Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


112. Стоматологія

1. "1.Ортопедична стоматологія"


1. Дайте визначення предмету "Ортопедична стоматологія":
2. Перерахуйте методи лікування, якими володіє ортопедична стоматологія
3. По яких показниках оцінюється робота ортопедичного відділення?
4. Назвіть заходи щодо диспансеризації ортопедичних хворих:
5. Як часто підлягають атестації лікарі ортопеди - стоматологи?
6. Відповідно до яких нормативних документів проводиться атестація лікарів ортопедів-стоматологів?
7. З яким стажем роботи можуть атестуватися лікарі на першу кваліфікаційну категорію?
8. З яким стажем роботи можуть атестуватися лікарі на вищу кваліфікаційну категорію?
9. З яким стажем роботи можуть атестуватися лікарі на другу кваліфікаційну категорію?
10. Якими якостями повинен володіти лікар?
11. Що вивчається в розділі "Щелепно-лицева ортопедія":
12. Які анатомо-фізіологічні особливості слизової оболонки порожнини рота важливі при протезуванні знімними протезами:
13. Hазвіть розділи ортопедичної стоматології:
14. Які питання викладаються в розділі "Ортодонтія":
15. З чого складається верхня щелепа?
16. Що таке контрфорси:
17. Скільки контрфорсів розрізняють на верхній щелепі:
18. По якому контрфорсу переважно поширюється жувальний тиск від фронтальних зубів верхньої щелепи:
19. Виготовити обтюратор при незрощеннях піднебіння необхідно:
20. Логопедичне лікування показане :
21. Забій м'яких тканин - це :
22. Садно - це :
23. Обсяг крові в дорослої людини:
24. Визначення обсягу крововтрати при травмі. Помірна:
25. Визначення обсягу крововтрати при травмі. Масивна:
26. Визначення обсягу крововтрати при травмі. Смертельна:
27. Тактика лікаря при наявності зуба в лінії перелому :
28. Моляр знаходиться на малому уламку при переломі нижньої щелепи в області кута. Тактика лікаря:
29. Показання до накладення гладкої шини :
30. Показання до накладення гіпсової підборідково-потиличної лангети:
31. Показання до репозиції і фіксації уламків нижньої щелепи за допомогою міжщелепової тяги :
32. Показання до застосування остеосинтезу при переломах нижньої щелепи :
33. Знеболювання при переломах нижньої щелепи :
34. Спеціалізована допомога при переломах нижньої щелепи без зсуву уламків:
35. Спеціалізована допомога при переломах нижньої щелепи з дефектом кісткової тканини більш 2см:
36. Найбільш простий і швидко здійсненний метод остеосинтезу:
37. Зупинка кровотечі при ушкодженні нижньої щелепи проводиться :
38. При вогнепальному переломі нижньої щелепи на відміну від невогнепального :
39. Найбільш часті ускладнення при ушкодженні нижньої щелепи :
40. Найбільш простий метод лікування переломів беззубої нижньої щелепи :
41. Методи витяжіння уламків нижньої щелепи, що змістилися:
42. Найбільш щадячий метод лікування переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду у дітей :
43. Перелом по середній лінії нижньої щелепи:
44. Перелом односторонній нижньої щелепи на рівні ікла:
45. Перелом односторонній на рівні премоляра нижньої щелепи :
46. Перелом нижньої щелепи в області кута нижньої щелепи:
47. Односторонній перелом нижньої щелепи в області суглобового відростка:
48. Перелом нижньої щелепи по центральній лінії й в області кута :
49. Перелом нижньої щелепи в області центральної лінії і суглобового відростка :
50. Перелом нижньої щелепи в області ікла і протилежного кута :
51. Перелом нижньої щелепи в області ікла і протилежного суглобового відростка :
52. У яких випадках вирівнюють оклюзійну площину шляхом препарування твердих тканин зуба?
53. Чим досягається зменшення функціонального перевантаження при захворюванні тканин пародонту?
54. Як усунути порушену вимову зубних звуків при користуванні знімними протезами на верхню щелепу?
55. Визначити призначення палатографії в клінічній ортопедичній стоматології?
56. Що таке оклюзійні криві?
57. Опишіть локалізацію найбільш небезпечних зон при препаруванні іклів ?
58. Що входить у спеціальну хірургічну підготовку порожнини рота до протезування?
59. Як визначається завищення прикусу при перевірці постановки зубів?
60. Суть ортопедичних заходів у комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта:
61. Який із методів виготовлення вкладок є найбільш точним?
62. Яку оптимальну товщину повинен мати штифт у штифтовій конструкції незнімного протеза?
63. Охарактеризуйте вертикальну форму патологічної стертості твердих тканин зубів при ортогнатії:
64. Причини розцементування коронки:
65. Яка форма штучного зуба над ясенним краєм?
66. Hазвіть вимоги, що висуваються до штучних коронок
67. Опишіть дії лікаря, якщо металева коронка виявляється широкою:
68. Які типи порцелянової маси застосовуються в стоматології?
69. Чим небезпечна щілина між внутрішньою поверхнею штучної коронки і зовнішньою поверхнею зуба в ділянці шийки?
70. Які дії лікаря, якщо під час перевірки коронки виявлено, що вона коротка?
71. У якому випадку край штучної коронки необхідно вводити в ясенну борозну?
72. Як поділяються порцелянові маси за призначенням?
73. У яких печах випалюються порцелянові стовпчики?
74. Які ви знаєте види порцелянових стовпчиків?
75. Які клінічні етапи виготовлення жакетних порцелянових коронок?
76. Яка повинна бути форма уступу в пришийковій частині зуба?
77. Hа якому рівні розташований уступ у пришийковій апроксимальній частині зуба?
78. Які ви знаєте види штучної ретракції ясен для виготовлення порцелянових коронок?
79. За якими показаннями використовують порцелянові коронки?
80. У яких випадках не показано використання порцелянової коронки?
81. Які види тимчасових коронок ви знаєте?
82. Що таке вестибулярна напівкоронка з порцеляни?
83. Які вітчизняні маси застосовуються для виготовлення метало-керамічної коронки?
84. Hа яку групу зубів готуються жакетні і порцелянові коронки?
85. У яких випадках застосовується ретракція ясен?
86. Що зі складових забезпечує прозорість порцелянових мас?
87. До чого призводить велика кількість випалів порцеляни?
88. Яке визначення фізіологічного стирання зуба?
89. Визначте планування і лікування патологічного стирання:
90. Охарактеризуйте горизонтальну, генералізовану форму патологічного стирання зубів:
91. Визначте конструкцію незнімного протеза для лікування патологічної стертості:
92. Помилки ортопедичного лікування патологічного стирання з різким заниженням прикусу:
93. Який матеріал використовують для виготовлення проміжної частини мостоподібного протеза?
94. Які бувають види мостоподібних протезів за способом з'єднання проміжної частини з опорними елементами?
95. Hазвіть показання до виготовлення мостоподібних протезів:
96. Які зуби можна використовувати як опору для мостоподібних протезів?
97. Лікувальне і профілактичне призначення протеза:
98. Усунення супраоклюзії шляхом створення дезоклюзії, неправильного положення зубів:
99. Hазвіть клінічні етапи виготовлення мостоподібного протезу:
100. Яке співвідношення проміжної частини мостоподібного протеза стосовно альвеолярного відростка використовується в клініці?
101. Визначте особливості препарування зубів під литі коронки:
102. Визначте конструкцію протезів, виготовлених на основі золота 750 проби з платиною:
103. Визначте конструкцію протезів, що виконують роль опори незнімного протеза:
104. Визначте співвідношення проміжної частини протеза до альвеолярного відростка в ділянці бічних зубів?
105. Перерахуйте ускладнення в порожнині рота, викликані консольною конструкцією мостоподібного протеза з односторонньою опорою:
106. Які заходи застосовуються для профілактики ускладнень при конструюванні консольних конструкцій мостоподібних протезів у порожнині рота?
107. Визначте локалізацію активно-рухової слизової оболонки порожнини рота:
108. Яке відношення проміжної частини мостоподібного протеза до альвеолярного відростка переднього відділу нижньої щелепи?
109. Визначте фактори підвищення якості пластмас, що швидко тверднуть, у клініці ортопедичної стоматології:
110. Визначте симптоми, характерні для алергічного стоматиту, викликаного протезами із сплавів металів:
111. Визначте чинник ризику для розвитку алергічних, токсичних та інших захворювань за наявності зубних протезів у порожнині рота:
112. Визначте шляхи підвищення довговічності зубних протезів:
113. Визначте причини здатності протезів з акрилових пластмас викликати алергічні і токсичні стоматити:
114. Визначте симптоми, характерні для алергічних стоматитів, викликаних протезами з акрилових пластмас:
115. Визначте симптоми, характерні для алергічних стоматитів, викликаних протезами з різнорідних металів:
116. Де локалізується виличний контрфорс?
117. Яка локалізація лобово-носового контрфорса?
118. Виділіть найбільш потужні прошарки компактної речовини на н/щ, що мають значення в клініці знімного протезування:
119. Визначите складки компактної речовини н/щ, що мають значення в клініці знімного протезування
120. Яка кількість зубів у людини у віці молочного прикусу?
121. Яка кількість молярів у людини у віці молочного прикусу?
122. Назвіть ознаки прорізування зубів:
123. Яка послідовність прорізування постійних зубів?
124. Наведіть терміни прорізування центральних різців:
125. Наведіть терміни прорізування іклів:
126. Наведіть терміни прорізування третіх молярів:
127. Що таке прикус?
128. Що таке змінний прикус?
129. Що таке передня оклюзія?
130. Що таке бічна оклюзія?
131. Які м'язи підіймають нижню щелепу?
132. Які м'язи опускають нижню щелепу?
133. Назвіть мімічні м'язи:
134. Опишіть ортогнатичний прикус:
135. Де розташований виличний контрфорс?
136. Чим утворений піднебінний контрфорс?
137. У чому особливість ортопедичного лікування хворих із захворюванням дихальної системи?
138. Яка особливість ортопедичного лікування хворих із захворюванням крові?
139. По яких параметрах складається лікарська етика і деонтологія?
140. Визначте фізіологічний прикус:
141. Дайте визначення патологічного прикусу:
142. Hазвіть патологічні прикуси:
143. Hазвіть фізіологічні прикуси:
144. Скільки розрізняють ступенів патологічної рухливості зуба:
145. Який із текстів дає правильну характеристику прямого прикусу:
146. Який із текстів дає правильну характеристику відкритого прикусу:
147. Що таке оклюзійні криві:
148. Hазвіть види оклюзійних кривих:
149. Що таке оклюзійна площина:
150. Визначте сутність поняття "артикуляція":
151. Які види оклюзії розрізняють?
152. Що входить у спеціальне хірургічне підготування порожнини рота до протезування?
153. Як усунути порушення вимови зубних звуків при користуванні знімними протезами на в/щ?
154. Коли ортопедичне лікування знімними протезами рахується закінченим?
155. Які конструкції протезів найбільш раціональні для заміщення кінцевих дефектів зубних рядів?
156. Визначите чинники, що викликають алергійну реакцію, що виявляється в порожнині рота:
157. Визначите групи підвищеного ризику пацієнтів, що звернулися в клініку ортопедичної стоматології:
158. У чому полягає профілактика гальванозу порожнини рота:
159. Визначите складові компоненти сплаву протезів із золота
160. Які компоненти золотого сплаву визначають у порожнині рота при зміні кольору протеза?
161. Що використовується для спектрального аналізу кольорозмінених протезів із золота?
162. Захворювання яких органів можуть сприяти зміні кольору протезів із золота?
163. Які показання до застосування укладень?
164. Які існують методики моделювання укладень із воску?
165. На які зуби виготовляються напівкоронки?
166. На які зуби виготовляються трьохчвертні коронки?
167. Який матеріал потребує самого малого зішліфовування твердих тканин зубів?
168. На яку глибину штампована коронка повинна заходити в ясневу кишеню при фіксації щелепно-лицевих і ортодонтичних апаратів?
169. Який середній термін служби незнімних протезів?
170. По якій причині частіше усього буває розцементування напівкоронок?
171. Що таке мікропротези?
172. Які матеріали застосовуються при виготовленні коронок?
173. Показання до виготовлення коронок:
174. Показання до виготовлення незнімних протезів із дорогоцінних металів:
175. Яка товщина металевої коронки?
176. При препаруванні зуба під пластмасову коронку на яку товщину знімається тканина зуба?
177. Який із методів знеболювання при проведенні ортопедичних заходів на твердих тканинах зубів є найбільше ефективним?
178. Якої оптимальної товщини повинний бути штифт у штифтовій конструкції незнімного протеза?
179. Які цементи застосовуються для фіксації штучних коронок?
180. Відбудовні коронки:
181. З скількох клінічних етапів складається виготовлення керамічної коронки?
182. Опишіть дії лікаря, якщо металева коронка на зуб виявляється широкою:
183. У якому віці можливо піддавати зуби глибокому препаруванню?
184. Скільки випалів проходить порцеляна?
185. Які чинники сприяють розвитку патологічної стертості зубів?
186. Назвіть класифікацію патологічної стертості зубів по А.Л.Грозовському:
187. Які види незнімних протезів застосовують у клініці для відшкодування дефектів зубних рядів?
188. Які бувають види мостоподібних протезів по засобу з'єднання проміжної частини з опорними елементами:
189. Який із компонентів матеріалів незнімних протезів варто обмежувати або виключати при захворюванні слизової оболонки?
190. Визначите види "оклюзії":
191. Які відбиткові матеріали показані для одержання функціонального відбитка при помірно-податливій слизовій оболонці?
192. Методи усунення завищення ц.о
193. Які зуби краще ставити в бюгельному протезі:
194. Визначте аномалії зубів і прикусу, що сприяють захворюванню тканин пародонта
195. Від чого залежить поява травматичного синдрому /оклюзії/:
196. Визначте місцеві лікувальні міроприємства при захворюванні тканин пародонту:
197. Визначте класифікацію шин:
198. Визначте мету тимчасового шинування:
199. Перерахуйте парафункції, що сприяють захворюванню тканин пародонта:
200. Що лежить в основі вторинної травматичної оклюзії:
201. Визначте мету шинування при захворюванні тканин пародонту:
202. Методи усунення травматичної оклюзії:
203. Лікувальні міроприємства при первинній травматичній оклюзії:
204. Лікувальні міроприємства при вторинній травматичній оклюзії:
205. Які лікувальні міроприємства використовують під час зішліфовування твердих тканин:
206. Як запобігти стоматитові при знімному протезуванні:
207. У якому віці дітям доцільно проводити ортопедичне й ортодонтичне лікування:
208. Які конструкції протезів доцільні у віці молочного прикусу:
209. Строки заміни часткових знімних протезів у віці змінного прикусу:
210. Як лікують відкритий прикус у віці молочного прикусу:
211. Лікування мезіального прикусу у віці молочного прикусу
212. Яким апаратом усувають піднебінне положення зубів, ускладнене глибоким прикусом із наявністю місця в зубному ряду?
213. Яким орт. апаратом усувають діастему в межах 5-6 мм?
214. У якому віці лікують діастему комбінованим /компактостеотомія з ортодон. лікуванням/ методом?
215. Якій апаратурі, однощелепній або двощелеповій, віддаєте перевагу при лікуванні аномалії в дорослих?
216. У чому перевага однощелепної апаратури?
217. У чому перевага постійного перебування в порожнині рота протеза з активними елементами апарата?
218. Чи можливі рецидиви при комбінованому методі лікування в дорослих
219. Чи доцільно проводити ортодонтичне лікування аномалій прикусу в дорослих?
220. Як впливає ортодонтичне лікування на функцію пародонту і жувальних м'язів?
221. Що відбудеться з зубами із оголеним коренем при використанні під опору незнімного протеза?
222. Які анатомо-фізіологічні утворення тканин порожнини рота сприяють виникненню пародонтопатії?
223. Які з аномалій прикусу є головними у виникненні пародонтопатії?
224. Характеристика дефектів зубних рядів по протяжності:
225. Показання до застосування часткових знімних протезів:
226. Методи визначення висоти центральної оклюзії:
227. Що таке прикусний валик?
228. З якою ціллю використовуються пластмаси, що швидкотверднуть?
229. Який рекомендований термін користування знімними протезами?
230. Які зуби використовуються для виготовлення часткових знімних протезів?
231. Види постановки штучних зубів у знімних протезах:
232. Доцільність залишення протезів на ніч:
233. Що відбувається з тканинами пародонту зубів, що не мають антагоністів?
234. Яка форма деформації характерна для дитячого віку?
235. Сутність хірургічного методу вирівнювання деформації з/щ системи:
236. Хірургічний метод вирівнювання деформації застосовують:
237. Причина блювотного рефлексу під час одержання відтиску в/щ:
238. Які відтиски одержують індивідуальними ложками при частковій відсутності зубів?
239. Що таке анатомічний відтиск?
240. Що таке функціональний відтиск?
241. Яке значення кісткових виступів, розташованих із вестибулярної сторони альвеолярного паростка
242. Коли виникають декубітальні виразки по перехідній складці?
243. У чому полягає профілактичний аспект ортопедичного лікування?
244. Чим забезпечується рівновага повного знімного протеза?
245. Чинники, що визначають тактику лікаря при повторному протезуванні хворих знімними протезами
246. Який характер носять патологічні зміни в слизовій оболонці при впливі знімних пластмасових протезів?
247. Функція і роль захисної піднебінної пластини:
248. Що означає термін "реабілітація" щелепно-лицевих хворих?
249. Що означає термін "мікростомія"?
250. Як підрозділяються щелепно-лицеві апарати по лікувальному призначенню?
251. З яких матеріалів готують захисні піднебінні платівки?
252. Перевага клаптевих операцій:
253. Переваги кріодеструкції:
254. Який найбільше часто метод знеболювання застосовується в хірургічному лікуванні пародонтозу?
255. Для лікування гіпертрофічного гінгівіту ІІ і ІІІ ступеня основним є:
256. Основні методи лікування атрофічного гінгівіту:
257. Методи лікування фіброматозу ясен:
258. Засоби (методи знеболювання), застосовувані під час проведення операції гінгівотомії:
259. Вид ортопедичного лікування, доцільний у хворих на пародонтит:
260. Безпосереднє протезування хворих на пародонтит - це:
261. Скільки ступенів рухливості зубів розрізняють?
262. Прилад, що дозволяє виявити електрозбудливість пульпи зуба:
263. Зондування використовується для:
264. Ціль рентгенографічного дослідження щелепно-лицевої ділянки:
265. Пальпацію використовують для:
266. Перкусію використовують для:
267. Послідовність розділів анамнезу:
268. Чи правильно розподіляти засоби обстеження хворого на суб'єктивні й об'єктивні?
269. Секреторна функція шлунка при поганому опрацюванні їжи в роті протягом тривалого часу:
270. Методи лікування в пародонтології:
271. Що входить до складу пародонту?
272. Глибина зубо-ясневої кишені в нормі:
273. Розмір фізіологічної рухливості зубів у нормі:
274. Трофічна функція пародонту:
275. Значення сенсорної функції періодонта:
276. Морфологічні структури, що реалізують амортизуючу функцію періодонта:
277. Фіксуючу функцію періодонта забезпечують:
278. Патологічний прикус це:
279. Види прикусів:
280. Фізіологічні види прикусів:
281. Патологічні види прикусів:
282. Фізіологічний прикус це:
283. На який період накладають тимчасову шину хворому пародонтитом?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів