Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

20. "Хвороби вуха, горла, носа"


1874. На які частини функціонально розділяють відділи вуха?
1875. Які відділи відносяться до систем середнього вуха?
1876. За допомогою яких інструментів проводиться отоскопія сімейним лікарем?
1877. Огляд яких відділів органу слуху включає отоскопія?
1878. Назвіть небезпечні локалізацію і тип перфорації барабанної перетинки?
1879. Які функції виконує слухова (євстахієва) труба?
1880. Які методи і прилади використовуються для визначення функціонального стану слухової труби?
1881. Які ви знаєте сучасні методи обстеження слуху?
1882. Назвіть функції носа:
1883. Які з названих методів обстеження носа вам відомі?
1884. Що можна бачити при передній риноскопії?
1885. Які з названих речовин найчастіше застосовуються для якісного визначення нюху?
1886. Назвіть сучасні методи обстеження функціонального стану носа і приносових пазух?
1887. Що можна бачити при орофарингоскопії?
1888. Коли, в основному, проводиться пальцеве дослідження носоглотки?
1889. Які анатомічні ділянки носа і носоглотки пальпуються під час пальцевого дослідження носоглотки?
1890. Які чинники найчастіше сприяють виникненню обмеженого запалення зовнішнього слухового проходу?
1891. Яка клініка фурункула зовнішнього слухового проходу?
1892. Основні принципи лікування фурункула зовнішнього слухового ходу сімейним лікарем:
1893. Назвіть основні клінічні форми гострого середнього отиту:
1894. Які фази (стадії) патологічного процесу виділяють при гострому гнійному середньому отиті (ГГСО)?
1895. Яка мікрофлора найчастіше виявляється при гострому гнійному середньому отиті(ГГСО)?
1896. На яких даних базується діагностика гострого гнійного середнього отиту?
1897. Які місцеві суб'єктивні симптоми гострого гнійного середнього отиту?
1898. Які місцеві об'єктивні симптоми гострого гнійного середнього отиту першої стадії?
1899. Що включає лікування гострого гнійного середнього отиту в першій фазі?
1900. Які місцеві об'єктивні симптоми гострого гнійного середнього отиту другої стадії (перфоративної)?
1901. Яке лікування може призначити сімейній лікар в перфоративній стадії гострого гнійного середнього отиту?
1902. Які можуть бути ускладнення гострого середнього отиту?
1903. Які причини переходу гострого гнійного середнього отиту в хронічний середній секреторний отит (ХССО)?
1904. Які симптоми хронічного середнього секреторного отиту?
1905. Які можливі ускладнення нелікованого хронічного середнього секреторного отиту?
1906. Які чинники сприяють розвитку мастоїдиту?
1907. Які загальні симптоми мастоїдиту?
1908. Які місцеві симптоми мастоїдиту?
1909. На яких даних базується діагностика мастоїдиту?
1910. Назвіть атипові форми мастоїдиту:
1911. Що включає в себе консервативне лікування типового мастоїдиту на початковій стадії?
1912. Які безумовні покази до хірургічного лікування мастоїдиту?
1913. Які розрізняють форми хронічного гнійного середнього отиту (ХГСО)?
1914. Які симптоми хворих при хронічному нехолестеатомному середньому отиті з остеїтом (мезотимпаніті)?
1915. Які симптоми хворих при хронічному гнійному холестеатомному середньому отиті (епітимпаніті)?
1916. Які ускладнення, загрожуючі життю хворого, найчастіше виникають при загостренні хронічного гнійного холестеатомного середнього отиту (епітимпаніту)?
1917. Яка тактика сімейного лікаря при різких болях у вусі, посиленні гноєтечі з вуха, підвищенні температури тіла, нудоті, блюванні у хворих з хронічним гнійним середнім отитом?
1918. Яке найбільш важке ускладнення можливе при фурункулі зовнішнього носа?
1919. З якими захворюваннями слід диференціювати фурункул зовнішнього носа?
1920. Які з названих запальних процесів приносових пазух можуть спостерігатися з дня народження дитини?
1921. У дітей до 3-х років запальним процесом вражаються в основному наступні приносові пазухи:
1922. Які з наведених симптомів найбільш характерні для гострого етмоїдиту?
1923. З якими захворюваннями слід диференціювати гострий або загострення хронічного етмоїдиту у дітей?
1924. Консервативне лікування гострого етмоїдиту наступне:
1925. Які симптоми найбільш характерні для гострого або загострення хронічного фронтиту?
1926. Найбільш характерними ознаками гострого гаймориту є:
1927. Які орбітальні ускладнення можуть бути при гострих або загостренні хронічних синуситів?
1928. Хірургічне лікування при запальних процесах в приносових пазухах проводиться:
1929. Вкажіть сучасну класифікацію алергійних ринітів:
1930. Cимптоми алергійного сезонного риніту:
1931. Виберіть правильне лікування сезонного алергійного риніту:
1932. Типова локалізація носової кровотечі:
1933. Найчастіші причини носової кровотечі:
1934. Яку першу кваліфіковану допомогу повинен надати сімейний лікар при носовій кровотечі?
1935. Які прояви аденоїдних розрощень?
1936. З якими захворюваннями необхідно диференціювати аденоїдні розрощення?
1937. Показники до аденотомії:
1938. Лакунарну ангіну слід диференціювати від:
1939. Які з наведених ускладнень ангін належать до місцевих?
1940. Токсична форма дифтерії ротоглотки характеризується:
1941. Дифтерія гортані (справжній круп) характеризується:
1942. Ларингеальний стеноз (на грунті сторонннього тіла) характеризується:
1943. Які симптоми найбільш характерні для паратонзилярного абсцесу?
1944. Паратонзилярний абсцес слід диференціювати від:
1945. Яка невідкладна допомога хворому з паратонзилітом в стадії абсцедування?
1946. Які ускладнення при паратонзилярному абсцесі?
1947. Які симптоми найбільш характерні для заглоткового абсцесу?
1948. Які з наведених ускладнень заглоткового абсцесу є найбільш небезпечними для життя хворих?
1949. Невідкладне лікування заглоткового абсцесу включає:
1950. Показання до тонзилектомії:
1951. Гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт (ГСЛТБ) розвивається на фоні:
1952. В якому відділі гортані найбільш виражений запальний процес при ларинготрахеобронхіті?
1953. Які симптоми характерні для ларинготрахеобронхіту?
1954. Яке лікування ларинготрахеобронхіту з І-ІІ ступенем стенозу гортані?
1955. Яке лікування ларинготрахеобронхіту з ІІІ ступенем стенозу гортані?
1956. Лікування ларинготрахеобронхіту з IV ступенем стенозу гортані складається з?
1957. Які абсолютні покази до трахеотомії ви знаєте?
1958. Яка етіологія гематоми вушної раковини?
1959. Які головні ознаки отогематоми?
1960. Що включає в себе лікування отогематоми?
1961. Яка тактика сімейного лікаря при значному травматичному пошкодженні вушної раковини?
1962. При живому сторонньому тілі (комахи) зовнішнього слухового ходу проводиться:
1963. При органічних вклинених сторонніх тілах зовнішнього слухового ходу проводяться:
1964. Тактика сімейного лікаря при ускладнених вклинених сторонніх тілах в слуховий прохід:
1965. Які основні ознаки травми носа з закритим переломом кісток носа?
1966. Чим небезпечне пошкодження верхньої стінки носа?
1967. Методи діагностики закритого перелому кісток носа:
1968. В який термін можливе вправлення зміщених уламків кісток носа без оперативного втручання?
1969. Яке лікування закритих переломів кісток носа із зміщенням уламків?
1970. Яка тактика сімейного лікаря при повному відриві кінчика носа?
1971. Які з наведених причин носових кровотеч відносяться до місцевих?
1972. В чому полягає долікарняна допомога при носових кровотечах?
1973. Невідкладна допомога хворому з носовою кровотечею, яку надає сімейний лікар в першу чергу:
1974. Яка невідкладна допомога при сторонньому тілі носа (горох, квасоля)?
1975. Невідкладна допомога сімейного лікаря при ударі і стисканні гортані без значного стенозу і асфіксії:
1976. Що необхідно виконати терміново при хімічному опіці стравоходу?
1977. Які з перерахованих хімічних розчинів можна використати для промивання шлунка при вживанні кислоти?
1978. Які з перерахованих хімічних розчинів використовуються для промивання шлунка при вживанні токсичних доз лужної речовини?
1979. Через який термін після хімічного опіку стравоходу розпочинається його рубцеве звуження?
1980. Через який термін після хімічного опіку стравоходу необхідно розпочинати профілактичне бужування?
1981. Яка симптоматика стороннього тіла стравоходу?
1982. Тактика сімейного лікаря при підозрі на стороннє тіло стравоходу:
1983. Яка невідкладна допомога при сторонньому тілі бронха, що вентильно його обтурує?
1984. Яка невідкладна допомога при сторонньому тілі гортані або трахеї, що викликають асфіксію?
1985. На чому грунтується діагноз стороннього тіла бронха?
1986. Які зміни в легенях виникають при повній обтурації бронха стороннім тілом?
1987. Причини гострої сенсоневральної (перцептивної) втрати слуху?
1988. Тактика сімейного лікаря при раптовій сенсоневральній втраті слуху серцево-судинного генезу:
1989. Тактика сімейного лікаря при раптовій сенсоневральній втраті слуху вірусного генезу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів