Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

17. "Проктологія"


1690. Яка довжина прямої кишки дорослої людини?
1691. Яка середня довжина ободової кишки?
1692. Як основні функції виконує товста кишка?
1693. За який, в середньому, час кишечний вміст проходить товсту кишку?
1694. Скільки шарів має стінка товстої кишки?
1695. Частий стілець у вигляді поносу є першою ознакою чого?
1696. Як діагностувати геморой?
1697. Який основний клінічний симптом анальної тріщини?
1698. Відсутність стільця протягом 3 діб, з затримкою відходження газів, є ознакою чого?
1699. Яку тактику слід застосувати при гострому геморої?
1700. Яка тактика при гострій анальній тріщині?
1701. З якими захворюваннями слід провести диференціальну діагностику парапроктиту?
1702. Який основний симптом гострого підшкірного парапроктиту?
1703. Як діагностувати гострий ішіоректальний парапроктит?
1704. Яка клініка пельвіоректального парапроктиту?
1705. Який основний метод діагностики дивертикульозу?
1706. Наявність слизі в калових масах є ознакою чого?
1707. З якими захворюваннями диференціюють дивертикулярну хворобу товстої кишки?
1708. Яка тактика при неускладненому дивертикульозі?
1709. Який основний метод діагностики дисбактеріозу?
1710. В чому суть хвороби Гіршпрунга?
1711. Як основні симптоми хвороби Гіршпрунга?
1712. З якого методу починати обстеження у хворих з норицею прямої кишки?
1713. Для якого захворювання характерна ендоскопічна ознака "бруківки"?
1714. Основними ознаками зворотньої форми ішемічної хвороби товстої кишки є:
1715. Підготовка хворого до ректороманоскопії включає?
1716. Як основні клінічні симптоми неспецифічного виразкового коліту?
1717. Який основний метод діагностики виразкового коліту?
1718. Яка основна ендоскопічна ознака неспецифічного виразкового коліту?
1719. Як основні препарати у лікуванні виразкового коліту?
1720. Яка клініка поліпів товстої кишки?
1721. Рентгенологічними ознаками неспецифічного виразкового коліту є:
1722. Наявність гною в калових масах є ознакою чого?
1723. Яка клініка раку прямої кишки?
1724. Основний метод діагностики раку прямої кишки:
1725. Який основний клінічний симптом раку правої половини товстої кишки?
1726. Який основний симптом раку лівої половини товстої кишки?
1727. При яких захворюваннях товстої кишки є домішки крові в калі?
1728. Зміни нігтєвих фаланг у вигляді "барабанних паличок" характерна для хворих:
1729. У хворого 45 років виявлено рак товстої кишки. Відомо, що його батько і старша сестра померли від цього ж захворювання. Коли необхідно починати обстеження інших членів сім'ї?
1730. Яку тактику необхідно обрати при підозрінні на стороннє тіло прямої кишки?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів