Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


111. Хірургія серця і магістральних судин

1. "Хірургія серця та магістральних судин."


1. Перша в світі операція з приводу вродженої вади серця була виконана:
2. Перша операція радикальної корекції вродженої вади серця була виконана:
3. Коарктація аорти:
4. Відкрита артеріальна протока:
5. Нормальний систолічний тиск в легеневій артерії складає:
6. Нормальний діастолічний тиск в легеневій артерії складає:
7. Нормальний систолічний тиск в правому шлуночку складає:
8. Нормальний систолічний тиск в лівому передсерді складає:
9. Нормальний систолічний тиск в лівому передсерді складає:
10. Нормальний систолічний тиск в правому передсерді складає
11. Гіпертрофія м'язів вихідного тракту правого шлуночку
12. Гіпертрофія м'язів вихідного тракту правого шлуночку:
13. Діагностичною ознакою неускладнєної відкритої артеріальної протоки є:
14. Терапія індометацином у дітей на першому місяці життя з вродженими вадами проводиться з метою:
15. Для закриття відкритої артеріальної протоки у дітей з перших днів життя варто використовувати:
16. При лікуванні неускладненої відкритої артеріальної протоки хірургу слід вибрати наступний метод операції:
17. Вадою серця з підвищеним легеневим кровотоком є:
18. Вадою серця зі зменшеним легеневим кровотоком є:
19. Коригована транспозиція в ізольованому вигляді:
20. При подвійній дузі аорти провідним симптомом буде:
21. Гемодинамічні порушення при стенозі легеневих вен подібні тим, які виникають при:
22. Гіперволемія малого кола кровообігу з перенавантаженням правого шлуночку є первинним порушенням гемодинаміки при:
23. Гіперволемія малого кола кровообігу з перенавантаженням правого шлуночку є первинним порушенням гемодинаміки при:
24. Гіповолемія малого кола кровообігу зі збільшенням хвилинного об'єму в великому колі кровообігу є первинним порушенням гемодинаміки при:
25. Стеноз мітрального клапану при синдромі Лютембаше:
26. Грубий систолічний шум є типовим при:
27. При стенозі легеневої артерії з градієнтом на клапані 30 мм рт.ст. легеневий кровоток є:
28. Зниження системного діастолічного тиску може спостерігатись при:
29. Зниження системного діастолічного тиску може спостерігатись при:
30. Зниження системного діастолічного тиску є типовим для:
31. Операція Брока - це:
32. Зниження системного діастолічного тиску може спостерігатись при:
33. При стенозі клапану аорти з градієнтом на клапані 40 мм рт.ст. системний кровоток є:
34. При коарктації аорти супутний стеноз клапану аорти так впливає на гемодинаміку:
35. При спільному артеріальному стовбурі:
36. При спільному артеріальному стовбурі
37. Транспозиція магістральних судин - це вада:
38. З якою вадою найчастіше сполучається коарктація аорти у грудних дітей:
39. Симптоматика подвійної дуги аорти нагадує:
40. Анатомічна класифікація спільного аортального стовбуру грунтується:
41. Класифікація повного аномального дренажу легеневих вен грунтується на:
42. Середня тривалість життя хворих з тетрадою Фалло, які не піддавались хірургічному лікуванню,становить:
43. Середня тривалість життя хворих з аномалією Ебштейна, які не піддавались хірургічному лікуванню, становить:
44. У хворих з коарктацією аорти смертність на першому році життя, складає:
45. Деформація нижніх країв ребер уздри характерна для:
46. При відсутності вад серця та аорти тиск на нижніх кінцівках:
47. Розвиток системно-легеневих анастамозів характерний для:
48. Талазолін (інокор) у хворих з вродженими вадами серця застосовується для:
49. До вроджених вад серця зі зменшеним легеневим кровотоком відносяться наступні аномалії, крім:
50. До вроджених вад серця з підвищеним легеневим кровотоком відносяться наступні аномалії, крім:
51. Ознакою відкритої артеріальної протоки є шум з епіцентром:
52. Типовим для відкритої артеріальної протоки є:
53. При якій стадії по рівню тиску в легеневій артерії хірургічне лікування відкритої артеріальної протоки не показане:
54. При коарктації аорти, який варіант співвідношення артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках:
55. Первинний дефект міжпередсердної перетинки локалізується:
56. Для коарктації аорти типовий:
57. Первинні порушення гемодинаміки при міжпередсердному дефекті пов'язанні:
58. Компенсація порушень кровообігу при міжпередсердних дефектах забезпечується:
59. Сукупність з недостатністю мітрального клапану типова для:
60. Для якої з вказаних вроджених вад найбільш типове винекнення легеневої гіпертензії:
61. Для первинного міжпередсердного дефекту типове на ЕКГ:
62. Первинні порушення гемодинаміки при міжшлуночковому дефекті пов'язані:
63. Для міжшлуночкового дефекту типові:
64. При якій стадії міжшлуночкового дефекту операція не показана?
65. При синдромі Ейзенменгера який з варіантів гемодинамічних порушень виключено:
66. Типові рентгенологічні зміни при дефекті міжшлуночкової перетинки полягають в:
67. Вада серця, яка супроводжується підвищенним легеневим кровотоком це:
68. При дефекті міжпередсердної перетинки:
69. При неускладненій течії відкритої артеріальної протоки прослуховується:
70. При природньому перебігу відкритої артеріальної протоки та несвоєчасному оперативному лікуванні зростає ризик:
71. При неускладненій течії відкритої артеріальної протоки виявляється:
72. При неускладненій течії вродженого стенозу клапану аорти буде прослуховуватись:
73. Епіцентр шуму при вродженому стенозі клапану аорти буде відмічатись:
74. вінцево-серцеві фістули:
75. Ідіопатичне розширення стовбура легеневої артерії вимагає:
76. Для ідіопатичного розширення стовбуру легеневої артерії характерні:
77. Характерною ознакою стенозу легеневих вен є:
78. Характерною ознакою стенозу легеневих вен є:
79. Респіраторний дистрес-синдром характерний для:
80. При первинній легеневій гіпертензії легеневий кровоток:
81. Гемодинамічні порушення при стенозі легеневих вен подібні тим, які виникають при
82. При стенозі легеневих вен легеневий кровоток:
83. Об'єм скиду крові при дефекті міжпередсердної перетинки, в основному, визначається:
84. При важкому ступені легеневої гіпертензії при дефекті міжшлуночкової перетинки загальнолегеневий судинний опір буде складати (дин/см с^-5)
85. В більшості випадків при операції з приводу дефектів міжпередсердної перетинки виконують:
86. Частою супроводжуючою аномалією при вторинному дефекті міжпередсердної перетинки є:
87. При синдромі Лютембаше необхідно виконувати:
88. При ціанотичній формі триади Фалло найефективнішим методом лікування є:
89. При дефекті міжпередсердної перетинки легеневий кровоток буде:
90. На гемодинаміку при трипередсердному серці впливає:
91. При ізольованій формі трипередсердного серця буде спостерігатись:
92. Симптом "снігової баби" типовий для:
93. Висока легенева гіпертензія є:
94. Звуження легеневої артерії показане:
95. При триаді Фалло напрямок скиду крові через дефект визначається:
96. Частковий аномальний дренаж легеневих вен частіше спостерігається при:
97. При рентгенологічному дослідженні хворого з аномалією Ебштейна буде спостерігатись:
98. До синдрому гіпоплазії правих відділів серця відносяться наступні вади,за винятком:
99. До синдрому гіпоплазії лівих відділів серця відносяться наступні вади,за винятком:
100. Синдром Ейзенмейгера:
101. Реакція Ейзенмейгера характеризується слідуючими ознаками, за винятком:
102. При тетраді Фалло первинним порушенням гемодінаміки є:
103. Для загально відкритого атріовентрикулярного каналу характерні наступні анатомічні особливості, за винятком:
104. Відмітьте анатомічну особливість, характерну для повної простої транспозиції:
105. Відмітьте анатомічну особливість, характерну для повної простої транспозиції
106. Який тип спільного артеріального стовбуру є найбільш сприятливим для хірургічного лікування:
107. При спільному артеріальному стовбурі первинним порушенням гемодинаміки є:
108. Хвороба Аерза - це:
109. Яка паталогія частіше зустрічається при міжпередсердному дефекті?
110. Яка з перерахованих вроджених вад найчастіше призводить до гострого бактеріального ендокардиту?
111. Найбільш інформативні дані про наявність дефекту аорто-легеневої перетинки можна отримати при ангіографії:
112. У хворого 12 років вагою 26 кг при зондуванні діагностовано клапанний стеноз легеневої артерії з градієнтом 80 мм рт.ст. Найбільш доцільним методом лікування буде:
113. При корекції надклапанного стенозу аорти доцільно виконати:
114. Абдомінальний синдром є типовим для післяопераційного періоду:
115. Хірургічні маніпуляції на артерії Аббота проводяться:
116. Операція Блелока-Хемлона:
117. Функція системно-легеневого анастамозу аускультативно підтверджується:
118. Комплекс Ейзенмейгера включає в себе з перерахованого, крім:
119. Кліничні прояви комплексу Ейзенмейгера включають в себе все перераховане, крім:
120. Тетрада Фалло включає всі перераховані дефекти, крім:
121. Систолічний шум при дефекті міжпередсердної перетинки викликається:
122. Рентгенологічна картина дефекту міжпередсердної перетинки включає в себе все, крім:
123. Для гемодинамічних змін при неускладенній артеріальній протоці характерне:
124. Для аскулятивної картини клапанного стенозу легеневої артерії характерна наявність:
125. Епіцентр шуму, характерного для клапанного стенозу легеневої артерії знаходиться:
126. Найоб'єктивнішим критерієм ступеню звуження виходу з правого шлуночка є:
127. При стенозі аорти основним фактором, що визначає важкість захворювання, є:
128. Типовим для аномалії Ебштейна на ЕКГ є наступні ознаки, крім:
129. При якій вродженій ваді при операції необхідно використати штучний клапан серця:
130. Показання для оперативного лікування стенозу аорти встановлюються на підставі:
131. Характерною рентгенологічною ознакою аортального клапанного стенозу є:
132. Основною ознакою гемодинамічних порушень при ізольованому стенозі легеневої артерії є:
133. При ізольованому стенозі легеневої артерії виникає гіпертрофія:
134. При якій формі ізольованого стенозу легеневої артерії найперспективніша балонна ділятація:
135. При якій величені градієнту систолічного тиску на клапані легеневої артерії при ізольованому стенозі операція не показана:
136. Який з перерахованих компонентів вади відсутній при триаді Фалло:
137. Який з перерахованих компонентів вади відрізняє пентаду від триади:
138. Типовим для тетради Фалло є:
139. Який з перерахованих симптомів відсутній при тетраді Фалло:
140. Типовим для тетради Фалло на ЕКГ є ознаки:
141. Який з компонентів тетради Фалло ліквідується операцією міжсудинного анастамозу:
142. При тетраді Фалло систолічний тиск в правому шлуночку в порівнянні з лівим:
143. При хорошому результаті радикальної корекції тетради Фалло визначається:
144. Закриття міжсудинного анастамозу після палеітивної операції при тетраді Фалло проявляється:
145. При аномалії Ебштейна спостерігається збільшення порожнини:
146. При аномалії Ебштейна спостерігається зменьшення порожнини:
147. При аномалії Ебштейна можуть спостерігатись слідуючі синдроми, крім:
148. Синдром Лобрі-Пецці - це:
149. При дефекті міжшлуночкової перетинки з аортальною недостатністю І-ої стадії пластика дефекту повинна виконуватись:
150. Після пластики дефекту міжшлуночкової перетинки з аортальною недостатністю найчастішою причиною погіршення віддалених результатів є:
151. Відведення коронарного синусу в ліве передсердя при корекції первинного дефекту міжпередсердної перетинки проводиться:
152. При якому виді вади хірургічне лікування найчастіше проводиться по екстреним показанням:
153. Діагностична біопсія легень показана:
154. При корекції повного аномального дренажу легеневих вен площа створюванного сполучення венозного колектору з лівим передсердям повинна відповідати:
155. При ціаностичній формі тріади Фалло найбільш доцільно виконати:
156. При потребі накласти тимчасовий обхідний шунт для усунення постдуктальної коарктації аорти, його необхідно виконати між:
157. Після операції Вальхаузена в маленької дитини неможна контролювати АТ:
158. Закриття анастамозу Ватерстона-Кулі при радикальній корекції тетради Фалло виконується:
159. Після якої операції може порушитись кровообіг руки?
160. Анатомічні крітерії атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перетинки включає в себе приведене нижче, за винятком:
161. При атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перетинки операція уніфокалізація проводиться:
162. Типовим післяопераційним ускладненням ранього післяопераційного періоду у хворих з коарктацією аорти є:
163. При якому втручанні з приводу коарктації аорти виникнення рекоарктації більш вірогідно:
164. При якій ваді відкрита артеріальна протока виконує компенсаторну функцію?
165. Величина скиду та напрямок кровотоку при тетраді Фалло залежать:
166. Медикаментозне лікування задишково-ціанотичних нападів при тетраді Фалло проводиться:
167. Комплекс Тауссіг-Бінга - це:
168. При синдромі Лютембаше необхідно зробити:
169. При звуженні легеневої артерії необхідно контролювати наступні параметри, за виключенням:
170. Найбільш часто аневризми грудної аорти після усунення коарктації аорти виникають при слідуючому типі операції:
171. За якої причини легеневої гіпертензії звуження легеневої артерії є показом:
172. Відмітьте типове ускладнення після гемодинамічної корекції тристулкового клапану:
173. При усуненні коарктації аорти у дитини віком 6 місяців доцільно виконати:
174. При корекції коарктації аорти у дитини віком 6 років доцільно виконати:
175. Після якої операції може порушитись кровообіг руки:
176. Відмітьте противопоказання до гемодинамічної корекції тристулкового клапану:
177. При операції Фонтена, що проводиться з приводу атрезії тристулкового клапану:
178. Внутрішньоперикардіальним анастамозом є:
179. До анастамозів, виконаних за допомогою судиного протезу відносяться:
180. Анастамоз Блелока накладається
181. Анастамоз Ватерстона-Кулі накладається між:
182. Анастамоз Вишневського-Донецького накладається:
183. Виділення правостороннього анастамозу Блелока при радикальній корекції тетради Фалло проводится:
184. Закриття якого виду анастамозу найбільш важко виконується при радикальній корекції тетради Фалло:
185. При радикальній корекції тетради Фалло найбільш важко виконується пластика:
186. Відмітьте морфологічну особливість, яка не спостерігається при атрезії тристулкового клапану:
187. Відмітьте протипоказання до гемодинамічної корекції атрезії тристулкового клапану:
188. При операції Фонтена, що проводиться з приводу атрезії тристулкового клапану:
189. Виконання операції артеріального переключення при транспозиції магістральних судин повинна виконуватись в наступному віці:
190. При виконанні операції Сеннінга з приводу транспозиції магістральних судин використовується:
191. Операція Сеннінга виконується при:
192. Яку операцію переважно виконати дитині 5 місяців з простою транспозицією магістральних судин:
193. Яку операцію переважно виконати дитині 6 років з транспозицією магістральнних судин та стенозом легеневої артерії:
194. Вибір паліативної операції при єдиному шлуночку залежить від:
195. Відмітьте типове ускладнення після гемодинамічної корекції тристулкового клапану:
196. Візерунки на ребрах є типовим симптомом:
197. При атрезії тристулкового клапану потрібно виконати слідуючий тип палеативної операції:
198. Типовим симптомом коарктації аорти у дитини 4 років є:
199. Типовим симптомом коарктації аорти у дитини 4 років є:
200. Типовим ускладненням раннього післяопераційного періоду у хворих з коарктацією аорти є:
201. Типовим ускладненням раннього післяопераційного періоду у хворих з коарктацією є:
202. При якому втручанні з приводу коарктації аорти у дитини 1 року життя поява рекоарктації менш вірогідна:
203. Типовим ускладненням природьного перебігу хворих з вродженими вінцевими фістулами є:
204. Типовим ускладненням природнього перебігу хворих з вродженими вінцевими фістулами є:
205. Яку ваду слід запідозрити у дитини з грубим голосистолічним шумом в ІІІ-ІV міжребер'ї зліва при нормальній ЕКГ та рентгенографію грудної клітини:
206. В віддаленому періоді після корекції первинного дефекта міжпередсердної перетинки типовим ускладненням є:
207. Операція Такеуши проводиться:
208. Грубий систолічний шум є типовим для:
209. При неускладненій відкритій артеріальній протоці тиск в легеневій артеріє буде:
210. Критичний стан у дітей першого року життя з вродженою вадою серця:
211. Анастамоз Поттса накладається між:
212. Анастамоз Блелока виконується:
213. Критичний стан у дітей 1-го року життя з вродженими вадами серця:
214. Діаметр судинного протезу при накладанні анастамоза дитині віком 2 роки з тетрадою Фалло:
215. Число дітей з вродженими вадами серця, які щорічно народжуються в Україні, становить:
216. Після проведення якої операції порожнина перикарда буде запаяна:
217. Яке оперативне втручання із нижчеперерахованих не приводить до спаєчного процесу в порожнині перикарда:
218. Найбільш частою причиною виникнення вроджених вад серця є:
219. Частота тетради Фалло за клінічними даними складає:
220. Частота коартації аорти по клінічним даним складає:
221. Серед ціанотичних вроджених вад серця найбільш частою є:
222. Найбільш частою ацінотичною вродженою вадою серця є:
223. Із нижчеперелічених вроджених вад серця найбільш несприятливе природне протікання має:
224. Частота стенозу легеневої артерії за клінічними даними складає:
225. Серед нижчеперелікованих найбільш рідкісною вадою є:
226. Найбільш інформативним неінвазивним методом діагностики відкритої артеріальної протоки є:
227. Найбільш інформативним неінвазивним методом діагностики супракардіального повного аномального дренажу легеневих вен є:
228. Найбільш інформативним неінвазивним методом діагностики коарктації аорти є:
229. Після корекції якої вродженої вади серця рентгенологічне дослідження у віддаленому періоді найбільш важливе:
230. Проведення зондування серцевих порожнин найбільш доцільно при:
231. Ендоваскулярний метод лікування найбільш ефективен при:
232. Про ефективність радикальної корекції тетради Фалло можна судити по співвідношенню тисків:
233. Найбільш сприятливе співвідношення тисків в правому і лівому шлуночку після корекції тетради Фалло становить:
234. Про ефективність корекції повного аномального дренажу легеневих вен можна судити по співвідношенню тисків:
235. Найбільш часто лівостороння верхня порожниста вена впадає:
236. Після корекції тетради Фалло тиск в правому шлуночку становить 80 % від тиску в лівому шлуночку. Це свідчить:
237. Після корекції повного аномального дренажу легеневих вен тиск в лівому передсерді становить 200 % від тиску в правому передсерді. Це свідчить:
238. Після корекції дефекта венозного синуса найбільш інформативним показником неефективності операції має градієнт тиску між:
239. Закриття анастомоза Блелока при корекції тетради Фалло необхідно виконати:
240. Закриття анастомоза Ватерсона необхідно виконати:
241. Гіпоксемія є типовою для:
242. Присідання навпочінки є характерним для:
243. Симптом "часового скла" є характерним для пацієнтів з:
244. Розвиток системно-легеневих анстомозів при природньому протіканні вади характерно для:
245. При природньому протіканні тетради Фалло розвиваються слідуючі процеси, за виключенням:
246. Гіпоксія є типовою для:
247. Реакція Ейзенменгера може виникати при:
248. Реакція Ейзенменгера може виникнути при:
249. Реакція Ейзенменгера може виникнути при:
250. Гіперволемія малого кола кровообігу з переваньтаженням лівого шлуночка є первинним порушенням гемодинаміки при:
251. Утруднення в наповненні лівого шлуночка кров'ю є первинним порушенням гемодинаміки при:
252. Викід всієї венозної крові у велике коло кровообігу з екстракардіальними механізмами компенсації є первинним порушенням гемодинаміки при:
253. При двокамерному правому шлуночку первинним порушенням гемодинаміки є:
254. При двокамерному правому шлуночку порушення гемодинаміки схожі на ті, які виникають при:
255. Гіперволемія малого кола кровообігу з перевантаженням правого шлуночка є первинним порушенням гемодинаміки при:
256. При "синій" триаді Фалло первинними порушеннями гемодинаміки є:
257. При вродженому аортальному стенозі первинним порушенням гемодинаміки є:
258. При стенозі легеневої артерії первинним порушенням гемодинаміки є:
259. Первинним порушенням гемодинаміки при дефекті аорто-легеневої перетинки є:
260. Первинним порушенням гемодинаміки при вродженому мітральному стенозі є:
261. Первинним порушенням гемодинаміки при вродженій мітральній недостатності є:
262. Первинним порушенням гемодинаміки при повному аномальному дренажі легеневих вен є:
263. Первинним порушенням гемодинаміки при відкритій артеріальний протоці є:
264. Первинним порушенням гемодинаміки при спільному передсерді є:
265. При тетраді Фалло первинним порушенням гемодинаміки є:
266. Перважний хірургічний доступ при закритті відкритої артеріальної протоки:
267. Хірургічний доступ, якому треба віддати перевагу при радикальній корекції дефекта міжшлуночкової перетинки:
268. Доступ, якому треба віддати перевагу при паліативному втручанні з приводу ускладненого дефекта міжшлуночкової перетинки:
269. Міжсукдинні анастамози при тетраді Фалло виконуються:
270. Хірургічний доступ, якому треба віддати перевагу при радікальній операції з приводу дефекта аорто-легеневої перетинки:
271. Назва некоронарної стулки аортального клапана:
272. Назва створок мітрального клапану:
273. Найбільш достовірне визначення правого і лівого шлуночків в умовах вродженої патології серця проводиться:
274. Шлуночки і передсердя пов'язані між собою:
275. Пучок Гіса проходить в міждшлуночковій перетинці в області:
276. Ніжки пучка Гіса розташовуються:
277. Правий шлуночок має слідуючі відділи, за виключенням:
278. Лівий шлуночок має слідуючі відділи, за виключенням:
279. Інтраперикардіально розташовані слідуючі структури, за виключенням:
280. Інтраперикардіально розташовані слідуючі структури, за виключенням:
281. Мезоперикардіально розташовані слідуючі структури, за виключенням:
282. Екстраперикардіально розташовані слідуючі структури, за виключенням:
283. Овальний отвір міжпередсердної перетинки перестає функціювати:
284. Правий атріовентрикулярний клапан має стулки:
285. Артеріальний конус правого шлуночка відділений від тракта притоки:
286. Гирло аорти по відношенню до гирла легеневої артерії розташовано:
287. Верхівка серця постачається кров'ю:
288. Велика вена серця починається:
289. Відділ серця, найменш забезпечений артеріальними анастамозами:
290. Діагональна артерія забезпечує кров'ю:
291. Середня вена серця проходить:
292. Передні вени серця впадають:
293. Гілки блукаючого нерва входять в серце:
294. В нормі відкрита артеріальна протока закривається:
295. Кількість крові, протікаючої в нормі через відкриту артеріальну протоку у внутріньоутробному періоді складає:
296. У внутрішньоутробному періоді скидання крові через відкриту артеріальну протоку:
297. Порушення кровообігу при ексудативному перикардиті виникають, коли внутрішньоперикардіальний тиск досягає:
298. Стан хворого ексудативним перикардитом стає несумісним з життям при підвищенні внутрішньоперикардіального тиску до показників, відповідних до підвищення ЦВД більше:
299. Клінічна картина випітного перикардита залежить від слідуючих факторів, крім:
300. Для стискуючого перикардити характерний слідуючий симптом:
301. Підвищення венозного тиску, ціаноз губ, носа, вух, збільшення печінки, асцит, тахікардія із зниженням артеріального тиску характерні для:
302. Достовірна ехокардіографічна ознака ексудативного перикардита:
303. Аускультативні дані при ексудативному перикардиті:
304. Варіанти хірургічних лікувальних маніпуляцій при ексудативному перикардиті включають в себе слідуючі, окрім:
305. Основні причини порушення гемодинаміки при ексудативному перикардиті:
306. Основні причини серцевої слабкості при стискуючому перикардиті:
307. Основним клінічним проявом стискуючого перикардиту є:
308. В пізніх стадіях здавлюючого перикардита розвивається:
309. Важливим показником, на основі якого ставиться діагноз стискуючого перикардита є:
310. Асцит при стискуючому перикардиті часто супроводжується:
311. Рентгенологічні обстеження при стискуючому перикардиті показують:
312. Діагноз прогресуючого стискуючого перикардита:
313. При стискуючому перикардиті необхідно:
314. В теперішній час при стискуючому перикардиті застосовується наступний доступ до серця:
315. Компенсаторним фактором при стискуючому перикардиті є:
316. Звільнення серця від фіброзно-кальцієвої капсули потрібно почати з:
317. Сприятливою ознакою, що вказує на достатнє звільнення серця від стискуючого перикардита є:
318. Серед специфічних ускладнень субтотальної перикардектомії потрібно виділити:
319. В переважній більшості випадків міксома розташовується в порожнині:
320. Згідно статистичних даних міксоми найчастіше спостерігаються у:
321. Найулюбленішим місцем фіксації міксоми лівого передсердя є:
322. Клінічна картина пухлини серця не залежить від:
323. Серед тяжких клінічних проявів міксоми лівого передсердя можна виділити:
324. Для хворих з міксомою правого передсердя характерно:
325. При аускультації у хворих з міксомою лівого передсердя визначається:
326. Зміна шумів серця при зміні положення тіла хворого характерно для:
327. При виникненні короткочасних втрат свідомості можна запідозрити:
328. Емболії периферійних судин на фоні синусового ритму характерно для:
329. Швидкий розвиток серцево-судинної недостатності без наявних причин і незважаючи на застосування кардинальної терапії характерні для:
330. Найбільш інформативним методом в діагностиці міксоми лівого передсеря є:
331. Високий ризик раптової смерті виникає у хворих:
332. Більшість ушкоджень серця в мирний час:
333. Позаплевральні рани серця можуть бути у випадку, коли отвір рани знаходиться:
334. При пораненнях серпця частіше виникає ушкодження:
335. Найменш тривало при пораненні серця кровоточать рани:
336. Втрати крові вважаються смертельними, якщо хворий втрачає:
337. Серед потерпілих з проникаючими пораненнями грудної клітки в мирний час поранення серця і перикарда зустрічаються в:
338. При пораненнях серця підвищення внутрішньоперикардіального тиску з компресією серця виникає при швидкому накопиченні ріднини в перикарді в об'ємі:
339. В перикарді в нормі може утримуватися серозної рідини:
340. Міксома серця локалізується виключно:
341. Який аускультативний шум характерний для міксоми лівого передсердя:
342. Яка локалізація і характер аускультативного шуму при міксомі лівого шлуночка
343. Яка локалізація і характер аускультативного шуму при міксомі правого шлуночка:
344. Яка локалізація і характер аускультативного шуму при міксомі правого передсердя:
345. З якою вадою необхідно проводити диференційну діагностику пухлини лівого передсердя:
346. З якою вадою необхідно проводити деференційну діагностику міксоми правого передсердя:
347. З яким захворюванням необхідно проводити діагностику ліво-шлуночкової пухлини:
348. З яким захворюванням треба проводити діагностику право-шлуночковоє пухлини:
349. Для якої локалізації пухлини характерний синдром верхньої порожнистої вени:
350. Частіше всього при міксомах серця на електрокардіограмі фіксується:
351. При міксомах лівого передсердя на ЕКГ в наявності ознаки:
352. При міксомах правого передсердя на ЕКГ в наявності ознаки:
353. При міксомах лівого шлуночка на ЕКГ в наявності ознаки:
354. При міксомах правого шлуночка на ЕКГ в наявності ознаки:
355. Видилити міксому вихідного відділу лівого шлуночка доцільно, використовуючи доступ до серця через:
356. Найбільш частим представником первинних злоякісних пухлин серця є:
357. Клінічна картина набряку легень може включати в себе:
358. Стискаючий перикардит можна запідозрити при:
359. Для стискаючого перикардиту характерним є:
360. Найбільш частою причиною стискаючого перикардиту треба вважати:
361. Тактика призначення b-адреноблокаторів при ділятаційній кардіоміопатії:
362. Самим частим етіологічним фактором при інфекційному ендокардиті на фоні вади серця є:
363. При наявності великої кількості широких судинних тіней в корені легень помітне обіднення судинного малюнка на периферії. Це означає:
364. Підсилена "пульсація легеневих коренів" є досить специфічною ознакою:
365. У випадках аномального дренажу легеневих вен в верхню порожнисту вену на рентгенограмі в передньо-задній проекції виявляється:
366. На рентгенограмі серце має строго визначену конфігурацію, що нагадує фігуру "снігової баби". Припустима вада:
367. Для спільного артеріального стовбура на рентгенограмі нехарактерно:
368. Розширення стовбура легеневої артерії в сполученні з нормальним або обідненим легеневим малюнком є характерною рентгеногічною ознакою:
369. Визначьте нехарактерну рентгенологічну ознаку тетради Фалло:
370. На рентгенограмі серце нагадує дерев'яний черевичок. Ця ознака характерна для:
371. Рентгенологічні ознаки атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перетинки часто аналогічні ознакам:
372. Ізольовану відсутність клапана легеневого стовбура можна запідозрити, коли на рентгенограмі:
373. При рентгенографії виявляється характерна картина круглого серця ("яйце, що лежить на боку"). Ця ознака проявлється рано і явно. При цому говорити про:
374. Рентгенологічна картина високої легеневої гіпертензії характеризується:
375. При рентгенографії виявляється підвищенна прозорість легеневих полів (за рахунок обідніння судинного малюнка) і виражена кардіомегалія з характерною кулевидною конфігурацією серця. Це ознаки:
376. На рентгенограмі в передньо-задній проекції правий кардіовазальний кут зміщений до гори, що свідчить про:
377. При рентгенологічному дослідженні в передньо-задній проекції силует серця представляє собою дзеркальну копію нормально розташованого серця. Це:
378. Тінь серця має виражену "талію", верхівка серця закруглена і навіть припіднята над діафрагмою. Глибока сповільнена пульсація збільшеного лівого шлуночка і тіні серця розширення висхідної аорти говорить про:
379. При якій з перелічених вад в рентгенологічній картині відмічається підвищення прозорості легеневих полів:
380. При рентгеноскопії органів грудної клітини відмічається збільшення амплітуди скорочень лівого шлуночка. В той же час амплітуда пульсації аорти не змінена. Це може бути при:
381. При рентгеноскопії органів грудної клітини відмічається збільшення амплітуди скорочень лівого шлуночка. В той же час амплітуда пульсації аорти не змінена. Це може бути при:
382. Рентгеноскопічно сповільнена пульсація лівого шлуночка з хорошою амплітудою пульсації аорти характерні для:
383. Про, що свідчить збільшення лівого передсердя і поява рентгенологічних ознак застою в малому колі кровообігу у хворих аортальним стенозом:
384. Про що свідчить відсутність талії серця на рентгенограмі хворого мітральною недостатністю:
385. Якому захворюванню характерні наступні рентгенологічні ознаки: різко знижена амплітуда пульсації контурів серця, майже до повного її зникнення при збереженні пульсації магістральних судин:
386. Значно збільшена друга дуга по лівому контуру серця свідчить про:
387. Збільшення на рентгенограмі третьої дуги серця по лівому контуру свідчить про:
388. Особливістю рентгенографічної картини у хворих з мітрально-аортально-тристулковим стенозом є відсутність виражених ознак:
389. Яке з нижчеперерахованих захворювань може дати наступні рентгенологічні картини: серединне розміщення тіні серця, границі збільшення в обидві сторони, контури згладжені?
390. При якій з перерахованих вад в рентгенологічній картині відмічається підвищення прозорості легеневих полів?
391. При рентгенологічнім дослідженні ознаки випота в перикард у дорослих може не виявлятись до накопичення ...мл:
392. Для хронічного здавлюючого перикардиту характерно все, крім:
393. Яка ознака характерна для хронічного здавлюючого перикардиту:
394. Недостатність кровообігу при набряку легень зумовлена:
395. Гіповолемійний шок пов'язаний з:
396. Зменшення об'єму циркулюючої крові при крововтраті проявляється всіма переліченими ознаками, крім:
397. Найбільш частий ранній прояв тромбоемболії легеневої артерії:
398. Джерелом емболів в легеневій артерії частіше всього є:
399. Для масивної тромбоемболії легеневої артерії характерно:
400. Випіт в порожнину перикарда може бути при:
401. Геморрагічний випіт в перикард характерний для:
402. Для тампонади серця характерно:
403. Яке захворювання може ускладнитись гострою правошлуночковою недостатністю:
404. Які з даних клінічних ознак характерені для гострої правошлуночкової недостатності при тромбоемболії легеневої артерії:
405. В якому випадку можливе зниження серцевого викиду при нулевій скоротливості міокарда:
406. В якому випадку можливий розвиток набряку легень при задовільній скоротливості міокарда:
407. Який фактор приводить до набряку легень:
408. В якому випадку набряк легень не слід починати з серцевих глікозидів:
409. Позитивний ефект нітрогліцеріна при набряку легень зумовлений:
410. Найбільш ранньою ознакою зниження серцевого викиду є:
411. Для декомпенсованого легеневого серця характерні всі перелічені ознаки, крім:
412. Після зупинки кровообігу необоротні пошкодження кори говного мозку розвиваються через:
413. При тяжкому ураженні міокарда фібріляція шлуночків або асистолія можуть бути викликанні:
414. Відносно діагностики тромбоемболії легеневої артерії справедливі всі твердження, крім:
415. Відносно інфаркту легені справедливі всі наступні твердження, крім:
416. Головним клінічним проявом гострої лівошлуночкової недостатності є:
417. Основна причина гострої лівошлуночкової недостатності при гострому легеневому серці:
418. Які клінічні прояви найбільш характерні для гострого легеневого серця:
419. Яка ознака обов'язкова для гострої правошлуночкової недостатності у хворих гострим легеневим серцем:
420. Яка клінічна ознака не характерна для гострої правошлуночкової недостатності:
421. Клінічні прояви гострої судинної недостатності:
422. В якій стадії ХНК можливий розвиток набряку легенів:
423. Тиск в легеневих капілярах в нормі складає:
424. При якому тиску у капілярах (при нормальному онкотичному тиску) починається випот жидкої частки плазми в альвеоли:
425. Причиною розвитку набряку легенів є:
426. Класифікація кардіоміопатії ВОЗ передбачає виділення наступних форм:
427. Для кардіоміопатій справедливі всі наступні ствердження, окрім:
428. Який з перерахованих факторів рахується в теперішній час найбільш імовірним етіологічним фактором ділатаційної кардіоміопатії:
429. Сучасна уява про сутність міокардиту Фідлера:
430. Відносно ділятаційної кардіоміопатії справедливі всі наступні твердження, крім:
431. Які скарги найбільш характерні для хворих з ділятаційною кардіоміопатією в стадії розвинутих клінічних проявів:
432. Які з перерахованих даних об'єктивного дослідження найбільш характерні для ділятаційної кардіоміопатії в стадії розгорнутих клінічних проявів:
433. Які з перерахованих рентгенологічних ознак найбільш характерні для ділятаційної кардіоміопатії?
434. Який неінвазивний інструментальний метод дослідження є найбільш інформативним для діагностики ділятаційної кардіоміопатії?
435. Яке з перерахованих ускладнень найбільш характерне для ділятаційної кардіоміопатії
436. Які з перахованих тверджень справедливі для гіпертрофічної кардіоміопатії
437. Які з перерахованих скарг найбільш достовірні для хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією в стадії клінічних проявів
438. Які з перерахованих даних об'єктивного обстеження найбільш характерні для гіпертрофічної кардіоміопатії?
439. Для обструктивної гіпертрофічної кардіоміопатії не характерні:
440. Для аускультативних даних при гіпертрофічній кардіоміопатії характерно:
441. Яка мелодія серця характерна для ділятаційної кардіоміопатії:
442. Який неінвазивний інструментальний спосіб обстеження є найбільш інформативним для діагностики гіпертрофічної кардіоміопатії:
443. Найбільш надійною ознакою ревмокардиту у хворого, який переніс стрептококову інфекцію:
444. Ревмокардит - це:
445. Рецидиви ревматизму пов'язані:
446. Яке з даних підтверджень вірне для ревматизму:
447. Для ревматизму характерні всі види ураження серця, крім:
448. При пролапсі мітрального клапану мають місце всі вказані морфологічні зміни клапанного апарату, крім:
449. Для здавлвлюючого перикардиту справедливі всі перелічені твердження, крім:
450. Шум Флінта може визначатись:
451. Що визначає успіх лікування локальної хірургічної інфекції при бактеріальному ендокардиті:
452. Найбільш характерна ознака стенозу гирла аорти, яка виявляється при катетеризації порожнин серця:
453. Найбільш часто розрив варікозно розширених бронхіальних вен з кровохарканням буває при:
454. Найбільш показова ознака бактеріального ендокардиту:
455. Найбільш характерні ознаки ураження аортального клапану активним бактеріальним ендокардитом:
456. При ураженні аортального клапану активним бактеріальним ендокардитом найбільш достовірною ознакою є:
457. Достовірною ознакою ураження мітрального клапану активним бактеріальним ендокадитом є:
458. Зростання величини артеріального тиску у хворого з аортальною недостатністю (після його зниження до "0") свідчить про:
459. Оперативне лікування активного клапанного ендокардиту проводиться:
460. Наявність вегетацій на клапані серця у хворих з бактеріальним ендокардитом:
461. Оперативне лікування бактеріального ендокардиту, як правило:
462. При наявності бактеріального ендокардиту та помірній ступені вираженності вади:
463. При хірургічному лікуванні бактеріального ендокардиту:
464. Аортальна недостатність може бути наслідком:
465. Основною ознакою мітрального стенозу є:
466. Найбільш імовірні ознаки здавлюючого перикардиту:
467. Яка з перерахованих аритмій найбільш часто зустрічається у хворих з мітральним стенозом:
468. Кальциноз при стенозі аортального клапану викликается:
469. Які з приведених параметрів фазової структури серцевого циклу будуть наявні при аортальному стенозі:
470. "Грудна жаба" при відсутності ураження вінцевих артерій найчастіше зустрічається при:
471. Приступи болю стенокардичного характеру найбільш часто спостерігаються при:
472. Найбільш часто зустрічаються ознаки гострого бактеріального ендокардиту
473. Найбільш вірогідна ознака бактеріального ендокардиту:
474. Найчастіша причина смерті при гострому бактеріальному ендокардиті:
475. Яка з перерахованих пухлин найбільш часто вражає серце:
476. При ревматизмі найчастіше вражається:
477. Перикардит спостерігається при:
478. У хворого з аортальною вадою:
479. Який з перелічених клінічних симптомів найбільш характений для мітрального стенозу:
480. У хворого при вираженому мітральному стенозі на електрокардіограмі відмічається:
481. Притуплення нижче кута лівої лопатки з бронхофонією тієї ж локалізації у хворого з мітральним стенозом найчастіше пов'язано з:
482. Найхарактерніший для бактеріального ендокардиту клінічний симптом:
483. Який з перелічених клінічних симптомів найбільш характерний для бактеріального ендокардиту:
484. Обстеження хворого з гострим бактеріальним ендокардитом повинно обов'язково включати:
485. Лікування хворого з гострим бактеріальним ендокардитом повинно бути почато:
486. Якщо у хворого з гострим бактеріалоьним ендокардитом аналіз крові на гемокультуру буде негативним, то належить:
487. Оптимальний строк для виконання мітральної комісуротомії у вагітних:
488. Мітральна комісуротомія виправдана при кальцинозі клапана:
489. Мітральна комісуротомія ефективна при кальцинозі клапану:
490. Повний кардіоліз серця краще робити:
491. Захист міокарда - вміст калію в розчині на початку кардіоплегії:
492. Захист міокарду - вміст калію в розчині для підтримання кардіоплегії:
493. При підозрі на тромбоз вушка лівого передсердя мітральна комісуротомія проводиться слідуючим заходом:
494. У дитини 10 років під час виконання мітральної комісуротомії максимальна установка ділятатора:
495. Оптимальний і безпечний доступ до мітрального клапана:
496. Послідовність корекції при багатоклапанних вадах:
497. Кількісь електродів, які імплантуються при схильності до порушень ритму після операції з АШК у хворих з набутими вадами:
498. Дренування після операцій з АШК у хворих з набутими вадами при відсутності спаєчного процесу:
499. Фіксація протеза аортального клапана при масивному кальцинозі:
500. Чи можлива повна тромбоектомія при тромбозі лівого передсердя:
501. Велетенське ліве передсердя; чи можливо його зменшити?
502. Причина пошкодження лівого передсердя в "типовому місці":
503. При повторній операції на аортальному клапані слід віддати перевагу місцю аортальної канюляції:
504. При синдромі Марфана найбільш часті небезпеки, що загрожують життю:
505. Хірургічна тактика при сукупний мітрально-аортальній ваді: мітральний стеноз та комбінована аортальна вада з градієнтом 20, кальцінозом 1+ і зворотним током 1+:
506. При аневризмі низхідної грудної аорти максимально можливий час повного перетіснення аорти:
507. При аневризмі низхідної грудної аорти найбільш характерне ускладнення при операції:
508. Найчастіша причина набутих вад серця:
509. Яка з ознак не спостерігаєтся при вадах серця, викликаних ділятаційною кардіоміопатією:
510. Яка стадія мітрального стенозу по А.Н.Бакулеву і Є.А.Дамір характеризується переважними порушеннями в малому колі кровообігу:
511. При мітральному стенозі градієнт діастолічного тиску:
512. Порушення гемодинаміки в початкових стадіях мітрального стеноза супроводжується навантаженням:
513. Для мітрального стеноза типічним є:
514. Найбільш характерна для мітрального стеноза ознака:
515. Для мітрального стеноза типічним є:
516. При рентгенологічнім обстеженні хворого на мітральний стеноз відмічається збільшення:
517. При мітральній недостатності серцевий поштовх:
518. При виражених стадіях мітральної недостатності на ЕКГ відмічаються ознаки:
519. При якій стадії мітральної недостатності з'являються показання до протезування клапану:
520. Рентгенологічний симптом "коромисла" спостерігаєтся при:
521. У хворих з протезом клапана оптимальний рівень протромбінового індекса:
522. При виникненні тромбоемболії у хворого з протезом клапана необхідно:
523. Планове хірургічне втручання у хворих з протезами клапанів на фоні антикоагулянтної терапії допустимі при протромбіновом індексе:
524. Набряк легенів при мітральному стенозі типовий для:
525. Яка з перелічених ознак є визначним при оцінці вираженості аортального стенозу:
526. Найбільш типовою ознакою аортального стенозу є:
527. Показання до операції усунення аортального стенозу виникають при градієнті систолічного тиску на аортальному клапані:
528. В якій стадії аортального стенозу ведучою є ознака відносної коронарної недостатності:
529. Основною причиною коронарної недостатності при аортальному стенозі є:
530. При аортальній недостатності типове змінення артеріального тиску:
531. При аортальній недостатності спостеригається:
532. При аортальному стенозі спостеригаєтся:
533. Найбільш часта локалізація міксом серця:
534. З якими вадвми найчаще потрібно диференціювати міксоми серця:
535. Для якій з набутих вад найбільш типовим є виникнення легеневої гіпертензії:
536. Розміри мітрального отвору в нормі:
537. Помітні порушення гемодинаміки з'являються при зменшенні площі мітрального отвору на:
538. Виражені порушення внутришньосерцевої гемодинаміки з'являються при розмірах мітрального отвору:
539. Вкажіть розміри отвору мітрального клапана, які спостерігаються у більшості хворих, що потребують оперативного втручання:
540. Фактор, що визначає гемодинамічні зміни при мітральному стенозі на початкових етапах захворювання:
541. Вкажіть за рахунок якого з перелічених факторів здійснюється нормальне кровонаповнення лівого шлуночка при мітральном стенозі на початкових етапах захворювання:
542. Фактор, який є головною ознакою мітрального стенозу:
543. Нормальний кровоток в організмі людини забезпечується за рахунок перепаду тиску між легеневою артерією та лівим передсердям:
544. Найбільш характерною аускультативною ознакою для мітрального стенозу є:
545. Вкажіть ознаку найбільш характерну для мітрального стенозу:
546. Найбільш характерна для мітрального стенозу аускультативна ознака:
547. Найбільш характерна для мітральних вад рентгенологічна ознака:
548. Ознака, що характерна для пасивної (венозної) легеневої гіпертензії:
549. Найбільш типовою ознакою мітрального стенозу є:
550. Ускладнення, яке характерне для мітрального стенозу:
551. Рентгенологічна ознака, яка характерна для мітрального стенозу:
552. Ознака, яка характерна для активної (артеріальної) легеневої гіпертензії:
553. Симптом, який характерений для активної (артеріальної) легеневої гіпертензії:
554. При пасивній легеневій гіпертензії тиск в легеневій артерії звичайно не буває вище:
555. Найбільш характерна скарга у хворих з мітральною вадою:
556. Найбільш характерна для мітрального стенозу ознака, що виявляется при пальпації:
557. При пасивній (венозній) легеневій гіпертензії перепад тиску між легеневою артерією і лівим передсердям:
558. Стеноз мітрального отвору приводить до:
559. Найбільш характерна для мітральної недостатності аускультативна ознака:
560. Шум Грахем-Стілла вислуховується при:
561. Тромбоемболічне ускладнення судин великого кола кровообігу спостерігаеться при:
562. Кальциноз клапана у хворих з мітральним стенозом чаще зустрічається у:
563. Мітральна комісуротомія показана хворим з мітральним стенозом при відсутності кальцинозу клапана в залежності від стадії захворюваності:
564. Мітральна комісуротомія показана хворим при кальцинозі клапана 1+ в залежності від стадії захворювання:
565. При наявності кальцинозу клапана 1,5+ мітральна комісуротомія показана при стадії захворюваності:
566. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ-ІІІ стадії ускладненим кальцинозом клапана до 1+:
567. Хірургічна тактика при мітральному стенозі ІІ-ІІІ стадії ускладненим кальцинозом клапана до 2+:
568. Хірургічна тактика при мітральному стенозі ІІІ стадії та кальцинозі клапана до 1+:
569. Хірургічна тактика при мітральному стенозі ІV стадії ускладненого кальцинозом клапану до 2+:
570. Хірургічна тактика при мітральному стенозі ІІ-ІІІ стадії та супутній помірній аортальній недостатності при кальцинозі клапана до 1+:
571. Хірургічна тактика при мітральному стенозі ІV стадії, кальцинозі клапана 1+ та супутній помірній аортальній недостатності:
572. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ-ІІІ стадії, ускладненого кальцинозом 2+ та супутній помірній аортальній недостатності:
573. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІV стадії, ускладненого кальцинозом 2+ та супутній помірній аортальній недостатності:
574. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ-ІІІ стадії та супутнім помірним аортальним стенозом:
575. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІV стадії та супутнім помірним аортальним стенозом:
576. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ-ІІІ стадії, ускладненої кальцинозом 1+ та супутнім помірним аортальним стенозом:
577. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІV стадії, ускладненого кальцинозом 1,5+ та супутнім помірним аортальним стенозом:
578. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ-ІІІ стадії, ускладненого кальцинозом 2+ та супутнім помірним аортальним стенозом:
579. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІV стадії, ускладненого кальцинозм 2+ та супутнім помірним аортальним стенозом:
580. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ стадії та помірним аортальним стенозом, ускладненого кальцинозом до 1+:
581. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом, ускладненим кальцинозом 2+:
582. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозм ІІІ-ІV стадії і помірним аортальним стенозом, ускладненим кальцинозом 2+:
583. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ стадії і супутньою помірною трикуспідальною недостатністю:
584. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ стадії:
585. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ стадії і супутнім помірним аортальним стенозом:
586. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ стадії і супутньою помірною аортальною недостатністю:
587. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІІ стадії і супутньою помірною трикуспідальною недостатністю:
588. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІV стадії і супутньою помірною трикуспідальною недостатністю:
589. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ-ІІІ стадії, ускладненого кальцинозом до 1+ і супутньою помірною трикуспідальною недостатністю:
590. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІV стадії, ускладненим кальцинозом 1+ і супутньою вираженою трикуспідальною недостатністю:
591. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІ стадії і вираженою трикуспідальною недостатністю:
592. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом ІІІ-ІV стадії і вираженою трикуспідальною недостатністю:
593. Хірургічна тактика у хворих з мітральним стенозом після недавно перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу:
594. Тяжкість мітральної недостатності визначається:
595. Скарга, найбільш характерна для мітральної недостатності:
596. Найбільш характерна аускультативна ознака для мітральної недостатності:
597. Ознака, найбільш характерна для мітральної недостатності:
598. Найбільш характерна ознака для мітральної недостатності:
599. Фонокардіографічний симптом, найбільш характерний для мітральної недостатності:
600. Протезування мітрального клапана рекомендовано хворому з:
601. Пластична операція на мітральному клапані можлива при:
602. Закрита комісуротомія мітрального клапана виконується хворим з:
603. Аннулопластика мітрального клапана за допомогою кільця виконується при:
604. Клапанозберігаюча операція на мітральному клапані можлива при:
605. Компенсаторний механізм при стенозі гирла аорти:
606. Компенсаторний фактор при аортальному стенозі:
607. Передсердна стимуляція показана при:
608. Абсолютним показником до постійної електростимуляції є:
609. Двокамерна стимуляція найбільш ефективна при:
610. Тимчасова електрокардіостимуляція показана хворим з:
611. Абсолютним протипоказанням до імплантації штучного водія є:
612. При переломі ендокардіального електрода частота імпульсів стимулятора:
613. Що діється в шлуночку, коли виникає ефект Венкебаха:
614. Коли поріг стимуляції досягає найвищого значення після імплантації стимулятора?
615. Форма стимулюючого зубця QRS
616. При дислокації ендокардіального електрода:
617. Наявність ЕКГ симптоматики, характерної для передзбудження шлуночків у хворого з мітральною вадою, вимагає особоливої уваги внаслідок:
618. При тимчасовій стимуляції необхідно перевіряти поріг стимуляції:
619. Допустима межа амплітуди стимула при тимчасовій стимуляції:
620. Показання до постійної передсердної стимуляції:
621. Показання до постійної шлуночкової стимуляції:
622. Пароксизмальна миготлива аритмія відрізняється від суправентрикулярної тахікардії:
623. Для уповільнення ритму при лікуванні пароксизмів миготливої аритмії застосовують:
624. Для лікування постійної форми миготливої аритмії хворому вагою 70 кг призначають:
625. Показанням до оперативного лікування хворих з тахікардіями є:
626. При лікуванні пароксизмальної тахікардії небажана комбінація:
627. Найбільш ефективним методом припинення тріпотіння передсердь є:
628. Функцію лівого шлуночка правильніше оцінювати по:
629. Який з перерахованих показників характеризує скорочуванність міокарода:
630. Для нормального мітрального клапана при одномірному дослідженні характерно:
631. Синдром систолічного перенавантаження тиском включає в себе:
632. Синдром систолічного перенавантаження тиском правого шлуночку спостерігається при:
633. Що таке операція Мюллера?
634. Синдром об'ємного перенавантаження лівих відділів серця характерний для:
635. Найхарактернішною ознакою ділятаційної кардіоміопаїї є:
636. Найбільш достовірно ехокардіографічною ознакою при ішемічній хворобі серця є:
637. Ехокардіографічною ознакою аневризми лівого шлуночку є:
638. Найбільш достовірною ехокардіографічною ознакою аортальної недостатності є:
639. Достовірною ехокардіографічною ознакою аортального стенозу є:
640. Найбільш достовірною ехокардіографічною ознакою мітрального стенозу є:
641. Найбільш достовірною ехокардіографічною ознакою мітральної недостатності є:
642. Найбільш достовірною ехокардіографічною ознакою міжшлуночкової вади є:
643. Найбільш достовірною ехокардіографічною ознакою тріади Фалло є:
644. Найбільш достовірною ехокардіографічною ознакою тетради Фалло є:
645. Найбільш достовірною ехокардіографічною ознакою аномалії Ебштейна є:
646. Найбільш достовірною ехокардіографічною ознакою загального артеріального стовбура є:
647. Найбільш достовірною ехокардіографічною ознакою простої транспозиції магістральних судин є:
648. Найдостовірнішою ехокардіографічною ознакою подвійного відходження судин від правого шлуночка є:
649. Найдостовірнішою ехокардіографічною ознакою синдрому гіпоплазії правих відділів серця є:
650. Найдостовірнішою ехокардіографічною ознакою трипередсерднього серця є:
651. Найдостовірнішою ехокардіографічною ознакою відкритої артеріальної протоки є:
652. Найдостовірнішою ехокардіографічною ознакою субаортальної фіброзно-м'язової діафрагми є:
653. Найдостовірнішою ехокардіографічною ознакою коарктації аорти є:
654. Яким методом доплерехокардіографії можна визначити ступінь мітральної недостатності:
655. Об'ємна швидкість перфузії в дітей масою тіла 10-12 кг повинна підтримуватись на рівні:
656. Оптимальна температура кардіоплегічного розчину при фармакохолодовій кардіоплегії:
657. Під час операції в умовах фармакохолодової кардіоплегії температура серця повинна підтримуватись в межах:
658. При операціях пластики дефекту міжшлуночкової перетинки необхідно канюлюрувати:
659. При закінченні штучного кровообігу останню деканюлюється:
660. Затискання аорти при операціях зі штучним кровообігом в умовах фармакохолодової кардіоплегії проводиться:
661. При зниженні систолічного артеріального тиску нижче 80 мм рт.ст. або середнього менше 50 мм рт.ст. після закінчення штучного кровобігу при відсутності кровотечі в першу чергу необхідно:
662. Що є кращою рекомендацією в побудові дієти для хворого з застійною недостатністю кровообігу:
663. Що є показанням для призначення наперстянки:
664. Хворому, що прймав наперстянку, в випадку розвитку в нього пароксизмальної тахікардії потрібно:
665. Найчастішим ускладненням після закриття відкритої артеріальної протоки є:
666. Найчастішим ускладненням після операції в умовах штучного кровообігу є:
667. Найчастішим місцем аррозивних кровотеч при гнійних ускладненнях операцій з штучним кровообігом є:
668. Найбільш ефективним методом лікування післяопераційного гнійного медіастиніту є:
669. Яка тривалість згортання рекомендується хворому в ранньому післяопераційному періоді з міжсудинним анастомозом Вишневського-Донецького:
670. Який препарат, що діє на згортаючу систему крові, рекомендується застосувати в ранньому післяопераційному періоді хворому після протезування клапана серця:
671. При нагноєнні рани грампозитивної етиології після операції на серці препаратом вибору є:
672. При грибковій інфекції в ранньому періоді після операції на серці препаратом вибору для лікування є:
673. При лівосторонньому хілотораксі після закриття відкритої артеріальної протоки найбільш ефективний наступний метод лікування:
674. При ексудативному плевриті в ранньому післяопераційному періоді після операції зі штучним кровообігом найефектівнішим методом лікування є:
675. При нагноєнні рани грамнегативної етіології після операції на серці препаратом вибору для лікування є:
676. Найефективнішим методом лікування посткардіотомного синдрому є:
677. Для лікування залишкової легеневої гіпертензії після корекції вад серця найефективніше застосувати:
678. У віддаленому періоді після ендоваскулярної ділятації стенозу легеневої артерії з приводу тріади Фалло необхідно:
679. Найкращі віддалені результати лікування дефекту аортолегеневої перетинки:
680. Посткардіотомний синдром розвивається через:
681. Частота посткардіотомного синдрому в післяопераційному періоді складає в дітей:
682. Найбільш інформативним методом діагностики аневризми аорти після усунення коарктації в віддаленому періоді є:
683. Після корекції якої вади найчастіше спостерігається решунтування в віддаленому періоді:
684. Що найчастіше причиною погіршання віддалених паліативних методів лікування тетради Фалло за допомогою міжсудинних анастамозів є:
685. В віддаленому періоді розвиток мітральної недостатності найчастіше виникає після:
686. Що буде найхарактернішим для наявності рекоарктації в післяопераційному періоді?
687. Який метод обстеження є найінформативнішим у хворого з бактеріальним ендокардитом після кардіохірургічного втручання?
688. При якій з перерахованих нижче вад серця найвірогідніший розвиток бактеріального ендокардиту?
689. При якій з перерахованих нижче вад серця найвірогідніший розвиток бактеріального ендокардиту?
690. Найефектівнішим способом лікування емпієми плевральної порожнини після мітральної комісуротомії є:
691. Що є найхарактернішим для тампонади перикарда в післяопераційному періоді?
692. Гнійний медіастиніт після операцій на серці найчастіше викликається:
693. Найефективнішим лікуванням гнійного медіастиніту після операцій на серці є:
694. У віддаленому періоді найбільш сприятливий результат операції спостерігається:
695. В якому випадку після закриття відкритої артеріальної протоки варто чекати несприятливого результату в віддаленому періоді?
696. Екстрасистола - це:
697. Як часто зустрічається екстрасистолія у хворих з гострим інфарктом міокарду?
698. Чи можуть реєструватись на електрокардіограмі екстрасистоли у практично здорових людей?
699. Який частіше всього механізм лежить в основі виникнення екстрасистолії?
700. Які зміни гемодинаміки спостерігаються при екстрасистолії?
701. Чим компенсується гемодинаміка при екстрасистолії?
702. Чи є екстрасистолічні комплекси інформативними в плані діагностики прихованої в звичайних комплексах вогнещевості?
703. Як часто зустрічаються регуляторні дисфункції синоатріального вузла у пацієнтів з клінічними та електрокардіографічними ознаками його слабості?
704. Який з перерахованих антиаритмічних препаратів негативно впливає на синоатріальний вузол?
705. Серед кого найчастіше зустрічається синдром слабості синусового вузла:
706. Синдром брадитахікардії зустрічається частіше:
707. При яких аритміях, що відносяться до синдрому слабості синусового вузла, найчастіше спостерігаеться утворення тромбоемболов?
708. Які години доби найбільш несприятливі для хворого з синдромом слабості синусового вузла?
709. Яка патогенетична форма приступа Морганьі-Адамса-Стокса найчастіше зустрічається у хворих з синдромом слабості синусового вузла?
710. При якій подовженості асистолії з'являється чітка симптоматика приступа Морганьі-Адамса-Стокса:
711. Електрокардіограма дозволює оцінити:
712. Інтервал РQ засвідчує про:
713. Який з перерахованих матодів дозволяє оцінити локалізацію порушень в провідній системі серця?
714. При синусовому ритмі зубець Р завжди позитивний в наступних відведеннях:
715. При синусовому ритмі зубець Р завжди негативний в наступних відведеннях:
716. При нормальній електрокардіограмі перехідна зона розташована в наступних відведеннях:
717. При нормальній електрокардіограмі у дорослої людини самий високий зубець R в відведеннях:
718. До центру автоматизму першого порядку відносяться:
719. До центру автоматизму другого порядку відносяться:
720. До центрів автоматизму третього порядку відносяться:
721. Яка з перерахованих електрокардіографічних ознак посвідчує про безсумнівну гіпертрофію лівого шлуночка?
722. Для якої з перерахованих вад найбільш характерна гіпертрофія правого шлуночка?
723. Який автоматизм характерний для центру першого порядку?
724. Який автоматизм характерний для центру другого порядку?
725. Який автоматизм характерний для центру третього порядку?
726. Як віддиференціювати повну атріовентрикулярну дисоціацію від повної атріовентрикулярної блокади?
727. Чим відрізняється захоплення при неповній атріовентрикулярній дисоціації від екстрасистоли?
728. Провідна система серця включає в собі все з нижчеперерахованого, окрім:
729. Найкращим доступом для ендоваскулярній ділятації стенозу гирла аорти є:
730. Найкращим доступом для ендоваскулярної ділятації стенозу легеневої артерії є:
731. При неускладненому перебігу післяопераційного періоду після закриття відкритої артеріальної протоки плевральний дренаж вилучається:
732. При неускладненому перебігу післяопераційного періоду після закриття дефекту міжшлуночкової перетинки перикардіальний дренаж вилучається:
733. Дренування плевральної порожнини після операції на серці повинно проводиться:
734. Ціль П-подібного шва при фіксуванні плеврального дренажа після операції на серці:
735. Звичайне місце підшивання міокардіальних електродів після операції із штучним кровообігом:
736. При неускладненому перебігу післяопераційного періоду у хворих з пластикою дефекту міжшлуночкової перетинки міокардіальні електроди вилучаються:
737. Необхідна кількість міокардіальних електродів при неускладненому перебігу операції після пластики міжпередсердного дефекту:
738. При зшиванні грудини після стернотомії необхідно використовувати:
739. При зшиванні ребер після бокової торакотомії необхідно використовувати:
740. При пролонгованній штучній вентиляції легень після операції на серці плевральні дренажі забираються:
741. Найкращим хірургічним доступом при закритті артеріальної протоки є:
742. Найкращим доступом при операції з приводу коарктації аорти є:
743. Найкращим доступом для "закритої" мітральної комісуротомії є:
744. Найкращим доступом для "закритої" рекомісуротомії є:
745. Найкращим доступом для виконання анастомоза Блелока є:
746. Найкращим доступом для протезування мітрального клапану є:
747. Механізм дії ізадріна при неповній атріовентрикулярній блокаді:
748. При синдромі СLС:
749. При синдромі СLС характерною електрокардіографічною ознакою є:
750. При синдромі WРW характерною електрокардіографічною ознакою є:
751. При синдромі СLС інтервал Р - Q складає:
752. Найбільша кількість операцій в світовій кардіохірургії проводиться з приводу:
753. Симптом присідання навпочіпки характерний для:
754. Після якого оперативного втручання найбільш доцільне підшивання міокардіальних електродів?
755. При набутих вадах серця легенева гіпертензія частіше за все має характер:
756. У неоперованих хворих з вродженими вадами серця найбільш несприятливий природний перебіг стостерігаеться при:
757. Виникнення повної атріовентрикулярної блокади в післяопераційному періоді частіше спостерігаеться після операцій:
758. Найбільш ефективно ретроградну кардіоплегію можна провести через:
759. При вроджених вадах серця легенева гіпертензія частіше має характер:
760. Який найбільш поширений тип кровопостачання серця?
761. По кровопостачанню якої області міокарда судять про його тип?
762. Чи мається в нормі колатеральний зв'язок між вінцевими артеріями серця?
763. Найбільш часто вражається вінцева артерія:
764. До системи якої вінцевої артерії частіше всього відноситься задня міжшлуночкова гілка?
765. Якій кардіоплегії слід надати перевагу при вираженому множинному ураженні вінцевих артерій?
766. В яку чергу при множинном шунтуванні вшивається а.mаmmаrіа?
767. Оптимальна довжіна розрізу вінцевої артерії для накладання анастомозу:
768. Оптимальна середовище для підготовки видаленої аутовени:
769. Методи профілактики спазма видаленої а.mаmmаrіа під час операції:
770. Оптимальний кут підшивання шунта до аорти (по напряпку до кровотоку), що забезпечує максимальний кровотік: по шунту:
771. Послідовність дій хірурга при поєднанні ураження вінцевої артерії з аневризмою лівого шлуночка:
772. Які недоліки секвенційного шунта?
773. Які переваги секвенційного шунта?
774. Етіологія мітральної недостатності при хронічній ішемічній хворобі серця:
775. Чи можливо хворому з нестабільною стенокардією проводити велоергометрію?
776. Яким чином інтраопераційно можливо оцінити ефективність накладеного аорто-вінцевого шунта:
777. Що є обмеженням до застосування маммаро-вінцевого анастомоза:
778. Найчастіше використовується спосіб накладення маммаро-вінцевого анастомозу:
779. Протипоказанням до накладення маммаро-вінцевого анастомозу є:
780. Чи треба хворим з нестабільною стенокардією проводити ліву вентрикулографію?
781. Абсолютні протипоказання до коронарографії:
782. Що, після вимірювання тиску в лівому шлуночку, є протипоказанням до проведення селективної коронарографії?
783. Протипоказанням до операції аорто-вінцевого шунтування є:
784. При оклюзії якої вінцевої аортерії частіше всього виникає постінфарктна аневризма лівого шлуночка?
785. З ураженням якого клапану частіше всього поєднується ураження вінцевих артерій?
786. Показання до ретроградної кардіоплегії у хворого з ішемічною хворобою серця є:
787. Послідовність маніпуляцій хірурга при поєднанні уражень клапанів та вінцевих артерій:
788. При оклюзії якої вінцевої артерії можливий атріовентрикулярний блок?
789. Ішемічна мітральна недостатність частіше всього зустрічається при інфаркті:
790. Що таке операція Вайнберга?
791. Абсолютні протипоказання до ангіопластики вінцевих артерій:
792. У внутрішньоутробному періоді через відкриту артеріальну протоку у низхідну аорту попадає:
793. У внутрішньоутробному періоді напрямок кровотоку через відкриту артеріальну протоку:
794. У внутріутробному періоді відкрита аортальна протока функціонує:
795. За добу до народження дитини функція відкритої артеріальної протоки збережена:
796. В механізмі закриття відкритої артеріальної протоки після народження дитина головна роль належить:
797. У внутріутробному періоді дефект аортолегеневої перетинки відкритий:
798. Що компенсує недостатність легеневого кровотоку при тетраді Фалло:
799. Яка найбільш часта причина, що виключаює необхідність імплантації електрокардіостимулятора:
800. Яка кількість операцій в умовах штучного кровообігу проводиться в Україні кожний рік:
801. Який із дефектів в типічних випадках має найбільші розміри:
802. Недостатність якого клапану має найменший від'ємний гемодинамічний ефект:
803. Частота вад ревматичного походження у вагітних складають біля:
804. В випадках повторних гострих легеневих застоїв у вагітних в строках перших трьох місяців з мітральним стенозом рекомендується:
805. Оптимальні строки виконання комісуротомії у вагітних:
806. Насичення артеріальної крові киснем складає біля:
807. У здорових людей хвилинний об'єм серця коливається в межах:
808. Величина серцевого індексу у здорових людей коливається в межах:
809. Насичення венозної крові киснем коливається в межах:
810. Хвилинний об'єм крові, циркулюючий по великому і малому колу кровообігу в нормі буде:
811. Серце вважається збільшенім при кардіоторокальному індексі, що перевищує:
812. Пункція лівого шлуночка проводиться для визначення:
813. Пункція лівого передсердя проводиться при необхідності визначення функціональної здатності:
814. При зниженні температури тіла на 1 градус обмін речовин знижається в середньому на:
815. Відношення життєвої ємкості легень до должної життєвої ємкості легень у хворих, які підлягають оперативному лікуванню із штучним кровообігом, не повинно бути нижчим:
816. При благоприємному закінченні операції закриття відкритого артеріального протоку діти не потребують обмеженої фізичного навантаження через:
817. Вважається необхідним обмеження великих навантажень при вдалому завершенні операції на протязі життя у хворих:
818. При вдалому завершенні операції у дітей з дефектом міжпередсердної перетинки фізичні навантаження необхідно обмежити на протязі:
819. При вдалих результатах операції закриття дефекта міжшлуночкової перетинки рекомендується зменшення великих фізичних навантажень на:
820. Зменшення великих фізичних навантажень,у хворих оперованих з приводу вираженого ураження гирла легеневої артерії, пов'язано з:
821. Якщо операція проведена з приводу мітрального стенозу ІІ - ІІІ ст., то треба встановити другу групу інвалідності на:
822. Регулярна антикоолуляторна терапія знижує можливість тромбоемболічних ускладнень:
823. У випадках протезування мітрального клапану при неускладненому періоді друга група інвалідності встановлюється на:
824. Встановлення другої групи інвалідності можливо для хворих з протезами аортального клапану на період:
825. Принципи якої кардіохірургічної операції були розроблені кардіологом:
826. З якого доступу можна виконати типічний анастамоз Блелока при тетраді Фалло з лівосторонньою дугою аорти:
827. З якого доступу можна виконати типічний анастамоз Блелока при тетраді Фалло з правосторонньою дугою аорти:
828. З якого доступу можна виконати анастамоз Вишневського при тетраді Фалло з правосторонньою дугою аорти:
829. З якого доступу можна виконати анастамоз Вишневського при тетраді Фалло з лівосторонньою дугою аорти:
830. Який анастамоз виконують дитині 1-го року з тетрадою Фалло,з лівосторонньою дугою аорти та діаметром витоку легеневої артерії до 8-ми мм:
831. Який анастамоз бажано виконати дитині 3-х років з тетрадою Фалло,лівосторонньою дугою аорти та діаметром витоку легеневої артерії,правої-10 мм,а лівої-5 мм:
832. При якій патології виконується операція уніфоколізації легеневої артерії:
833. В якій точці вислуховується шум Грехім-Стілла найбільшої інтенсивності:
834. В якій точці вислуховується шум Кумса найбільшої інтенсивності:
835. В якій точці вислуховується шум Флінта найбільшої інтенсивності:
836. Який шум характерний для недостатності аортальних клапанів:
837. Який шум характерний для стенозу гирла аорти:
838. При який ваді може вислуховуватись або реєструватись на фонокардіографії шум Флінта:
839. При якому пороці може вислуховуватись або реєструватись на фонокардіографії шум Грехім-Стілла:
840. Який шум характерний для недостатності мітрального клапану:
841. При якому пороці на фонокардіограмі, як правило, буде реєструватись збільшення амплітуди першого тону:
842. В якій точці буде вислуховуватись діастолічний шум найбільшої інтенсивності при недостатності аортальних клапанів:
843. При мітральному стенозі на фонокардіограмі можна зареєструвати наступні звукові симптоми, крім:
844. При недостатності мітрального клапану на фонокардіограмі можна зареєструвати наступні симптоми, крім:
845. При недостатності аортального клапану на фонокардіограмі можна зареєструвати наступні симптоми, крім:
846. При якій з перерахованих вад має місце гіповолемія в малому колі кровообігу:
847. При якій з перерахованих вад можна зареєструвати високочастотний систолічний шум на фонокардіограмі:
848. При якій з перерахованих вад на фонокардіограмі буде реєструватись високочастотний систолічний шум:
849. При якій з перерахованих вад вислуховується шум найбільшої інтенсивності:
850. При якій недостатності мітрального клапану на фонокардіографії реєструється пізній систолічний шум:
851. Який з перерахованих параметрів не відноситься до показників ценітральної гемодинаміки серця:
852. Який з перерахованих параметрів не характеризує стан внутрісердцевої гемодинаміки:
853. При якій з перерахованих вад на електрокардіограмі можна відмітити ознаки об'ємного перенавантаження:
854. При якій з перерахованих вад на електрокардіограмі можна відмітити ознаки систолічного перенавантаження лівого шлуночка:
855. При якій з перерахованих вад на електрокардіограмі, як правило, виявляються ознаки гіпертрофії правого шлуночка:
856. При якому з перерахованих пороків на електрокардіограмі, як правило, виявляються ознаки гіпертрофії правого шлуночка:
857. При якій ваді на електрокардіограмі будуть реєструватись комбіновані ознаки гіпертрофії серця:
858. При якій ваді на електрокардіограмі будуть реєструватись ознаки ізольованної гіпертрофії лівого шлуночка:
859. При якій ваді на електрокардіогрампі будуть реєструватись Р-мітралл:
860. При якій ваді на електрокардіограмі будуть реєструватись Р-пульмоналл:
861. Як віддефиренціювати на фонокардіограмі третій тон від щелчка відкриття мітрального клапану:
862. Що таке сумарний галон:
863. Як відрізнити сумарний галон:
864. При якій ваді на фонокардіограмі будуть реєструватись ізольовані ознаки гіпертрофії правого шлуночка:
865. В яких випадках при розвитку порушення ритму на фоні синдрома WРW не треба назначати феноптин:
866. При ритмі з АВ сполучення, реєстрація зубця Р в комплексі QRS чи позаду нього буде залежати від:
867. При порушенні якої функції серця може виникнути АВ-диссонація:
868. Чим відрізняється повна АВ-диссонація від неповної:
869. Як відрізнити повну АВ-диссонацію від повної АВ-блокади:
870. Для повної АВ-диссонації характерна:
871. Для неповної АВ-диссонації характерно:
872. Для повної АВ-блокади характерно:
873. Для неповної АВ-блокади І ступені характерно:
874. Який ритм по передсерді при синдромі Фредеріка:
875. Що характерно для сіноатріальної блокади ІІ ступеня другого типу:
876. Які порушення ритму треба віднести до синдрому слабкості синусового вузла:
877. Про що свідчить відсутність заміняючих скорочень із центрів 2 і 3 порядка при відмові синусового вузла:
878. З метою припинення пароксизма суправентрикулярної тахікардії хворому рекомендовано:
879. З метою припинення пароксизма миготливої аритмії хворому рекомендовано:
880. Який із перелічених антиаритмічних медикаментів не впливає від'ємно:
881. У практично здорової людини точка Венкебаха знаходиться в межах:
882. Куди необхідно імплонтувати електрод у хворого з відмовою синусового вузла при точці Венкебаха 100:
883. Чи можна у хворого з відмовою синусового вузла імплонтувати електрод лише в передсердя, якщо точка Венкебаха сладає 100:
884. При котрій з вад найбільш характерна інфундібулярна форма стенозу легеневої артерії:
885. При котрій з вад характерним порушенням ритму є миготлива аритмія:
886. В якому із клапанів при його патології найбільш характерене відкладання кальцинатів:
887. При якій із нижче перелічених патологій буде характерна гіпертрофія лівого шлуночка на електрокардіографії:
888. При котрій із нижче перелічених вад на рентгенологічному обстеженні буде відзначатись ослаблене кровонаповнення легенів:
889. При котрій із нижче перелічених вад на рентгенограмі буде відмічатись кровонаповнення легенів:
890. При котрій із нижче перелічених вад на рентгенограмі буде відмічатись розшереня тіні правого передсердя:
891. При котрій із нижче перелічених патологій найбільш характерне загальне розширення тіні серця на рентгенограмі:
892. При якій патології під час зондування порожнин серця буде виявлено діастолічний градієнт тиску на клапані:
893. При котрій із нижче перелічених патологій на ангіокардіографічному обстеженні буде характерно зменшення об'єму лівого шлуночка:
894. При котрій із нижче перелічених патологій на ангіокардіографічному обстеженні буде характерно збільшення об'єму правого шлуночка:
895. Яку з перелічених форм ішемічної хвороби серця необхідно віднести до нестабільної стенокардії:
896. Яку з перелічених форм ішемічної хвороби серця необхідно віднести до нестабільної стенокардії:
897. Що таке нестабільна стенокардія:
898. Який з перелічених патогенетичних факторів є вирішальним при розвитку нестабільної стенокардії:
899. Під "динамічним стенозом" розуміють:
900. Яка біологічна субстанція володіє вазоділятуючим ефектом:
901. Яка біологічна субстанція володіє вираженим вазоконстриктівнім ефектом:
902. У хворих, в яких вперше виникла стеногкардія частіше всього наступає:
903. Регресія при стенокардії, яка виникла вперше характерна для хворих:
904. Що вказує на прогресування стенокардії в конкретного хворого:
905. Важливою діагностичною прикметою для спонтанної стенокардії є:
906. Приступи спонтанної стенокардії, як правило, випереджає:
907. Класичною електрокардіографічною ознакою спонтанної стенокардії є:
908. Яке лікування у хворих з спонтанною стенокардією найбільш патогенетично обумовлене?
909. Який тест в якості навантажувальних проб допускається у хворих з нестабільною стенокардією?
910. Як часто зустрічаються у хворих з нестабільною стенокардією інтактні вінцеві судини?
911. Хворі з нестабільною стенокардією повинні госпіталізуватись:
912. Які особливості використання бета-адреноблокаторів у хворих з ішемічною хворобою серця, котрим планується виконати операцію аорто-вінцевого шунтування?
913. Яка повинна бути тактика кардіохірурга по відношенню до хворих з нестабільною стенокардією, резистентною до проведеного адекватного антиангінального лікування?
914. При якому рівні кінцево-діастолічного тиску в лівому шлуночку небажано проводити операцію аорто-вінцевого шунтування?
915. При якому рівні фракції вигнання небажано проводити операцію аорто-вінцевого шунтування?
916. Який із перелічених нижче клінічних варіантів інфаркту міокарда зустрічається найбільш часто:
917. При якій локалізації інфаркту міокарда частіше всього зустрічається абдомінальний синдром?
918. Який в нормі тиск "заклинювання" в легеневій артерії:
919. Яка загальна хірургічна допомога при розриві міжшлуночкової перетинки?
920. Якого функціонального класу серцева недостатність у хворого з інфарктом міокарда, якщо його перебіг ускладнився набряком легенів?
921. Якого функціонального класу гостра серцева недостатність у хворого з інфарктом міокарда, якщо його перебіг ускладнився кардіогенним шоком?
922. В нормі між тромбоксаном і простацикліном існує слідуюче відношення:
923. Який порядок зняття зажимів перед відкриттям підключично-легеневого анастомозу?
924. Яка мета визначеної послідовності зняття затискачів з судин після накладання підключично-легеневого анастомозу?
925. Після якого виду анастомозу найбільш вірогідне виникнення кінкінга легеневої артерії?
926. Яким видом латки переважно користуються при пластиці дефекту міжшлуночкової перетинки?
927. Яким видом латки переважно користуються при пластиці вторинного дефекту міжпередсердної перетинки?
928. Яким видом латки переважно користуються при пластиці первинного дефекту міжпередсердної перетинки?
929. Який вид латки переважно використовують для пластики дефекту аортолегеневої перетинки?
930. Який вид латки переважно використовують для пластики вихідного тракту правого шлуночка при корекції тетради Фалло?
931. Який вид латки переважно використовують для пластики надклапанного стенозу висхідної аорти?
932. При анастомозі "кінець в кінець", під час видалення коарктації аорти у дитини 4-х років, переважає хірургічна методика:
933. При видаленні коарктації аорти по методу Вальдхаузена переважно використовують:
934. При видаленні коарктації за допомогою судинного протезу переважно використовують:
935. При накладанні анастомозу Вишневського переважно використовують:
936. При накладанні анастомозу Блелока переважно виконують:
937. При накладанні анастомозу Вишневського бажано використовувати:
938. При необхідності звужування анастомозу Блелока переважно використовують:
939. При звужуванні легеневої артерії з приводу дефекту міжшлуночкової перетинки з високою легеневою гіпертензією переважно використовують:
940. При якій патології кардіоплегія в корінь аорти може виявитись недостатньо ефективною?
941. При якій патології кардіоплегія в корінь аорти може виявитись не дуже ефективною?
942. При якій патології технічно складно виконати кардіоплегію в корінь аорти?
943. Скільки операцій аорто-вінцевого шунтування від міжнародних стандартів кожний рік виконується в Україні:
944. При якій патології вислуховується машинний шум?
945. Під час штучного кровообігу рівень гематокриту як правило:
946. Який препарат, впливаючий на згортальну систему крові, вводиться перед початком штучного кровообігу?
947. Який препарат, впливаючий на згортальну систему крові, вводиться при закінченні штучного кровообігу?
948. Який із препаратів нейтралізує дію гепаріну при закінченні штучного кровообігу?
949. Які відведення електрокардіограми найбільш інформативні при навантажувальних тестах?
950. Як часто при гострому інфаркті міокарда зустрічаються розриви міжшлуночкової перетинки?
951. Розриви міжшлуночкової перетинки співпадають з:
952. Розриви сосочкових м'язів частіше співпадають з:
953. Як часто при гострому інфаркті міокарда зустрічаються зовнішні розриви серця?
954. Що таке дискінезія?
955. Що покладено в основу поділу інфаркта міокарда на крупно і мілковогнишевий:
956. Як часто протікання гострого інфаркту міокарда ускладнюється набряком легень?
957. Як часто протікання гострого інфаркту міокарда ускладнюється кардіогенним шоком?
958. Яке навантаження рахується субмаксимальним?
959. Яке з переліку ускладнень інфаркту міокарда завжди співпадає з гострою недостатністю кровообігу?
960. Головною метою медикаментозного лікування у хворих з нестабільною стеноркардією до операції аорто-вінцевого шунтування є:
961. Яке теоретичне обгрунтування вживання аспірину при нестабільній стенокардії і ішемічній хворобі серця?
962. Як часто зустрічається ушкодження головного стовбура лівої вінцевої артерії у хворих з нестабільною стенокардією?
963. Проведення електроімпульсної терапії у хворих мітральним стенозом з миготливою аритмією рекомендовано:
964. Проведення електроімпульсної терапії у хворих з миготливою аритмією, які перенесли мітральну комісуротомію, рекомендовано:
965. Проведення електроімпульсної терапії у хворих з вираженою мітральною недостатністю і миготливою аритмією доцільно:
966. Проведенная електроімпульсної терапії у хворих аортальним стенозом з миготливою аритмією доцільно:
967. Проведення електроімпульсної терапії у хворих з миготливою аритмією після протезування мітрального клапана доцільно:
968. Проведення електроімпульсної терапії у хворих з миготливою аритмією, які перенесли протезування мітрального клапана, доцільно:
969. Проведення електроімпульсної терапії у хворих з протезом аортального клапана забезпечується розрядом дефібрилятора з напругою:
970. Проведення електроімпульсної терапії у хворих з протезом мітрального клапана забезпечується розрядом дефібрилятора з напругою:
971. У випадку відсутності ефекту електроімпульсної терапії після одноразового проведення рекомендовано:
972. У випадку відсутності ефекту від електроімпульсної терапії при навантаженні 3 тис.вольт доцільно:
973. У вирадку відсутності ефекта медикаментозного лікування миготливої аритмії у хворих, які перенесли мітральну комісуротомію, доцільно:
974. Для вирішення питання про проведення реторакотомії при виділенні великої кількості ексудата зразу після операції з штучним кровообігом необхідно:
975. У випадку прямого згортання крові більш 12-14 хвилин у хворого, який переніс операцію із штучним кровообігом з приводу вродженої вади серця в ранньому післяопераційному періоді найбільш доцільно:
976. В ранньому післяопераційному періоді у хворих з протезом мітрального клапана пряму згортанність крові доцільно держати на показниках:
977. В ранньому післяопераційному періоді у хворих з протезом аортального клапана пряму згортанність крові доцільнор держати на показниках:
978. В ранньому післяопераційному періоді у хворих після радикальної корекції тетради Фалло пряму згортанність крові доцільно утримувати на показниках:
979. Який з перелічених препаратів знижує протромбіновий індекс?
980. Який з перелічених препаратів збільшує протромбіновий індекс крові?
981. Абсолютним показником до підключення електрокардіостимулятора у дітей в післяопераційному періоді є:
982. При якій патології виконується операція Такедши?
983. При якій ваді характерним є ритм "галопа"?
984. При якій ваді характерним є ритм "перепела"?
985. Скількі дітей, що народились з вадами серця, на першому році життя знаходяться в критичному стані?
986. Число хворих, оперованих на Україні з приводу вроджених вад серця, відповідає світовому рівню:
987. Який з перелічених симптомів характерний для хронічної ішемічної хвороби серця?
988. Як довго продовжується напад стенокардії?
989. Куди, як правило, віддає біль при нападах стенокардії?
990. Який період доби найбільш несприятливий для хворого ішемічною хворобою серця?
991. Що Ви призначите хворому з метою припинення приступу стенокардії?
992. Як часто у хворих з ішемічною хворобою серця можна зафіксувати безбольові епізоди ішемії міокарда?
993. У хворого хронічною ішемічною хворобою серця брадікардія. Який з препаратів йому необхідно призначити?
994. У хворого з хронічною ішемічною хворобою серця тахікардія. Який з препаратів йому необхідно призначити?
995. Як часто зустрічається ішемічна хвороба серця серед дорослого населення?
996. В загальній структурі смертності на долю серцево-судинних захворювань припадає:
997. Який з перелічених препаратів необхідно призначити хворому після перенесеного інфаркту міокарда?
998. При коронарографічному обстеженні у хворого виявлено гемодинамічно значиме стенозування трьох вінцевих артерій. Що Ви порекомендуєте хворому?
999. Що складає патогенетичну основу ішемічної хвороби серця?
1000. Яка основна причина раптової смерті у хворих ішемічною хворобою серця?
1001. Яка з перелічених скарг найбільш характерна для хворих ділятаційною кардіопатією?
1002. Яка з перелікованих скарг найбільш характерна для хворих з гіпертрофічною кардіопатією?
1003. Яка звичайна фракція вигнання у хворих з ділятаційною кардіопатією?
1004. Яка звичайна фракція вигнання у хворих з гіпертрофічною кардіопатією?
1005. При яких показниках артеріального Аструпа в післяопераційному періоді штучна вентіляція легень є адекватною?
1006. При якому стані дитині в післяопераційному періоді протипоказаний режим з підвищеним тиском на видоху


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів