Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

13. "Онкологія"


1360. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини стравоходу 1 см у діаметрі, яка проростає м'язову оболонку, без метастазів:
1361. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини стравоходу, яка викликає циркулярне його звуження на протязі 5 см, без метастазів:
1362. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини стравоходу, яка викликає його циркулярне звуження на протязі 5 см, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли:
1363. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини стравоходу, яка викликає його циркулярне звуження на протязі 5 см, і має віддалені метастази:
1364. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини, яка вражає на протязі 5 см кардіальний відділ шлунка й абдомінальний відділ стравоходу, без метастазів:
1365. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини кардіального відділу шлунка, яка переходить на стравохід 5 см у діаметрі, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли:
1366. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини кардіального відділу шлунка, яка переходить на стравохід, проростає у ліву частку печінки, без метастазів:
1367. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини шлунка діаметром менше 1 см, яка не проростає його серозної оболонки:
1368. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини шлунка діаметром 6 см, яка проростає серозну оболонку, без метастазів:
1369. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини шлунка діаметром 6 см, яка проростає в підшлункову залозу, без метастазів:
1370. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини шлунка діаметром 6 см із метастазами в лімфатичні вузли біля лівої шлункової артерії:
1371. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини шлунка діаметром 5 см із метастазами в печінку:
1372. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ раку сигмоподібної кишки, який проростає серозний шар, без метастазів:
1373. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ раку поперечно-ободової кишки, який проростає серозну оболонку, без метастазів, ускладненого непрохідністю кишки:
1374. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ раку низхідної кишки, який інфільтрує м'язовий шар, із метастазами в лімфатичні вузли брижі:
1375. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ раку правого згину ободової кишки, що інфільтрує м'язовий шар, із метастазами в печінку й ознаками непрохідності кишки:
1376. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ раку прямої кишки, що інфільтрує підслизовий шар, без метастазів:
1377. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ раку прямої кишки, що інфільтрує м'язовий шар, із метастазами в лімфатичні вузли малого тазу:
1378. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ раку прямої кишки, що проростає в сечовий міхур із метастазами в лімфатичні вузли тазу:
1379. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів ТNМ раку прямої кишки, що проростає в сечовий міхур, із метастазами в печінку:
1380. Чи може бути радикальною правобічна геміколектомія при ІІІ стадії пухлинного росту:
1381. Вкажіть правильне тлумачення І стадії онкологічного захворювання:
1382. Вкажіть правильне тлумачення ІІ стадії онкологічного захворювання:
1383. Вкажіть правильне тлумачення ІІІ стадії онкологічного захворювання:
1384. Вкажіть правильне тлумачення ІV стадії онкологічного захворювання:
1385. Вкажіть правильне тлумачення І клінічної групи онкологічного захворювання:
1386. Вкажіть правильне тлумачення ІІ клінічної групи онкологічного захворювання:
1387. Вкажіть правильне тлумачення ІІ-а клінічної групи онкологічного захворювання:
1388. Вкажіть правильне тлумачення ІІІ клінічної групи онкологічного захворювання:
1389. Вкажіть правильне тлумачення ІV клінічної групи онкологічного захворювання:
1390. Вкажіть правильний спосіб видалення меланоми шкіри:
1391. Вкажіть оптимальний спосіб закриття рани після видалення меланоми:
1392. Вкажіть розміри ділянки шкіри, яка підлягає видаленню при передбачуваному діагнозі меланоми:
1393. Вкажіть захворювання, при якому найчастіше виявляють ураження лімфатичних вузлів шиї:
1394. Вкажіть найбільш ранню стадію раку шлунка:
1395. Вкажіть оптимальний метод лікування раку шлунка:
1396. Вкажіть оптимальний об'єм операції при раку антрального відділу шлунка:
1397. Вкажіть оптимальний об'єм операції при раку проксимального відділу шлунка:
1398. Вкажіть оптимальний метод лікування при саркомі шлунка:
1399. Вкажіть оптимальний об'єм операції при доброякісній неепітеліальній пухлині шлунка:
1400. Вкажіть оптимальний метод лікування при раку стравоходу:
1401. При радикальній операції з приводу раку поперечно-ободової кишки при видаленні лімфатичних вузлів перетинають:
1402. При радикальній операції з приводу раку низхідної ободової кишки слід перетинати:
1403. Вкажіть оптимальний метод лікування раку ободової кишки ІІІ стадії:
1404. Вкажіть оптимальний метод лікування раку прямої кишки:
1405. Вкажіть основну мету предопераційної підготовки до планової операції з приводу раку ободової кишки:
1406. Вкажіть оптимальний рівень пересічення правої ободової артерії при радикальній операції з приводу раку висхідної ободової кишки:
1407. Чим визначається рівень пересічення правої ободової артерії під час радикальної операції з приводу раку висхідної ободової кишки:
1408. Мінімальна відстань від краю пухлини до рівня пересічення стравоходу під час радикальної операції з приводу раку становить:
1409. "Симптоматичні" операції і "паліативні" операції - чи це рівнозначні поняття:
1410. Який оперативний захід поліпшує віддалені результати операції при раку шлунка ІІІ стадії:
1411. Чи правильне твердження, що гастростомія, накладання обхідного анастомозу, резекція шлунка, єюностомія - це паліативні операції при раку шлунка:
1412. У 62-річного хворого виявлено рак, розташований у верхній третині грудного відділу стравоходу Т3N1М0. Вкажіть оптимальний метод лікування:
1413. У 58-річного хворого виявлена ракова пухлина, яка розташована в середній третині грудного відділу стравоходу Т2N1М0. Вкажіть оптимальний об'єм операції:
1414. У 58-річного хворого виявлено ракову пухлину, яка розташована в нижній третині грудного відділу стравоходу Т2N1М0. Вкажіть оптимальний об'єм операції:
1415. Яке обстеження найбільш інформативне для виявлення пухлини молочної залози, яка не пальпується:
1416. Яке обстеження найбільш інформативне для встановлення природи пухлини, яка пальпується в молочній залозі:
1417. Скільки з перелічених захворювань молочної залози належать до запальних: мастит, туберкульоз, сифіліс, актиномікоз, мастопатія:
1418. Вкажіть, який з перелічених патологічних станів не є дисгормональною гіперплазією молочної залози:
1419. При якому з перелічених захворювань молочної залози найчастіше розвивається рак:
1420. Яка найбільш ймовірна причина розвитку раку молочної залози:
1421. Які форми дисгормональних дисплазій молочної залози підлягають консервативному лікуванню:
1422. Які пухлини молочної залози не належать до фіброепітеліальних:
1423. В який період менструального циклу повинна виконуватись мамографія для діагностики пухлин молочної залози:
1424. Які спеціальні методи дослідження є вирішальними в діагностиці раку молочної залози:
1425. Комплексне лікування раку молочної залози включає:
1426. При мастектомії найбільш поширений у сучасній онкології розріз:
1427. Якщо лікування раку молочної залози починається з променевої, хіміо- або гормонотерапії, то діагноз повинен бути підтверджений:
1428. Найбільш вірогідна причина кров'янистих виділень з соска у жінки 30 років при відсутності ущільнень в молочній залозі:
1429. Що свідчить про інкурабельність раку легені:
1430. Оптимальним варіантом підготовки до операції хворого на рак сигмоподібної кишки не ускладненим кишковою непрохідністю є:
1431. Які з перелічених захворювань шлунка належать до передракових захворювань:
1432. Яке оперативне втручання є найбільш раціональним при перфорації раку тіла шлунка:
1433. Яке діагностичне дослідження має переважне значення для діагностики пухлин гепато-панкреатодуоденальної зони:
1434. Яке ускладнення раку тонкої кишки зустрічається найчастіше:
1435. Вкажіть найчастіший механізм виникнення кишкової непрохідності при пухлині тонкої кишки:
1436. Де найчастіше виявляють віддалені метастази раку молочної залози:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів