Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

25. "Фтизіатрія"


2171. Чим зумовлений розвиток туберкульозу легень?
2172. З якої клітини формуються гігантські клітини Пирогова-Ланхганса?
2173. Про що свідчить додатня проба Манту у дорослих?
2174. Як часто за даними статистики спостерігається приєднання туберкульозу у хворих силікозом І стадії?
2175. Чи є одноразове виявлення в харкотинні мікобактерій абсолютною ознакою туберкульозу?
2176. В яких трьох з наведених сегментів легень найчастіше розвивається туберкульоз?
2177. Можливі патогенетичні варіанти дисемінованого туберкульозу легень:
2178. Найпоширеніша клінічна форма туберкульозу органів дихання первинного періоду:
2179. Недуги, з якими найчастіше доводиться диференціювати дисемінований туберкульоз у осіб похилого та старечого віку:
2180. Два найдостовірніші методи, які підтверджують діагноз туберкульозу під час диференціальної діагностики між інфільтративним туберкульозом і гострою пневмонією:
2181. Дві недуги, які найчастіше можуть супроводжуватися плевральним випотом:
2182. Два основні діагностичні методи, які дозволяють встановити етіологію плевриту:
2183. Вказати, до якого синдрому належать наступні симптоми: підвищення температури, слабкість, пітливість, похудіння, поганий сон:
2184. Найчастіший варіант патогенезу туберкульозу в осіб молодого віку:
2185. При якій патології виявляються множинні вогнища переважно в прикореневій зоні?
2186. Більш характерно для туберкульозного захворювання:
2187. Найчастіші варіанти розвитку інфільтративного туберкульозу легень:
2188. Куди вводиться вакцина БЦЖ?
2189. Ескудат в плевральній порожнині найчастіше нагромаджується при:
2190. Місцева реакція на пробу Коха:
2191. Вогнищева реакція на пробу Коха у хворих на туберкульоз легень:
2192. Чи ефективний ізоніазид при позалегеневому туберкульозі?
2193. Численні вогнища переважають у верхніх відділах легень при:
2194. Вкажіть частини парієтальної плеври:
2195. Що уподібнюється вогнищевим змінам в легенях на оглядовій рентгенограмі?
2196. Наявність "доріжки" у вигляді широких розмитих тяжів від туберкульозної порожнини до кореня легені свідчить:
2197. Нечіткі контури обмеженого затемнення властиві:
2198. Група диспансерного спостереження для хворих з туберкульозною інтоксикацією:
2199. Для якої клінічної форми туберкульозу є характерним моноцитоз?
2200. Який патологічний стан можна виключити при наявності декількох або численних тіней?
2201. Причина однобічного збіднення судинного рисунку легень:
2202. Якій патології більш притаманні нечіткі поліциклічні контури кореня?
2203. Механізм дії на МБТ рифампіцину:
2204. Визначення первинного туберкульозного комплексу:
2205. При якій патології легень спостерігаються численні круглі тіні?
2206. Найбільш характерно для прогресування тубпроцесу:
2207. В клітинному складі випоту в плевральну порожнину при туберкульозі легень переважають:
2208. Найбільш характерні і небезпечні ускладнення у хворих з фіброзно-кавернозним туберкульозом легень:
2209. В плевральній рідині: питома вага - 1.014, білок - 14 г/л, лейкоцити - 1-2 в полі зору, еритроцити поодинокі в полі зору. Атипові клітини не виявлено, проба Рівальта від'ємна. Ваш діагноз?
2210. В плевральній рідині: питома вага - 1.020, білок - 30 г/л, лейкоцити - 10-15 в полі зору, еритроцити - 0-1 в полі зору, переважають лімфо-цити. Атипові клітини не виявлено, проба Рівальта позитивна. Ваш діагноз?
2211. Фактори, що сприяють розвитку туберкульозу легень:
2212. Основне призначення проби Коха:
2213. Основний шлях зараження туберкульозом:
2214. Туберкулін - це:
2215. Ексудат в плевральній порожнині частіше нагромаджується при:
2216. Вакцина БЦЖ - це:
2217. Тривалість імунітету після вакцинації БЦЖ в середньому складає:
2218. Найбільш раціональна схема лікування вперше виявлених туберкульозом легень з бактеріовиділенням, що її рекомендує ВООЗ:
2219. Яке із перечислених ускладнень є найчастішою причиною смерті хворих, що лікувались від туберкульозу легень?
2220. Інфільтративний туберкульоз за даними рентгенологічного обстеження діагностується:
2221. Позитивна реакція на туберкулін свідчить про:
2222. Основне призначення проби Манту:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів