Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

4. "Анестезіологія, реаніматологія, інтенсивна терапія в хірургії"


168. Вкажіть правильний алгоритм дій у хворих з поєднаною травмою:
169. Назвіть критичний рівень зниження систолічного артеріального тиску:
170. Що вказує на ушкодження спинного мозку у непритомного хворого:
171. Метаболічний ацидоз у випадку виникнення шоку:
172. Що з нижче переліченого не є ускладненням шоку:
173. Вкажіть невірне твердження стосовно визначення центрального венозного тиску (ЦВТ) у хворих з вжкою травмою:
174. Який мінімальний об'єм крововтрати спричинить ортостатичну гіпотензію у дорослої людини вагою 70 кг
175. Яке лікування найбільш ефективно знижує підвищений внутрішньочерепний тиск:
176. Яке лікування слід застосувати всім без винятку пацієнтам у комі:
177. Що не є типовим у хворих з травмою обличчя:
178. Що найчастіше вказує на ураження струмом у непритомного хворого
179. Класичним результатом тривалого блювання є:
180. Вкажіть величину нормального діурезу у дорослого:
181. Обмежене введення білка необхідне у хворих з:
182. Для оцінки стану хворого з шоком застосовується шоковий індекс Альговера. Вкажіть складові індексу:
183. Вкажіть температурний поріг життєдіяльності тканин людини:
184. При якому патологічному стані зменшується об'єм циркулюючої крові:
185. Вкажіть патогенетичну суть шунтування малого кола кровообігу:
186. Вкажіть на патофізіологічні зміни, які виникають при шунтуванні малого кола кровообігу:
187. Розчин новокаїну якої концентрації застосовується для провідникової анестезії:
188. Яку максимальну кількість 0,5% розчину новокаїну можна ввести парентерально хворому за 1 годину операції:
189. Які трансфузійні препарати краще усувають порушення мікроциркуляції:
190. Які трансфузійні препарати мають кращі детоксикаційні властивості:
191. Головне завдання трансфузійної терапії при гострій крововтраті:
192. Яка кількість рідини втрачається при важкому ступені дегідратації:
193. Основна причина розвитку гіпертонічної дегідратації:
194. Основна причина розвитку гіпотонічної гіпергідратації:
195. Які розчини, головним чином, вводяться при гіпотонічній дегідратації:
196. Які методи детоксикації належать до хірургічних:
197. Назвіть основні клінічні ознаки гіперкаліємії з боку серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту:
198. Яку частину маси тіла становить вода в дорослих здорових людей:
199. Кількість внутрішньоклітинної води в організмі становить:
200. Кількість позаклітинної води в організмі становить:
201. Яку частину належної маси тіла становить об'єм циркулюючої крові (ОЦК):
202. Яка кількість загальної води організму знаходиться в судинному секторі:
203. Основні покази до використання альбуміну:
204. Основні побічні реакції на введення альбуміну:
205. Які кровозамінники мають здатність переносити кисень:
206. Які препарати найбільш ефективні для парентерального харчування:
207. Які кровозамінники мають найбільш виражену гемодинамічну дію:
208. Які кровозамінники мають найбільш виражену дезинтоксикаційну дію:
209. З якою метою проводиться керована гемодилюція під час операції:
210. Основні протипоказання до застосування керованої гемодилюції:
211. Найбільш важливі методи профілактики післяопераційних тромбоемболічних ускладнень:
212. Яка кількість крові знаходиться в артеріальній системі:
213. Який вид гіпоксії є переважаючим при втраті до 20-25% ОЦК:
214. Який вид гіпоксії є переважаючим при втраті більше 25% ОЦК:
215. Назвіть критичний рівень зниження концентрації альбумінів у крові:
216. Яка кількість крові знаходиться у великому колі кровообігу:
217. На скільки мл збільшується ОЦП при інфузії 400 мл поліглюкіну:
218. Яка кількість крові знаходиться у малому колі кровообігу:
219. Яку кількість рідини залучає в судинне русло з інтерстицію 1 г декстрану:
220. Яка дія поліглюкіну:
221. Який кровозамінник найбільшою мірою утруднює визначення групової приналежності крові:
222. Назвіть найбільш часте ускладнення при переливанні великих доз поліглюкіну:
223. На скільки мл збільшується ОЦП при інфузії 400 мл реополіглюкіну:
224. Назвіть ефективні інфузійні середники, які застосовуються для усунення дефіциту інтерстиціальної рідини:
225. Назвіть оптимальну швидкість введення гідролізатів білків і розчину амінокислот:
226. При якому рівні систолічного АТ клубочкова фільтрація припиняється:
227. При якому рівні систолічного АТ процес природної гемодилюції припиняється:
228. Вкажіть пускову фазу синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові:
229. Вкажіть найбільш достовірний спосіб оцінки важкості кровотечі:
230. Вкажіть легкий ступінь крововтрати за верхньою межею дефіциту ОЦК:
231. Вкажіть середній ступінь крововтрати за верхньою межею дефіциту ОЦК:
232. Вкажіть важкий ступінь крововтрати за нижньою межею дефіциту ОЦК:
233. Вкажіть головний диференційно-діагностичний критерій між гострою і хронічною крововтратою:
234. Вкажіть поєднання основних елементів адаптаційного механізму при кровотечі:
235. Вкажіть поєднання основних елементів фізіологічного процесу гемостазу:
236. Хворий, 50 років, з виразкою дванадцатипалої кишки впродовж 5 днів має багаторазове щоденне блювання. Виявлена виражена дегідратація. Введення якої речовини показане насамперед для усунення порушень кислотно-лужної рівноваги:
237. Які з перелічених нижче ускладнень декомпенсованого стенозу вихідного відділу шлунка найбільш вірогідні і вимагають особливої уваги при підготовці хворого до операції:
238. Що з переліченого неприйнятно в лікуванні післяопераційної пневмонії:
239. Який з перелічених симптомів є найбільш специфічним для травматичного шоку:
240. Основним показанням до трахеостомії є:
241. При виконанні трахеостомії за методом Б'єрка відмінним моментом є:
242. Назвіть критичний рівень зниження концентрації загального білка в плазмі крові:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів