Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

29. "Лабораторна діагностика"


2468. Базофільна зернистість еритроцитів з'являється при:
2469. Ретикулоцитоз спостерігається при:
2470. Лейкопенія спостерігається при:
2471. Зниження ШОЕ найчастіше спостерігається при:
2472. Підвищення ШОЕ найчастіше спостерігається при:
2473. Гіперлейкоцитоз зустрічається при:
2474. Тромбоцитопенія найчастіше зустрічається при:
2475. Тромбоцитоз найчастіше зустрічається при:
2476. Підвищення кількості гемоглобіну найчастіше виявляється при:
2477. При яких анеміях кольоровий показник підвищений?
2478. Кольоровий показник знижений при:
2479. При якій з анемій спостерігається лейкопенія?
2480. Абсолютний лімфоцитоз спостерігається при:
2481. Стернальна пункція є найбільш інформативним методом дослідження для діагностики:
2482. Еозинофілія найчастіше спостерігається при:
2483. Нейтропенія спостерігається при:
2484. Нейтрофільоз спостерігається при:
2485. Еозинофілія спостерігається при:
2486. Моноцитоз спостерігається при:
2487. Моноцитопенія спостерігається при:
2488. Атипові мононуклеари (віроцити) виявляються при:
2489. Мегалобласти в периферійній крові характерні для:
2490. Найхарактерніші зміни копрограми при недостатній функції підшлункової залози:
2491. Найхарактерніші зміни в копрограмі при виразковому коліті:
2492. Найхарактерніші зміни в копрограмі при непоступленні жовчі в кишки:
2493. Найхарактерніші зміни в копрограмі при недостатності травлення в шлунку:
2494. Найхарактерніші зміни в копрограмі при недостатньому травленні в тонкій кишці:
2495. Які тести дослідження гемостазу використовуються для контролю за антикоагулянтами непрямої дії?
2496. Які тести дослідження гемостазу використовуються для контролю за антикоагулянтами прямої дії?
2497. Які тести дослідження гемостазу використовуються для виявлення схильності до геморагій, при порушенні вторинного гемостазу?
2498. Які тести дослідження гемостазу використовуються для виявлення схильності до геморагій при порушенні первинного гемостазу:
2499. Який тип білків переважає у сироватці крові людей?
2500. Підвищення вмісту яких білків у сироватці крові спостерігається в гострій фазі запалення?
2501. Поєднання збільшення яких білків сироватки крові спостерігається при хронічному запальному процесі?
2502. Як змінюється співвідношення білкових фракцій сироватки крові при колагенозах?
2503. Які причини зумовлюють підвищення вмісту небілкового азоту в крові?
2504. При яких захворюваннях знижується вміст сечовини у складі білкового азоту?
2505. Які причини зумовлюють гіперглікемію?
2506. Які причини зумовлюють гіпоглікемічний стан організму?
2507. Які з перерахованих гормонів підвищують цукор в крові?
2508. Яка причина кетонемії і кетонурії?
2509. Яке дослідження дозволяє діагностувати таласемію?
2510. Яким методом можна діагностувати пароксизмальну нічну гемоглобінурію?
2511. Основні лабораторні показники апластичної анемії:
2512. Для діагностики якого захворювання необхідно досліджувати відбитки лімфовузлів?
2513. При якій анемії в кістковому мозку переважають лімфоїдні елементи?
2514. Які клітини складають субстрат пухлини при мієломній хворобі?
2515. Що визначає імунохімічний варіант мієломної хвороби?
2516. Який синдром є ведучим в перебігу мієломної хвороби?
2517. Через який час починається підвищення ретикулоцитів після зупинки кровотечі?
2518. Яку пробу використовують для діагностики автоімунної гемолітичної анемії?
2519. Який процент бластів повинен бути в кістковому мозку при мієлодиспластичному синдромі?
2520. До яких реакцій належить картина крові при інфекційному мононуклеозі?
2521. В чому виявляються патологічні білки при несекретуючих варіантах мієломної хвороби?
2522. Які клітини складають морфологічний субстрат пухлини при хворобі Вальденстрема?
2523. Яке завершення хронічного лімфолейкозу спостерігається найчастіше?
2524. Основний вид дослідження для встановлення діагнозу хронічного сублейкемічного мієлозу:
2525. Який відсоток лімфоцитів повинен бути в кістковому мозку при встановленні діагнозу хронічного лімфолейкозу?
2526. Як змінюється маса циркулюючих еритроцитів при еритремії?
2527. Для якого захворювання характерний бластний криз?
2528. Який варіант гострого лейкозу найчастіше супроводжується нейролейкемією?
2529. Який відсоток бластів повинен бути в кістковому мозку при встановленні діагнозу гострий лейкоз?
2530. Який відсоток бластів повинен бути в кістковому мозку в період повної клініко-гематологічної ремісії гострого лейкозу?
2531. При якому захворюванні різко зменшується (вкорочується) тривалість життя тромбоцитів в периферійній крові?
2532. Що таке гемобластоз?
2533. На чому базується класифікація лейкозів?
2534. Які виділяють групи лейкозів?
2535. На підставі чого встановлюється діагноз гострого лейкозу?
2536. Який показнк є важливим для оцінки еритропоезу?
2537. Який із перерахованих методів визначення гемоглобіну найпростіший, найзручніший, уніфікований і точний?
2538. Які методи дають найповніше уявлення про стан кровотворення в людини?
2539. Який найточніший метод визначення кількості тромбоцитів?
2540. Який із перерахованих факторів сприяє прискоренню ШОЕ?
2541. Що характеризує кольоровий показник?
2542. Що таке лейкоцитоз?
2543. Яким методом отримують кістковий мозок для гематологічного дослідження?
2544. При яких захворюваннях органів дихання в харкотинні виявляється тетрада Ерліха?
2545. Для якого захворювання характерним є виявлення в харкотинні кристалів гематоїдину?
2546. На що вказує наявність еластичних волокон в харкотинні?
2547. При якому із перерахованих захворювань в харкотинні виявляють епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Ланхганса?
2548. Який рак найчастіше зустрічається при локалізації пухлини в периферійних відділах легень?
2549. Яка гістологічна форма пухлини найчастіше зустрічається в легенях?
2550. Які елементи харкотиння характерні для бронхіальної астми?
2551. При яких із перерахованих захворювань характерне кровохаркання?
2552. Який метод отримання матеріалу ефективний при центральних пухлиних легень?
2553. Про що свідчить виявлення в харкотинні еозинофілів?
2554. Активність якого ферменту підвищується в крові до появи клінічних симптомів рахіту?
2555. Визнанчення якого із перерахованих ферментів є інформативним при холестазі?
2556. Визначення якого ферменту є специфічним індикатором ураження паренхіми печінки?
2557. При яких захворюваннях спостерігається значне підвищення активності АСТ?
2558. При яких захворюваннях підвищення вмісту аміаку в крові є несприятливою ознакою?
2559. При яких захворюваннях диспротеїнемія характеризується зниженням альбумінів і збільшенням ґамма-глобулінів?
2560. При яких захворюваннях спостерігається підвищення концентрації сечової кислоти в крові (гіперурикемія)?
2561. Назвіть причину зменшення вмісту сечовини в крові?
2562. При яких формах жовтяниці гіпербілірубінемія зв'язана з підвищенням фракції вільного білірубіну (непрямого)?
2563. При якій формі жовтяниці виявляється позитивна реакція сечі на жовчні пігменти?
2564. При мікроскопічному дослідженні шлункового вмісту виявлено: краплі нейтрального жиру, рослинна клітковина, а також палички молочно-кислого бродіння. Про яку патологію можна думати?
2565. Що означає термін "декомпенсований шлунок"?
2566. Що означає термін "ахілія"?
2567. Яка патологія шлунка супроводжується появою в шлунковому вмісті сарцин?
2568. При проведенні внутрішньошлуночкової рН-метрії були отримані наступні результати: базальний рН тіла шлунку: 6.0-7.2, після введення м'ясного бульйону рН: 4.8-6.3, після введення субмаксимальної дози гістаміну рН: 2-2.5 Як оцінити результати?
2569. Які методи дослідження шлункової секреції належать до беззондових?
2570. Про що свідчить швидке звільнення жовчевого міхура через 5-10 хвилин після введення 33 % сульфату магнію?
2571. Про що свідчить зелене забарвлення міхурової жовчі?
2572. Дані дослідження жовчі порції "С": 30 мл; жовтого кольору із зеленкуватим відтінком з пластівцями і з слизом; питома вага - 1.016, рН - 6.7; кількість білірубіну 350 мкмоль/л. Мікроскопія: лейкоцити, еритро-цити, велика кількість низькопризматичного епіте
2573. У порції "А" виявлена значна кількість лейкоцитів, клітини циліндричного епітелію з наявністю кайми в апікальній частині у вигляді щіточки, найпростіші грушоподібної форми, які активно рухаються. Діагноз:
2574. При дотриманні якого правила копрологічне дослідження набуває діагностичної цінності?
2575. Які із перерахованих ліків можуть змінити колір калу до чорного?
2576. Яка ознака недостатнього поступлення жовчі в кишечник?
2577. Що означає термін "стеаторея"?
2578. Що означає термін "креаторея"?
2579. Про що свідчить поява в калі в значній кількості неперетравлених і слабо перетравлених м'язових волокон?
2580. При якій патології спостерігається ахолічний кал?
2581. Яке з наведених захворювань супроводжується олігурією?
2582. При якому з наведених захворювань спостерігається протеїнурія 5-20 г/л і більше?
2583. Для якого захворювання характерні наступні показники підрахунку клітин в сечі за Аддісом-Каковським: лейкоцитів - 12*10^6 /л, еритроцитів - 4*10^4 /л), циліндрів - 1.2*10^4 /л) за добу?
2584. Для якої ниркової патології найбільш показові наступні дані підрахунку клітин в добовій сечі за Аддісом-Каковським: лейкоцитів - 25*10^7 , еритроцитів - 6*10^6,циліндрів - 2*10^4 на добу?
2585. Добова кількість сечі 2500 мл, питома вага 1010, реакція - кисла, білок - 0.9 г/л. В осаді: поодинокі клітини перехідного епітелію, лейкоцити - 6-7, еритроцити 10-15 в полі зору, циліндри гіалінові 1-2 в полі зору. Діагноз?
2586. Добова кількість сечі 500 мл, реакція - кисла, відносна густина: 1.012-1.020, білок - 1.5 г/л. В осаді: невелика кількість перехідного епітелію, лейкоцити: 1-2 в полі зору, еритроцити 10-12 в полі зору, циліндри гіалінові 1-5 в полі зору. Діагноз?
2587. У хворої загальний білок сироватки крові 93.5 г/л,Hb-74 г/л.Добова к-ть сечі-700 мл,питома вага 1015-1025,білок-5.9 г/л.Білок Бенс-Джонса.В осаді:епіт.нирковий:0-1 в п/з,Le:3-5 в п/з,Er:1-2 в п/з,цил.гіал.-поодинокі.Діагноз?
2588. У вагітної жінки артеріальний тиск 180/100 мм рт. ст., набряки, добовий діурез - 400 мл, відносна густина - 1.030, реакція - кисла, білок - 8 г/л; в осаді - поодинокі еритроцити, лейкоцити, гіалінові циліндри. Діагноз?
2589. Для якої ниркової патології найбільш показові наступні дані підрахунку елементів осаду сечі за методом Нечипоренка: лейкоцитів - 16 000 / мл, еритроцитів - 1500 / мл, циліндрів - 30 / мл
2590. Що є причиною кровотеч?
2591. Про що говорять зміни наведених лабораторних показників: Е - 2.1 Т/л, Hb - 72 Г/л, L - 3.5 г/л, ШОЕ - 72 мм/год. Дані коагулограми вказують на гіпокоагуляцію. Фактор ІХ - 80 %, фактор VІІІ - 12 %?
2592. Яка причина крововиливів у міжфасціальний простір? Е - 2.5 Т/л, L - 4.1 Т/л, Т - 150 Г/л. В коагулограмі - гіпокоагуляція. Автокоагулограма коректується сульфатно-барієвою плазмою
2593. Яка причина кровоточивості десен, якщо в аналізі крові Е - 2.5 Т/л, Hb - 88 г/л, L - 4.5 г/л, Т - 200 г/л. Тромбоцитограма: юні - 50 %, зрілі - 15 %, старі
2594. Яка причина кровоточивості петехіального характеру? Е - 3.2 Т/л, L - 4.2 Г/л, Т - 22 Г/л. Тривалість кровотечі - 15 хв
2595. Який механізм порушень гемостазу, якщо хворий доставлений в стані геморагічного шоку: Е - 2.5 Т/л, L - 4.5 Г/л, Т - 80 г/л; в коагулограмі - гіпокоагуляція, позитивні паракоагуляційні проби:
2596. Які зміни характерні для розвитку тромбозу?
2597. Яка причина розвитку ДВЗ-синдрому?
2598. Який тест коагулограми є найбільш інформативним для контролю гемостазу при лікуванні прямими антикоагулянатми?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів