Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


112. Стоматологія

9. "9.Передракові захворювання"


1323. Яке з захворювань варто віднести до факультативного передраку червоної облямівки губ ?
1324. Яке з захворювань потрібно віднести до факультативного передраку червоної облямівки губ ?
1325. Яке з захворювань належить до факультативного передраку червоної облямівки губ ?
1326. Хронічну виразку слизової оболонки або червоної облямівки губ необхідно віднести до :
1327. Гальванічний струм, що може виникати в порожнині рота, чи є чинником, який сприяє розвитку рака слизової оболонки ?
1328. Знайдіть опис клінічної картини абразивного хейліту Манганотті :
1329. Знайдіть опис клінічної картини, що характерна для міхурниці :
1330. Знайдіть опис клінічної картини, що відповідає ерозивно-виразковій формі червоного плоського лишаю :
1331. Знайдіть опис клінічної картини ерозивної лейкоплакії :
1332. Синонім шкірного рогу ?
1333. Шкірний ріг - це :
1334. Хвороба Боуена - це :
1335. Шкірний ріг - це :
1336. Ерітроплазія Кейра - це :
1337. Кератоакантома - це :
1338. Ерітроплазія Кейра є:
1339. Який симптом не є ознакою озлоякіснення передракових захворювань ?
1340. Який симптом є морфологічною ознакою кератоакантоми ?
1341. Хронічна тріщина нижньої губи чи може озлоякіснюватися ?
1342. У людей похилого віку хронічні тріщини нижньої губи можуть розташовуватися :
1343. У молодих людей і дітей хронічні тріщини на нижній губі розташовуються :
1344. Які хронічні тріщини нижньої губи варто віднести до передракових захворювань ?
1345. Які форми лейкоплакії варто віднести до передракових захворювань ?
1346. У хворого на слизовій оболонці щік є бляшки білого кольору, що не виступають над рівнем слизової оболонки, чітких меж немає. На фоні бляшок значні поглиблення червоного кольору. Це опис якого виду лейкоплакії ?
1347. У хворого на слизовій оболонці щік є плоські елементи, що нагадують ділянки опіку з чіткими межами, біло-сірого кольору, що не знімається навіть при інтенсивному поскаблюванні. Який вид лейкоплакії описаний на даному прикладі ?
1348. У молодої людини на слизовій оболонці щоки на фоні набрякшої ділянки узвишшя є м'який незнімаємий наліт сірого кольору, форма його мозаїчна, осередки розпушені і покриті множиною лусочок. Який вид лейкоплакії приведений в описі ?
1349. Яке з захворювань належить до облігатних передраків ?
1350. Яке з захворювань належить до облігатного передраку червоної облямівки губ ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів