Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


112. Стоматологія

5. "5. Дитяча стоматологія"


798. У які терміни вагітності можуть виникнути тимчасові протипоказання до видалення зуба ? :
799. У якій диспансерній групі вище питома вага рецидивів хронічного періодонтиту і розвитку цього захворювання після лікування пульпіту?
800. До якої диспансерної групи відноситься дитина трьох років із 3 ГЗ, КПУ+кп=4, рецидивуючою тріщиною нижньої губи, аномалією прикріплення вуздечки нижньої губи, блоком правих іклів і бічних різців?
801. До якої диспансерної групи відноситься дитина шести років з ортогнатичним прикусом, інфантильним типом ковтання, нижні перші різці в стані прорізування, дрібний присінок порожнини рота, хронічний катаральний гінгівіт, та 5 ГЗ?
802. Яка необхідна частота визначення групи здоров'я для дітей у віці до року?
803. Яка необхідна частота визначення груп здоров'я для дітей у віці шести років?
804. Яка необхідна частота визначення груп здоров'я для дітей у віці до трьох років?
805. Які основні ГЗ, до яких відносяться школярі, охоплені системою стоматологічної диспансеризації?
806. Яка клінічна ознака вказує на третій ступінь активності карієсу незалежно від кількості уражених зубів?
807. Які значення КПУ у 12-літніх дітей (метод ВООЗ, 1987) у регіоні з дуже високим рівнем захворювання на карієс?
808. Які значення КПУ 12-літніх дітей ( метод ВООЗ, 1987) у регіоні з низьким рівнем захворювання на карієс?
809. Які значення КПУ 12-літніх дітей (метод ВООЗ, 1987) у регіоні з високим рівнем захворювання на карієс?
810. Які основні вади планової санації з дворазовими оглядами за рік усіх дітей?
811. У першій диспансерній групі перебувають діти дошкільного віку з:
812. Загальне ультрафіолетове опромінення при карієсі спрямоване на:
813. Потреба вагітних у вітаміні Д збільшується в:
814. Які медикаментозні препарати, що застосовують вагітні жінки, можуть призвести до вроджених вад щелепно-лицевої ділянки?
815. Який обсяг роботи дитячого стоматолога щодо організації масової профілактики стоматологічних захворювань?
816. Які найважливіші чинники ризику карієсу перших нижніх постійних молярів у дитини 7 років?
817. Які методи необхідні для профілактики ушкоджень щелепно-лицевої ділянки?
818. Які зуби доцільно обробляти карієспрофілактичними засобами у дитини 6,5 років 2ГЗ?
819. Які основні причини рахіту?
820. Яке співвідношення Са та Р в продуктах харчування найбільш сприятливе з метою профілактики для дітей у віці до року?
821. Який критерій ранньої ефективності профілактики у дітей дошкільного віку в системі профілактики стоматологічних захворювань?
822. Які основні показники ефективності впровадження програми профілактики карієсу зубів?
823. Які функції дитячого стоматолога щодо профілактики аномалій?
824. Які найефективніші способи екзогенної профілактики карієсу зубів медикаментами у дітей шкільного віку?
825. Який один з основних показників ефективності впровадження програми профілактики стоматологічних захворювань?
826. Який метод ендогенної профілактики карієсу відехолом у дитини 8 років?
827. Який метод ендогенної профілактики карієсу фтористими таблетками у дитини 12 років?
828. Який оптимальний вміст фтору в питній воді для профілактики карієсу (в мл/ л)?
829. Який один із найефективніших методів профілактики стоматологічних захворювань у дітей?
830. Який найефективніший метод діагностики системної гіпоплазії емалі плямистої форми у дитини 10 років?
831. Який метод діагностики початкового карієсу з активним перебігом найбільш часто використовується?
832. Яка клінічна картина ендемічного флюорозу зубів ІІ-ІІІ ступеня тяжкості у дітей 12 років?
833. Які найбільш ефективні методи діагностики початкового карієсу з активним перебігом?
834. Які найбільш ефективні методи діагностики й обстеження при гіпоплазії емалі плямистої форми?
835. Які основні показання до ремінералізуючої терапії?
836. Який пломбувальний матеріал має у своєму складі фтор?
837. Які некаріозні ураження спадкового порушення розвитку зуба?
838. Які основні показники для накладання одонтотропної пасти?
839. Який найбільш частий діагноз, при якому застосовуються лікувальні прокладки?
840. Яка основна позитивна властивість фосфат-цементу як прокладкового матеріалу при лікуванні середнього карієсу постійних зубів з активним перебігом?
841. Які основні недоліки фосфат-цементу?
842. Які основні недоліки срібної амальгами?
843. Основні недоліки відновлення дефектів твердих тканин зуба вкладками, що скорочують можливість застосування їх при санації школярів?
844. Один із раціональних методів лікування початкового карієсу з активним перебігом, що можна виконувати вдома?
845. Hайбільш ефективне раціональне знеболювання при лікуванні неускладненого карієсу у дітей дошкільного віку?
846. З числа гострих одонтогенних запальних захворювань щелеп варто виділяти:
847. Гострому періодонтиту, одонтогенному періоститу й остеомієліту властиві характерні риси:
848. У зовнішньому середовищі відділення ортопедичної стоматології чи циркулюють мікроорганізми, що спроможні викликати гнійно-запальні захворювання ? :
849. По якому контрфорсу переважно поширюється жувальний тиск від бокових зубів верхньої щелепи:
850. Назвіть контрфорси верхньої щелепи:
851. Які функції виконує носо-лобний контрфорс:
852. Які функції крилопіднебінної опори?
853. Які функції піднебінної опори?
854. Який шлях трансформації жувального тиску від корінних зубів?
855. Де локалізується крило-піднебінний контрфорс?
856. Яка методика приготування цинк-фосфатних цементів?
857. Якими матеріалами доцільно запломбувати каріозні порожнини в молярах і премолярах у дитини 14 років, КПУ=10?
858. Яка методика покриття зубів фтористим лаком із лікувальною метою є раціональною?
859. Який пломбувальний матеріал показаний для пломбування зубів у дітей 8 років із КПУ+кп=11, ГИ=3?
860. Які особливості прояву карієсу у дітей 2 років?
861. Які клітини з'являються у великій кількості у періодонті при активній резорбції кістки альвеолярного відростка в період зміни зубів?
862. Яка середня ширина (у мм) сформованого періодонта постійного зуба на рівні 1/2 довжини кореня?
863. Яка середня ширина періодонта (у мм) постійного сформованого зуба при втраті антагоністів?
864. Яка середня ширина періодонта (у мм) ретинованого постійного зуба?
865. Який раціональний рівень екстирпації пульпи у сформованих постійних зубах?
866. Які найбільш імовірні умови ефективного проведення біологічного методу лікування пульпіту постійних зубів?
867. Які межі консервативного лікування хронічного гранулематозного періодонтиту першого верхнього лівого різця у дівчинки 10 років з КПУ+кп=6 та ревмокардитом?
868. Який основний параклінічний метод діагностики пародонтиту у дитини 11 років з олігофренією?
869. Який критерій визначення сили струму для внутрішньоканального електрофорезу в нижньому бічному різці при хронічному гранулюючому періодонтиті у дитини 12 років?
870. Яке значення ЕОД (у мА) при хронічному гангренозному пульпіті нижнього лівого бічного різця у дитини 10 років, в анамнезі травма підборіддя у 8 років?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів