Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

18. "Онкологія"


1731. Що означає термін "преінвазальний рак"?
1732. Що характерно для недиференційованорго раку?
1733. Що означає термін "екзофітний ріст пухлини"?
1734. Що означає термін "ендофітний ріст пухлини"?
1735. Найбільш злоякісний вид пухлини:
1736. Найбільш злоякісний вид аденокарциноми:
1737. Вкажіть злоякісну пухлину сполучної тканини:
1738. Вкажіть доброякісну пухлину сполучної тканини:
1739. Основний метод радикального лікування злоякісних пухлин:
1740. Який метод лікування злоякісних пухлин найчастіше використовується?
1741. Що означає термін "ІІ клінічна група онкологічного хворого"?
1742. Що означає термін "ІІІ клінічна група онкологічного хворого"?
1743. Що належить до діагнозу раку в ранній стадії?
1744. Основний фактор ризику онкологічних захворювань:
1745. Для центрального раку легень характерний:
1746. Яка основна рентгенологічна ознака центрального раку легені, якщо пухлина знаходиться в нижній частці правої легені, росте в просвіт бронха, повністю перекриває його просвіт?
1747. Яка основна рентгенологічна ознака периферійного раку легені?
1748. Яке місце займає рак легені у загальній структурі захворюваності населення України злоякісними пухлинами?
1749. За допомогою якого методу лікування можна добитися виздоровлення хворого на рак легені?
1750. Перекриття просвіту бронха призводить до:
1751. Яка форма раку легені частіше виявляється за допомогою великокадрової флюорографії, проведеної з профілактичною метою?
1752. Основний метод діагностики раку молочної залози?
1753. Найважливіший фактор ризику раку молочної залози?
1754. Найчастіший фактор ризику раку шлунка?
1755. Основний шлях метастазування раку шлунка:
1756. Прогностично найбільш неспрятлива гістологічна форма раку шлунка?
1757. Які ознаки малігнізації виразки шлунка?
1758. Роль лапароскопії в діагностиці раку шлунку:
1759. Найбільш ефективний метод раннього виявлення раку шлунка:
1760. Який гастрит вважається основним передпухлинним захворюванням?
1761. Які поліпи вважаються передраковими?
1762. Які виразки шлунка частіше малігнізуються?
1763. Що означає термін "дисплазія епітелію шлунка"?
1764. Злоякісна епітеліальна пухлина шлунка:
1765. Злоякісна неепітеліальна пухлина шлунка:
1766. Країна з високим рівнем захворюваності населення раком шлунка:
1767. Країна з низьким рівнем захворюваності населення раком шлунка:
1768. Питома вага раку шлунка в структурі онкозахворювань в Україні:
1769. Безумовний фактор ризику раку шлунка:
1770. Вкажіть форму росту поліповидної пухлини шлунка:
1771. Який відділ шлунка найчастіше уражується пухлинним процесом?
1772. Другий етап метастазування раку шлунка:
1773. Що означає термін "метастаз Шніцлера"?
1774. Що означає рак І стадії?
1775. Що означає символ N2?
1776. Чим зумовлені періодичні болі при раку шлунка?
1777. При якій локалізації пухлини відмічається зниження апетиту?
1778. Основний метод діагностики раку шлунка:
1779. Радикальний метод лікування раку шлунка:
1780. Рентгенологічний симптом інфільтративного раку шлунка:
1781. Об'єм операції при інфільтративному раку антрального відділу шлунка:
1782. Основний хіміопрепарат для лікування раку шлунка:
1783. Країна з високим рівнем захворюваності населення раком товстого кишківника:
1784. Органотропний хімічний канцероген раку товстого кишківника:
1785. Передракове захворювання кишківника:
1786. Рівень захворюваності раком товстого кишківника в Україні:
1787. Який відділ ободової кишки уражається раком найчастіше?
1788. Найчастіша гістологічна форма раку товстої кишки:
1789. Основний шлях метастазування раку товстої кишки:
1790. Вкажіть І стадію раку товстої кишки:
1791. Який симптом найчастіше зустрічається при раку лівої половини товстої кишки?
1792. Яка клінічна форма частіше зустрічається при раку правої половини товстої кишки?
1793. Які симптоми внутрішньоепітеліального раку шийки матки?
1794. Відомий етіологічний фактор раку ендометрію?
1795. Симптом, який зустрічається у більшості хворих на рак яєчника?
1796. Назвіть країну з найвищою смертністю від раку молочної залози?
1797. Назвіть країну з найнижчою смертністю від раку молочної залохи?
1798. Клінічні ознаки раннього раку молочної залози:
1799. В якому віці частіше хворіють жінки на рак молочної залози?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів