Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

2. "Пульмонологія"


155. Що протипоказано хворому з різко вираженою легеневою кровотечею, який втратив 600 мл крові за 6 годин?
156. Що необхідно вияснити для встановлення діагнозу у пацієнта похилого віку зі скаргами на кашель, харкотиння із запахом, втрату ваги, на рентгенограмі якого має місце порожнина з рівнем рідини у верхньому сегменті?
157. Який симптом не спостерігається при неускладненій хронічній патології органів дихання?
158. Чи у всіх випадках спостерігається залежність між курінням і розвитком хвороби легень?
159. До ускладнень пневмонії належать:
160. У хворого запідозрено астматичний статус І ступеня, йому призначено вдихання беротеку. Ядуха незначно зменшилась. Яка подальша тактика лікаря?
161. Хронічний бронхіт потрібно лікувати антибіотиками:
162. Протипокази для застосування глюкокортикоїдів у хворих на хронічний бронхіт:
163. При загостренні хронічного катарального ендобронхіту при кількості харкотиння в перші 2-3 дні показані препарати:
164. Фактори, які не сприяють розвитку бронхоектатичного синдрому:
165. Перечисліть препарати, які неефективні при пероральному застосуванні у хворих на обструктивний бронхіт:
166. При загостренні хронічного деструктивно-атрофічного бронхіту з синдромом обструкції через цільне харкотиння можна застосувати:
167. Застосування бронхолітиків показано при:
168. Тривале кровохаркання при сухому кашлі спонукає підозрювати:
169. У хворого на бронхіальну астму кортикостероїди застосовуються у випадку поєднання астми із захворюваннями:
170. Ексудативний плеврит може ускладнювати:
171. Рідина в плевральній порожнині веде до:
172. Основна ознака дихальної недостатності:
173. У хворого на необструктивний бронхіт у стадії загострення, крім основних симптомів, на 4-й день захворювання з'явилась ознака, нехарактерна для неускладненого обструктивного бронхіту. Назвіть додатковий симптом серед нижче перечислених:
174. Мужчина 69 років після переохолодження захворів на гострий бронхіт. В І добу хвороби, крім основних симптомів, з'явились прояви, нетипові для гострого неускладненого бронхіту. Назвіть їх серед перерахованих:
175. Тривалість тимчасової непрацездатності при гострому інфекційному бронхіті:
176. Виявлення малих об'ємів рідини або осумкованої рідини в плевральній порожнині здійснюється за допомогою:
177. Діагностика ступеня активності хронічного бронхіту базується на:
178. Основним симптомом гострої пневмонії є:
179. Основною ознакою клініки гострих пневмоній у алкоголіків є:
180. Простір Траубе зникає при:
181. Який характер харкотиння частіше буває при крупозній пневмонії?
182. Основними критеріями гострого обструктивного бронхіту є:
183. Для бронхіальної обструкції не характерно:
184. 45-річний пацієнт захворів гостро. Хворобу пов'язує з переохолодженням. У першу добу захворювання у хворого з'явились нижче перераховані симптоми. Який із приведених симптомів є критерієм ускладненого бронхіту?
185. Для гострого бронхіту, ускладненого бронхопневмонією, характерною ознакою є:
186. При загостренні хронічного бронхіту антибактеріальні засоби показані:
187. При рестриктивних формах порушення вентиляції найбільше зменшується:
188. Частим ускладненням гострої пневмонії є:
189. З якими медикаментами не рекомендують поєднувати антибактеріальні сульфаніламідні препарати?
190. Рекомендуйте патогенетичне лікування хворому на вірусну пневмонію:
191. Найважливішим механізмом еритроцитозу при кисневому голодуванні у хворих на бронхо-легеневі захворювання є:
192. Індекс Тифно є показником:
193. Для обструктивного бронхіту не характерно:
194. В діагностиці ступеня активності хронічного бронхіту неінформативними є:
195. Хворому на вірусну пневмонію в перший день слід призначити:
196. Збудниками абсцесу легень найчастіше бувають:
197. При гіперкапнічній комі найефективнішим заходом є:
198. Фактори, які не мають патогенетичного значення в розвитку бронхоектатичної хвороби:
199. Для атопічної бронхіальної астми не характерно:
200. До захворювань, ускладнених бронхоспатичним компонентом, з якими слід диференціювати бронхіальну астму, не належить:
201. При інфекційно-алергічній бронхіальній астмі найчастіше відсутня сенсибілізація до:
202. До препаратів, які впливають на холінергічні механізми порушення бронхіальної прохідності при приступах бронхіальної астми, не належить:
203. Найважливішим критерієм ефективності терапії астматичного статусу є:
204. Етіологічним фактором бактеріальних пневмоній не буває:
205. У хворих з інфільтративним процесом у легенях характерно:
206. Найхарактерніші зміни в периферичній крові при легеневих нагноєннях:
207. Перкуторно плевральний випіт визначається при мінімальному об'ємі:
208. До задишки з періодичним диханням належать:
209. Фізикальні методи, з допомогою яких можна виявити вогнища ущільнення легеневої тканини у ослаблених і у хворих з тихим і високим голосом:
210. До нормальних форм грудної клітки не належать:
211. Еластичні волокна найчастіше зустрічаються при:
212. Найсуттєвішим показником ремісії при хронічному бронхіті є:
213. До препаратів пролонгованої дії належать сульфаніламіди:
214. При гострій дихальній недостатності в першу чергу необхідно:
215. Найголовніша ознака компенсованої дихальної недостатності:
216. У початковій стадії декомпенсованого легеневого серця не характерно:
217. При уточненні у легеневого хворого туберкульозу лист непрацездатності видається:
218. Коли говорять про масивну легеневу кровотечу? Втрата крові в об'ємі:
219. Від чого найчастіше наступає смерть при масивній легеневій кровотечі?
220. Штучна вентиляція легень не проводиться при:
221. Фізичні тренування не слід проводити у легеневих хворих при:
222. Найчастішим проявом периферичної вазодилятації при гіперкапнії є:
223. Для бронхоліту не характерно:
224. Вторинним гострим бронхітом вважають:
225. У виникненні хронічного бронхіту мають значення нижче приведені фактори. Який із них ведучий?
226. Найхарактернішою ознакою необструктивного бронхіту в стадії загострення є:
227. Найважливіший фактор ризику при гострій пневмонії:
228. Наявність кровохаркання в молодому віці дає право запідозрити:
229. Головний диференціально-діагностичний симптом сухого плевриту:
230. У хворих на гострий ексудативний плеврит бактеріальної етіології в плевральному випоті домінують клітини крові:
231. Геморагічний плеврит найчастіше зустрічається при захворюваннях і синдромах:
232. Найчастішою причиною плевриту неінфекційної етіології є:
233. Основним клінічним симптомом ексудативного плевриту є:
234. Діагностувати бронхіальну обструкцію біля ліжка хворого допомагає симптом:
235. Найчастішою причиною периферичного типу дихальної недостатності є:
236. Попередній діагноз легеневої гіпертензії у хворого на хронічне легеневе серце можна встановити з допомогою даних:
237. Симптомом початкової стадії декомпенсації у хворих на легеневе серце є:
238. У 58 % хворих з патологією органів дихання зустрічаються прояви зі сторони серця. Який із них найсуттєвіший?
239. Особи, які перенесли гострий обструктивний бронхіт, підлягають огляду пульномолога:
240. На який максимальний час може затримати дихання спортсмен при проведенні проби Штанге?
241. Порівняльна перкусія легень починається із:
242. У легеневих хворих спіралі Куршмана знаходять при дослідженні:
243. Основна функція легень:
244. Ускладнення гострого бронхіту та гострих респіраторних захворювань, які не вимагають ургентної допомоги:
245. Гострий бронхіт аденовірусної природи розпізнається на підставі особливостей катарального синдрому. Який із симптомів найхарактерніший?
246. Куріння сприяє розвитку хронічного бронхіту внаслідок негативного впливу оксидантів сигаретного диму на:
247. Яка частота дихань в 1 хвилину при тяжкому перебігу пневмонії?
248. Яка частота пульсу при пневмонії середньої важкості?
249. Яке ускладнення найчастіше зустрічається при гострій пневмонії?
250. Який метод введення антибіотиків при абсцесі легень є найдоцільнішим?
251. Найчастішими ускладненнями бронхоектатичної хвороби є:
252. Консистенція харкотиння при абсцесі легень:
253. При прориві абсцесу в порожнину бронха температура хворого:
254. Приступ бронхіальної від кардіальної астми відрізняється:
255. В час приступу бронхіальної астми в легенях вислуховуються:
256. Найчастішою причиною інфекційного плевриту є:
257. Найважливішим профілактичним заходом у попередженні хронічного легеневого серця є:
258. При якому із наведених захворювань є небажаним проведення бронхографії?
259. Як часто хворіючі на гострі респіраторні інфекції повинні бути оглянуті сімейним лікарем?
260. До захворювань, з якими необхідно диференціювати бронхіальну астму, не належить:
261. Для початкової стадії пневмококової пневмонії (1-2 доби) не характерно:
262. Затяжному перебігу гострої пневмонії найбільше сприяють:
263. Призначення кортикостероїдів при гострій пневмонії не показані при:
264. Ехінокок легень слід диференціювати із:
265. Найчастішим ускладненням гострих легеневих нагноєнь є:
266. Наслідком гострого абсцесу легень не буває:
267. Відповіді, вказані нижче, вірні, за винятком:
268. При міліарному туберкульозі легень найчастіше пошкоджуються:
269. При ІІ стадії хронічного бронхіту перебіг хвороби не буває:
270. Найскладніша рентгенологічна диференціальна діагностика дисемінованого туберкульозу легень у хворих із:
271. При циротичному туберкульозі легень найчастіше виявляються:
272. Питома вага туберкульозу серед хворих на плеврит досягає:
273. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень не слід диференціювати із:
274. Хіміотерапія у хворих на туберкульоз легень в середньому застосовується:
275. Усі твердження про легеневу інфекцію у дорослих правильні, крім:
276. Основні препарати для раннього лікування астматичного приступу:
277. Найчастішою причиною розвитку спонтанного пневмотораксу при легеневих хворобах є:
278. Найсуттєвіша ознака важкого стану при спонтанному пневмотораксі:
279. Типові перкуторні зміни при гострому неускладненому бронхіті:
280. Основна клінічна ознака необструктивного бронхіту:
281. Для диференціальної діагностики гострого бронхіту і пневмонії необхідно:
282. Основним клінічним симптомом обструктивного бронхіту є:
283. Особливістю дифтерійного бронхіту є:
284. Фіналом рецидивуючого бронхіту найчастіше є:
285. Рецидивуючий бронхіт пов'язаний із:
286. Токсичний бронхіт можуть викликати:
287. Основна причина розвитку хронічного бронхіту:
288. При гострому неускладненому бронхіті не рекомендується застосування:
289. Хронічний бронхіт треба лікувати антибіотиками:
290. Хронічний бронхіт найчастіше може бути причиною розвитку:
291. Показом до проведення бронхоскопії є підозра на:
292. Бронхолітіаз - це:
293. "Світлий" проміжок між аспірацією бензину та гострими проявами пневмонії складає:
294. Невідкладний захід для попередження розвитку пневмонії при аспірації сторонніх предметів:
295. Інфаркт-пневмонія - це:
296. Для пневмококової пневмонії характерно:
297. Найчастішим ускладненням пневмококової пневмонії є:
298. Томографія при пневмонії показана у випадку:
299. При гнійній пневмонії не показані:
300. З перерахованих препаратів не є муколітиком:
301. Бактерицидним антибіотиком не вважають:
302. До напівсинтетичних пеніцилінів не відноситься:
303. Ускладненням антибіотикотерапії не вважають:
304. Для перорального вживання не використовують:
305. При лікуванні тяжкоперебігаючих інфекцій не слід поєднувати:
306. Показом до комбінованої антибіотикотерапапії у хворих на пневмонію є:
307. Лікування анафілактичного шоку (першочерговий захід):
308. Основна рання клінічна ознака центрального раку легень:
309. Характерна ознака запущеного периферичного раку легень:
310. Ускладненням раку легень не буває:
311. Основою діагностики при ендобронхіальному рості пухлини є:
312. Патогномонічною ознакою раку легень є:
313. Клініка аденоми бронха визначається:
314. Виділення великої кількості слизового, пінистого харкотиння є характерною ознакою:
315. Карциноїдний синдром зумовлений:
316. Провокувати розвиток мезотеліоми плеври може:
317. Симптоматика мезотеліоми плеври:
318. Саркоїдоз органів дихання - це:
319. Основний метод лікування саркоїдозу органів дихання:
320. Масивне затемнення із зміщенням органів середостіння в здоровий бік є рентгенологічною ознакою:
321. Для сухого плевриту характерні:
322. Симптоматика може повністю бути відсутньою при:
323. При сухому плевриті біль:
324. Серозний ексудат в плевральній порожнині має характеристики:
325. Наявність транссудату в порожнині плеври свідчить про:
326. Серозний ексудат спостерігається при:
327. Найчастіше етіологічним фактором в розвитку вторинних плевритів є:
328. При якій найменшій кількості рідини в плевральній порожнині слід проводити її евакуацію?
329. Основа лікування емпієми плеври:
330. Для приступу бронхіальної астми характерні:
331. Середня ступінь важкості бронхіальної астми:
332. Стероїдний препарат для інгаляційного використання:
333. Основний механізм розвитку астматичного статусу:
334. Селективний збудник бета-два-адренорецепторів:
335. При астматичному статусі показані:
336. Рентгенологічна картина ателектазу сегменту легені:
337. Надмірне виділення гнійного харкотиння може бути ознакою:
338. Основний метод лікування бронхоектатичної хвороби:
339. Для профілактики та лікування шокової легені використовують:
340. Характеристика ураження системи дихання при системній склеродермії:
341. Синдром Мендельсона - це:
342. Для синдрому Пікквіка характерно:
343. Для хвороби Хамана-Річа характерно:
344. Основа патогенезу хвороби Хамана-Річа:
345. Для синдрому Гудпасчера характерно:
346. Лікування синдрому Гудпасчера:
347. В етіології муковісцидозу грає роль:
348. При яких дифузних захворюваннях сполучної тканини найчастіше зустрічається ексудативний плеврит?
349. Характер ураження легень при СЧВ:
350. На фоні яких захворювань найчастіше розвивається туберкульоз?
351. Що сприяє активації чи приєднанню туберкульозу при СЧВ?
352. Найчастішим ураженням легень при ССД є:
353. Чи можуть при ССД розвиватися бронхоектази?
354. Який плеврит частіше спостерігається при РА?
355. Ураження легень при РА буває частіше у вигляді:
356. Який пневмосклероз може розвиватись при РА?
357. Чи бувають ревматоїдні вузлики в легенях при РА?
358. Найефективнішими препаратами в лікуванні інтерстиціальної пневмонії при РА є:
359. Як часто бувають ураження легень при хворобі Бехтєрєва?
360. Фактори, які сприяють легеневій патології при хворобі Бехтєрєва:
361. Ураження легень при гранульоматозі Вегенера є:
362. Рентгенологічні зміни в легенях при гранульоматозі Вегенера спостерігаються у:
363. Характерні рентгенологічні зміни легень при гранульоматозі Вегенера:
364. Чи характерне ураження легень при хворобі Гордона?
365. Характерні ураження легень при неспецифічному аортоартеріїті:
366. При яких васкулітах, крім вузликового периартеріїту, буває бронхоспастичний синдром:
367. При якому васкуліті буває геморагічний пневмоніт?
368. Ознаки ураження судин малого кола кровообігу при системній склеродермії:
369. Що означає термін "бджолині соти" при системній склеродермії?
370. Що таке склеродермічна ангіопатія?
371. Яке з ДЗСТ необхідно диференціювати з пухлинним процесом?
372. Що сприяє ураженню легень при дерматоміозиті?
373. Ураження легень при вузликовому періартеріїті характеризується:
374. При яких ДЗСТ спостерігається стійка еозинофілія в крові?
375. При якому захворюванні може бути прогресуючий фіброз верхівок легень?
376. Вкажіть причини ексудативних плевритів:
377. Вкажіть причину кровохаркання:
378. Які медикаментозні засоби можна вводити внутрішньоплеврально при вовчаковому плевриті?
379. Чи можуть у плевральному ексудаті бути LE-клітини?
380. При яких захворюваннях може розвиватись легеневе серце?
381. Чим зумовлений розвиток легеневого серця при хворобі Бехтєрєва?
382. Чим зумовлений розвиток легеневого серця при вузликовому періартеріїті?
383. Чим зумовлений розвиток легеневого серця при ССД?
384. Які суглоби переважно уражаються при саркоїдозі?
385. На фоні якого захворювання можуть розвиватися артрити?
386. Що таке симптом Каплана?
387. При яких захворюваннях системи крові може бути бронхоспастичний синдром?
388. Що вміщує поняття "легеневе серце"?
389. Скільки буває варіантів перебігу легеневого серця?
390. Скільки є стадій розвитку легеневого серця?
391. Найчастіші причини гострого легеневого серця:
392. Причини розвитку хронічного легеневого серця:
393. Які порушення гемодинаміки бувають при легеневому серці?
394. Яка еритремія буває при легеневому серці?
395. Коли краще призначати строфантин при легеневому серці?
396. Коли і як застосовувати імунокоректори при легеневому серці?
397. Як краще давати діуретики при легеневому серці?
398. Коли призначають глюкокортикостероїди при легеневому серці?
399. Коли застосовують гепарин при легеневому серці?
400. Які діуретики краще застосовувати при легеневому серці?
401. Назвіть найхарактернішу скаргу при розвитку декомпенсованого легеневого серця?
402. Основний механізм вазоконстрикції при хронічному легеневому серці:
403. Ціаноз у хворих на легеневе серце розвивається через:
404. Покази для санаторно-курортного лікування при легеневому серці:
405. Механізм розвитку недостатності трикуспідального клапану при легеневому серці:
406. Які зміни на ЕКГ бувають при легеневому серці?
407. Нормальний систолічний тиск в легеневій артерії:
408. Пряма клінічна ознака гіпертрофії правого шлуночка:
409. Найбільш важлива аускультативна ознака при легеневому серці:
410. Класифікація антибактеріальних засобів обґрунтована на нижче приведених критеріях. Який із критеріїв при цьому враховується найменше?
411. Який із перерахованих антибіотиків не відноситься до групи пеніцилінів?
412. Який із нижче перерахованих препаратів не має бактеріостатичної дії?
413. Всі нижче перераховані механізми мають місце в розвитку стійкості мікробів до антибактеріальних препаратів, але найуніверсальнішим механізмом є:
414. Для якої групи антибіотиків стійкість до антимікробних препаратів зумовлена порушеннями структури клітинної мембрани у резистентних штампів мікробів?
415. Стійкість як результат зниження активності зв'язування антибіотика рибосомами резистентних мікробів установлена в нижче перерахованих препаратів. Який із них має властивість найнижчої активності зв'язування з рибосомами мікробів?
416. Шляхами виведення антибіотиків із організму є всі нижче перераховані. Яким шляхом антибіотики виводяться найменше?
417. При якій патології введення калієвої солі бензилпеніциліну може викликати гіперкаліємію?
418. Яке із нижче приведених тверджень найвірніше по відношенню до пневмонії, викликаної escherichia coli?
419. Ефективність гентаміцину у хворих на гострі бронхолегеневі інфекції знижується при всіх нижче перерахованих симптомах. При якому симптомі ефективність препарату найнижча?
420. З якими препаратами можна застосувати рівночасно або послідовно гентаміцин?
421. Який основний механізм токсичної дії антибактеріальних засобів, які клінічно проявляються симптомами: м'язовою слабкістю, болями в кістках, спрагою, поліурією?
422. Яка з нижченаведених груп антибіотиків найбільше погіршує скоротливу функцію міокарда при серцевій недостатності?
423. Периферичні неврити можуть спостерігатись при лікуванні антибактеріальними препаратами. При лікуванні яким антибіотиком неврити зустрічаються найчастіше?
424. Які препарати найефективніші при легеневому аспергильозі?
425. Який з наступних показників найкраще відображає обструкцію дихальних шляхів?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів