Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

6. "Торакальна хірургія"


411. Що не є характерним для контузії легень:
412. Вкажіть правильне твердження стосовно флотуючого перелому ребер
413. Який симптом найбільш часто виявляється під час первинного огляду хворих з контузією серця:
414. Вкажіть правильне твердження стосовно контузії міокарду
415. Вкажіть найчастіший симптом розриву грудного відділу аорти:
416. Вкажіть помилкове твердження стосовно ушкодження діафрагми
417. Вкажіть помилкове твердження стосовно діагностики ушкоджень діафрагми
418. Вкажіть помилкове твердження стосовно опіків дихальних шляхів
419. Вкажіть нехарактерну ознаку напруженого пневмотораксу:
420. Вкажіть правильне твердження стосовно синдрому верхньої брижової артерії
421. Вкажіть найбільш характерну ознаку пошкодження діафрагми:
422. Вкажіть на форму діафрагмальної грижі, яка зустрічається найчастіше:
423. Вкажіть клінічний прояв діафрагмальної грижі, який зустрічається найчастіше:
424. Вкажіть помилкове твердження стосовно синдрому переднього драбинчастого м'язу:
425. Вкажіть, як часто виникає рефлюкс-езофагіт при грижі стравохідного отвору діафрагми:
426. Вкажіть ускладнення грижі стравохідного отвору діафрагми, яке зустрічається найчастіше:
427. Вкажіть ускладнення посттравматичної діафрагмальної грижі, яке зустрічається найчастіше:
428. Вкажіть причину розвитку грижі стравохідного отвору діафрагми, яка зустрічається найчастіше:
429. Вкажіть ознаку ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми, яка зустрічається найчастіше:
430. Вкажіть вміст параезофагальної грижі, який виявляється найчастіше:
431. Вкажіть найдостовірніший метод діагностики грижі стравохідного отвору діафрагми:
432. Найчастіша причина розвитку спонтанного пневмотораксу:
433. Умови розвитку спонтанного пневмотораксу:
434. Важкий стан при спонтанному пневмотораксі є зумовлений:
435. Анамнестичні дані, важливі для діагностики спонтанного пневмотораксу:
436. Фізикальні ознаки спонтанного пневмотораксу:
437. Лікування спонтанного пневмотораксу:
438. Найбільш доцільний спосіб плеврального відсмоктування при спонтанному пневмотораксі:
439. Термін лікування спонтанного пневмотораксу у більшості випадків:
440. Причина відсутності успіху в лікуванні спонтанного пневмотораксу:
441. Що робити при відсутності ефекту в лікуванні спонтанного пневмотораксу евакуацією повітря з плевральної порожнини:
442. Яке дослідження найбільш ймовірно виявляє причину відсутності ефекту лікування спонтанного пневмотораксу:
443. Лікування поранення грудей з пошкодженням легені в хірургічному стаціонарі:
444. Метод обробки ушкодженої легені:
445. Виберіть спосіб хірургічної обробки проникаючої рани грудей:
446. Ознаки закритого пошкодження грудей із розривом легені:
447. При закритій травмі грудей: важкий загальний стан, ціаноз, задишка, порушення фонації, підшкірна емфізема на шиї. Діагноз:
448. Лікувальна тактика при закритій травмі грудей з пошкодженням легені:
449. Особливість введення в інтубаційний наркоз при закритій травмі грудей з пошкодженням легені:
450. Характер оперативного втручання при закритій травмі грудей з пошкодженням легені:
451. Хірургічна тактика при торако-абдомінальному пораненні:
452. Чим закінчується операція при закритій травмі грудей:
453. Місце проведення дренажу в плевральну порожнину при операції з приводу травми грудей:
454. Основне завдання післяопераційного ведення хворого, оперованого з приводу травми грудей:
455. У якому положенні хворого рентгенологічне дослідження органів дихання і плевральної порожнини є найбільш інформативним:
456. Тактика хірурга при неінформативності рентгенологічного дослідження при травмі грудей:
457. Місце проведення діагностичної плевральної пункції при підозрі на наявність газу в плевральній порожнині:
458. Місце проведення діагностичної плевральної пункції при підозрі на наявність рідини (або крові) у плевральній порожнині:
459. Клінічно і рентгенологічно запідозрено скупчення ексудату в плевральній порожнині, але при плевральній пункції ексудату не отримано. Ймовірна причина:
460. У післяопераційному періоді після торакотомії рентгенологічно виявлено невелику залишкову відмежовану порожнину з ексудатом. Що потрібно робити:
461. Як відсмоктувати ексудат із плевральної порожнини при плевральній пункції:
462. Дефект при виконанні плевральної пункції, який зустрічається найчастіше:
463. Лікувальні заходи при множинних переломах ребер в умовах стаціонару:
464. Методи боротьби з флотацією грудної стінки при множинних багатоуламкових переломах ребер:
465. До яких способів обробки пошкодження легені найчастіше слід вдаватися при вогнепальному пораненні:
466. Найчастішою причиною розвитку гострого поодинокого абсцесу легені є:
467. Особливості перебігу нагнійних процесів у легенях, зумовлені анатомічними особливостями ділянки:
468. Вкажіть причину важкого перебігу гнійних процесів у легенях в порівнянні з гнійними процесами іншої локалізації:
469. Термін переходу абсцесу легені в хронічну стадію:
470. Характерний рентгенологічний симптом гострого абсцесу легені:
471. Лікувальна тактика при гострому абсцесі легені:
472. Вкажіть найефективніший шлях введення антибіотиків при гострому поодинокому абсцесі легені:
473. Вкажіть найоптимальніший шлях введення антибіотиків при гострих множинних абсцесах легені:
474. Чим керуватися у визначенні протипоказань до операції з приводу бронхоектазій:
475. Причини хронічної гіпоксії при хронічному абсцесі легені (поодинокому):
476. Лікування хронічного поодинокого абсцесу легені:
477. Основна відмінність у клінічному перебігу хронічних множинних абсцесів легені:
478. Лікування хронічних множинних абсцесів легені:
479. Причини виникнення стафілококової деструкції легень:
480. Морфологічний субстрат стафілококової деструкції легень:
481. Клінічні прояви неускладненої стафілококової деструкції легені:
482. Чим ускладнюється стафілококова деструкція легень:
483. Лікування неускладненої стафілококової деструкції легень:
484. Лікування ускладненої стафілококової деструкції легень:
485. Причини розвитку пневмосклерозу:
486. Причини розвитку запального синдрому середньої частки легені:
487. Особливості перебігу запальних процесів у плеврі, що зумовлені її високою всмоктувальною здатністю:
488. Особливості перебігу запальних процесів у плеврі внаслідок її здатності утворювати зрости:
489. Умови для утворення плевральних зростів:
490. Як відбувається облітерація плевральної порожнини при дотиканні змінених листків плеври:
491. Як відбувається облітерація плевральної порожнини при розсмоктуванні ексудату:
492. Чи є утворення щільних рубцевих зростів рівноцінне процесам ригідності:
493. Що означає для організму рубцева облітерація плевральної порожнини:
494. Що є основним у лікуванні ексудативного плевриту:
495. Рентгенологічні прояви ексудативного плевриту:
496. Рентгенологічні прояви пневмоплевриту:
497. Яку кількість ексудату слід очікувати при його виявленні з верхньою межею на VІ ребрі:
498. Місце плевральної пункції при наявності плеврального ексудату:
499. Вибір місця плевральної пункції при осумкованому ексудаті:
500. Яким способом відсмоктувати ексудат при ексудативному плевриті:
501. Що є основним у лікуванні гострого гнійного плевриту:
502. Найбільш ефективний спосіб плеврального дренажу:
503. Умови застосування активного плеврального відсмоктування:
504. Умови застосування пасивного клапанного плеврального відсмоктування:
505. Причина неуспішного лікування гострого гнійного плевриту дренуванням плевральної порожнини:
506. Головна умова лікування гнійного плевриту:
507. Причина переходу гнійного плевриту в хронічну емпієму плеври:
508. Термін переходу гнійного плевриту в хронічну емпієму плеври:
509. Основне в лікуванні хронічної емпієми плеври:
510. Що загрожує хворому, що потерпає від хронічної емпієми плеври:
511. Коли можна досягнути вилікування хронічної емпієми плеври при консервативному лікуванні:
512. Найбільш ефективне оперативне втручання при хронічній емпіємі плеври:
513. Мета операції декортикації легені:
514. Розташуйте послідовно запропоновані етапи лікування емпієми плеври за методом Вишневського:
515. Функціональна повноцінність легені досягається після лікування емпієми плеври:
516. Що може спонукати відмовитися від декортикації легені на користь методу Вишневського при лікуванні хронічної емпієми:
517. Що зумовлює частіше всього розвиток емпієми плеври після операції пневмонектомії:
518. Ранній симптом раку легені:
519. Яка з форм раку легені безперспективна для хірургічного лікування:
520. Найчастіша рентгенологічна ознака раку легені:
521. Найчастіше оперативне втручання з приводу раку легені:
522. На підставі якого дослідження робиться висновок про неоперабельність раку легені:
523. Найчастіше джерело гнійного медіастиніту:
524. Основні розлади при медіастиніті:
525. Оперативний доступ для розкриття верхнього медіастиніту:
526. Оперативний доступ для розкриття нижнього медіастиніту:
527. Як проводити місцеве лікування верхнього медіастиніту після його розкриття:
528. Як проводити місцеве лікування нижнього медіастиніту після його розкриття:
529. Що робити зі стравоходомв перші 12 - 24 год. після травми, якщо джерелом медіастиніту є його пошкодження:
530. Що робити з трахеєю або бронхом, якщо джерелом медіастиніту є невеликий їх розрив:
531. Вкажіть найбільш достовірну ознаку закритого пошкодження грудей із розривом легені:
532. Після закритої травми грудей загальний стан хворого важкий, визначаються ціаноз, задишка, порушення фонації, підшкірна емфізема на шиї. Що передбачається:
533. Вкажіть найбільш раціональну лікувальну тактику при закритій травмі грудей з пошкодженням легені:
534. Вкажіть найчастішу причину розвитку запальних процесів у плеврі:
535. Назвіть три основні властивості плеври як серозної оболонки, що зумовлюють особливості перебігу запальних процесів у ній:
536. Вкажіть основний пусковий момент у розвитку бронхоектазів:
537. Вкажіть поєднання двох клінічних ознак, яке характерне для ускладнених бронхоектазій:
538. Які клінічні ознаки додаються до ознак ускладнених бронхоектазій при їх великій розповсюдженості:
539. Вкажіть поєднання перелічених фізикальних даних, яке дозволяє припустити наявність бронхоектазій:
540. У яких частках легені насамперед слід шукати бронхоектази при бронхографії:
541. Вкажіть поєднання лікувальних заходів, які є найефективніші при бронхоектазах:
542. Вкажіть метод, який дозволяє вилікувати бронхоектази:
543. Коли слід застосувати оперативне лікування бронхоектазій:
544. Що є основним критерієм для визначення обсягу резекції легені з приводу бронхоектазій:
545. Вкажіть допустимий обсяг резекції легень:
546. Вкажіть найбільш ймовірний результат консервативного лікування гострих множинних абсцесів легені:
547. Вкажіть поєднання чинників, які зумовлюють крайню важкість стану хворого при гострих множинних абсцесах легені:
548. Вкажіть симптоми грижі стравохідного отвору діафрагми, які найчастіше виявляються:
549. Вкажіть покази до хірургічного лікування дивертикула стравоходу:
550. Вкажіть тривалість запального процесу в легенях при гострій пневмонії:
551. Вкажіть найбільш поширену клініко-морфологічну форму пневмонії:
552. Які з перелічених захворювань не відносяться до гнійно-деструктивних уражень легень:
553. Які з перелічених патогенетичних чинників не є обов'язковими для розвитку гнійно-деструктивних захворювань легень:
554. Вкажіть чинник, який найбільше сприяє виникненню аспіраційних легеневих нагноєнь:
555. Виділіть найчастіший шлях проникнення інфекції в паренхіму легені:
556. Вкажіть на мікрофлору, яка найчастіше викликає гнійні захворювання легень і плеври:
557. Найчастіше абсцес розташовується у:
558. Чи характеризуються аспіраційні абсцеси легень тільки сегментарним характером ураження:
559. Чи характерні множинні абсцеси легень для пневмоній, викликаних стафілококами і паличкою Фрідлендера:
560. Гематогенно-емболічні абсцеси легень локалізуються у:
561. Вкажіть форму абсцесів легень, яка зустрічається найчастіше:
562. При наявності в легені абсцесів, що прилягають до грудної стінки показано:
563. Чи показане мікродренування абсцесу легені діаметром більше 4 см:
564. Які абсцеси легень належать до закритих або блокованих:
565. Вкажіть ознаки, не характерні для закритого або блокованого абсцесу легені:
566. Який метод лікування закритого абсцесу легені є найбільш ефективним:
567. Вкажіть найбільш характерні диференційні ознаки неклостридіальних анаеробних абсцесів легень:
568. Переважна локалізація гангрени легені:
569. Оптимальним місцем дренування плевральної порожнини у хворого зі спонтанним пневмотораксом є:
570. Провідною клінічною ознакою поранення шийного відділу стравоходу є:
571. Які рентгеноконтрастні речовини найкраще використати при діагностиці розривів стравоходу:
572. Який доступ є найбільш адекватним при пошкодженнях шийного відділу стравоходу:
573. При зашиванні ран трахеї необхідно враховувати наступні особливості:
574. Зашивати рану стінки стравоходу при його пошкодженні слід:
575. Найбільш адекватним методом дренування навколостравохідної клітковини є:
576. Мінімальний об'єм рідини, який може бути виявлений при прямій оглядовій рентгенографії грудної клітки, складає:
577. При бронхоектатичній хворобі найбільш інформативним з рентгенологічних методів дослідження є:
578. Симптоми "годинникового скла" і "барабанних паличок" характерні для:
579. Який з перелічених лабораторних показників не характерний для ексудату з плевральної порожнини:
580. Знайдіть невірне твердження, що стосується причин утворення транссудату в плевральній порожнині:
581. Реактивний ексудативний плеврит може спостерігатися при:
582. Емпієма плеври після пневмонектомії може розвинутися внаслідок:
583. Негативним методом лікування емпієми сформованої плевральної порожнини, що супроводжується утворенням багатокамерної емфіземи, є:
584. Найчастішою причиною неспецифічного спонтанного пневмотораксу є:
585. Основним методом лікування неспецифічного спонтанного пневмотораксу є:
586. У хворого, 29 років, виявлений гангренозний абсцес легені, ускладнений профузною легеневою кровотечею. Який метод лікування в цій ситуації найбільш ефективний:
587. Який з перелічених методів має найбільші діагностичні можливості при виявленні джерела легеневої кровотечі:
588. Достовірною ознакою легеневої кровотечі є:
589. В якому з перелічених нижче випадків можна передбачити наявність у хворої легеневої кровотечі:
590. Найчастішим ускладненням після торакотомії є:
591. Абсолютним показанням до реторакотомії є:
592. Найбільш частою причиною розвитку гострого медіастиніту є:
593. Частіше за все пухлина середостіння це:
594. З перелічених пухлин середостіння завжди злоякісними є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів