Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

15. "Опіки і відмороження"


1467. Показом до невідкладного розтину ділянки циркулярного опіку є:
1468. Вкажіть ефективне лікування відмороження:
1469. Вкажіть оптимальний об'єм оперативного втручання при відмороженні І ступеня:
1470. Вкажіть оптимальний об'єм оперативного втручання при відмороженні ІІ ступеня:
1471. Вкажіть оптимальний об'єм оперативного втручання при відмороженні ІІІ ступеня:
1472. Вкажіть основний патогенетичний механізм відмороження:
1473. Вкажіть найбільш прийнятний спосіб визначення площі опіку у дорослого:
1474. Вкажіть чинник, дія якого має найбільше значення для розвитку озноблення:
1475. Вкажіть чинник, який має вирішальну роль у патогенезі озноблення:
1476. Вкажіть ознаку відмороження І ступеня в реактивному періоді:
1477. Вкажіть ознаку відмороження ІІ ступеня в реактивному періоді:
1478. Вкажіть ознаку відмороження ІІІ ступеня в реактивному періоді:
1479. Вкажіть ознаку відмороження ІV ступеня в реактивному періоді:
1480. Вкажіть головний чинник патогенезу відмороження:
1481. Вкажіть принцип лікування відмороження І ступеня:
1482. Вкажіть принцип лікування відмороження ІІ ступеня:
1483. Вкажіть принцип лікування відмороження ІІІ ступеня:
1484. Вкажіть принцип лікування відмороження ІV ступеня:
1485. Вкажіть характер загоєння опіку І ступеня:
1486. Вкажіть характер загоєння опіку ІІ ступеня:
1487. Вкажіть характер загоєння опіку ІІІ-А ступеня:
1488. Вкажіть характер загоєння опіку ІІІ-Б ступеня:
1489. Вкажіть характер загоєння опіку ІV ступеня:
1490. Вкажіть ступінь опіку при наявності в потерпілого гіперемії шкіри у першу добу після травми:
1491. Вкажіть ступінь опіку при наявності в потерпілого гіперемії шкіри і міхурів із прозорим або геморагічним вмістом у першу добу після травми:
1492. Вкажіть ступінь опіку в першу добу після травми, якщо у потерпілого шкіра позбавлена епідермісу і має вигляд зернистої поверхні:
1493. Вкажіть ступінь опіку в першу добу після травми, якщо у потерпілого в опіковій рані видно жирову клітковину, фасцію:
1494. Вкажіть ступінь опіку в першу добу після травми, якщо у потерпілого в опіковій рані видно м'язи, кістки:
1495. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком І ступеня 10 % поверхні тіла в перші три доби:
1496. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком І ступеня 50% поверхні тіла в перші три доби:
1497. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком ІІ ступеня 10 % поверхні тіла в перші три доби:
1498. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком ІІ ступеня 40% поверхні тіла в перші три доби:
1499. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком ІІІ-А ступеня 10% поверхні тіла в перші три доби:
1500. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком ІІІ-А ступеня 30 % поверхні тіла в перші три доби:
1501. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком ІІІ-Б ступеня 10% поверхні тіла в перші три доби:
1502. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком ІІІ-Б ступеня 20 % поверхні тіла в перші три доби:
1503. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком ІV ступеня 5 % поверхні тіла в перші три доби:
1504. Вкажіть основну мету лікування потерпілого з опіком ІV ступеня 10 % поверхні тіла в перші три доби:
1505. Головне завдання трансфузійної терапії при опіковому шоці:
1506. Основні препарати для трансфузійної терапії опікового шоку:
1507. Які заходи необхідні в після некректомії для профілактики розладів функції шлунково-кишкового тракту у пацієнта з обширними опіками:
1508. Який мікроорганізм найчастіше вегетує на опіковій поверхні в перші дні після травми:
1509. Найбільш ефективним компонентом першої медичної допомоги на місці травми при обмежених за площею (до 10% поверхні тіла) опіках І - ІІ ступеня є:
1510. Універсальним і найбільш ефективним медикаментозним середником для місцевого лікування опіків будь-якої глибини є:
1511. Оптимальними термінами виконання некротомії при циркулярних глибоких опіках кінцівок і тулуба є:
1512. Що з переліченого нижче не є ознакою готовності гранулюючої рани до автодермопластики:
1513. Для попередження гострого розширення шлунка при опіковому шоку необхідно:
1514. Час згортання крові при опіковому шоку:
1515. Вкажіть при опіках якими агентами найбільша вірогідність утворення колоїдних рубців?
1516. Хімічний опік розвивається при короткочасному впливі на шкіру:
1517. Клінічними проявами хімічних опіків є:
1518. Що невірно? При опіках сильними кислотами відмічається:
1519. При опіках сильними лугами відмічається:
1520. Що невірно? Клінічний плин хімічних опіків характеризується:
1521. Що невірно? При ураженні шкіри токсичними газами (іприт) характерно:
1522. При ураженні якими кислотами промивання рани зберігає ефективність через 15 сек.?
1523. При ураженні шкіри фенолами первинну обробку слід призводити:
1524. При ураженні шкіри негашеним вапном обробку слід призводити:
1525. При ураженні іпритом обробку не рекомендується призводити:
1526. При опіках кислотами області великих суглобів рекомендується:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів