Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

5. "Трансфузіологія і нутріціологія"


243. Для цільної крові характерним є:
244. Що з нижче вказаного не відповідає дійсності:
245. Так званою універсальною донорською кров'ю вважається:
246. Вкажіть неправильне твердження стосовно консервованої крові:
247. Застосування кріопреципітату є доцільним у лікуванні:
248. Вкажіть помилкове твердження:
249. Що не є ускладненням масивної гемотрансфузії:
250. Які найбільш відповідальні обов'язки донорів:
251. Для чого необхідно дотримуватись принципу заготівлі і застосування препаратів крові: "один донор - один хворий":
252. Яка кількість антигенів в еритроцитах людини:
253. На що вказує виявлення в сироватці антитіл до антигену системи резус:
254. Скільки індивідуальних проб на сумісність необхідно виконати при гемотрансфузіях:
255. Що означає позитивна холодова проба на індивідуальну сумісність при гемотрансфузіях:
256. Що означає позитивна "теплова" проба або проба з колоїдними розчинами на сумісність при гемотрансфузіях:
257. Яке значення в трансфузіології має різновид антигену А:
258. Яке значення має умовний розподіл на резус-позитивних і резус-негативних осіб:
259. Чому не визначають перед гемотрансфузією групу крові по системі Келл-Челлано, МNS, SS, Даффі та ін.:
260. Яка причина невдач при пересадці органів і тканин:
261. Термін зберігання еритроцитної маси при t +4 град. С на консерванті глюгіцир:
262. Граничні терміни зберігання заморожених еритроцитів, які придатні для трансфузії:
263. Допустимий час збереження відмитих еритроцитів при t+4 град.С:
264. Яка кількість крові, еритроцитної маси або плазми вводиться при виконанні біологічної проби:
265. Які початкові клінічні симптоми ускладнення, пов'язаного з переливанням несумісної за системою АВ0 крові:
266. У яких випадках виправдане переливання цільної крові:
267. Назвіть найбільш ефективний метод видалення мікроагрегатів із консервованої крові:
268. Чому не спостерігаються ускладнення при переливанні до 500 мл 0(І) групи крові хворим з А(ІІ) і В(ІІІ) групами крові:
269. На що вказує позитивна біологічна проба:
270. На що, в першу чергу, необхідно звернути увагу при макроскопічній оцінці якості консервованої крові:
271. Які основні переваги має еритроцитна маса в порівнянні із цільною кров'ю:
272. Яка основна перевага відмитих еритроцитів:
273. Трансфузія якої крові найбільш безпечна:
274. Основні показання до застосування свіжозамороженої плазми:
275. Причини обмеження показань до застосування прямого переливання крові:
276. Переваги методу автогемотрансфузій над переливанням донорської крові:
277. Якої давності кров, яка в вилилась в серозні порожнини, може використовуватись для реінфузії:
278. На чому базується лікувальна дія плазмаферезу:
279. Які трансфузійні середники мають оптимальний гемостатичний ефект при гіпокоагуляційній кровотечі:
280. Які препарати стимулюючої дії краще рекомендувати для лікування в'ялоперебігаючих гіпорегенаторних захворювань:
281. Оптимальний спосіб гемотрансфузії:
282. Головний принцип профілактики ДВЗ-синдрому:
283. Основне в профілактиці синдрому гомологічної крові:
284. Основні заходи профілактики інфікування гепатитом В і ретровірусами в трансфузіології:
285. В якій кількості вводиться поліглюкін для біологічної проби:
286. Який препарат крові найефективніший при стафілококовому сепсисі у дорослих:
287. Чи показана гемотрансфузія при залізодефіцитній анемії:
288. Основний метод лікування гемофілічного кризу при гемофілії А:
289. Оптимальні дози свіжозамороженої плазми при лікуванні ДВЗ крові:
290. У підготовці хворих поліцитемією до оперативних втручань головним є:
291. Які геморагічні діатези характеризуються утворенням гемартрозів:
292. При якому геморагічному діатезі визначається припухлість суглобів:
293. Які серед перелічених захворювань є спадковими:
294. Які основні особливості профілактики і лікування ускладнень післяопераційного періоду в гематологічних хворих:
295. Основа лікування ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури (хвороби Верльгофа):
296. Основний метод лікування спадкової мікросфероцитарної гемолітичної анемії (хвороба Мінковського-Шоффара):
297. Основний метод лікування автоімунних гемолітичних анемій:
298. При якому геморагічному синдромі відзначається біль у животі, лихоманка. лейкоцитоз, кров у калі:
299. Який симптом частіше відсутній при абдомінальній формі геморагічного васкуліту:
300. Найбільш важливі причини підвищеного ризику в гематологічних хворих:
301. Завдання хірургічної гематології:
302. Які найбільш часті види операцій проводяться в гематологічних хворих:
303. Основне в патогенезі розвитку синдрому масивних трансфузій крові і плазми:
304. Необхідна тривалість антигемофільної терапії у хворих на гемофілію після операції:
305. Які антигемофільні препарати показані при лікуванні гемофілії:
306. Який період активності антигемофільного глобуліну А - фактора VІІІ в організмі:
307. Який період активності антигемофільного глобуліну В - фактора ІХ в організмі:
308. Необхідні заходи перед плановою операцією у хворих на гемофілію:
309. Чи можливе захворювання гемофілією А і В у жінок:
310. Найбільш відмінні риси кровоточивості і крововиливів при гемофілії:
311. Які основні особливості інгібіторних форм гемофілії:
312. Основні заходи для профілактики інфекційних і вірусних захворювань при гемотрансфузіях:
313. Яка оптимальна щоденна кількість доз кріопреципітату порожнинної операції в перші 5 - 7 днів у хворого на гемофілію:
314. Найбільш оптимальні інтервали введення кріопреципітату або свіжозамороженої плазми в ранньому післяопераційному періоді у хворих на гемофілію А:
315. Найбільш часті основні причини розвитку тромбоцитопеній:
316. Найбільш важливі переваги крові донорів-родичів:
317. Які найбільш важливі функції селезінки:
318. Чим пояснюється ефективність спленектомії при автоімунних захворюваннях крові:
319. Який механізм дії гормональної терапії при автоімунних захворюваннях крові:
320. Які антитіла утримуються в крові "небезпечного" донора:
321. Яку кількість крові або еритроцитної маси переливають при виконанні біологічної проби в дітей від 5 до 10 років:
322. Назвіть прокоагулянти вітамін-К-залежного комплексу:
323. Яку кількість крові або еритроцитної маси переливають при виконанні біологічної проби в дітей до 2 років:
324. Як переливають кров під час проведення біологічної проби:
325. Вкажіть кількість антигенів крові людини:
326. Яку кількість крові або еритроцитної маси переливають при виконанні біологічної проби в дітей від 10 до 14 років:
327. Назвіть прокоагулянти протромбінового комплексу:
328. Вкажіть кількість антигенних систем крові людини:
329. Назвіть ферментні прокоагулянти:
330. При яких захворюваннях і станах призначення амінокислотних сумішей і гідролізатів білків протипоказано:
331. Організм усуває гіповолемію самостійно, якщо дефіцит ОЦК не перевищує:
332. Назвіть судини, що складають мікрогемоциркуляторне русло:
333. Яка кількість крові знаходиться в капілярній системі:
334. Назвіть фактори, що входять до складу протромбінази:
335. При ДВЗ-синдромі переливання еритроцитних середників показано, якщо рівень гемоглобіну знижується:
336. Який еритроцитний середник є оптимальним для корекції анемії при ДВЗ-синдромі:
337. Яка кількість крові знаходиться у венозній системі:
338. Назвіть еритроцитне середовище, що найбільшою мірою позбавлене тромбоцитів, лейкоцитів і білків плазми:
339. Скільки антигенних систем локалізується на еритроцитах:
340. Гемотрансфузію прийнято називати масивною, якщо хворому протягом 24 год. перелито:
341. Назвіть оптимальну швидкість переливання тромбоцитних середовищ:
342. При яких показниках гемоглобіну і гематокриту показане переливання середовищ , що містять еритроцити:
343. Термін зберігання гепаринізованої крові при температурі 4+/-2 град. С:
344. Яку кров, консервовану при температурі +4+/-2 град. С називають свіжою:
345. Назвіть оптимальну швидкість переливання лейкоцитних середовищ:
346. Вкажіть основну ознаку, що свідчить про ефективність проведеної тромбоцитотерапії:
347. Про що свідчить збільшення числа тромбоцитів у крові хворого через 1 год. трансфузії тромбоцитної маси:
348. Про що свідчить збільшення числа тромбоцитів у крові хворого через 24 години трансфузії тромбоцитної маси:
349. Як змінюється детоксикаційна дія неогемодезу при збільшенні його разової дози:
350. Назвіть швидкість введення неогемодезу:
351. Назвіть основний механізм антитромботичної дії поліглюкіну:
352. При яких захворюваннях і станах інфузії поліглюкіну протипоказані:
353. Дайте визначення поняттю "свіжозаморожена плазма":
354. Які посттрансфузійні імунні ускладнення називають прямими:
355. Скільки антигенних систем локалізується на плазмових білках:
356. У яких групах крові за антигенною системою АВ0 зустрічаються екстрааглютиніни:
357. Назвіть основний наслідок переливання холодної крові через катетер у центральні вени:
358. Назвіть основну ознаку цитратної інтоксикації:
359. Чи слід вводити розчин кальцію для профілактики цитратної інтоксикації при переливанні 500 мл крові:
360. Яка сполука є регулятором спорідненості гемоглобіну до кисню:
361. У скільки разів збільшується концентрація калію на 3-ю добу зберігання крові при температурі 4+/-2 град. С:
362. Яку кров, консервовану при температурі +4 град. С називають "старою":
363. Назвіть основний наслідок переливання крові, що містить велику кількість уламків клітинних мембран гемолізованих еритроцитів:
364. Скільки годин зберігаються фізіологічні властивості тромбоцитів у крові, консервованої при температурі 4+/-2 град. С:
365. Дайте визначення поняттю "компоненти крові":
366. На скільки відсотків спроможні виконувати киснево-транспортну функцію еритроцити крові, що зберігалася 3-и доби при температурі +4 град. С:
367. У скільки разів збільшується концентрація аміаку на 3-ю добу збереження крові, консервованої при температурі 4+/-2 град. С:
368. Вкажіть основну причину гемолізу еритроцитів консервованої крові, що спостерігається в процесі її збереження:
369. Через який час руйнуються тромбоцити крові, консервованої при температурі 4+/-2 град. С:
370. Скільки годин зберігається фагоцитарна функція гранулоцитів крові, консервованої при температурі 4+/-2 град. С:
371. Як змінюються властивості зруйнованих формених елементів крові при її зберіганні:
372. Скільки зберігаються В- і Т-лімфоцити в крові, консервованої при температурі 4+/-2 град. С:
373. Вкажіть разову ефективну терапевтичну дозу лейкоцитів:
374. При яких показниках лейкоцитів і гранулоцитів крові показане переливання лейкоцитних середовищ:
375. Назвіть основні протипоказання до переливання лейкоцитних середовищ:
376. Як представлені антигени систем АВ0 і Rh на лейкоцитах:
377. Назвіть основну антигенну систему, яка присутня на лейкоцитах:
378. Вкажіть термін збереження цитроглюкофосфатної крові при температурі 4+/-2 град. С:
379. Назвіть основні протипоказання до переливання середовищ, що містять тромбоцити:
380. Вкажіть чинник, яким може бути зумовлене руйнування еритроцитів при гемотрансфузії:
381. Вкажіть поєднання препаратів, застосування яких найбільш ефективне для парентерального харчування:
382. Виберіть поєднання носіїв біологічних властивостей, які використовуються при визначенні групи крові:
383. Вкажіть вміст аглютиногенів в еритроцитах у хворого з групою крові 0(І):
384. Вкажіть вміст аглютиногенів у хворого з групою крові А(ІІ):
385. Вкажіть вміст аглютиногенів в еритроцитах у хворого з групою крові В(ІІІ):
386. Вкажіть вміст аглютиногенів в еритроцитах у хворого з групою крові АВ(ІV):
387. Вкажіть вміст аглютинінів у сироватці крові в хворого з групою крові 0(І):
388. Вкажіть вміст аглютинінів у сироватці крові в хворого з групою крові А(ІІ):
389. Вкажіть вміст аглютинінів у сироватці крові у хворого з групою крові АВ(ІV):
390. Вкажіть правильно написану групу крові О(І) за системою аглютиноген-аглютинін:
391. Вкажіть правильно написану групу крові А(ІІ) за системою аглютиноген-аглютинін:
392. Вкажіть правильно написану групу крові В(ІІІ) за системою аглютиноген-аглютинін:
393. Вкажіть правильно написану групу крові АВ(ІV) за системою аглютиноген-аглютинін:
394. Вкажіть протипоказання до гемотрансфузії при крововтраті більше 35% ОЦК:
395. Вкажіть основний чинник патогенезу синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові:
396. Вкажіть поєднання ефектів, які найбільше відповідають сучасним уявленням про покази до переливання крові:
397. Коли слід оцінювати придатність до переливання консервованої крові:
398. Вкажіть спосіб визначення біологічної сумісності крові під час гемотрансфузії:
399. Які дії необхідно виконати для реінфузії крові, яка вилилась у плевральну або черевну порожнину при відсутності пошкодження шлунка і кишки:
400. Які дії необхідно виконати для реінфузії крові, яка вилилась у плевральну або черевну порожнину при відсутності пошкодження шлунка і кишки:
401. Вкажіть поєднання умов, при якому можлива реінфузія крові, яка вилилась у плевральну або черевну порожнину при ушкодженні шлунка і кишки:
402. Виберіть сіль для попередження і лікування цитратної інтоксикації:
403. Вкажіть кількість мілілітрів 10% розчину хлориду (глюконату) кальцію, яка необхідна для нейтралізації цитрату натрію при переливанні 1000 мл крові:
404. Вкажіть комбінацію фібринолітичних засобів:
405. Основним нейтралізатором гепарину непрямої дії є:
406. Виберіть захворювання, яке не є протипоказанням до застосування гепарину:
407. Вкажіть на антикоагулянт прямої дії:
408. Вкажіть поєднання антикоагулянтів непрямої дії:
409. При введенні в організм антикоагулянти непрямої тривалої дії:
410. Які посттрансфузійні імунні ускладнення називають оберненими:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів