Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


112. Стоматологія

7. "7.Пухлини та пухлиноподібні захворювання щелеп і м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки"


1235. Кіста щелепи - це:
1236. Псевдокіста
1237. Кісти щелеп можуть бути:
1238. Яка кіста щелепи не належить до одонтогенних ?
1239. Яка кіста щелепи не належить до одонтогенних ?
1240. Яка кіста щелепи не належить до одонтогенних ?
1241. Яка кіста щелепи належить до одонтогенних ?
1242. Яка кіста щелепи належить до одонтогенних ?
1243. Яка кіста щелепи належить до одонтогенних ?
1244. Яка кіста щелепи належить до одонтогенних ?
1245. Які кісти щелеп можуть бути апікальними ?
1246. Які кісти щелеп можуть бути субперіостальними ?
1247. Які кісти щелеп можуть бути резідуальними ?
1248. Синонім глобуломаксилярної кісти ?
1249. Синонім носопіднебінної кісти ?
1250. Синонім носоальвеолярної кісти ?
1251. Де більш високий тиск - у кісті або в кістці ?
1252. Яким епітелієм частіше усього вистелена оболонка радікулярної кісти ?
1253. Чи може холестерин міститися в оболонці радікулярної кісти ?
1254. Симптом парестезії губи при рості радікулярної кісти виявляється при її локалізації:
1255. Валик Гербера - це:
1256. Ріст кісти верхньої щелепи убік верхньощелепної пазухи:
1257. При якій локалізації кісти на нижній щелепі вона викликає деформацію кістки з язичної сторони ?
1258. По мірі росту кісти на нижній щелепі чи втягується нервово-судинний пучок у патологічний процес ?
1259. Яка умова необхідна для того, щоб виник симптом Дюпюітрена ?
1260. Конвергенція - це :
1261. Дивергенція - це :
1262. При нагноєнні кісти щелепи не виникає :
1263. При загостренні запального процесу в кісті її межі рентгенологічно :
1264. Періодонтальна щілина кореня причинного зуба в радікулярній кісті :
1265. Корінь причинного зуба в радікулярній кісті :
1266. Субперіостальна кіста виникає при розростанні гранульоми причинного зуба, розташованої :
1267. Резідуальна кіста щелепи - це :
1268. При субперіостальній кісті на рентгенограмі частіше виявляється :
1269. Межі верхньощелепної пазухи на рентгенограмі :
1270. Де можна виявити деформацію кістки при розростанні кісти в області різців із боку твердого піднебіння ?
1271. На якій щелепі частіше усього локалізуються радікулярні кісти в дітей ?
1272. Які зуби частіше усього бувають причиною розвитку радікулярних кіст у дітей ?
1273. При розкритті кістозної порожнини нижньої щелепи в ній помітний рельуф зачатків постійних зубів, покритих кістозною оболонкою. Яка це кіста ?
1274. У якому випадку в людей похилого віку в пунктаті радікулярної кісти можна виявити вміст бурого кольору ?
1275. На рентг.ниж.щел.є гомоген.розрідж.(Р)кістк.тк-ни в ментал.відділі з чітк.межами.У зону Р звернені інтакт.зуби.При опер.втручанні,після відшарув.слиз.-окіст.клаптя,у проекції Р вияв.конгломерат фіброз.(рубц.)тканин.Яке захвор.у хв-го ?
1276. У якому віці частіше зустрічаються фолікулярні кісти ?
1277. Розвиток фолікулярної кісти чи пов'язаний з наявністю гангренозного зуба?
1278. При фолікулярній кісті "причинний" зуб :
1279. При фолікулярній кісті оболонка прикріплюється до "причинного" зубу :
1280. Вміст амелобластоми нижньої щелепи частіше усього буває :
1281. Вміст остеобластокластоми частіше буває :
1282. Остаточний діагноз при диференціальній діагностиці кісти й амелобластоми нижньої щелепи встановлюється на підставі :
1283. Корені зубів у зоні остеобластокластоми :
1284. Рентгенографічно амелобластома нижньої щелепи виявляється у вигляді :
1285. Фолікулярні кісти розвиваються з :
1286. Періодонт зуба утворюється з :
1287. Фолікулярні кісти можуть виникати :
1288. У фолікулярній кісті присутні :
1289. Фолікулярна кіста розвивається :
1290. Чи можуть зустрічатися зубонемістячі фолікулярні кісти ?
1291. Частіше усього фолікулярна кіста розвивається (виникає) :
1292. У якій кісті частіше спостерігається зроговіння багатошарового плоського епітелію ?
1293. Чи може розвиватися фолікулярна кіста із понадкомплектного зуба ?
1294. Чи можуть фолікулярні кісти бути множинними ?
1295. На рентгенограмі нижньої щелепи є гомогенне розрідження кістк.тканини округлої форми,розміром до 3 см у діаметрі.Межи розрідження чіткі.У порожнину звернена коронкова частина зуба,що не прорізався.Якому діагнозу відповідає опис ?
1296. Які кісти пов'язані з патологією прорізування зубів ?
1297. Чи болісна туберкульозна виразка порожнини рота?
1298. Краї ракової виразки:
1299. Яке з захворювань варто віднести до облігатного передраку червоної облямівки губ ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів