаратів є засобом вибору при передсердній пароксизмальній тахікардії?
592. Що є характерним для шуму Флінта?
593. Які симптоми характерні для стенозу гирла аорти?
594. При якій ваді серця вислуховується подвійний шум Дюродьє-Виноградова
595. Приступи Морганьї-Адамса-Стокса з'являються при:
596. Що є характерним для синдрому Ріверо-Корвало?
597. При внутрішньошлуночковій блокаді спостерігається:
598. При атріовентрикулярній блокаді ІІІ ступеня застосовують:
599. Препарати, які застосовують при зупинці серця:
600. У пацієнтів з недостатністю клапанів аорти рентгенологічно спостерігається:
601. Відсутність пульсації на нижніх кінцівках спостерігається при:
602. Який симптом є характерним для трикуспідального стенозу?
603. При якій ваді серця спостерігається посилення 1 тону?
604. При якій набутій ваді серця реєструється на ФКГ ромбовидний систолічний шум?
605. При якій ваді серця спостерігається симптом Мюссе?
606. Що таке хвороба Толочінова-Роже?
607. При якій ваді серця фізичне напруження найчастіше призводить до набряку легень?
608. Що характерно для синдрому Лютембаше?
609. Подовження інтервалу P-Q більше 0.2 сек. спостерігається при:
610. Не є гіпотензивним препаратом:
611. Який симптом характерний для недостатності аортального клапану?
612. При якій ваді серця зустрічається різне наповнення пульсу на правій та лівій руці?
613. Що таке рефлекс Китаєва?
614. Яка нормальна площа лівого атріовентрикулярного отвору?
615. При якій ваді серця частіше спостерігається малий пульс
616. При якій ваді серця вислуховується шум Грехема-Стіла?
617. Який препарат покращує обмінні процеси в міокарді?
618. Які препарати належать до мембраностабілізуючих?
619. Яка основна побічна дія делагілу?
620. Які ускладнення не спостерігаються при інфекційному ендокардиті?
621. Який симптом є характерним для інфекційного ендокардиту?
622. Які мікроби не викликають інфекційний ендокардит?
623. Які зміни на ЕКГ спостерігаються в підгострій стадії інфаркту міокарда?
624. Які зміни ЕКГ характерні для гострої стадії трансмурального інфаркту міокарда?
625. Які зміни на ЕКГ спостерігаються при перикардиті?
626. При якому інфаркті міокарда потрібно застосовувати відведення по Слапаках?
627. Які середні добові дози бензилпеніциліну не адекватні при інфекційному ендокардиті?
628. Яка терапія має вирішальне значення при лікуванні інфекційного ендокардиту?
629. Який колір шкірних покривів обличчя характерний для інфекційного ендокардиту?
630. При якому захворюванні спостерігається ендокардит Лібмана-Закса?
631. Яка тривалість типового приступу стенокардії:
632. Яке навантаження визначає наявність стенокардії напруження, ІІІ функціонального класу:
633. У хворого на ІХС зі стенокардією напруження поза приступом на ЕКГ реєструються:
634. Клінічною формою ІХС не числиться:
635. Нітрогліцерин можна вважати ефективним, якщо він ліквідує біль через:
636. Протипокази до застосування препаратів нітрогліцерину:
637. Добова доза пропранололу у хворих на стенокардію може коливатися в межах:
638. Що не є фактором ризику ІХС:
639. Характерною ознакою варіантної стенокардії є:
640. Препаратом, близьким за механізмом дії до нітратів, є:
641. Ефективність бета-адреноблокаторів у хворих на ІХС зумовлена:
642. Протипоказом для призначення бета-адреноблокаторів є:
643. При інфаркті міокарда передньої стінки лівого шлуночка на ЕКГ спостерігаються зміни у відведеннях:
644. Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія - це:
645. В діагностиці гіпертрофічної кардіоміопатії найбільш інформативним є:
646. Для діагностики ІХС неінформативна:
647. При неускладненому інфаркті міокарда не рекомендується застосовувати:
648. Ознакою трансмурального інфаркту міокарда є:
649. До групи антагоністів кальцієвих каналів належать:
650. Для первинної легеневої гіпертензії характерно:
651. При гострому інфаркті міокарда максимальний підйом рівня креатинфосфокінази відбувається:
652. Медикаменти для лікування глікозидної інтоксикації:
653. Тривалість інтервалу P-Q в нормі складає:
654. Який препарат викликає синдром міжкоронарного обкрадання:
655. При порушенні атріовентрикулярної провідності застосовують:
656. Які проби застосовуються для діагностики стенокардії?
657. Які ускладнення не викликають бета-адреноблокатори:
658. Основне місце в фармакотерапії гіпертрофічної кардіоміопатії займають:
659. В клініці дилятаційної кардіоміопатії переважає:
660. Для дилятаційної кардіоміопатії властиве:
661. Формування аортальної недостатнсті є свідченням:
662. Який препарат є найефективнішим в лікуванні кардіогенного шоку?
663. При легкій формі міокардиту призначаються:
664. При гіпокінетичному типі артеріальної гіпертензії найбільш показаний:
665. При поєднанні гіпертонії з цукровим діабетом протипоказаний:
666. Для призначення гангліоблрокаторів не є протипоказом:
667. Найчастіша аускультативна ознака міокардиту:
668. При "пограничній артеріальній гіпертензії" підвищується АТ в межах:
669. Тромбоемболія судин головного мозку найчастіше виникає при:
670. В клініці тромбоемболії легеневої артерії домінує:
671. Патогенетичний метод лікування тромбоемболії легеневої артерії:
672. Для інфекційного ендокардиту характерні:
673. Ритм "перепілки" характерний для:
674. Артеріальна гіпертензія може бути ознакою:
675. Не може викликати артеріальну гіпертензію:
676. При феохромоцитомі спостерігається підвищення в крові рівня:
677. Який медикамент не належить до гіпотензивних препаратів:
678. При гіперкінетичному типі артеріальної гіпертензії найбільш показаний:
679. Який із перерахованих препаратів належить до гангліоблокаторів?
680. Для якого захворювання характерні гіперглікемія, гіпокаліємія, протеїнурія, гіперхолестеринемія?
681. Вкажіть причину підвищення артеріального тиску при феохромоцитомі:
682. При якому синдромі спостерігається підвищений артеріальний тиск і брадикардія?
683. Для якого захворювання характерна тріада: артеріальна гіпертензія, набряки і протеїнурія?
684. При якому захворюванні спостерігається підвищення артеріального тиску, ожиріння і сонливість?
685. Який гіпотензивний препарат найбільш ефективний при гіпертонічному кризі?
686. Характерна ознака передсердної пароксизмальної тахікардії з атріовентрикулярною блокадою ІІ ступеня по типу Мобіту ІІ:
687. Який препарат найбільш ефективний при артеріальній гіпертензії:
688. Які медикаменти є засобом вибору при лікуванні кардіогенного шоку у поєднанні з набряком легень?
689. В яких відведеннях при синусовому ритмі зубець Р завжди негативний?
690. Які ЕКГ-зміни характерні для дилятаційної кардіоміопатії:
691. Який варіант зміщення сегменту ST характерний для синусової тахікардії?
692. В яких відведеннях зубці Р негативні при нижньопередсердному ритмі?
693. Чим відрізняється ритм коронарного синуса від інших варіантів нижньопередсердного ритму?
694. Яка тривалість інтервалу P-Q при атріовентрикулярній блокаді І ступеня?
695. Яка допустима тривалість призначення новокаїнаміду?
696. Чим зумовлений патогенез гіпертрофічної кардіоміопатії?
697. До якої групи протиаримічних препаратів належить етмозин?
698. Основні протипокази до вживання етмозину:
699. Шляхи введення лідокаїну:
700. Які покази до призначення лідокаїну?
701. Дози лідокаїну для ліквідації пароксизмальної шлуночкової тахікардії:
702. Дози дифеніну при лікуванні аритмій:
703. З якими протиаритмічними препаратами можна поєднувати делагіл?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів