Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

10. "Aлергологія"


1215. Причина посилення ядухи у хворого на бронхіальну астму при застосуванні адреналіну:
1216. У чому полягає механізм дії ізадрину при бронхіальній астмі?
1217. Підвищена продукція IgE спостерігається при:
1218. Гіперчутливість сповільненого типу відмічають при:
1219. Повноцінними антигенами можуть бути:
1220. Центральний орган Т-системи імунітету:
1221. Вкажіть основний показник для застосування задітену:
1222. До алергічних реакцій належить:
1223. Особливість реакції гіперчутливості сповільненого типу:
1224. Який клас імуноглобулінів є реагінами?
1225. Яка реакція характеризує бронхіальну астму атопічного генезу?
1226. Вкажіть найхарактерніші прояви атопічних захворювань:
1227. При інфекційно-залежній бронхіальній астмі може бути:
1228. Для усунення приступу бронхіальної астми в першу чергу застосовують:
1229. Для епідермального токсичного некролізу (синдром Лаєла) найменш типовим є:
1230. Перший тип імунологічно-індукованих захворювань (атопічних) в найменшій мірі спричинений:
1231. Бронходилятуючий ефект має:
1232. Найменш типовий симптом для алергічної реакції 1 типу буде:
1233. Вказати медіатор, який у найменшій мірі спричинює клініку алергії негайного типу:
1234. Вказати найменш типовий медіатор алергічної реакції при анафілактичному шоці:
1235. Вказати нетиповий ефект дії гістаміну на Н1-рецептори:
1236. Вказати нетиповий ефект гістаміну на Н2-рецептори:
1237. Вказати найменш типовий лабораторний показник при анафілактичному шоці:
1238. Умови, необхідні для виникнення алергічних реакцій:
1239. Види (типи) алергічних реакцій при кропивниці:
1240. Які з перелічених факторів беруть участь в алергічних реакціях сповільненого типу? Назвіть невірну відповідь:
1241. Які з перечілених реакцій організму належать до алергій негайного типу? Назвіть невірну відповідь:
1242. Які з перелічених імуноглобулінів відносять до реагінів, що переважно беруть участь в алергічних реакціях негайного типу? Назвіть невірну відповідь:
1243. У патогенезі яких перелічених хвороб провідну роль відіграють імунопатологічні реакції анафілактичного шоку?
1244. Найбільш характерні клінічні прояви анафілактичного шоку після парентерального введення антибіотика:
1245. Вказати, до яких алергенів можна проводити внутрішньошкірні проби для визначення сенсибілізації:
1246. Вказати методи клінічного обстеження хворих алергічними захворюваннями:
1247. З якими алергенами проводяться кон'юнктивальні провокаційні алергічні тести:
1248. Які основні завдання діагностики алергічних захворювань?
1249. Чи існує залежність між фазою алергена і вираженістю хибнопозитивних алергічних реакцій?
1250. Вказати який тип алергічної реакції можна виявити при проведенні скарифікаційних шкірних хвороб:
1251. В якій фазі захворювання можна проводити алергічні шкірні проби?
1252. Який метод застосовується для виявлення сенсибілізованих клітин при алергічній діагностиці?
1253. Які проби використовуються для визначення гіперчутливості до фізичних факторів?
1254. Яким чином вводиться алерген при постановці аплікаційних алергічних проб?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів